nl.news
231

Viganò: Zelfs de meest optimistische vrijmetselaar had niet van het pausdom van Franciscus gedroomd

Het Abu Dhabi "Huis van de Abrahamitische Familie" is een "Babelse onderneming". Aartsbisschop Viganò schreef dit op 19 november op AldoMariaValli.it (video-animatie van het huis hieronder). Hij noemde …More
Het Abu Dhabi "Huis van de Abrahamitische Familie" is een "Babelse onderneming".
Aartsbisschop Viganò schreef dit op 19 november op AldoMariaValli.it (video-animatie van het huis hieronder).
Hij noemde het een "tempel van de wereld ]syncretistische neo-religie" en "verzonnen door de vijanden van God".
Dit project keert zich tegen de eigenheid van de "enige ware religie die in staat is om de mens te redden" en verwijdert Christus als "een hoeksteen van Gods huis", voegt Viganò eraan toe, "Zelfs de meest hoopvolle van de vrijmetselaars zou zich niet zo veel hebben kunnen voorstellen."
De aartsbisschop merkt op dat Franciscus verder gaat met de uitvoering van het Abu Dhabi document dat hij noemt "de vrucht van het pantheïstische en agnostische neomodernisme dat de Roomse Kerk tiranniseert" en dat "werd ontkiemd door het verzoeningsdocument Nostra Aetate".
Viganò geeft toe dat het Tweede Vaticaans Concilie "vergiftigd fruit" levert.
#newsTdwxtzapto