szuirad1
153

funkcjonariusz Jacek Spyrka z SKW (wcześniej WSI i WSW) obok byłego szefa SKW i byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza..