Kto był najgorszym z papieży lub o prymacie papieskim (2 z 6)

Nieomylność papieska w strukturze apologetyki katolickiej
Być może nie wszyscy wiedzą, że o kwestii nieomylności papiestwa traktuje nie tyle dogmatyka, pomijając orzeczenia stricte dogmatyczne (np. orzeczenia Vat. I) co apologetyka w dziale o Kościele, a konkretnie w rozdziale o ustroju Kościoła Katolickiego (De Constitutione Ecclesiae Catholicae).[1] Tok klasycznego dowodzenia jest bardzo logiczny i przebiega w następujących krokach:
Traktat 1: O religii objawionej ogólnie

[...]

Czytaj dalej pod: wobronietradycjiiwiary.com/kto-byl-najgors…