Ján Jánošík
Ján Jánošík
955

HLAVNE mi Ti ďakujeme... Ria, Terezka, atď, atď...

25.5. 2011 -16:00 hod. 95. Chcel by som rád poďakovať tým, ktorý pomáhajú pri šírení Môjho svätého Slova Prichádzam teraz, aby som dodal odvahu všetkým mojim nasledovníkom, ktorí keď rozpoznali …More
25.5. 2011 -16:00 hod.
95. Chcel by som rád poďakovať tým, ktorý pomáhajú pri šírení Môjho svätého Slova

Prichádzam teraz, aby som dodal odvahu všetkým mojim nasledovníkom, ktorí keď rozpoznali Môj prvý hlas, odpovedali veľkými činmi veľkorysosti. Tým, ktorí dobrovoľne dávajú svoj čas, aby podporovali a šírili Moje posolstvá, chcel by som rád poďakovať. Vy , moje predrahé deti, prinášate veľkú radosť Môjmu zarmútenému Srdcu v týchto časoch dejín. Vy, moje deti, ste statočné, odvážne a naplnené darom Ducha Svätého. Vaša vernosť a dar svojho času pre Mňa a milujúca oddanosť pravde vám prinesú veľké milosti v Novom Raji, ktorý som prisľúbil mojim deťom.
Povediem vás za ruku počas tejto posvätnej práce a vy pocítite Moju lásku. Nikdy sa nebojte hlásať Moje Slovo, lebo každé malé úsilie hocikoho, kto propaguje tieto posolstvá, bude odmenené.
Teraz choďte, moji drahocenní verní nasledovníci. Rozširujte Moje sväté Slovo a pomáhajte vašim bratom a sestrám, ktorí potrebujú vedenie.
Váš milujúci …More

...Vy, ktorí si zakrývate oči a chodíte s klapkami na očiach, nakoniec uvidíte Pravdu, ako je vám dávaná v tomto čase ...

24. 5. 2013 - 21:50 hod. 805. Tí, ktorá kričia v hneve proti môjmu Slovu a vyhlasujú, že prichádza od Satana, budú prebývať so šelmou naveky Moja vrúcne milovaná dcéra, tam, kde je počuť môj hlas,…More
24. 5. 2013 - 21:50 hod.
805. Tí, ktorá kričia v hneve proti môjmu Slovu a vyhlasujú, že prichádza od Satana, budú prebývať so šelmou naveky

Moja vrúcne milovaná dcéra, tam, kde je počuť môj hlas, v každom mieste a v každom chráme, zasvätenom k uctievaniu Boha, všade dôjde k roztržke. Hoci mnohí Mi vzdajú poctu, môjmu učeniu, mojej Cirkvi, keď počujú môj hlas, prikazujúci pozornosť, zapchajú si uši.
Môj hlas padne do hluchých a zatvrdilých duší. Môj hlas, moje Slovo a moje volanie budú hnevlivo odmietané a vypľuté, teraz, keď som v posledný čas prenasledovaný na zemi. Toto je posledné volanie, aby som pritiahol Božie deti do mojej náruče pred svojím Druhým príchodom, a napriek tomu mnohí ľudia, zmätení lžami šírené démonmi, sa odvrátia a odmietnu moje milosrdenstvo.
Ešte raz budem odmietnutý tými, ktorí prebývajú v Božom dome, kňazmi a všetkými, ktorí neprijímajú Pravdu. Všetci čoskoro uvidíte poslednú urážku môjho mena. Vy, ktorí si zakrývate oči a chodíte s klapkami na očiach, nakoniec …More
Ján Jánošík
youtu.be/H3lwmCDmSA8?si=6ecdTnAFdGOtifPK /// Pieseň pre nesmelých /// Muška vinná ktože je tomu na víne?- kohútik jarabý spadol do záhrady...More
youtu.be/H3lwmCDmSA8?si=6ecdTnAFdGOtifPK
///
Pieseň pre nesmelých
///
Muška vinná ktože je tomu na víne?- kohútik jarabý spadol do záhrady...

...Posolstvo Mojej lásky je veľmi jednoduché...Jednoduchosť je kľúčom...

