Clicks408
Radek33
2
Quas Primas
Diabeł powiedział również ojcu Amorthowi, że w Medjugorje objawia się prawdziwa Matka Boża, dlatego O. Amorth tak mocno promował te zjawienia...
Co do O. Amortha jest wiele wątpliwości... Warto posłuchać całości wykładu ks. Kobylińskiego, końcówka o O. Amorth...
Ks.A. Kobyliński - Uzielonoświątkowienie Kościoła Katolickiego w Polsce 23-09-2017
Anieobecny
Nie tylko ojcu Amorthowi...