06:36
MILOSLAV
2112.8K

Tohle často neuslyšíte

Dvě písně.
Libor Halik likes this.
MILOSLAV
Hoki Vím o čem mluvím stačí sledovat inzeráty jiho.moravskereality.cz/pozemky/orna-puda/ Dnes vysokoškoláci kupují maringotky chtějí žít hned a ne celý život splácet hypotéku.
Samson1
Tak já vidím, že tu chybí jen ruce a zdravé myšlení. Stejnak jsem přesvědčen, že budoucnost je v návrat k přírodě a rodinným farmám. Je sice pěkné, když mi přivezou z pozaoceánu jahody v zimě a už neplatí ta pohádka, posílat někoho v zimě na jahody, je naplněná, ale co udělá ten jeden let pro životní prostředí, že. Jinak k doktorovi se nechodilo s rýmou, na to stačily baby kořenářky, pořádný …More
Tak já vidím, že tu chybí jen ruce a zdravé myšlení. Stejnak jsem přesvědčen, že budoucnost je v návrat k přírodě a rodinným farmám. Je sice pěkné, když mi přivezou z pozaoceánu jahody v zimě a už neplatí ta pohádka, posílat někoho v zimě na jahody, je naplněná, ale co udělá ten jeden let pro životní prostředí, že. Jinak k doktorovi se nechodilo s rýmou, na to stačily baby kořenářky, pořádný lípový čas, vitamín C s kyselého zelí, mléko od krávy, nějaký ten zábal a bylo. Díky znečištění těmy letadly, auty převážející balenou vodu přes celou EU a přemrštěné čistoty je to samá alergie. Dnes se člověk sprchuje každý den, používá mýdla ala antibakteriální a samá alergie. No, ale táta vždy říkal, že po staru se žít nedá. Ale hodně se musí změnit, to, co je na systému znilé, zkažené.
MILOSLAV
Mnoho lidí má pozemky, které jsou ladem takže by je mohli rádi pronajmout těm, kteří si je nemohou dovolit koupit. Všude kam se podíváš jsou i na prodej neprodejné staré domy i se zahradou. Stačí se podívat do realitek. Dnes koupíš i kvalitní dům zkolaudovaný v roce 1980 kolem 2 mil., ale kdybys ho stavěl dal by za něj 4 mil. a ještě bys ho měl bez sklepa na základové desce. Dále od Prahy koupíš …More
Mnoho lidí má pozemky, které jsou ladem takže by je mohli rádi pronajmout těm, kteří si je nemohou dovolit koupit. Všude kam se podíváš jsou i na prodej neprodejné staré domy i se zahradou. Stačí se podívat do realitek. Dnes koupíš i kvalitní dům zkolaudovaný v roce 1980 kolem 2 mil., ale kdybys ho stavěl dal by za něj 4 mil. a ještě bys ho měl bez sklepa na základové desce. Dále od Prahy koupíš dům 3+1 s etážovým topením a studnou a pozemky s více jak 1 ha kolem 1 mil.
MILOSLAV
Skvělé Samsone, na to, že se mnozí v přelidněném světě budoucnosti mohou upnout na duchovní povolání ke kterému je povede Boží volání a to je to co myslím tím, že si je Bůh k tomu vybral. Tito lidé svojí svobodnou volbou toto volání mohou odmítnout. Tvůj názor na předky je moje "krevní skupina".
Samson1
No a do manželství je ještě povolání Boží. V tom přelidnění mohou být spoustu duchovních povolání, lidé, kteří se dobrovolně zříkají manželství a je to ještě spoustu možností. Lidé milující mamon se upnuli na ropu, energii s fosilních paliv, ale je tu ještě mnoho jiných možností energie a na kolik je třeba využita naše země. Na každém kroku se dá něco pěstovat, jen to chce lidi a práci, třeba i …More
No a do manželství je ještě povolání Boží. V tom přelidnění mohou být spoustu duchovních povolání, lidé, kteří se dobrovolně zříkají manželství a je to ještě spoustu možností. Lidé milující mamon se upnuli na ropu, energii s fosilních paliv, ale je tu ještě mnoho jiných možností energie a na kolik je třeba využita naše země. Na každém kroku se dá něco pěstovat, jen to chce lidi a práci, třeba i v potu tváře. Dnes se chodí pro jablka do marketu a na zahradách se nechají hnít. Třeba. Na každém kroku může být zahrádka se zeleninou. Ale to bychom museli zas chodit na hnůj a nepouštět to do řek a nakonec i ty pomyje s nádobí dostali vepři. Holt selský rozum, to nám chybí. Předci to uměli. S potoků se dalo pít. Nějaký chemtrails a řízení počasí? Řekli by, že ti lidé zešíleli. Předci se za počasí a úrodu modlili, chléb požehnali, nekončil v popelnicích. Ono to chce všechno řád Boží, ne strůjců Nového věku.
MILOSLAV
Hoki, ptal jsi se jak vyřešit přelidnění Číny. Věřím tomu, že když Bůh pověděl lidstvu to známé Množte se.. tak by nikdy nedovolil přelidnění světa protože ON je ten kdo otevírá a zavírá lůna žen viz. Biblické citáty dole v komentářích. Planeta je schopna obnovitelnými zdroji uživit 130 miliard lidí. Lidstvo však utrácí za hlouposti. OSN tvrdí, že se populace zastaví na 9 miliardách. Také ti …More
Hoki, ptal jsi se jak vyřešit přelidnění Číny. Věřím tomu, že když Bůh pověděl lidstvu to známé Množte se.. tak by nikdy nedovolil přelidnění světa protože ON je ten kdo otevírá a zavírá lůna žen viz. Biblické citáty dole v komentářích. Planeta je schopna obnovitelnými zdroji uživit 130 miliard lidí. Lidstvo však utrácí za hlouposti. OSN tvrdí, že se populace zastaví na 9 miliardách. Také ti přeji pěkný den a mír v roce novém.
MILOSLAV
Hoki svět je jednodušší než jak ho dělají složitějším byrokraté z Evropského parlamentu a lidé typu Sobotky. zpravy.idnes.cz/…/domaci.aspx
2 more comments from MILOSLAV
MILOSLAV
hoki, mít 1-2 děti není zárukou, že z nich budou dobří lidé, není to zárukou ani tam kde je dětí 10, ale je tu předpoklad, že se z nich některé "povedou" a Bůh bude mít na výběr z koho udělá kněze, řeholníka... Nicméně dobří lidé se rodí i rodičům alkoholikům. Z toho pline poučení, že by lidé neměli uzavírat lůna žen neboť tím brání Bohu, který je ten co otvírá lůna žen, ale lidé se chtěli …More
hoki, mít 1-2 děti není zárukou, že z nich budou dobří lidé, není to zárukou ani tam kde je dětí 10, ale je tu předpoklad, že se z nich některé "povedou" a Bůh bude mít na výběr z koho udělá kněze, řeholníka... Nicméně dobří lidé se rodí i rodičům alkoholikům. Z toho pline poučení, že by lidé neměli uzavírat lůna žen neboť tím brání Bohu, který je ten co otvírá lůna žen, ale lidé se chtěli podobat Bohu a tak uvěřili ďáblovu slibu budete jako ON.

