1 lipca. Najdroższej Krwi Chrustusa - święto 1 kl. Wszechmogący wieczny Boże, który Jednorodzonego Syna Twego ustanowiłeś Odkupicielem świata i dałeś się przebłagać Jego Krwią, prosimy Cię, daj nam …More
1 lipca. Najdroższej Krwi Chrustusa - święto 1 kl.

Wszechmogący wieczny Boże, który Jednorodzonego Syna Twego ustanowiłeś Odkupicielem świata i dałeś się przebłagać Jego Krwią, prosimy Cię, daj nam tak czcić uroczystym obchodem ten okup naszego zbawienia i doznawać jego obrony wśród nieszczęść doczesnego życia na ziemi, abyśmy mogli się radować jego wiekuistym owocem w niebie.
Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności tegoż Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.
R. Amen.
Pandemia > szczepienia > depopulacja > chipy
7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo ku czci Najdroższej Krwi Pana Jezusa
www.youtube.com/watch
PiotrM