...Moji kresťanskí vojaci vytvoria najväčšiu armádu proti antikristovi... 23.5. 2011 -9:45 hod. 92. Prečo komunikujem so svetom týmto spôsobom Moja drahá milovaná dcéra, teraz je čas pouvažovať o …More
...Moji kresťanskí vojaci vytvoria najväčšiu armádu proti antikristovi...
23.5. 2011 -9:45 hod.
92. Prečo komunikujem so svetom týmto spôsobom

Moja drahá milovaná dcéra, teraz je čas pouvažovať o Mojich posvätných posolstvách a zaistiť, aby mnohí hriešnici po celom svete si ich vzali k srdcu.
Nemýľte sa, tieto posolstvá sú dávané svetu ako dar, aby pomohli zachrániť všetkých vás, všetky moje deti, vrátene tých, ktoré idú k Bohu, Večnému Otcovi, odlišnými cestami.
Ľudia, zvlášť Katolíci, budú zmätení, keď ich neuprednostním pred mojimi ostatnými deťmi odlišných vierovyznaní. Môj výber slov je určený na to, aby ich počúvali všetci, nie len niekoľko vyvolených. Moja láska nerobí rozdiely. Tí, ktorí spochybňujú spôsob, akým hovorím k ľudstvu, skrze tohto posla, nech Ma teraz počúvajú. Hoci vy, moji nasledovníci, rozumiete, že pravda sa od doby Môjho ukrižovania nikdy nezmenila, vedzte teda, že ja musím svoju lásku rozšíriť na všetky Božie deti. Nikto nie je lepší ako iný.
Dcéra moja, nesmieš …More

... budete pripravení nasledovať Ma do novej éry pokoja a mieru na zemi...

22.5. 2011 -14:30 hod. 90. Odpustenie cesta k slobode Moja dcéra, odpustenie je cestou k slobode. Ak odpustíte tým, ktorí vás urazili alebo vám spôsobili bolesť, stanete sa duchovne slobodnými. To …More
22.5. 2011 -14:30 hod.
90. Odpustenie cesta k slobode

Moja dcéra, odpustenie je cestou k slobode. Ak odpustíte tým, ktorí vás urazili alebo vám spôsobili bolesť, stanete sa duchovne slobodnými. To jest, keď radosť naplní vašu dušu. Znamená to tiež, že som prítomný vo vás. Ak odpustíte druhým, je to gesto lásky, nielen k vášmu blížnemu, ale aj láska ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi. Tým, ktorí Mi neveria, hovorím: Vedzte, že keď odpustíte druhým, som tiež prítomný a kráčam s vami. A predsa nemajú žiadnu predstavu o tom, že je tomu tak.
Odpustenie je láska. Moja láska je nekonečná. Ale žiadam vás, deti moje, dovoľte Mi odpustiť vám za vaše hriechy. Keby ste Ma o to len mohli požiadať, aby som tak urobil, nielen, že by ste boli slobodní, ale láska a radosť, ktorú zakúsite, vás prekvapí. Tento skutok pokory vám dovolí komunikovať s druhými s láskou. Vaše svetlo bude svietiť a bude mať vplyv na druhých špeciálnym spôsobom, ale ani vy, ani oni si to nebudú uvedomovať. Moja láska, potom, čo …More

...vo všetkých mojich kresťanských cirkvách, že budú pripravení ...

21. 5. 2013 - 16:30 hod. 803. Až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia Moja vrúcne milovaná dcéra, až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia …More
21. 5. 2013 - 16:30 hod.
803. Až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia. Dunenie hromu, aké nebolo nikdy predtým počuť, pocítia ľudia v mnohých častiach sveta, ale najmä tam, kde sa Antikrist narodil.
V tej dobe zaistí môj Duch Svätý, ktorý sa vylieva na mojich nasledovníkov vo všetkých mojich kresťanských cirkvách, že budú pripravení. Oni, spolu s mojimi učeníkmi z tejto misie, vytvoria zvyškovú cirkev. Ich moc bude veľká a nič nebude môcť uškodiť tým s Pečaťou živého Boha. Ich moc bude vychádzať z modlitieb, daných im mojou Matkou a modlitebnou kampaňou.
Antikrist začne svoju vládu s miernosťou. Nikto nebude tušiť jeho úmysly, pretože istý druh mieru zostúpi na zem. Tento čas bude pre vás veľmi dôležitý, moja zvyšková armáda, aby ste sa zhromaždili v modlitebných skupinách. Slávnostne sľubujem, že tieto modlitby zmiernia mnoho zo strašných skutkov, ktorými on …More

Náhľad na to, čo sa bude diať na Poslednom súde . . .