Už 13 let trvám na svém názoru: NEBRAŇME BOHU PŘIPRAVIT SI CHVÁLU A OTEVÍRAT LŮNA ŽEN
Datum:
Pátek, 02. únor 2007 @ 19:13:35 CET
Téma: ULTRAS

NEBRAŇME BOHU PŘIPRAVIT SI CHVÁLU A OTEVÍRAT LŮNA ŽEN
Matouš 21
16 a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: `Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu´?"

Mezi manželskými páry jsou takovými misionáři lektoři přirozeného plánování rodičovství (PPR)
Tito lektoři ale nabízejí ovoce ze stromu poznání plodných a neplodných dní. Je to v určité chvíli možná lepší, než aby křesťané používali hormonální antikoncepci, prezervativy a přerušovanou soulož jako pohané (potomci odpadlých křesťanů). I tato metoda PPR, by ale měla postupně odeznívat, tak jako pohanské zvyky domorodců, kteří přijali Krista. Propagace PPR bez důrazu na to, že je Bůh ten, kdo otevírá a zavírá lůna žen, jak ON sám v Písmu Svatém říká, by měla směřovat k tomuto poznání. Jinak je PPR utrženým ovocem ze stromu poznání a je to, jinými slovy, jak ďábel říká: "budete jako Bůh", čili budete vy sami otevírat a zavírat svá lůna.

