Clicks115

Najgorszy z papieży lub o prymacie 6

Zadaniem papieża jest bycie fundamentem, pasterzowanie i umacniania braci. Jak na tle tych zadań wypada Bergoglio? Żaden ze złych papieży nie niszczył tak systematycznie organizacyjnie i doktrynalnie Kościoła jak Franciszek. [....]

Czytaj dalej pod: wobronietradycjiiwiary.com/najgorszy-z-pap…