vi.news
88

Các Herod mới: Chế độ Francis quảng cáo cho sự cứng nhắc của Cupich

Các giới hạn về Thánh Lễ của Hồng Y Chicago Cupich lần đầu tiên được thông báo trong mục tiếng Anh của VaticanNews.va.

Rorate-Caeli.Blogspot.com hỏi từ khi nào các chỉ thị địa phương của các giáo phận riêng lẻ được đưa tin trên các phương tiện truyền thông của Vatican. Nó coi bài báo là "một tín hiệu."

“Điều này giống như Pravda và Izvestyia ở Liên Xô cũ,” Rorate-Caeli giải thích, “Bộ Chính trị báo hiệu cho tất cả các đảng viên hack chính sách được thông qua sẽ như thế nào và đường lối tuyên truyền sẽ như thế nào”. Vụ việc ở Chicago này cũng được quảng cáo bởi L’Osservatore Romano (28/12).

Diane Montagna nhấn mạnh trên Twitter.com rằng nó xuất hiện bên cạnh một bài báo có tựa đề (“Bảo vệ lũ nhỏ khỏi các Herod mới.”

#newsLkthpvdyuf