Sipos Balázs
Sipos Balázs

A RÓMAI RÍTUS TRAGÉDIÁJA. A liturgikus gordiuszi csomó lehetséges megoldása

Az egész középkort nominalistának kikiáltani azért erős túlzás. Ez az irányzat Ockham Wilmos fellépése után fokozatosan nyert teret a XIV-XV. században. Szóval a nominalizmust, szubjektivizmust és a későbbi modernizmus gyökerét inkább a reneszánszban keresném..
Sipos Balázs

A Pro Hungaria Sacra papjainak közleménye - A MISÉK FOLYTATÓDNAK

Bár én csak egy mezítlábas hívő vagyok, és egyházkormányzati ügyeket belülről nem ismerem, de az atyák védelmében kijelenthetem, hogy azon igehirdetésük és papi szolgálatuk során, melyet volt alkalmam meghallgatni, vagy olyan szent liturgián melyen vezetésük alatt részt vettem, semmi olyat nem tapasztaltam, mely a katolikus tanokkal szemben hangzott volna el. Ha így lett volna, elsők közt hagyom …More
Bár én csak egy mezítlábas hívő vagyok, és egyházkormányzati ügyeket belülről nem ismerem, de az atyák védelmében kijelenthetem, hogy azon igehirdetésük és papi szolgálatuk során, melyet volt alkalmam meghallgatni, vagy olyan szent liturgián melyen vezetésük alatt részt vettem, semmi olyat nem tapasztaltam, mely a katolikus tanokkal szemben hangzott volna el. Ha így lett volna, elsők közt hagyom el a templomot. Viszont láttam üldözésüket, láttam plébánia templomból való kitiltást. És megjegyezném, hogy most hogy Barsi atya is elhagyja az egyházmegye területét, gyakorlatilag nem tudok olyan szent liturgiáról az övékén kívül, ahol az egyszerű krisztushívő nyelvre áldozhatna. üdv
Sipos Balázs

Meleg és transzgender tematika az Egyesült Királyság iskoláiban (2019)

Talán így: lehetek-e hiteles védelmezője az egyik isteni parancsolatnak, ha közben a másik parancsolatot súlyosan és folyamatosan megsértem?
Sipos Balázs

Meleg és transzgender tematika az Egyesült Királyság iskoláiban (2019)

A ne paráználkodj parancsa mellett van másik 9, ugyanilyen fontos pl. ez is: Ne lopj!
Sipos Balázs

Európa sme my

A jelenlegi vezetéssel nem az a gond, hogy ne védené eléggé a "keresztény értékeket" mert azt Lengyelország mellett Európában szinte egyedülállóan megteszi A probléma kettős: Korrupció és hatalomkoncentráció. Ezért a nagy mértékben eluralkodott protekcionizmus és korrupció miatt a keresztény értékképviselet sokak szemében hiteltelen. Ezért esélyes egy esetleges kormányváltás 2022-ben és a mára …More
A jelenlegi vezetéssel nem az a gond, hogy ne védené eléggé a "keresztény értékeket" mert azt Lengyelország mellett Európában szinte egyedülállóan megteszi A probléma kettős: Korrupció és hatalomkoncentráció. Ezért a nagy mértékben eluralkodott protekcionizmus és korrupció miatt a keresztény értékképviselet sokak szemében hiteltelen. Ezért esélyes egy esetleges kormányváltás 2022-ben és a mára kialakított hatalomkoncentráció egy keresztény ellenes vezetés kezébe sajnos igen hatékony fegyver lehet.
Sipos Balázs

A szentáldozás lehetőségeiről napjainkban

Az ősi egyházi gyakorlat folyamatos felemlegetése, eszményítése és ennek a liturgikus élet lassú, de organikus fejlődésével való szembeállítása, szintén protestáns hozzáállás. Része, az új, modernista irányzatnak. Hisz megszakítja a hagyomány folytonosságát. Bár a gyökerekre hivatkozik, valójában teljesen újat, sosem volt gyakorlatot és testidegent hoz létre.
Sipos Balázs

FP: Mária asszony, anya és mesztic de nem társmegváltó

The cult of hyperdulia is offered to Mary since she is Mother of the Saviour. But we should remember, that for the same reason she is a Mother of men, universal Mediatrix and Co-Redemtrix. Ez az idézet Father Garrigou-Lagreange-tól van, az egyik, ha nem a legnagyobb teológustól a XX. században. Kiáll Mária társmegváltói méltósága mellett.
Sipos Balázs

Özönvíz előtt...

Minden folyamat végső soron Isten kezében van. Ez adja reményünk biztos alapját ezen a komor előrejelzéseknek ellenére is.