Clicks93
Rafał_Ovile
4
Obedience to Pope Benedict XVI. How it should be (see photo) and how it is not. Posłuszeństwo papieżowi Benedyktowi XVI. Jak powinno być (patrz zdjęcie) i jak nie jest.More
Obedience to Pope Benedict XVI.

How it should be (see photo) and how it is not.

Posłuszeństwo papieżowi Benedyktowi XVI. Jak powinno być (patrz zdjęcie) i jak nie jest.
Rafał_Ovile
Czy modlisz się również za Papieża Benedykta XVI? Czy jesteś nie posłuszny Papieżowi Benedyktowi XVI i również Franciszkowi? "Módlcie się za mnie i moją posługę — i również za Papieża Benedykta (XVI)" - powiedział Franciszek 20 lutego, 2019 roku
[w2.vatican.va/…/papa-francesco_…]
Rafał_Ovile
Are you praying also for Pope Benedict XVI? Or are you disobedient to Pope Benedict XVI and also Francis? "Pray for me and for my ministry — and also for Pope Benedict (XVI)" - said Francis
[w2.vatican.va/…/papa-francesco_…]
SvataHora
Hypocrisy at its best.
Libor Halik
Benedict XVI is the pope to his death. The second man in white clothes is not the pope.