... Satan je najväčšou metlou pre ľudskú rasu a jeho nákaza je smrteľná... 20.5. 2011 -10:00 hod. 89. Zmätok v tom, čo bude znamenať Môj Druhý príchod Moja drahá milovaná dcéra, mnohí ľudia sú …More
... Satan je najväčšou metlou pre ľudskú rasu a jeho nákaza je smrteľná...
20.5. 2011 -10:00 hod.
89. Zmätok v tom, čo bude znamenať Môj Druhý príchod

Moja drahá milovaná dcéra, mnohí ľudia sú zvedaví, čo v skutočnosti znamená Môj Druhý príchod, tak Ma to nechaj vysvetliť.
Prišiel som prvý krát na svet, aby som vykúpil ľudstvo z večnej temnoty, aby mohlo mať úžitok z večného života. Boh, Večný Otec, zo Svojho Milosrdenstva Ma poslal, aby tak všetky Jeho deti mali život. Lebo až dovtedy to pre hriechy Adama a Evy nebolo možné. Tento krát prichádzam opäť, aby som odmenil všetkých tých, ktorí Ma nasledovali.
Ohľadom tejto udalosti existuje vo svete veľa zmätku. Mnohí ľudia veria, že Môj Druhý Príchod indikuje, že prišiel koniec sveta. Ale nie je tomu, lebo, naopak, znamená to Koniec časov, kedy Satan a jeho nasledovníci, ktorí vo svete vytvorili nesmiernu biedu, budú vykázaní zo zeme na 1000 rokov.
O Novom Raji na zemi
Tento nový Raj, ktorý som prisľúbil, nastane, keď sa Nebo a Zem spoja …More

Zatiaľ čo sa bitka začína, budú obnovené tie domy, ktoré uctievajú Mňa, Boha Otca...

19.5. 2011 -18:15 hod. 88. Zodpovednosť rodičov v dnešnom svete Moja drahá milovaná dcéra, svet teraz podľahol hlbinám úplnej beznádeje v dôsledku nedostatku viery v existenciu Boha, Večného Otca.…More
19.5. 2011 -18:15 hod.
88. Zodpovednosť rodičov v dnešnom svete

Moja drahá milovaná dcéra, svet teraz podľahol hlbinám úplnej beznádeje v dôsledku nedostatku viery v existenciu Boha, Večného Otca. Dokonca malé deti veselo popierajú Jeho existenciu. Tieto prázdne zatvrdnuté duše nielenže urážajú Môjho Večného Otca, ale Mne spôsobujú hlboké muky.
Tak ďaleko ste deti padli, že ste sa úplne zbavili všetkého vrodeného zmyslu pre duchovnosť. Ako ďaleko, si myslíte, že vás vaša láska k svetu a jeho materializmu privedie? Lebo tí z vás, ponorení do bohatstva a komfortu zo všetkých svetských atrakcii, by mali vedieť, že im toto bude vzaté, ako súčasť očisty, ktorá je pred vami.
Zodpovednosť rodičov
Prečo učíte svoje deti dôležitosti človekom vytvoreného materializmu na úkor ich úbohých malých duší? Vašim hlavným cieľom je naučiť svoje deti dôležitosti vytvárania a budovania majetku. Zriedka ich učíte morálke, ktorú potrebujú, aby sa vybavili zodpovednosťou na dospelosť, s ohľadom na to, ako by …More

Modlite sa k Môjmu Otcovi, aby odvrátil globálne nešťastia ...

... Jediná zvyšná Cirkev bude tou, ktorá bude stáť neporazená, až kým nepovstane nový Jeruzalem ... 18.5. 2011 -18:15 hod. 87. Uctievajte Môjho Otca Moja drahá milovaná dcéra, chýbal Mi čas, ktorý …More
... Jediná zvyšná Cirkev bude tou, ktorá bude stáť neporazená, až kým nepovstane nový Jeruzalem ...
18.5. 2011 -18:15 hod.
87. Uctievajte Môjho Otca

