언어
robbi

Skutečná tvář Ježíše

svetlospasy
Pre časový odstup
robbi

Seminár Vnútorné uzdravenie 2012 P.Elias Vella.-(1)-

Dovolím si doplniť -Názov seminára - Vnútorné uzdravenie: Trenčín, júl 2012
Vďaka za vklad!
더보기
robbi

Ježiš chce vziať naše hriechy - 1.č.- P. E. Vella

Username, keď sa strafíš do Božej vôle, tak si vyhrala. Ak sa strafilo 95% populácie, tak vyhralo 95% populacie. Bodaj by to tak bolo!
Väščinou konáme svoju vôľu a nie Otcovu, čo je smutné, lebo potom nemôžme byť šťastní.
robbi

Ježiš chce vziať naše hriechy - 1.č.- P. E. Vella

Username, ešte mi povedz ako sa odpovedá na studenú sprchu, ktorou nás stále polievaš? Asi len trpezlivo znášať nepríjemnosti. Aj to bude ale asi potrebné.
robbi

Ježiš chce vziať naše hriechy - 1.č.- P. E. Vella

Ó MichalB! Ďakujem za krásne svedectvo.
Ja to vnímam tak, že cez otca Vellu nám Ježíš chce veľa povedať a nás naučiť poznaniu pravej múdrosti a uzdraviť naše duše.
Vaše svedectvo je viac ako všetky príspevky doteraz až na výnimky.
Nech Vás žehná Pán
robbi

Mše svatá z Katolické charismatické konference 2012: celebruje P. Pavel Konzbul

Mne je to zas veľmi ľúto, že som tam niesom osobne.
Je to vinikajúca, požehnaná akcia, ledva čakám, kedy pôjde niečo z prednášok na TV NOE.
robbi

Poklad Víry máme v nádobě hliněné-P.Vojtíšek Kodet

Ďakujem za vklad,ktorý vnímam ako podporu Otcovi Kodetovi.
robbi

Páter Pio&myšlenky(1)

Ďakujme, veľmi ďakujme Pánu Bohu za otca PIA, ktorý ešte aj dnes pomáha. Veď povedal, že neprekročí bránu neba, pokiaľ doň nevstúpi aj jeho posledné duchovné dieťa!
Ďakuje m za vklad
robbi

Páter Pio - Myšlienky (3)

Leo3340:Ďakujem za nádherný vklad.
robbi

Myrna Nazzour - dokument

Username: jednota kresťanov sa buduje v Kristovi, len vtedy, keď budeme podobní Jemu, budeme jednotní, myslela som, že to vieš, hovorí to Benedikt v katechéze v týždni modlitieb za jednotu kresťanov.
robbi

Stretnutie Mariánskeho kňazského hnutia

Áno bolo. Hovoril o výnimočnom význame Matky Pána z nového zorného uhla, ktorý nie je celkom bežný a dal tomu akúsi novú dimenziu.Jej význam pre celé ľudstvo, pre človeka osobne, jej neustála starostlivosť o nás, jej aktívna pomoc, ako sa nás nikdy nezriekne,ako myslí na tých ktorí nepoznajú Pána, ako potrebuje naše motlitby, je apoštolka, učiteľka, matka, dôležitosť zasvätenia sa k nej, jej … 더보기
robbi

Stretnutie Mariánskeho kňazského hnutia

Škoda, že nikto nezachytil homíliu v nedeľu 30.4.2012.
robbi

Benedikt XVI.: Každý křesťan znovu prožívá zkušenost Marie Magdalské

Zina: Predpokladám, že každý kus oblečenia má svoj význam, ktorý nám môže byť skrytý. Veď keď som videla sochu Zachariáša - kňaza v Ein Karim - rodisko Jána Krstiteľa - fakt som nechápala, čo to má na hlave, ale zrejme to bolo dôstojné vtedy, keď pôsobil v chráme. Cirkev má viac ako 2000 rokov a teda tu tiež môžu byť prvky, ktoré celkom nepoznáme a zdajú sa divné ale v konečnom dôsledku asi dobré.
robbi

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,....

Olinka: Má to logiku. Miluje nás viac ako seba.
robbi

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Medžugorie 2 marec 2012

Archetyp, želám Ti, aby si aj Ty spoznal lásku Matky božej, teda aj tvojej matky, aby si ju mohol milovať.Ježiš nám daroval všetko svojho Otca aj svoju Matku.Čistí srdcom nepotrebujú čítať stránky o nepravosti Medžugorja.
robbi

S pokorou a poslušnosťou nasledovať Pána - modlitba s Benediktom XVI.

