Clicks50
vi.news

Francis đặt các trưởng giáo thỏa hiệp vào vị trí nắm quyền, nơi mà họ có thể tống tiền người khác

Các trường hợp của Giám mục Gustavo Zanchetta và Msgr. Battista Ricca cho thấy Giáo hoàng Francis bảo vệ bạn bè của mình bất kể cam kết của mình đối với trách nhiệm giải trình, Phil Lawler đã nhắc tới điều này trên trang ChristianCARM.org (ngày 11 tháng 1).

Zanchetta và Ricca đều bị buộc tội có hành vi sai trái đồng tính nghiêm trọng, nhưng Francis đã tìm được việc làm ở Vatican cho họ nơi họ chịu trách nhiệm phát hiện hành vi sai trái của người khác,

"Cả hai đều rõ ràng là mục tiêu tiềm năng để tống tiền. Và họ được đặt ở những vị trí mà họ có thể có nhiều cơ hội để tống tiền người khác."

Theo Lawyer, với Francis, Vatican đã tụt hậu trên hai mặt trận quan trọng: cuộc chiến chống lạm dụng đồng tính và tìm kiếm sự minh bạch tài chính.

Ông kết luận rằng trong giáo triều này, "nguyên nhân của cải cách đã chết, trừ khi cuộc cải cách bắt đầu từ chính Đức Giáo hoàng".

Hình ảnh: Battista Ricca, Gustavo Zanchetta, #newsGvpwmoptis