നവവൈദികൻ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു

കെനിയയിലെ മേറു രൂപതയിലുള്ള ഫാ. എവുത്തിക്കാസ് മുറംഗീരി മുത്തൂർ, 32, മകുടാനോയിൽ തൻ്റെ കാറിനുള്ളിൽ വെച്ച്, ജൂൺ 4-ന് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചെന്ന് fides.org അറിയിക്കുന്ന…