Moja drahá milovaná dcéra, chýbal Mi čas, ktorý si mi včera sľúbila. Chápem, že vedieš veľmi zaneprázdnený život, ale nezabúdaj, Ja som život, ktorý musíš hľadať pred všetkými tvojimi každodennými aktivitami.
Čas pre človeka, aby čestne premýšľal o svojom živote
Prišiel čas, aby ľudia naozaj čestne premýšľali o svojich životoch. Všetky moje deti všade, v každom kúte sveta, sa musia sami seba spýtať túto otázku: Veria alebo neveria, že Boh Otec existuje? Tým, že sa koniec časov stále viac a viac približuje, musí dôjsť k množstvu rozhodnutí: Uznávate, deti moje, že vás stvoril Boh, Môj Večný Otec? Ak áno, potom odpovedzte na ďalšiu otázku. Koľko času trávite ďakovaním Mu za dar života, za vašu rodinu a priateľov? Za domov, v ktorom žijete? Za jedlo, ktoré jete? Ak to nerobíte, nie ste nasledovník pravdy.
Preukazujte Môjmu Otcovi úctu
Tým z …More

Vážte si ju a použite ju na ochranu nielen vás samých, ale aj vašich rodín.

17.05.2012 - 08:50 hod. 434. Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána Dieťa moje, Božie deti budú schopné uchrániť si svoju vieru, svoju odvahu a svoje bezpečie počas akejkoľvek vojny, ak sa budú …More
17.05.2012 - 08:50 hod.
434. Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána

Dieťa moje, Božie deti budú schopné uchrániť si svoju vieru, svoju odvahu a svoje bezpečie počas akejkoľvek vojny, ak sa budú naďalej modliť modlitbu za "Pečať živého Boha" z Modlitebnej kampane.
Toto je jedna z posledných a najväčších pečatí ochrany, zoslaných z nebies a zo všetkých modlitieb, daných ľudstvu.
Má vám pomôcť zachovať vás všetkých (pri živote) počas akéhokoľvek budúceho prenasledovania, predovšetkým v čase (cudzej) nadvlády a vojny.
Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána a má v sebe veľa Božích síl, ktoré sú s ňou spojené.
Vážte si ju a použite ju na ochranu nielen vás samých, ale aj vašich rodín.
Toto je pripomenutie, ktoré je v tomto čase potrebné. Choďte v pokoji. Vaša milovaná Matka Matka Spásy 17. 5. 2013 798. Svet sa bude radovať, pretože spolu s mojou cirkvou v Ríme, budú židovské národy ponížené Moja najdrahšia dcéra, ja ti odhaľujem v intimite moju bolesť a smútok, keď si pripomínam, znovu …More
Pavel Pakoš
pečať živého Boha je určite milosť Božia v našej kajúcej duši, a nie okopírovaná listina v zalisovanej fólii za tri eurá... ten kto tento trik vymyslel …More
pečať živého Boha je určite milosť Božia v našej kajúcej duši, a nie okopírovaná listina v zalisovanej fólii za tri eurá... ten kto tento trik vymyslel, zdehonestoval tým aj to mnohé dobré v tých posolstvách

Začne to v Európe ...

16. 5. 2013 797. Láska pochádza iba odo Mňa. Nenávisť nie. Moja vrúcne milovaná dcéra, bude to silou lásky, že ľudstvo môže a bude zachránené. Láska o ktorej hovorím, je Božia láska, ktorá preteká …More
16. 5. 2013
797. Láska pochádza iba odo Mňa. Nenávisť nie.

Moja vrúcne milovaná dcéra, bude to silou lásky, že ľudstvo môže a bude zachránené. Láska o ktorej hovorím, je Božia láska, ktorá preteká v srdciach ľudí. Božia Láska je prítomná v srdciach všetkých jeho detí, vrátane tých, ktorí ho odmietajú. Bude to vaša vzájomná láska, ktorá vás podporí v priebehu skúšok, ktoré ležia pred nami. Ukážte lásku a súcit vášmu k blížnemu a buďte láskaví k chudobným, slabým a bezmocným, a urobím vás mojimi na večnosť.
Pre tých z vás, ktorí kruto zaobchádzajú s ostatnými, ktorí spôsobujú bolesť tým, nad ktorými vládnu a ktorí šepkajú zlomyseľnosti o druhých, budete ako prázdne nádoby nemajúc mi nič ponúknuť. Musíte vždy nasledovať moje učenie. Láska pochádza iba odo Mňa. Nenávisť nie. Tí, ktorí hovoria, že ma ctia a zle hovoria o druhých, aj keď tvrdia, že obhajujú Moje Slovo a strážia moje meno, oni Ma nectia. Oni ma urážajú a ich hanba bude zrejmá na Veľký deň. Nikdy, ani na chvíľu si nemyslite, že …More

... že láska, pravá láska, môže pochádzať len od Boha, Večného Otca.

