CÓRKA MARYI
11.4K

PLAN NOCNYCH RÓŻAŃCOWYCH CZUWAŃ MODLITEWNYCH – AKCJA OGÓLNOŚWIATOWA

I SOBOTA/NIEDZIELA MIESIĄCA - O WŁAŚCIWĄ INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI I INNYCH NARODÓW.

II SOBOTA/NIEDZIELA MIESIĄCA - ABY KAPŁANI ROZPOZNALI CZAS SCHIZMY, POZOSTALI NIEZŁOMNI I WIERNI ŚWIĘTEMU SŁOWU BOŻEMU ORAZ ZJEDNOCZENIE SIĘ JEGO WYŚWIĘCONYCH SŁUG.

III SOBOTA/NIEDZIELA MIESIĄCA - O WYNAGRODZENIE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANU JEZUSA ZA ZNIEWAGI.

IV i V SOBOTA/NIEDZIELA MIESIĄCA - O NAWRÓCENIE CAŁEGO ŚWIATA PODCZAS OSTRZEŻENIA.

___________________________________________________________________


PROSZĘ PRZECZYTAJ:

Nocne różańcowe czuwania modlitewne – akcja ogólnoświatowa

__________________________________________________________________