Clicks879
Orędzia

WIELKI UCISK przyjdzie na ludzi wiary

16 stycznia 2021 - 5073. Ambasada Matki Bożej Królowej Pokoju, Anguera. Drogie dzieci, bądźcie z Panem i pozwólcie Mu przemienić wasze życie. Nie odchodźcie od modlitwy. Modlitwa jest ważna dla twojego wzrostu wiary. Bez modlitwy jesteś jak wędrowny marynarz, który nie wie, jak dotrzeć do celu.

Szukajcie siły w Ewangelii i Eucharystii w tych trudnych czasach. Ludzkość stała się duchowo ślepa, ponieważ ludzie zdystansowali się od Stwórcy. Konwertować. Wasz Bóg cię kocha i czeka na ciebie. Bądź ostrożny. Szukajcie tego, co pochodzi od Boga i nie pozwólcie, aby rzeczy tego świata przeszkodziły wam w naśladowaniu Pana i służeniu Mu.

Wrogowie będą działać, aby odciągnąć cię od prawdy. Wielki ucisk przyjdzie na ludzi wiary. Możesz służyć Panu, ale wrogowie kościoła spowodują wielkie cierpienie. Módl się Módl się Módl się Nie wycofuj się. Mój Jezus będzie z tobą! Zwycięstwo Boga nadejdzie dla Jego wybranych. Naprzód z radością!

To jest przesłanie, które dziś wam przekazuję w imię Trójcy Przenajświętszej. Dziękuję, że pozwoliliście mi się tu jeszcze raz zebrać. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostań w pokoju.