Nebraňme Bohu v tom co je Boží.

Žalm 9

3 Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. ( Liberálové a ateisté)
M.P. Chceme chválit Boha doopravdy? Domnívám, že by k vůli tomuto důvodu neměli manželé nežijící pro Boží Království Bohu bránit v početí žádnou metodou a měli by Mu dovolit, aby si připravil chválu skrze ústa nemluvňátek a kojenců neboť Bůh je ten kdo otevírá a zavírá lůna žen.
Izajáš 66
9 "Což já, který otvírám život, nemám umožnit narození? praví Hospodin. Když dávám plodnost, mám zavírat lůno? praví tvůj Bůh."
Chce opravdu chválit Boha? Tak nezahazujme hřivnu plodnosti pokud ji máme jako dar od Boha a dovolme Bohu, aby si připravil z této hřivny dlouhotrvající chválu a to jak je psáno skrze ústa nemluvňátek a kojenců.

Biblické citáty: Bůh je ten kdo otevírá a zavírá lůna žen
Žalm 22
10 Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou.
11 Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh.
Žalm 127
3 Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna
Jeremiáš 1
5 "Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka."
Jeremiáš 20
17 Že mě neusmrtil hned v matčině lůně, aby mně má matka byla hrobem, aby její lůno bylo věčně těhotné!
18 Proč jsem vyšel z matčina lůna? Abych viděl trápení a strasti, aby v hanbě skončily mé dny?
Ozeáš 9
14 Dej jim, Hospodine! Co jim dáš? Neplodné lůno a vyschlé prsy jim dej!
Genesis 29
30 I vešel Jákob také k Ráchel a miloval ji více než Leu, a sloužil u něho ještě dalších sedm let.
31 Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno. Ráchel však zůstala neplodná.
32 Lea otěhotněla, porodila syna a pojmenovala ho Rúben (to je Hleďte-syn); řekla totiž: "Hospodin viděl mé pokoření; nyní mě už bude můj muž milovat."
Genesis 30
22 I rozpomenul se Bůh na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno.
23 Otěhotněla, porodila syna a řekla: "Bůh odňal mé pohanění."
1 Samuelova 1
5 Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval; Hospodin však uzavřel její lůno.
6 Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen aby jí dráždila.
Izajáš 66
9 "Což já, který otvírám život, nemám umožnit narození? praví Hospodin. Když dávám plodnost, mám zavírat lůno? praví tvůj Bůh."

Napsal Míla Pletánek

www.granosalis.cz/modules.php
MILOSLAV
Hoki já mluvím ke křesťanům tady a teď takže pokud někdo knězi křivě sliboval, že bude přijímat děti od Boha s ochotou a nepřijímá, nezodpovědně ohrožuje moji rodinu. Proto jsou takový lidé křesťanskými zmetky a ty se jim jenom chceš zalichotit. K nařizování nemám žádnou moc. Nicméně tito zmetci nepřímo svým konzumním převáděním svého blahobytu pro jedináčka přikazují svému okolí je napodobovat.
+Joseph+
Vlast je tam kde se nevraždí nenarozený život jestli vy říkáte vlast republice zednářů, váš problém
MILOSLAV
Nenařizuji nikomu mít více dětí, to jiní nařizují děti nemít jenom to dnes dělají civilizovanějším způsobem než v minulosti Čína. Svobodná volba zdravých manželských párů, kteří odmítají mít hodně dětí, končí, tam kde svojí nezodpovědností ohrožují budoucnost mých i jiných budoucích pokolení. Naši předkové měli vždy hodně dětí dnes tolik dětí mají pouze muslimové. Naše statečné pramámy rodili a …More
Nenařizuji nikomu mít více dětí, to jiní nařizují děti nemít jenom to dnes dělají civilizovanějším způsobem než v minulosti Čína. Svobodná volba zdravých manželských párů, kteří odmítají mít hodně dětí, končí, tam kde svojí nezodpovědností ohrožují budoucnost mých i jiných budoucích pokolení. Naši předkové měli vždy hodně dětí dnes tolik dětí mají pouze muslimové. Naše statečné pramámy rodili a riskovali své životy dnes je bezpečnější porodnictví. Ďábel nechává na pokoji ty, kteří ho neohrožují. Ten kdo neví co je vlast plive na hroby našich předků. kteří za ni umírali.
Filofej likes this.
MILOSLAV
Z kvantity vyroste kvalita takový Bedřich Smetana byl 12 tým dítětem svých rodičů kolika géniúm rodiče nedovolili se narodit? Samozřejmě jsou i vyjímky, které potvrzují toto pravidlo.

