tr.news
86

İki Bağımsız Katolik Grup, Vatikan'ı TÖVBE ETMEYE Davet Etti

Tanınmış kişilerden oluşan iki grup, kürtajla lekelenmiş Covid-19 aşılarına karşı bağımsız olarak bir bildiri yayınladı.

25 ülkeden 88 Katolik kadın, 8 Mart'ta kürtajın zulmünü vurgulayan ve çocuk bedeninin sürekli bir şekilde ticarileştirilmesini protesto eden bir mektup yayınladı.

Açıklamada, aşıları onaylayan kilise açıklamalarının "aşı bilimi ve immünoloji konusunda eksik bir değerlendirmeye" dayandığı belirtiliyor. Bu belge, aralarında II. Ioannes Paulus'un yakın arkadaşı 100 yaşındaki Wanda Półtawska ve Papalık Yaşam Akademisi'nin üç eski üyesi de dâhil olmak üzere doktorlar, hemşireler, biyoetik uzmanları, dindar kız kardeşler ve yaşam yanlısı aktivistler tarafından imzalanmıştır.

Texas'ın Tyler kenti Piskoposu Joseph Strickland ve birkaç akademisyenin ikinci açıklaması çevrimiçi olarak imzalanabilir,

Belgede, "genel ilkeler gereği, bu tür kürtajla lekelenmiş aşıların geçici olarak, aşırı zorunlulukla ve hatta şiddetli protesto altında kullanılması her zaman ahlaki açıdan yasadışı olmasa bile, bu tür aşıların kullanımı asla zorunlu veya evrensel bir görev olarak ilerletilmemelidir" deniyor.

Bu değerli ifadelerin, iktidardakiler tarafından kurulan anlatıyla çeliştikleri için basitçe görmezden gelineceği tahmin edilebilir.

#newsDgenpmiatx