15.5. 2011 -17:00 hod. 85. Odmietnite pôsobenie spirituality New Age Moja drahá milovaná dcéra, vyzývam všetkých mojich nasledovníkov, aby odsúdili pôsobenie hnutie New Age, ktoré zovrelo svet. …More
15.5. 2011 -17:00 hod.
85. Odmietnite pôsobenie spirituality New Age

Moja drahá milovaná dcéra, vyzývam všetkých mojich nasledovníkov, aby odsúdili pôsobenie hnutie New Age, ktoré zovrelo svet.
Kresťanstvo vždy bolo prvotným terčom Satana. Pretože je taký prefíkaný, bude sa stále pokúšať zvádzať tých, ktorých duše sú prázdne a duchovne stratené. Vždy sa bude pokúšať prezentovať svoje lži formulované tak, aby sa javili ako láska. Potom sa bude pokúšať ovládať myšlienky mojich detí použijúc staré pohanské taktiky slúžiacich k uvoľneniu ich myslí od takzvaných stresov moderného života. Dávajte si pozor pred tými z vás, ktorí podľahli praktikám, ktoré tvrdia, že privedú váš mentálny stav do štádia zabudnutia prostredníctvom meditácie. Keď už raz dovolíte vašej mysli, aby bola týmto spôsobom kontrolovaná, Satan a jeho démoni sa môžu do vás nasťahovať tak potichu, že si to ani neuvedomíte; taký plynulý bude tento prechod.
Vyhnite sa starobylým duchovným praktikám, vrátane tých, ktoré používajú …More

Osočovanie kvôli vašej vernosti v tieto posolstvá, budú pochádzať od vašich najbližších...

14. 5. 2013 795. Tí, čo nasledovali Božie slovo, ktoré bolo stanovené prorokmi predo mnou, boli prví opľúvaný. Moja vrúcne milovaná dcéra, pre tých medzi mojimi nasledovníkmi, ktorí trpia kvôli …More
14. 5. 2013
795. Tí, čo nasledovali Božie slovo, ktoré bolo stanovené prorokmi predo mnou, boli prví opľúvaný.

Moja vrúcne milovaná dcéra, pre tých medzi mojimi nasledovníkmi, ktorí trpia kvôli svojej viere v tieto posolstvá z neba, musím povedať toto.
Keď je vaše utrpenie ťažké, musíte vedieť, že ste boli obdarení mojím darom, ktorý vám bol daný na pomoc otvoriť vaše oči k Pravde. Osočovanie, ktoré budete znášať v Mojom Mene, kvôli vašej vernosti v tieto posolstvá, budú pochádzať od vašich najbližších. Obzvlášť veľa mojich zasvätených služobníkov, ktorí Ma odmietajú hľadať skrze toto moje sväté slovo, vám spôsobia najviac zármutku. Budete ohováraní, ponižovaní, napádaní, kritizovaní a zosmiešňovaní, a predsa , títo istí ľudia vyhlasujú, že hovoria v Mojom Svätom Mene.
Musíte vydržať túto bolesť tak ako to museli znášať Moji apoštoli a učeníci. Počas Môjho pobytu na zemi som bol vyháňaný z Chrámov Božích. Moji učeníci boli varovaní, aby sa Mi vyhýbali alebo boli vyhnaní z kostola, ak …More

Pamätajte na Moju Absolútnu Lásku a Súcit

13.5. 2011 -22:45 hod. 84. Prečo Boh, Večný Otec, posiela do sveta nových prorokov Moja drahá milovaná dcéra, pochybovačom, zvlášť mojim posväteným služobníkom, ktorí môžu odmietať Moje Slovo skrze …More
13.5. 2011 -22:45 hod.
84. Prečo Boh, Večný Otec, posiela do sveta nových prorokov

