10.4.2024 nebyla ještě zakázána celá Ukrajinská pravoslavná církev