Vzkaz 30% občanům ČR

5. ledna 2010 v 20:18 | Miloslav Pletánek
Koho se to netýká nemusí se rozčilovat nehážu všechny lidi do jednoho pytle a vím, že jsou vyjímky, které potvrzují pravidlo.
Milovaní také jste …More
Z kvantity vyroste kvalita takový Bedřich Smetana byl 12 tým dítětem svých rodičů kolika géniúm rodiče nedovolili se narodit? Samozřejmě jsou i vyjímky, které potvrzují toto pravidlo.

Vzkaz 30% občanům ČR

5. ledna 2010 v 20:18 | Miloslav Pletánek
Koho se to netýká nemusí se rozčilovat nehážu všechny lidi do jednoho pytle a vím, že jsou vyjímky, které potvrzují pravidlo.
Milovaní také jste měli svatbu v kostele? Odpovídali jste svým "ANO" knězi na otázku v rámci manželského obřadu: "Slibujete, že budete přijímat ochotně děti od Boha?" Tak proč mají křesťané méně dětí než ,měli naši předkové?
A Bůh požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi". (1Gn 28)
Neplatí snad tento Boží příkaz i pro nás křesťany? V době kdy národy Evropy vymírají na blahobyt otevírám toto citlivé téma, které by nemělo být soukromou záležitostí protože: Národ bez dětí je bez budoucnosti. Do roku 2045 má Evropě chybě 129 miliónů lidí. Kdo přijde na jejich místa? Myslíte si, že je to za dlouho a že se toho už nedožijeme? Potom se zamysleme zda máme rádi své již narozené děti a nežijete způsobem po nás potopa. Protože kdo uvažuje způsobem po nás potopa ohrožuje budoucnost našich i vašich dětí a jeho konzumní vzorky chování jsou opovržení hodné. Každý kdo to ze sobeckých důvodů odmítá mít více děti není naším přítelem protože ohrožuje budoucnost příštích pokolení. Taková je realita. Milujme však a odpouštějme svým nepřátelům, nenáviďme a opovrhujme jejich hříchem!
Připomeňme si co říká katechismus katolické církve kde se na str. 575 § 2363 v prvním paragrafu píše:"Spojením manželů se uskutečňuje dvojí cíle manželství: blaho samých manželů a předávání života. Tyto dva významy nebo hodnoty manželství se nemohou oddělovat aniž by negativně ovlivňovaly duchovní život dvojice a neohrozily blaho manželství a budoucnost rodiny" a na str. 577 se dále píše v § 2368: "Zvláštní hledisko této odpovědnosti se týká odpovědného rodičovství. Z pádných důvodů mohou manželé chtít zrození svých dětí oddálit. Musí si však ověřit, zda jejich přání není plodem sobectví..."
Nuž ověřme si zda nejsme sobci a vraťme se o sto let zpět do doby, která nebyla středověkem a náš ještě národ nevymíral. Naši předkové většinou bydleli na prostoře malého 2+1 kde žili, rodiče, prarodiče a v průměru 5-8 i více dětí, které se dožili dospělosti i přes špatné zdravotnictví. Naši předkové neměli automatické pračky, ledničku, nevařili na elektrice či plynu, nejezdili auty, neznali dovolenou, neměli často ani skříně, mívali mnohdy pouze dvoje oblečení jedno pracovní a druhé kostelní, které přehazovali doma přes bidlo, často neměli ani postel, ale spávali na lavici, nebo na zemi na slamníku, pro vodu chodili ke studni,"sprchovým koutem" byli necky ve kterých se polévali vodou z hrnku, neměli splachovací záchod, suchý záchod býval na hnojišti…
Domnívám se, že si mnozí katolíci i z přirozeného plánování rodičovství udělali antikoncepci a v rozporu s učením katolické církve hříšně odmítají děti i používáním hormonální antikoncepce, ... Katechismus přirozeným plánováním rodičovství mluví o oddálení početí dětí, nikoliv však o tom, že budou mít katolíci pouze 1 - 3 děti a dost.

