vi.news
33

Vatican Bảo vệ Marthe Robin

Một bài báo không ký tên ngày 8 tháng 10 trên VaticanNews.va của Pháp bảo vệ tuyên bố năm 2014 về “các đức tính anh hùng” của nhà huyền bí người Pháp Marthe Robin (+1981).

Bài báo là câu trả lời cho La Fraude mystique de Marthe Robin (Sự gian lận huyền bí của Marthe Robin), một cuốn sách được xuất bản vào tháng 10 sau khi được di chúc bởi Cha Conrad de Meester nổi tiếng người Bỉ (+2019).

Năm 1988, Giám mục Valence, Pháp, gọi De Meester là nhà kiểm duyệt thần học cho các tác phẩm của Marthe Robin. Ông nhanh chóng gặp phải rắc rối. Cuốn sách của ông là kết quả của hai thập kỷ nghiên cứu.

VaticanNews.va tuyên bố rằng những lời chỉ trích của de Meester đã được xem xét trong thủ tục dẫn đến việc công nhận các đức tính anh hùng của Marthe.

De Meester khẳng định rằng Marthe chắc chắn bị tàn tật, nhưng không bị liệt, cũng không bị mù như cô tuyên bố, bởi vì cô đã viết tay một số tác phẩm của mình.

Ông cũng chỉ ra rằng hầu như tất cả các bài viết hoặc tường thuật của cô về những trải nghiệm thần bí có thể là do các tác giả tâm linh khác, những người không bao giờ được trích dẫn.

Công việc cẩu thả của Vatican trong quá trình phong thánh không có gì là bí ẩn.

#newsEldqwcctli