GORĄCO ZAPRASZAMY NA CENTRALNE UROCZYSTOŚCI ZAWIERZENIA POLSKI I POLAKÓW NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I UZNANIA ZA KRÓLA I PANA NASZEJ OJCZYZNY

24 czerwca br. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Polacy poświęcają się Sercu Jezusa i Sercu Maryi i uznają Chrystusa Królem swego serca. Wydarzeniu błogosławią Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga oraz Ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk. Centralne uroczystości odbędą się w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla w Chojnie o godz. 18.00.

Ks. Mariusz Matuszak, kustosz Sanktuarium: „Tej uroczystości będzie przewodniczył, jako delegat Księdza Arcybiskupa, ks. prof. Tadeusz Guz. Nasza miejscowość Chojna i to pierwsze w Polsce Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla zostało wybrane, żeby tutaj były centralne uroczystości zawierzenia – Polski, Polaków, naszych serc, rodzin, miast, wiosek i całej naszej Ojczyzny ‒ Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i uznania Go za Króla i Pana naszego życia, jak również zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny”. (Źródło: ks. Mariusz Matuszak kustosz sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla w Chojnie)

Do udziału w wydarzeniu zaprasza także prezydent Siemianowic Śląskich, pan Rafał Piech Rafał Piech: ZAWIERZAJMY SIĘ SERCOM JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA I MARYI.

Plakat wraz 3 aktami poświęcenia się nspjchojna.pl/.../2022/06/akty3_plakat_v6-2.pdf