vi.news
38

Đức: FSSP trao tiệc thánh bằng đĩa (Video)

Trong Thánh lễ Latinh Truyền thống ngày 13 tháng 9 do một linh mục của Huynh đoàn Thánh Phêrô (FSSP) ở Saarlouis, Đức cử hành, Thánh lễ được phân phát thông qua các đĩa tráng miệng.

Vị chủ tế đeo mặt nạ đặt các đĩa trên giá đỡ Rước lễ. Sau đó, ông đặt một bánh thánh trên mỗi chiếc đĩa, và trở lại bàn thờ, nơi ông chờ đợi từ xa trong khi các tín hữu đeo khẩu trang đến gần các đĩa từ băng ghế để nhận tiệc thánh.

Tiệc thánh được nhận bằng lưỡi từ đĩa.

Sau Rước lễ, linh mục trở lại ray Rước lễ và thu dọn đĩa như trong nhà hàng.

Sau đó, ông đặt một bộ đĩa mới trên ray Rước lễ và đặt bánh thánh lên đó.

Các đĩa này không được thanh tẩy trong Thánh lễ.

#newsNgxrxqqyku

01:39