Virtue - najlepší je jeden deň v týždni o vode a chlebe okrem ostatných zrieknutí sa
robbi

La Salette

Virtue:
Krásna Pani hovorila s deťmi. „Priamo sme hltali jej slová,“ povedali neskoršie. „Plakala po celý čas, čo s nami hovorila.“ Vypočujme si posolstvo Najsvätejšej Panny Márie v takom znení, ako ho podali deti:

„Priblížte sa, deti moje, nebojte sa,
som tu, aby som vám ohlásila dôležité posolstvo.

Ak sa môj ľud nebude chcieť podriadiť,
budem nútená pustiť rameno môjho Syna.
Ono je také … 더보기
robbi

Prinášať na zem kúsok božieho neba

Ľubica, tiež zo srdca pozdravujem. Výborne je aj www.radiovaticana.cz/clanek.php4 - Ježišova veľkňažská modlitba
robbi

Posolstvo Garabandalu

Username, prepáč, ale tvoja úroveň vyjadrovania patrí tak medzi 3-4 cenovú úroveň.
v tom stanovisku je zhrnuté pre aj proti. Kto chce ten to pochopí a kto nechce to nepochopí. Niekoľko krát bolo prehodnotené stanovisko ku Garabandalu. Keby človek mal čas, tak tie tvoje výroky by neobstáli a padli by ako domčetk z karát. Nie je to ale potrebné, lebo ľudia čistého srdca vedia svoje a zlý zostanú … 더보기
robbi

Posolstvo Garabandalu

Virtue, ani mne sa nepáčia tieto súboje. Budem sa za Teba modliť, aby sa Duch svätý dotkol Tvojho srdca. Je treba ale, aby mu človek dovolil vstúpiť do svojho srdca. Takéto srdce musí by ť čisté, pokorné a túžiť prijať Pravdu.
Tvoja sestra v Kristovi
robbi

Posolstvo Garabandalu

Virtue nie nechcem, aby si neprispieval, ale aby si hľadal pravdu a Božiu vôľu. Človek rýchlo usúdi čo je správne a čo nie. Napr. k tomu, čo sem sústavne píše username sa nedá "zvoleja" odpovedať, ale treba dohľadať veci o ktorých si človek myslel, že ich má v malíčku.
Bolo to síce ťažké, ale veľmi mi to pomohlo. Napr. Jej stanoviská ku Garabandalu vo mne spôsobili opak a to ten, že som sa … 더보기
robbi

Posolstvo Garabandalu

Virtue - Ty čítaš z písma len to čo chceš čítať a to čo chceš počuť.
Duch svätý vanie kde chce. Sv. Faustína bola oslovená Pánom Ježišom k tomu, aby pomohla Pánovi pripraviť jeho druhý príchod. Pápež má svoju úlohu v rámci tejto prípravy a Ty máš tiež svoju úlohu. Možno si myslíš, že sa nás tento druhý príchod netýka, ale mýliš sa.
Neviem, či je tu niekto iný, kto vkladá katechézy Benedikta na … 더보기
robbi

Posolstvo Garabandalu

Virtue - pokračuj v čítaní Lukáša a zistíš, že ani Noemu neverili a nakoniec zahynuli.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Je isté, že treb byť obozretnými. To ale vyžaduje solídnu trpezlivú prácu a nie povrchné rýchle stanoviská.
napr. ku Garabandalu som sem vložila aj iné stanovisko ako tu odzneli
Stanovisko k udalostiam v Garabandale
robbi

Posolstvo Garabandalu

Username, tieto argumenty, čo uvádzaš, zaujímavé majú viacerí neveriaci tomáši. Fatimské posolstvá tiež nedostal pápež, ale deti.
Čudné čo?
robbi

Posolstvo Garabandalu

Virtue si vtipný. ale predpokladám že veľmi mladý. Mám nápad, pýtajme si dnes na Ježišove narodeniny svetlo, oplatí sa.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Nie username, keď budeš úprimne hľadať božiu vôľu a nie svoju, Pán Ti dá svetlo.
Odo mňa by si to neprijala.
Pokoj Tebe
robbi

