vi.news
33

Francis cử hành ad Orientem

Francis đã cử hành vào ngày 12 tháng 1 Lễ rửa tội của Đức Chúa như thường lệ trong Nhà nguyện Sistine, rửa tội cho trẻ sơ sinh. Như những năm trước, Francis đã dâng thánh lễ tại bàn thờ tối cao theo …