Podíváme-li se do nedávné historie zjistíme co na dané téma píše Dacík v Mravouce z r.1946 na str. 380
Stran zneužívání manželství píše Pius IX: "Katolická církev, jíž Bůh sám svěřil úkol učinit a chránit bezúhonnost a počestnost mravů uprostřed této mravní spouště, aby zachránila neporušenou čistotu manželské smlouvy, před touto ohavnou zkázou, na znamení svého Božského poslání důrazně našimi ústy zvedá svého hlasu a znovu prohlašuje: Jakékoliv manželské obcování, při němž jest olupován úkol a úmyslným zásahem lidí o svůj přirozený účinek, to jest dáti život dítěti, jest prolomením zákona Božího a přirozeného, a ti kdo se provinili něčeho takového, poskvrňují své svědomí těžkou vinou"40. Nepřirozené užívání manželství, proti němuž s takovým důrazem mluví náměstek Kristův, se děje buď přerušením manželského úkonu ( manželská onanie), nebo používáním ochranných prostředků, aby bylo zamezeno početí. Obojí způsob je stejně hříšný a proto zavržení hodný. Obojí je v přímém rozporu s přirozeným zákonem, a proto ani nejzávažnější důvod nemůže způsobit, aby se stal počestným a přírodě přiměřeným to, co svou vnitřní podstatou je proti přírodě 41. Manželské obcování je svou povahou určeno k tomu, aby byl dán život dítěti, a proto každý způsob soulože, který vylučuje možnost početí, je nepřirozený a hříšný. Východiskem těchto hříchů proti manželské čistotě bývá jednak sobectví, které se bojí dítěte a starostí spojených s jeho výchovou, jednak nedostatečná důvěra v Boží prozřetelnost. Dá-li bůh dítě, dá také prostředky k jeho uživení a výchově. Jen nedůvěra v Boha utíká před těžkým, ale sladkým břemenem dítěte a pak egoistická touha užívat a nedělit se o výhody a rozkoše života se řadou dětí. Manželství však nemá nic společného s pojmem pohodlí: jeho obsahem je oběť práce a jeho symbolem je kříž.
Dnes se máme lépe než se měli naši předkové i porodnictví je kvalitnější. Děti jsou Božím požehnáním. Neodmítejme děti a dovolme Bohu, aby si mohl vybrat z koho udělá misionáře, kazatele, kněze, řeholníky, kteří budou hlásat evangelium všemu lidstvu.

Miloslav Pletánek
snakee
Hoki před 7 hodinami

Znám dost rodin co mají dost dětí a nějaké oblbnutí je vůbec nezajímá a to kýmkoli, mají děti rády a to je celé

A BOJÍ SE O SVOU EXISTENCI
snakee
MILOSLAV mít 1-2 děti a být zdravý je vlastizrada

