Clicks26
vi.news

Đối với Tân Hồng y, Đức tin là thứ yếu

Chile là một “tập đoàn của các tín điều khác nhau” trong đó mỗi người “sẽ sống các giá trị của mình theo đức tin mà họ có”, Santiago de Chile Tân Hồng y Celestino Aós Braco nói với VaticanNews.va (ngày 27 tháng 11).

Phát biểu về hiến pháp mới của Chile, ông nhấn mạnh rằng “các giá trị phải được ưu tiên trước nhất”. Aós đưa ra một ví dụ, "Sự sạch sẽ đối với tôi là một giá trị, tôi sẽ sống nó như một Cơ đốc nhân, một người Công giáo, theo quan điểm của sinh thái học."

Ông nói rằng "các giá trị" trói buộc mọi người, dù là người Công giáo hay không. Do đó, Aós giảm bớt tầm quan trọng công khai của Phúc âm để bảo vệ các “giá trị” cùng với tất cả những người có thiện chí.

Vấn đề: “Giá trị” không tự hiển nhiên, chúng dựa trên niềm tin (như ngay cả Aós đã chỉ ra ở phần đầu).

Điều thú vị là trong cuộc phỏng vấn Aós đã bỏ qua việc đốt nhà thờ ở Chile.

Hình ảnh: © wikicommons, CC BY-SA, #newsIvcarqjyrt