Libor Halik

Jak popletli výklad proroctví sv. Malachiáše o počtu papežů do konce světa

Bůh nedovoluje Antikristu nyní vládnout, protože slíbil, že napřed potrestá lidstvo 3. světovou válkou a 3 dny temnoty, aby donutil papeže veřejně a platně zasvětit spolu s katolickými biskupy největší zemi světa Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie a tím způsobit jeho obrácení. Pravoslavní Rusové teologicky odmítají posledních zhruba 200 let uznávat Pannu Marii za neposkvrněnou dědičným …More
Bůh nedovoluje Antikristu nyní vládnout, protože slíbil, že napřed potrestá lidstvo 3. světovou válkou a 3 dny temnoty, aby donutil papeže veřejně a platně zasvětit spolu s katolickými biskupy největší zemi světa Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie a tím způsobit jeho obrácení. Pravoslavní Rusové teologicky odmítají posledních zhruba 200 let uznávat Pannu Marii za neposkvrněnou dědičným hříchem, ač předchozí ruští svatí ji za Neposkvrněnou uznávali. Současně pravoslavní biskupové v Rusku běžně povolují rozvody a nové sňatky a většinou vůbec neprotestují proti umělým potratům. Přitom neúplnou úctu k Bohorodičce i oba zmiňované hříchy Bůh nenávidí. Pro @apredsasatoci @Mates5485 @tempora @Tomislav

Jak popletli výklad proroctví sv. Malachiáše o počtu papežů do konce světa

My žijeme v dobách velkého odpadlictví (II. Tesalonickým = II. Soluňským 2,3) od křesťanské víry. Ta nastala podpisy mylných závěrečných dokumentů 2. vatikánského koncilu. Ty umožnily dobu sexuální revoluce. Díky velkému odpadlictví dopustil Bůh, že byl v čase závěru 2. vatikánského koncilu počat a 9 měsíců poté porozen Antikrist. Ten prozatím žije nenápadně mezi námi. Ještě veřejně celosvětově …More
My žijeme v dobách velkého odpadlictví (II. Tesalonickým = II. Soluňským 2,3) od křesťanské víry. Ta nastala podpisy mylných závěrečných dokumentů 2. vatikánského koncilu. Ty umožnily dobu sexuální revoluce. Díky velkému odpadlictví dopustil Bůh, že byl v čase závěru 2. vatikánského koncilu počat a 9 měsíců poté porozen Antikrist. Ten prozatím žije nenápadně mezi námi. Ještě veřejně celosvětově nevládne díky tomu, že Bůh rozdělil současné vládnoucí židozednářské bankovní elity tak, že část z nich odmítá tohoto skutečného Antikrista, a tak se vzájemně přou o světovládu. Pro @apredsasatoci @Mates5485 @tempora @Tomislav

Jak popletli výklad proroctví sv. Malachiáše o počtu papežů do konce světa

Bergoglio je pohanský modloslužebník stylu Jidáš. Není však ještě tím posledním falešným prorokem (Šelmou ze země dle Zjevení 13,11), který bude zaživa i s tělem vhozen spolu s Antikristem (Šelmou z moře dle Zjevení 13,1) do ohnivého jezera dle Zjevení (Apokalypsy) 19,20. Pre @apredsasatoci @Mates5485 @tempora @Tomislav

Jak popletli výklad proroctví sv. Malachiáše o počtu papežů do konce světa

OPRAVENÝ Správný VÝKLAD bez 11 antipapežů a PROROKOVANÉ POŘADÍ I HESLO POPISUJÍCÍ KONKRÉTNÍ PAPEŽE

Papež č. Správný VÝKLAD: Papežské jméno (Období úřadování) Civilní jméno papeže. PROROKOVANÉ číslo a PROROKOVANÉ latinské heslo (český překlad)
167 Celestýn II. (1143-1144) Guido de Castello 1 Ex Castro Tiberis (Ze zámku na Tiberu)
168 Lucius II. (1144-1145) Gherardo Caccianemici del Orso…More
OPRAVENÝ Správný VÝKLAD bez 11 antipapežů a PROROKOVANÉ POŘADÍ I HESLO POPISUJÍCÍ KONKRÉTNÍ PAPEŽE