O KTERÉ VLASTI MLUVÍTE?
MILOSLAV
Nejhorší je relativizování Bůh jasně říká Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti Svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.“ (Ž 8,2-3) Křesťanky se nechali feministkami oblbnout a odmítají mít více dětí no přece nebudou bojovat s islámem svojí dělohou a jejich břicho není na výrobu dětí. Křesťané opovrhli prvním Božím příkazem i moudrem z citovaného žalmu. Dobrou …More
Nejhorší je relativizování Bůh jasně říká Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti Svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.“ (Ž 8,2-3) Křesťanky se nechali feministkami oblbnout a odmítají mít více dětí no přece nebudou bojovat s islámem svojí dělohou a jejich břicho není na výrobu dětí. Křesťané opovrhli prvním Božím příkazem i moudrem z citovaného žalmu. Dobrou noc.
MILOSLAV
Hoki, sklady tu jsou a tohle je jenom pověstná špička ledovce www.lidovky.cz/…/zpravy-svet.aspx tisíce zbraní našli na jedné lodi u Řecka odkaz nemohu již najít. Nemudroval bych o tom co je vhodné nechat na Bohu. První Boží příkaz lidstvu je jasný nesnažil bych se zavděčovat těm co mají málo dětí naopak je nutné na tlustokožce tvrdě udeřit mít 1-2 děti a být zdravý je vlastizrada. Nikdy v …More
Hoki, sklady tu jsou a tohle je jenom pověstná špička ledovce www.lidovky.cz/…/zpravy-svet.aspx tisíce zbraní našli na jedné lodi u Řecka odkaz nemohu již najít. Nemudroval bych o tom co je vhodné nechat na Bohu. První Boží příkaz lidstvu je jasný nesnažil bych se zavděčovat těm co mají málo dětí naopak je nutné na tlustokožce tvrdě udeřit mít 1-2 děti a být zdravý je vlastizrada. Nikdy v minulosti jsme se jako národ neměli lépe a nikdy v minulosti na rození dětí nebyli lepší podmínky než dnes. Křesťané by neměli poslouchat řeči feministek.
One more comment from MILOSLAV
MILOSLAV
Milovaný otče Jene nemohu mlčet k Vašemu pastýřskému listu 27.12. 20...15 i když se mi Vaše slova o lásce líbí. V islámských zemích se křesťané nerozvádí, žijí v lásce s bližními, starají se o staré lidi a přesto jim islámisté uřezávají hlavy. Opravdu si myslíte, že když budeme stejně dobří jako naši východní bratři a sestry, že se budou muslimové houfně obracet ke Kristu a že až jich tu bude …More
Milovaný otče Jene nemohu mlčet k Vašemu pastýřskému listu 27.12. 20...15 i když se mi Vaše slova o lásce líbí. V islámských zemích se křesťané nerozvádí, žijí v lásce s bližními, starají se o staré lidi a přesto jim islámisté uřezávají hlavy. Opravdu si myslíte, že když budeme stejně dobří jako naši východní bratři a sestry, že se budou muslimové houfně obracet ke Kristu a že až jich tu bude více, že nám také nebudou uřezávat hlavy? Ze svědctví obrácených muslimů je zřejmé, že se jich obrátí jenom malá hrstka. Je sice psáno církev brány pekel nepřemohou, ale nebyla snad severní Afrika i Cařihrad kdysi křesťanská země? Neumírali naši předkové i za nás když se celá Evropa modlila růženec s jehož pomocí na přímluvy panny Marie u Boha Evropské loďstvo zvítězilo v námořní bitvě u Lepanta a nepřišli křesťanští rytíři z Českých, Polských i Německých zemí na pomoc zachránit čtyři měsíce islámskými vojsky obleženou bránící se Vídeň? Neplivejme na hroby našich předků. Nikde není psáno, že brány pekel církev nepřemohou v Evropě. Kde jsou statisíce křesťanských uprchlíků místo mladých muslimských invazistů na které v Evropě již čekají sklady zbraní? Jak to, že tito dezertéři nebrání svoji zem proti Islámskému státu když na svých mobilech ukazují svoje bojové zkušenosti? Povězte křesťanům, že Bůh trestá Evropu protože opovrhli jeho prvním příkazem více zde: miloslavpletanek.blog.cz Nepodléhejme nemocným mocným tohoto světa, politici prpí přehnanou humanitou a relativismem jejich chování je nezodpovědně sebedestruktivní připomínající chování malých dětí bourající s gustem bábovičky na pískovišti.
Filofej and one more user like this.
Filofej likes this.
Samson1 likes this.
Samson1
To je hoki dačo jiné než si myslíš. www.facebook.com/MatPave/videos/934459746623269/
Samson1
snakee
snakee
z dob obrozenectví a nástupu volnomyšlenkářů