Daniel_111
Daniel_111

Horáček - jsem "katolík" ale podporuji homosexuály

Máš namysli s tou svátostí smíření? :). Myslím, že fake news jsem nepatří...
Daniel_111

Tomáš Halík vs. Dominik Duka

To není asi pouhá náhoda...
Daniel_111

The 13th Day - Tajemství z Fatimy

70 000 lidí vidělo tancovat slunce... 15 let po smrti Jacinty se zjistilo, že její tělo je neporušené...
Daniel_111

Pozor!!! ADOPCE HOMOSEXUÁLY - 28.4

Také děkuji johan1. Ti kdo hledají pravdu, tak slyší.
Daniel_111

Pozor!!! ADOPCE HOMOSEXUÁLY - 28.4

Ne, tím ukazuju odstrašující příklad toho, komu chtějí svěřit děti...
Daniel_111

PRAVÁ TVÁŘ ISLÁMU

Co je džihád - vysvětluje jak ho chápe vedoucí české muslimské komunity

Co je džihád
Daniel_111

PRAVÁ TVÁŘ ISLÁMU

Daniel_111

Jaká je budoucnost? Systém ovládán čipy

No, pokud rozlišovacím znamením bude čip, tak snad se poznáme...
Daniel_111

RFID - Už nikdy se vám neztratí děti

Samozřejmě, příspěvek má ukázat, jak mohou být lidé naivní a do jakých absurdit jsou ochotni zajít...
Daniel_111

Jaká je budoucnost? Systém ovládán čipy

Jan Pavel II. řekl ve své homilii z posledního dne roku 1993 proslovené v římském kostele sv. Ignáce z Loyoly:

„Antikrist je mezi námi. Začátek nového roku nám otevírá daleké horizonty a jakkoliv se v nich zračí přeci jen nějaký záblesk světla, jsou temné a hrozivé. My ovšem nemůžeme zavírat oči před tím, co nás obklopuje. Musíme toho Zlého nazvat jeho pravým jménem. Nemůžeme nečinně přihlížet …More
Jan Pavel II. řekl ve své homilii z posledního dne roku 1993 proslovené v římském kostele sv. Ignáce z Loyoly:

„Antikrist je mezi námi. Začátek nového roku nám otevírá daleké horizonty a jakkoliv se v nich zračí přeci jen nějaký záblesk světla, jsou temné a hrozivé. My ovšem nemůžeme zavírat oči před tím, co nás obklopuje. Musíme toho Zlého nazvat jeho pravým jménem. Nemůžeme nečinně přihlížet tomu, jak souběžně s kulturou lásky a života se světem šíří jiná civilizace, a sice civilizace smrti, která je nejvlastnějším dítětem ďáblovým a je jedním z projevů blížící se Apokalypsy.“

Zdroj: IMMACULATA – Rytířstvo Neposkvrněné immaculata.minorite.cz
Daniel_111

Jaká je budoucnost? Systém ovládán čipy

Já taky nesnáším liberalismus, zvláště ten, který prezentuje T. Halík. Z toto je mi nevolno, jen když ho slyším. Emmerichová ve svých vizích předpověděla, že satan bude 50-60 let před rokem 2000 po Kristu na krátkou dobu propuštěn z řetězu, tzn. připravující příchod antikrista. Období po 2. světové válce, konzumní společnost. O tomto období podrobně píše sv. Hildegarda
Daniel_111

Jaká je budoucnost? Systém ovládán čipy

Doporučuji přečíst, je tam podrobně popsána kniha Zjevení a způsoby a jednání antikrista. Vydání knihy z roku 1931 získalo církevní schválení.

www.vzdelavaci-institut.info
Daniel_111

Jaká je budoucnost? Systém ovládán čipy

To, že to tak říká, ještě neznamená, že církev (papež) bude rodit NWO. Papež ho určitě rodit nebude
Daniel_111

11. SEPTEMBER 1683

Díky Josephe,
je smutné, že to co dříve byli ochotni lidé bránit i za cenu prolití krve, dnes za "30 stříbrňáků" dáváme všanc. Muslimové se z historie poučili. Pochopili, že silou Evropu nedobijí, proto změnili strategii. Strategie trojského koně je mnohem účinější, ale i přesto je třeba využít spolupráce naivních lidí, to se bohužel muslimům v Evropě náramně daří.

