Clicks623
Coburg
5

USA: Biskup vyzýva k Eucharistickým procesiám!

Tyler, USA, 12.3.2020 (kath.net/pl) 026 114 –
„Vyzývam každého katolíckeho kňaza, aby viedol jednoduchú eucharistickú procesiu okolo svojho kostola.“
Napísal to biskup Joseph Strickland z amerického Tylera v štáte Texas na Twitteri. V období do sviatku sv. Jozefa 19. marca majú kajúci sa veriaci vyprosovať uzdravujúcu Kristovu ruku na koronavírus a prosiť o to, aby sa ľudia stali odvážnymi Kristovými učeníkmi. Biskup Strickland tak reagoval na návrh katolíckej žurnalistky Jennifer Hartlineovej. Tá je americkým katolíkom veľmi známa, pretože napísala viacerým biskupom s citeľne horiacim srdcom:
„Každý biskup v každom meste: Robte procesie s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou ulicami vášho mesta. Vyjdite von s Ježišom a modlite sa o Božie milosrdenstvo a Božiu ochranu. Vyzdvihnite Pána! Vy máte apoštolskú autoritu, využite ju. Kde zostáva vaša viera v nadprirodzeno?“

Biskup Strickland sa chytil výzvy žurnalistky a reagoval:
„Nádherný nápad! Začínam s prípravami na to a budem aj iných povzbudzovať, aby robili to isté. Ježiš Kristus je Pán.“

Na webovej stránke už biskup uverejnil konkrétne inštrukcie, ktoré sú aj nariadeniami pre jeho kňazov:

„Usmerňujem všetkých kňazov, aby vo farnosti, kde slúžia, uskutočnili eucharistickú procesiu v období pred sviatkom sv. Jozefa. Cieľom eucharistickej procesie je prosiť nášho Pána o ochranu pred koronavírusom a o uzdravenie tých, ktorí sú infikovaní, ako aj o milosrdenstvo a večný pokoj pre zomrelých. Proste nášho Pána aj o silu pre naše rodiny, aby sa nechali viesť pravdami viery a ich morálnymi a etickými usmerneniami.“

Ďalej píše biskup Strickland kňazom, aby po svätej omši pozvali malú skupinu na jednoduchú eucharistickú procesiu. Procesiu má viesť kňaz s diakonmi a miništrantami. Procesia má byť na cirkevnom pozemku, aby nebolo potrebné povolenie miestnych orgánov.
Pravá úcta k Najsvätejšej sviatosti má veľký význam, no na procesii nemusí byť veľa ľudí. Ostatní ľudia sa môžu modliť v kostole. Kňaz v albe a dvaja miništranti – to je všetko, čo je potrebné. Ak je tam diakon, má mať na sebe albu a štólu. Ak farnosť dokáže uskutočniť väčšiu procesiu je to akceptovateľné, ale nie potrebné.“ (prel. zg)
Peter(skala)
ľubica
Dana22
Dana22
ROSTAS
VÝZVA pre Konferenciu Biskupov SLOVENSKA