CÓRKA MARYI
211.8K

Dwunasta rocznica Misji Jezus do Ludzkości. Godzina Krucjaty Modlitwy w intencji ochrony chrześcijan na całym świecie

Drodzy Wojownicy Krucjaty Modlitwy!

Szczęśliwej 12. rocznicy Misji Jezus do Ludzkości!


Aby to uczcić, zapraszamy na specjalną Globalną Godzinę Krucjaty Modlitwy o Ochronę Chrześcijan na całym świecie, która odbędzie się w środę, 9 listopada 2022 r. o 21:00 czasu singapurskiego; 8:00 czasu wschodniego standardowego; 14:00 CET czasu polskiego.

Link do rejestracji: https://bit.ly/JTMGlobal12YearAnniversary
829 5469 6491

W miarę jak świat oddala się od Boga, a rządy tworzą nowe prawa, które odrzucają Nauki Boże, prześladowania chrześcijan rosną z każdym dniem. Wierni są pozbawiani prawa do praktykowania i wyrażania wiary chrześcijańskiej kosztem środków do życia, pracy, a nawet życia. Prześladowania pochodzą nie tylko ze społeczeństwa świeckiego, ale także ze strony liberalnych i modernistycznych przywódców kościelnych. Czyni się to, aby wymazać chrześcijaństwo i obecność Boga w dzisiejszym świecie.

Jak ostrzegła nas Matka Boża 2 lipca 2014 roku:

"Bardzo mało tolerancji okaże się chrześcijanom, którzy pozostają wierni Słowu Bożemu i podążają ścieżką do Boga. Nawet ci święci słudzy, którzy twierdzą, że służą Jezusowi Chrystusowi, będą zbyt słabi, by bronić chrześcijaństwa i pozwolą się zmusić do przyjęcia tych praw. W wielu przypadkach zdrajcy wśród nich ułatwią zniesienie Krzyża i Prawdy Chrześcijaństwa. Z czasem wszyscy będą adorować fałszywą doktrynę wraz z innymi wiarami, które nie pochodzą od Boga. - Matka Zbawienia"

Módlmy się jako jedna Globalna Rodzina Jezus do Ludzkości, Armia Reszty Jezusa, w 12. rocznicę Misji Zbawienia o ochronę Chrześcijan na całym świecie i zachowania Prawdziwej Wiary.

Ta globalna godzinna krucjata modlitewna będzie w języku angielskim i będzie miała tłumaczenia na żywo na następujące języki: niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski/ukraiński, koreański, portugalski, włoski, rumuński, wietnamski, polski, indonezyjski.

Zaprośmy innych, którzy rozpoznają Jezusa jako Zbawiciela i Odkupiciela ludzkości, aby przyłączyli się do nas w tej szczególnej Godzinie Krucjaty Modlitwy.

Jezu, ufamy Tobie!

JTM Global
CÓRKA MARYI
Zaprośmy innych, którzy rozpoznają Jezusa jako Zbawiciela i Odkupiciela ludzkości, aby przyłączyli się do nas w tej szczególnej Godzinie Krucjaty Modlitwy.