Papež č. Správný VÝKLAD: Papežské jméno (Období úřadování) Civilní jméno papeže. PROROKOVANÉ číslo a PROROKOVANÉ latinské heslo (český překlad)
167 Celestýn II. (1143-1144) Guido de Castello 1 Ex Castro Tiberis (Ze zámku na Tiberu)
168 Lucius II. (1144-1145) Gherardo Caccianemici del Orso 2 Inimicus Expulsus (Nepřítel vyhnán)
169 Evžen III. (1145-1153) Bernardo dei Pagnelli di Montemagno 3 Ex Magnitudine Montis (Z mocné hory)
170 Anastasius IV. (1153-1154) Corrado di Suburra 4 Abbas Suburranus (Opat ze Suburrů)
171 Hadrián IV. (1154-1159 Nicholas Breakspear 5 De Rure Albo (Z bílého pole)
172 Alexandr III. (1159-1181) Orlando Bandinelli Paparoni 6 Ex Tetro Carcere (Z krutého žaláře)
173 Lucius III. (1181-1185) Ubaldo Allucingoli 7 Via trans-Tyberina (Cesta za Tiber)
174 Urban III. (1185-1187) Umberto Crivelli 8 De Pannonia Tusciae (Z Tuskánských Uher)
175 Řehoř VIII. (1187) Alberto De Morra 9 Ex Ansere Custode (Od husy strážkyně)
176 Klement III. (1187-1191) Paolo Scolari 10 Lux in Ostio (Světlo ve vchodu)
177 Celestýn III. (1191-1198) Giacinto Bobone 11 Sus in Cribo (Osivo v sítu)
178 Inocenc III. (1198-1216) Lotario dei Conti di Segni 12 Ensis Laurentii (Laurentův meč)
179 Honorius III. (1216-1227) Cencio Savelli 13 De Schola Exiet (Odešelec ze škol)
180 Řehoř IX. (1227-1241) Ugolino dei Conti di Segni 14 De Rure Bovensi (Z kraje skotu)
181 Celestýn IV. (1241) Goffredo Castiglioni 15 Comes Signatus (Podepsán hrabě)
182 Inocenc IV. (1243-1254) Sinibaldo Fieschi 16 Canonicus de Latere (Kanovník od Lateránů)
183 Alexandr IV. (1254-1261) Renaldo dei Signori di Ienne 17 Avis Ostiensis (Pták z Ostie)
184 Urban IV. (1261-1264) Jacques Pantaleon 18 Leo Sabinus (Sabinský lev)
185 Klement IV. (1265-1268) Guido Fulcodi 19 Comes Laurentius (Hrabě Laurent)
186 Řehoř X. (1271-1276) Tebaldo Visconti 20 Signum Ostiense (Znamení z Ostie)
187 Inocenc V. (1276) Pierre de Tarentaise 21 Hierusalem Campaniae (Jeruzalém z Champagne)
188 Hadrián V. (1276) Ottobono Fieschi 22 Draco Depressus (Drak ponížený)
189 Jan XXI. (1276-1277) Pedro Julião 23 Anguinus Vir (Hadí člověk)
190 Mikuláš III. (1277-1280) Giovanni Gaetano Orsini 24 Concionatur Gallus (Franouzský kazatel)
191 Martin IV. (1281-1285) Simone de Brion 25 Bonus Comes (Dobrý hrabě (nebo společník)
192 Honorius IV. (1285-1287) Giacomo Savelli 26 Piscator Tuscus (Tuskánský rybář)
193 Mikuláš IV. (1288-1292) Girolamo Masci 27 Rosa Composita (Skládaná růže)
194 Celestýn V. (1294) Pietro Di Murrone 28 Ex Telonio Liliacei Martini (Z celnice Martina z Lilií)
195 Bonifác VIII. (1294-1303) Benedetto Caetani 29 Ex Rosa Leonina (Ze lví růže)
196 Benedikt XI. (1303-1304) Nicholas Boccasini 30 Picus Inter Escas (Datel v krmení)
197 Klement V. (1305-1314) Bertrand de Got 31 Ex Eremo Celsus (Pozvednut z poustevny)
198 Jan XXII. (1316-1334) Jacques Duese 32 Ex Undarum Benedictione (Z daru vln)
199 Benedikt XII. (1334-1342) Jacques Fournier 33 Concionator Patarens (Kazatel z Patary)
200 Klement VI. (1342-1352) Pierre Roger 34 De Fascis Aquitanicis (Z pout Akvitánie)
201 Inocenc VI. (1352-1362) Etienne Aubert 35 De Sutore Osseo (Z hubeného ševce)
202 Urban V. (1362-1370) Guglielmo De Grimoard 36 Corvus Schismaticus (Schizmatická vrána)
203 Řehoř XI. (1370-1378) Pierre Roger de Beaufort 37 Frigidus Abbas (Chladný opat)