Moja drahá milovaná dcéra, pochybovačom, zvlášť mojim posväteným služobníkom, ktorí môžu odmietať Moje Slovo skrze tieto posolstvá, chcel by som povedať nasledovné: Narastajte vo viere vo Mňa poznaním, že Moje Slovo bolo dané svetu nie len počas doby, keď som bol na zemi, ale aj po nej mocou Ducha Svätého.
Od počiatku času Boh, Môj Večný Otec, hovoril k ľudstvu skrze prorokov. Týmto spôsobom bol človek oboznámený o náuke pravdy, aby sa tak zaistilo, že jeho viera zostane silná. Ďalšie zjavenia a ponaučenia v pravde boli ľudstvu dané taktiež skrze Apoštolov, iných zbožných učeníkov a skrze proroka Jána, Evanjelistu. Potom bolo Moje Slovo, Moje učenie a všetko, čo človek potreboval, aby mu prinieslo spásu, ktorú potrebuje, na poriadku. Teraz, keď svet čelí najväčšej premene v histórii, Boh, Môj Večný Otec, poslal svetu nových prorokov. Títo proroci, nemýľte sa, neprinášajú vám nové učenie, lebo to nie je …More

...Vedení satanom teraz zintenzívňujú svoje plány a sú príčinou toho, že vo svete každou sekundou dňa dochádza k pohromám ...

12.05.2012 - 10:00 hod. 428. Choďte a otvorte oči deti a počúvajte, skúmajte a zvažujte všetko, čo sa vám v Božom mene predkladá Moje dieťa, musím varovať Božie deti, aby otvorili oči teraz, keď …More
12.05.2012 - 10:00 hod.
428. Choďte a otvorte oči deti a počúvajte, skúmajte a zvažujte všetko, čo sa vám v Božom mene predkladá

Moje dieťa, musím varovať Božie deti, aby otvorili oči teraz, keď rev satana a jeho démonov silnie a ich intenzívny krik je počuť v nebesiach.
Pozrite sa okolo seba a čo vidíte?
Nepokoje, svár, zúfalstvo a boj. To všetko bolo podnietené zlými duchmi, ktorí obklopujú ľudstvo.
Sú vypustení z pekla a ich počty sú nesmierne. Kvôli nenávisti, ktorú chŕlia na všetky Božie deti, ani na okamih nepoľavia zo svojej ukrutnosti.
Vtedy, keď môj Otec, Boh Najvyšší, stvoril ľudstvo a vesmír, sa týchto padlých anjelov zmocnila závisť.
Ich pýcha a odpor viedli k ich pádu a k ich uvrhnutiu do pekla. Vedení satanom prejavili svoju nenávisť vtedy, keď som na svet priniesla Syna človeka, Spasiteľa ľudstva. Ich nenávisť voči mne predčí čokoľvek, čo je ľudstvu známe. Vyvolalo to v nich rozruch, keďže som kráľovnou všetkých anjelov. Aby Boha, môjho milovaného Otca ranili, chcú zničiť …More

...Keby len počúvali tie tvrdošijné duše, ktoré moje milosrdné volanie odmietajú ...

11.5. 2011 -22:30 hod. 82. Posolstvo Panny Márie o ochrane Svätými Dieťa moje, teraz sa čoraz viac približuješ k Srdcu Môjho Predrahého Syna. Tvoja cesta bola ťažká, ale udiala sa počas takej krátkej …More
11.5. 2011 -22:30 hod.
82. Posolstvo Panny Márie o ochrane Svätými

Dieťa moje, teraz sa čoraz viac približuješ k Srdcu Môjho Predrahého Syna. Tvoja cesta bola ťažká, ale udiala sa počas takej krátkej doby. Bolo to na príkaz Boha Otca, že som bola poslaná, aby som ti oznámila tvoje povolanie pre túto prácu. Tvoja odpoveď bola okamžitá. Nikdy si neváhala. To je pre silu lásky, ktorú si mala ku Mne, tvojej Blahoslavenej Matke. Viedla som ťa a prehovorila na toto veľmi špeciálne povolanie. Prosím, naďalej sa obracaj ku Mne, tvojej milovanej Matke, každý deň o vedenie. Všetci svätí stále kráčajú s tebou, no ty o tom nevieš. Musíš vzývať svätého Benedikta, svätého Jozefa, Evanjelistu Jána, svätého Augustína a Archanjela Michala, aby ti dali podporu, ktorú potrebuješ. Teraz si o toľko silnejšia, dieťa moje, že sa čuduješ prečo je to tak. Je to pre tvoju poslušnosť Môjmu milovanému Synovi, že dostávaš milosti potrebné na toto špeciálne božské poslanie, pre ktoré si bola vyvolená.
Je dôležité …More

Roním slzy od žiaľu kvôli kňazom v katolíckej Cirkvi, ktorí v tomto čase strašne trpia.

