Clicks935
valent
Modleme se za vlažné duše, které Kristu Pánu způsobily tolik utrpení v Getsemanech. Bůh Izraele volá k sobě i Židy: "Slyš Izraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest." (Šema Jisra'el, hebrejsky …More
Modleme se za vlažné duše, které Kristu Pánu způsobily tolik utrpení v Getsemanech.

Bůh Izraele volá k sobě i Židy: "Slyš Izraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest." (Šema Jisra'el, hebrejsky שמע ישראל,). Jičín 15.4.2017.
Modleme se za celé lidstvo
Modleme se za duchovenstvo, jehož prostřednictvím stéká na lidstvo milosrdenství Boží
Modleme se za všechny křesťany
Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží milosrdenství
Modleme se za ty, kteří zůstávají mimo Církev, aby se vrátili k jednotě s Církví
Modleme se za děti
Modleme se za ctitele milosrdenství Božího
Modleme se za duše v očistci, které splácejí svůj dluh Boží spravedlnosti
Modleme se za vlažné duše, které Kristu způsobily tolik utrpení v Getsemanech