204 Urban VI. (1378-1389) Bartolomeo Prignano 38 De Rosa Atrebatensi (Z růže Arraskeé)
205 Bonifác IX. (1389-1404) Pietro Tomacelli 39 De Montibus Pammachii (Na horách Pammachii)
206 Inocenc VII. (1404-1406) Cosmo Migliorati 40 Gallus Vicecomes (Francouzský vikomt)
207 Řehoř XII. (1406-1415) Angelo Correr 41 Novus de Virgine Forti (Nový z „Panenské pevnosti“ )
208 Martin V. (1417-1431) Oddone Colonna 42 De Cruce Apostilica (Z apoštolského kříže)
209 Evžen IV. (1431-1447) Gabriele Condulmaro 43 Luna Cosmedina (Luna Cosmedinská)
210 Mikuláš V. (1447-1455) Tommaso Parentucelli 44 Schisma Barcinonicum (Schismatik z Barcelony)
211 Kalixtus III. (1455-1458) Alfonso Borgia 45 De Inferno Praegnani (Z pekla jako místa narození)
212 Pius II. (1458-1464) Enea Silvio de Piccolomini 46 Cubus de Mixtione (Kostková směsice)
213 Pavel II. (1464-1471) Pietro Barbo 47 De Meliore Sidere (Zlepšení souhvězdí)
214 Sixtus IV. (1471-1484) Francesco Della Rovere 48 Nauta de Ponte Nigro (Plavec od Černého Mostu)
215 Inocenc VIII. (1484-1492) Giovanni Battista Cibò 49 Flagellum Solis (Sluneční bič)
216 Alexandr VI. (1492-1503) Rodrigo de Borgia 50 Cervus Sirenae (Jelen ze Sirén)
217 Pius III. (1503) Francesco Todeschini Piccolomini 51 Corona Veli Aurei (Koruna se zlatým závojem)
218 Julius II. (1503-1513) Giuliano Della Rovere 52 Lupa Coelestina (Celestinián nebo Nebeská vlčice)
219 Lev X. (1513-1521) Giovanni de Medici 53 Amator crucis (Milovník kříže)
220 Hadrián VI. (1522-1523) Adriaan Florensz Boeyens 54 De modicitate Lunae (Ze střídmosti Měsíce)
221 Klement VII. (1523-1534) Giulio de Medici 55 Bos pascens (Pasoucí se tur)
222 Pavel III. (1534-1549) Alessandro Farnese 56 De capra et alberga (Od Kozy a Hostince)
223 Julius III. (1550-1555) Giovanni Maria Ciocchi del Monte 57 De cervo et Leone (Od Jelena a Lva)
224 Marcel II. (1555) Marcello Cervini 58 Piscator minorita (Minoritský rybář)
225 Pavel IV. (1555-1559) Giovanni Pietro Caraffa 59 Praecursor Siciliae (Předchůce ze Sicílie nebo Sicilský)
226 Pius IV. (1559-1565) Giovanni Angelo de Medici 60 Bos Albanus in Portu (Albanský Býk v Portu)
227 Pius V. (1566-1572) Antonio Michele Ghisleri 61 De Parvo homine (Z malého muže)
228 Řehoř XIII. (1572-1585) Ugo Boncompagni 62 Fructus Jovis juvabit (Jupiterovo ovoce pomůže)
229 Sixtus V. (1585-1590) Felice Pereti 63 De Craticula Politiana (Z Politijského roštu)
230 Urban VII. (1590) Giovanni Battista Castagna 64 Leo Florentius (Florentský Lev)
231 Řehoř XIV. (1590-1591) Niccolo Sfondrati 65 Flos Pilaei Aegri (Květ z koulí)
232 Inocenc IX. (1591) Giovanni Antonio Facchinetti 66 Hiacynthus medicorum (The Hyacint mezi lékaři)
233 Klement VIII. (1592-1605) Ippolito Aldobrandini 67 De corona Montana (Z horské Koruny)
234 Lev XI. (1605) Alessandro Ottaviano De Medici 68 Frumentum floccidum (Načechraná pšenice)
235 Pavel V. (1605-1621) Camillo Borghese 69 De fide Petri (Z Petrovy víry)
236 Řehoř XV. (1621-1623) Alessandro Ludovisi 70 Esculapii Pharmacum (Lék lékařův/Aeskulapův)
237 Urban VIII. (1623-1644) Maffeo Barberini 71 Angelus nemorosus (Anděl z Lesíka)
238 Inocenc X. (1644-1655) Giovanni Battista Pamphili 72 Medium corpus pilarũ (Polovina těla koule)
239 Alexandr VII. (1655-1667) Fabio Chigi 73 Axis in medietate signi (Osa mezi znameními)

