Clicks3.4K
krumpeľ
21
MUDr. Vavrečka Očkovaným ľuďom hrozí ADE syndróm!More
MUDr. Vavrečka Očkovaným ľuďom hrozí ADE syndróm!
Pravda bude skryta
Tupky.to už označili za Hoax
Buditeľ shares this
38
ADE syndróm
Martin - Patrón Svätý Malachiáš shares this
1141
Ďalší dôkaz o nebezpečenstve vo vakcinách ! Jedovaté vakcíny.