Posolstvo Garabandalu

Username - Milión miliónov sme vyhrali tým, že máme Krista ktorý nás vedie k Otcovi. Keď naozaj spoznáš jeho lásku, prehodnotíš množstvo zo svojich prehlásení.
robbi

Posolstvo Garabandalu

username -Takýchto pošahaných skupiniek a skupín tu boli už tucty.Vždy mali jedno spoločné - uverili falošnému prorokovi a čakali na vlastnú záchranu.-
Títo tu boli na to, aby si potom tomu pravému neuverila.
Nechajme to, nemienim sa o tom rozpisovať. Nech si každý sám vytvorý svoj názor, veď sme slobodní.
Každý človek má možnosť sa zoznámiť s dostupnými informáciami a zaujať stanovisko, podľa svojej dobrej albo zlej vôle.
Pokoj ľuďom dobrej vôle.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Nepripraviť sa na veľký akt Božieho milosrdenstva svedčí o tom, že človek nepozná pravdu a myslí si, že to bude o 10. alebo dvadsať rokov. To je ale chyba. Treba hľadať a poznať pravdu.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Konečné rozhodnutí o nadpřirozené povaze garabandalských událostí by měl věřící ponechat kompetentním církevním autoritám, avšak nemůže zůstat lhostejný k výzvě, která se šíří z této malé vesničky: výzvě k obrácení, lásce, pokání, odčiňování hříchů, modlitbě za kněze a biskupy, projevování úcty Ježíši reálně přítomnému v Eucharistii, meditaci nad jeho umučením a dětské oddanosti Bohu a Panně … 더보기
robbi

Posolstvo Garabandalu

Ako som napísala včera, pokora bráni mnohým pochopiť srdcom.
Svoj vlastný názor uprednostňujú pred posolstvom Matky Božej. Je to hriech pýchy. Nech sa každý skúma skôr, než odsúdi tých, ktorí tomu veria, lebo nebude pripravený na to čo má prísť a nemusí obstáť v skúškach.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Leo, zabudla som pridať, že ďakujem za vklad. Mnoho ľudí, tieto udalosti nepozná a netreba zabudnúť, že pravé posolstvo sa vyplní.
Treba si otvoriť srdcia a ďakovať za veľký akt Božieho milosrdenstva, ktorý je blízko.
robbi

Posolstvo Garabandalu

Username, vážim si Tvoju snahu,ktorá vyzerá, že sa snažíš zobjektivizovať ľudským uvažovaním tieto udalosti.
Ľudským uvažovaním sa dostaneš len po určitý bod, ostatné je otázkou milosti, ktorú dáva Duch svätý pokorným.
Pokorní ľudia pochopia tieto udalosti v pravde.
Posolstvá Matky božej je treba prijať s pokorou a s vďakou, že ich môžeme počúvať a prijať. Všetko ostatné hraničí s hriechom pýchy,… 더보기
robbi

Zomrel hrdina nežnej revolúcie Václav Havel

Virtue - Keď sa cítim hrozne, odriekam úpne pomaly Otče náš.
Otec vždy pomôže.
robbi

Zomrel hrdina nežnej revolúcie Václav Havel

Voda 44 - asi potom existujú rôzny Bohovia.
Jeden komunistický a druhý ten, ktorého hlásal Ježiš.
Ešte je tu ďalšia možnosť a to tá, že Boha vôbec nepoznáte a myslíte si, že ho poznáte, lebo ste si mechanicky prečítali evanjelium a zhodnotili to svojim rozumom bez ducha pravdy.
Modlite sa, modlite sa...., je mi vás obidvoch ľúto.
robbi

Zomrel hrdina nežnej revolúcie Václav Havel

Username, nestačím sa čudovať, čo to tu prekrúcaš. Čudujem sa, že sa s Tebou na tomto fóre ešte niekto baví. S tým Tvojím Husákom,,no katastrofa.
robbi

Zomrel hrdina nežnej revolúcie Václav Havel

Virtue, to nie je naša vec. Naša vec je modliť sa za každého, aby dospel k Pravde. cesty božie sú nevyspytateľné. On sa viac stará o našu spásu ako my sami. Aj v poslednej minúte života mohol dostať odpustenie. Preto nesúďme, ale modlime sa.
robbi

Zomrel hrdina nežnej revolúcie Václav Havel

Olinka, ďakujem za vklad
Prohlašení arcibiskupa Duky
k umrtí Vaclava Havla..., ostané prehlásenia nebudem komentovať.