240 Klement IX. (1667-1669) Giulio Rospigliosi 74 De rore coeli (Z rosy nebes)
241 Klement X. (1670-1676) Emilio Altieri 75 De Antiquitate Urbis (Ze starobylosti Města)
242 Inocenc XI. (1676-1689) Benedetto Odescalchi 76 Pia Civitas in Bello (Božské město ve válce)
243 Alexandr VIII. (1689-1691) Pietro Ottoboni 77 Crux Romulea (Římský kříž)
244 Inocenc XII. (1691-1700) Antonio Pignatelli del Rastrello 78 Undosus Vir (Muž ze vzdmutých vln nebo Člověk jenž pomine jako vlna)
245 Klement XI. (1700-1721) Giovanni Francesco Albani 79 Gens Perversa (Zkorumpovaná rodina)
246 Inocenc XIII. (1721-1724) Michelangelo dei Conti 80 In Tribulatione Pacis (V narušení míru)
247 Benedikt XIII. (1724-1730) Pietro Francesco Orsini 81 Lilium et Rosa (Lilie A Růže)
248 Klement XII. (1730-1740) Lorenzo Corsini 82 Jucunditas Crucis (Radost z kříže)
249 Benedikt XIV. (1740-1758) Marcello Lambertini 83 Montium Custos (Stráže hor)
250 Klement XIII. (1758-1769) Carlo Rezzonico 84 Sydus Olorum (Z labutí hvězdy)
251 Klement XIV. (1769-1774) Lorenzo Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli 85 De Flumine Magno (Od Velké Řeky)
252 Pius VI. (1775-1799) Giovanni Angelico Braschi 86 Bellua Insatiabilis (Nenasytná šelma)
253 Pius VII. (1800-1823) Barnaba Chiaramonti 87 Poenitentia Gloriosa (Nádherné pokání)
254 Lev XII. (1823-1829) Annibale Sermattei della Genga 88 Rastrum in Porta (Hrábě ve dveřích)
255 Pius VIII. (1829-1830) Francesco Saverio Castiglioni 89 Flores Circumdati (Obklopen květinami)
256 Řehoř XIV. (1831-1846) Mauro, nebo Bartolomeo Alberto Cappellari 90 De Bona Religione (Z dobrého náboženství)
257 Pius IX. (1846-1878) Giovanni Maria Mastai Ferretti 91 Miles in Bello (Voják ve válce)
258 Lev XIII. (1878-1903) Gioacchino Pecci 92 Columna Excelsa (Vznešený (čnící) sloup)
259 Pius X. (1903-1914) Giuseppe Sarto 93 Animal Rurale (Venkovské zvíře)
260 Benedikt XV. (1914- 1922) Giacomo Della Chiesa 94 Rosa Umbriae (Růže z Umbrie)
261 Pius XI. (1922-1939) Achille Ratti 95 Ursus Velox (Hbitý medvěd)
262 Pius XII. (1939-1958) Eugenio Pacelli 96 Peregrinus Apostolicus (Apoštolský poutník)
