16:37
ks. Łukasz Szydłowski : Miłosierdzie, sprawiedliwość, odpusty - kazanie w Chorzowie. UZYSKUJMY ODPUSTY CODZIENNIEMore
ks. Łukasz Szydłowski : Miłosierdzie, sprawiedliwość, odpusty - kazanie w Chorzowie.

UZYSKUJMY ODPUSTY CODZIENNIE