1
2
Clicks957
ľubica
2
Modlitba za nepriateľov. kto sa modlí za svojich nepriateľov, berie im možnosť aby mu škodili...More
Modlitba za nepriateľov.

kto sa modlí za svojich nepriateľov, berie im možnosť aby mu škodili...
ľubica
Modlitba za nepriateľov