Ježíš řekl:
Matouš 7, 6

Nedá…More
Díky Josephe,
je smutné, že to co dříve byli ochotni lidé bránit i za cenu prolití krve, dnes za "30 stříbrňáků" dáváme všanc. Muslimové se z historie poučili. Pochopili, že silou Evropu nedobijí, proto změnili strategii. Strategie trojského koně je mnohem účinější, ale i přesto je třeba využít spolupráce naivních lidí, to se bohužel muslimům v Evropě náramně daří.

Ježíš řekl:
Matouš 7, 6

Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.
Tou nejcennější perlou je naše víra a kultura vycházející z křesťanských tradic, pokud tuto hodnotu dáme všanc, tak bude nakonec zašlapána do země a vše se obrátí proti nám, islám nezná pojem slůvka tolerance.
Generace před námi to dokázali rozlišit, dnešní generace to bohužel neumí.
Daniel_111

Příchod falešného "krista"

Druhý příchod Ježíše Krista z Biblického pohledu...

Chtěl bych upozornit, že tyto popisy druhého příchodu "mesiáše" (viz Izák Kaduri) plně odpovídají tomu obrazu, o kterém se zmiňuje sv. Hildegarda a V. Solovjev. Především je třeba upozornit, že 2. příchod Ježíše Krista, skutečného Božího Syna, proběhne úplně jiným způsobem, než jak je zde popsáno (viz Benjamin Creme a Izák Kaduri). Ježíš …More
Druhý příchod Ježíše Krista z Biblického pohledu...

Chtěl bych upozornit, že tyto popisy druhého příchodu "mesiáše" (viz Izák Kaduri) plně odpovídají tomu obrazu, o kterém se zmiňuje sv. Hildegarda a V. Solovjev. Především je třeba upozornit, že 2. příchod Ježíše Krista, skutečného Božího Syna, proběhne úplně jiným způsobem, než jak je zde popsáno (viz Benjamin Creme a Izák Kaduri). Ježíš Kristus svoji misi zde na Zemi skončil před 2 tisíci lety, tím že obětoval svůj pozemský život za naše hříchy a byl vzkříšen z mrtvých. Ježíš nepřijde přirozenou cestou "ze země", ale z nebe a to v jednom jediném okamžiku (událost se odehraje velmi rychle).

Matouš 24, 27
"Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka."

Matouš 24, 30
"Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou."

Skutky 1, 9-11
"Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

Ježíš se při svém druhém příchodu nebude pohybovat mezi lidmi, řešit různé problémy společnosti, zavádět nějaký zákonný pořádek, který povede k "pomyslnému ráji zde na Zemi", nebude využívat ani média.
Druhý příchod bude zcela jiný. Ve chvíli kdy se Ježíš zjeví, uvidí ho celý svět (ne skrze média, ale skrze nadpřirozenou Boží mocí - např. tak jako každý den vidíme na obloze vycházet slunce) a všem v ten okamžik (věřícím i nevěřícím) bude zřejmé, že jde o Božího Syna. Nebude třeba žádných slov ani činů, Ježíš se zjeví v plné slávě jako Král králů. Zjeví se v takové autoritě, že nikdo nebude moci zpochybnit, že se jedná o Božího Syna. Příchod bude velmi rychlý a nečekaný. Ovšem těmto událostem bude předcházet příchod falešného mesiáše, který se za Ježíše bude vydávat.
Tento pozemský "mesiáš", bude konat mocné činy, ale i kdyby uzdravil několik miliard lidí na celém světě, tak se nejedná o Ježíše Krista, toho ukřižovaného a vzkříšeného, ale o falešného zachránce, který se za "mesiáše" jen vydává.