Bol raz jeden kráľ... - Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy 10.5. 2011 -16:00 hod. 81. Duch Svätý bol teraz vyliaty na celý svet Dcéra moja, hovor svetu, že dnes sa udial významný akt Môjho …More
Bol raz jeden kráľ... - Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy
10.5. 2011 -16:00 hod.
81. Duch Svätý bol teraz vyliaty na celý svet

Dcéra moja, hovor svetu, že dnes sa udial významný akt Môjho Milosrdenstva, keď Duch Svätý, jeden z najväčších darov Mojim deťom, bol vyliaty na celý svet. Tento dar je podstatný na pomoci ľudstvu, aby sa pripravilo na Varovanie. Naplnení mocou Ducha Svätého, moji posvätení služobníci a nasledovníci budú značne posilnení v láske ku Mne a Môjmu Večnému Otcovi.
Tento dar života prinesie nový impulz do vašich vyčerpaných ľahostajných duší, ktoré kričia po osvietení. Bolo to predpovedané a všetci, vrátane najzatvrdilejších hriešnikov, budú mať z toho prospech.
Moje Milosrdenstvo, ako som povedal, nepozná hraníc. Teraz naplnení Duchom svetla a svätosti, vy, všetci moji nasledovníci všade na svete, musíte byť odvážni a hlásať Moje slovo všetkým, s ktorými prídete do kontaktu. Nemyslite na pohŕdania, ktoré môžete zakúsiť, lebo je to príliš dôležité na to, aby …More

... Moja milovaná zvyšková armáda, ...prosím vás, aby ste pritiahli všetky národy, vierovyznania, farby pleti a náboženstva do mojej ochrany ...

09.05.2012 - 21:00 hod. 425. Pôsobenie slobodomurárskych skupín vo vašom svete už ochabuje Moja vrúcne milovaná dcéra, viac a viac tých, ktorí poznajú moje učenie, konečne akceptuje, že teraz …More
09.05.2012 - 21:00 hod.
425. Pôsobenie slobodomurárskych skupín vo vašom svete už ochabuje

Moja vrúcne milovaná dcéra, viac a viac tých, ktorí poznajú moje učenie, konečne akceptuje, že teraz komunikujem so svetom prostredníctvom týchto posolstiev, ktoré dostávaš.
Mocou Ducha Svätého sa prebudia tí, ktorých láska k môjmu Otcovi je mŕtva, aby zakúsili slovo jeho milovaného Syna.
Ja, Ježiš Kristus, vám chcem dodať odvahy v utrpeniach a skúškach, ktoré možno budete musieť podstúpiť.
Toto utrpenie nepotrvá dlho.
Moja láska k vám je taká silná a moje milosrdenstvo je také veľké, že nepripustím, aby ste trpeli muky, ktoré by vám spôsobovali tí, ktorí chcú ovládať vaše národy.
Pôsobenie slobodomurárskych skupín vo vašom svete už ochabuje. Vaše modlitby oslabili ich zlovestné počínanie a spôsobili, že sa minuli účinku. Pokúsia sa zničiť vašu vieru ale vy, zvyšok mojej Cirkvi, udržíte pri živote plameň pravdy. Keď vo Mňa veríte, nemusíte sa ničoho obávať. Len vtedy, keď dôverujete Mne, vášmu …More

Uisťujem vás, že nie je potrebné mať strach, pretože som láska sama ...

08.05.2012 - 12:30 hod. 423. Boh Najvyšší môže zmeniť osud sveta Moje dieťa, táto misia obracia milióny duší, ktoré by inak boli stratené. Nikdy sa nesmieš domnievať, že prekážky, ktoré sa ti stavajú …More
08.05.2012 - 12:30 hod.
423. Boh Najvyšší môže zmeniť osud sveta

