Clicks1.6K
Anton Čulen

Posolstvo: Trevignano Romano 14. apríla 2021- Čoskoro sa už nebude ohlasovať a vyznávať kresťanstvo, ale bude vnútené nové náboženstvo, kde už Kristus nebude v centre pozornosti

Posolstvo: Trevignano Romano 14. apríla 2021- Čoskoro sa už nebude ohlasovať a vyznávať kresťanstvo, ale bude vnútené nové náboženstvo, kde už Kristus nebude v centre pozornosti.

Moje drahé deti, ďakujem vám, že ste ma prijali do svojho srdca. Milované deti, bola by som rada, keby ste sa sami seba opýtali, kam smerujete a akou cestou ste sa vydali?
Obávam sa, že je to najpohodlnejšia, ktorú čo vám ukazuje diabol. Niekedy vidím mnoho svojich detí, ktorí sú v modlitbe apatickí, no napriek tomu som s vami, a trpím, keď vidím, že ony si vybrali cesty sveta, ale tie nikam nevedú. Moji milovaní, to čo prichádza, bude zrazu, a vy teraz čo robíte?

Moje deti, modlite sa, aby vás to nezastihlo nepripravených. Chcem vám dať vzácnu radu, choďte hovoriť o mojom Synovi, neotáľajte, ale dôverujte svojej Matke, nebojte sa ničoho, lebo budem medzi vami, aby som vás chránila.
Čoskoro sa už nebude ohlasovať a vyznávať kresťanstvo, ale bude vnútené nové náboženstvo, kde už Kristus nebude v centre pozornosti. Dávajte na to pozor a buďte opatrní.

Teraz vás zanechávam so svojím materinským požehnaním v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Trevignano Romano 14. apríla 2021
alianciazanedelu.sk/archiv/8825