Clicks89

Obedience to Pope Benedict XVI

Rafał_Ovile
42
How it should be (see photo) and how it is not. Posłuszeństwo papieżowi Benedyktowi XVI. Jak powinno być (patrz zdjęcie) i jak nie jest.More
How it should be (see photo) and how it is not.

Posłuszeństwo papieżowi Benedyktowi XVI. Jak powinno być (patrz zdjęcie) i jak nie jest.
Czy modlisz się również za Papieża Benedykta XVI? Czy jesteś nie posłuszny Papieżowi Benedyktowi XVI i również Franciszkowi? "Módlcie się za mnie i moją posługę — i również za Papieża Benedykta (XVI)" - powiedział Franciszek 20 lutego, 2019 roku
[w2.vatican.va/…/papa-francesco_…]
Are you praying also for Pope Benedict XVI? Or are you disobedient to Pope Benedict XVI and also Francis? "Pray for me and for my ministry — and also for Pope Benedict (XVI)" - said Francis
[w2.vatican.va/…/papa-francesco_…]
SvataHora
Hypocrisy at its best.
Vered Lavan and one more user like this.
Vered Lavan likes this.
Libor Halik likes this.
Libor Halik
Benedict XVI is the pope to his death. The second man in white clothes is not the pope.
Vered Lavan and 2 more users like this.
Vered Lavan likes this.
SvataHora likes this.
Rafał_Ovile likes this.