Language Contact
Please type your posting here

Na záver generálnej audiencie 1. decembra
2010 sa pápež ako obvykle v rámci príhovorov
v rozličných rečiach obrátil aj na chorvátskych
pútnikov v chorvátčine: „Zo srdca zdravím všetkých
chorvátskych pútnikov, najmä veriacich z farnosti sv. Jakuba v Medžugorí! Púť do Ríma je súčasťou prípravy na Pánov príchod. Očakávajte a ohlasujte teda Božiu lásku vo vašom národe. Pochválený buď Ježiš Kristus!“ -------------------------- Zdá sa , že je to prvá verejná zmienka o Medžugorí z úst Pontifexa maxima… [More]