Zjevení 13, 13
"A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem."
Daniel_111

Příchod falešného "krista"

Rabín Izák Kaduri oznamuje příchod údajného "zachránce světa"

Izák Kaduri sdělil, že se setkal s údajným "mesiášem" a ten přijde brzy...

Vzpomněl, že "mesiáš" se objeví v Izraeli po smrti Ariela Sharona (bývalý premiér byl v té době již více než rok v kómatu).
"Pro mnoho lidí ve společnosti je obtížné pochopit osobnost "mesiáše". Vůdcovství a pořádek "mesiáše" v těle a krvi mnozí v národě jen …More
Rabín Izák Kaduri oznamuje příchod údajného "zachránce světa"

Izák Kaduri sdělil, že se setkal s údajným "mesiášem" a ten přijde brzy...

Vzpomněl, že "mesiáš" se objeví v Izraeli po smrti Ariela Sharona (bývalý premiér byl v té době již více než rok v kómatu).
"Pro mnoho lidí ve společnosti je obtížné pochopit osobnost "mesiáše". Vůdcovství a pořádek "mesiáše" v těle a krvi mnozí v národě jen těžko přijímají. Jako vůdce nebude mít žádný úřad, ale bude mezi lidmi a využije média a komunikační prostředky.
Jeho "království bude ryzí" a bez osobní či politické touhy. V období jeho "kralování" bude vládnou jen "spravedlivost a pravda"."
Uvěří okamžitě všichni? Ne, na začátku někteří v něj věřit budou a jiní ne. Lidem bez víry bude snažší následovat "mesiáše" než ortodoxním věřícím.
Zjevení "mesiáše" se naplní ve dvou etapách. Poprvé, potvrdí svoji pozici "mesiáše", bez toho, aby se vědělo, že on je "mesiáš". Pak se zjeví některým prostým židům, a teprve pak se zjeví celému národu. Někteří lidé se budou divit a říkat: "cože, to je Mesiáš?" Někteří poznají jeho jméno, ale nevěřili, že on je "mesiáš".
On vyzdvihne lidstvo a dokáže, že jeho slovo a zákon jsou platné. Když tento "mesiáš" přijde, zachrání Jeruzalém od cizích náboženství, které chtějí vládnou městu. Oni nebudou mít úspěch" řekl rabín Kaduri.
Daniel_111

Armáda Kráľa - Godzone Tour 2013 (PROMO)

Plně souhlasím s "ankou10". Když láska není zbraní křesťana, proč teda sv. apoštol Pavel mluví o zbroji. Sv. Pavel byl asi taky švihnutý...

Efezským 6, 11-17
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, …More
Plně souhlasím s "ankou10". Když láska není zbraní křesťana, proč teda sv. apoštol Pavel mluví o zbroji. Sv. Pavel byl asi taky švihnutý...

Efezským 6, 11-17
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
Daniel_111

Armáda Kráľa - Godzone Tour 2013 (PROMO)

Ano máš pravdu, je to jen krůček od svatosti. Ale ještě jsem se nesetkal s lhostejným svatým...
Daniel_111

Jaký bude příchod Antikrista a Apokalypsa?

Jedna věc je jistá, bude to nějaká feministka z kultury smrti, která jde ruku v ruce s gender ideologií
Daniel_111

Jiří Vyvadil: Krizi odstartoval Majdam

Zdánlivě se může zdát, že je hloupá, což by byla polehčující okolnost. Pravda je ovšem taková, že tyto argumenty a reakce mají nařízeny z vedení. Vždy je předem řečeno jaký metr na koho použít, jestli přitvrdit, nebo povolit uzdu, případně držet se jen daných argumentů a do jiných nevstupovat, a to i kdyby tyto argumenty měla opakovat 10x dokola.