Moje dieťa, táto misia obracia milióny duší, ktoré by inak boli stratené.
Nikdy sa nesmieš domnievať, že prekážky, ktoré sa ti stavajú do cesty, môžu zastaviť šírenie Ducha Svätého.
Môj Syn je taký potešený všetkými, ktorí nasledujú slovo, ktoré On v tomto čase oznamuje svetu.
Obeta skrze vaše modlitby, deti, zachraňuje tak mnoho stratených duší. Nikdy nezabúdajte na moc modlitby. Vďaka vašim modlitbám sa mohlo odvrátiť tak mnoho zla.
Činnosť skupiny Nového Svetového Poriadku (NWO) sa teraz narušila a ich plány nie sú zosúladené.
Božie milosrdenstvo je také veľké, že modlitba môže zmierniť každé zlo vo svete. Svetlo Ducha Svätého teraz naberá na intenzite a tak viac a viac duší uvidí pravdu Pána, keď ona opäť všade vzplanie. Deti, musíte aj naďalej hovoriť k môjmu Otcovi a posilňovať si vašu oddanosť k Nemu. Tým, že budete volať na Otca, Boha Najvyššieho, v mene jeho predrahého Syna, On vypočuje vaše modlitby a zareaguje …More

...Boli ste učení pravde mojim Petrom, na ktorého skale ste boli postavení ...

07.05.2012 - 18:19 hod. 422. Mnohí pápeži, obklopení slobodomurárskymi skupinami, boli zajatcami vo Svätej stolici Moja vrúcne milovaná dcéra, mojim Cirkvám všade vo svete hovorím toto: Vedzte, že …More
07.05.2012 - 18:19 hod.
422. Mnohí pápeži, obklopení slobodomurárskymi skupinami, boli zajatcami vo Svätej stolici

Moja vrúcne milovaná dcéra, mojim Cirkvám všade vo svete hovorím toto:
Vedzte, že dokiaľ budete hlásať moje najsvätejšie slovo, budem vždy s vami po vašom boku.
Mojej katolíckej Cirkvi hovorím aj napriek tomu, že ste následkom špatných hriechov spôsobili utrpenie, vedzte, že vás nikdy neopustím, aj keď ste zhrešili. Ale uvedomte si nasledovné:
Vaša viera vo Mňa nie je taká silná, ako by mala byť. Nemilujete Ma už tak, ako tomu bolo kedysi.
Všetok ten majetok, ktorý ste nahonobili, vás vzdialil od obyčajných Božích detí a odo Mňa, vášho Krista a Spasiteľa.
Povzniesli ste sa do takých sebavedomých výšin, že na vás nemôžem dosiahnuť a ponúknuť vám moju ruku, aby som vás zachránil od hniloby vo vašom vnútri. Boli ste učení pravde mojim Petrom, na ktorého skale ste boli postavení. A čo ste spravili? Postavili ste okolo seba hrubé kamenné múry. To bolo príčinou nedostatočnej …More

... že sú to stratené duše. V skutočnosti ale nie sú ...

..., že zatiaľ čo sa hašteríte medzi sebou, strácajú sa milióny duší... 06.05.2012 - 10:00 hod. 420. Mojim novodobým učeníkom je zverená nesmierne dôležitá misia Moja najdrahšia dcéra, veľa Božích …More
..., že zatiaľ čo sa hašteríte medzi sebou, strácajú sa milióny duší...
06.05.2012 - 10:00 hod.
420. Mojim novodobým učeníkom je zverená nesmierne dôležitá misia
Moja najdrahšia dcéra, veľa Božích detí verí, že tí, ktorí vedú posvätný život, sú u môjho Otca viac privilegovaní.
Pravdou je, že tieto duše, posvätené a zbožné, čo aj naozaj sú, musia pracovať na spáse ostatných duší.
Tie ostatné duše sú tí obyčajní muži, ženy a deti, ktorí vedú zaneprázdnené životy a venujú málo času modlitbe.
Mnohí sa nemodlia ani so Mnou nekomunikujú. Niektorí neveria v Boha. Niektorí veria. Mnohé z týchto duší vedú dobrý život.
Správajú sa k ostatným ľuďom s láskou a dobrosrdečnosťou. Stavajú potreby druhých pred svoje vlastné. Prispievajú na dobročinné účely. Majú sa navzájom radi. Ale nechodia do kostola, neprijímajú sviatosti alebo neveria, že Ja, Ježiš Kristus, existujem. Preto by ste si mohli myslieť, že sú to stratené duše. V skutočnosti ale nie sú. Sú to Božie deti a jeho svetlo nimi preniká. Nie …More