263 Jan XXIII. (1958-1963) Angelo Giuseppe Roncalli 97 Aquila Rapax (Chamtivý orel)
264 Pavel VI. (1963-1978) Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini 98 Canis et Coluber (Pes a Zmije)
265 Jan Pavel I. (1978) Albino Luciani 99 Vir Religiosus (Nábožný Muž)
266 Jan Pavel II. (1978-2005) Karol Wojtyla 100 De Balneis Etruriae (Z Etrurijských Lázní)
267 Benedikt XVI. (2005-2013, kdy rezignoval právnicky jen na část papežského úřadu. Čili rezignace byla neúplná a tím neplatná. Jeho odpočívání je proto hříšné. Umožnil tím argentinskému modloslužebníkovi Bergogliovi, aby coby antipapež František ničil Katolickou církev maximálně) Joseph Ratzinger 101 Crux de Cruce (Kříž křížů, PROTOŽE UMOŽNIL SATANOVI KŘIŽOVAT CÍRKEV, TAK HO ČEKÁ NÁSILNÁ POPRAVA U KŘÍŽE dle proroctví papeže sv. Pia X. a té části 3. fatimského tajemství zveřejněné r.2 000 papežem Janem Pavlem II.)
268 102 Lumen in Caelo (Světlo na nebi)
269 103 Ignis Ardens (Spalující oheň)
270 104 Religio Depopulata (Smrt náboženství)
271 105 Fides Intrepida (Neohrožená víra)
272 106 Pastor Angelicus (Andělský pastýř)
273 107 Pastor et Nauta (Pastýř a Plavec)
274 108 Flos Florum (Květ květů)
275 109 De Medietate Lunae (Z poloviny Měsíce)
276 110 De Labore Solis (Ze zatmění Slunce, nebo z námahy slunce nebo z plodnosti slunce)
277 111 Gloria Olivae (Sláva Olivy)
278 112 Petrus Romanus (Petr – Říman) In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, et Iudex tremendus iudicabit populum suum. Finis. (Během extrémního pronásledování svaté římské církve bude sedět na stolci Petrus Romanus, který bude pást svá stáda uprostřed mnohého soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec.)

Chybný výklad, protože je do něho chybně vmontováno navíc 11 antipapežů, je na cs.wikipedia.org/wiki/Proroctv%C3%AD_… a na všech dalších www stránkách vysvětlujících Malachiášovo proroctví.
Pre @Mates5485 @apredsasatoci

Satanizace modlou Molocha následuje modlu Pachamama do 29.3.2020 v Římě

ŘÍM, 6.11.2019 (LifeSiteNews) - Rekonstrukce pohanské modly, která požadovala dětské oběti byla umístěna u vchodu do římského Kolosea. The pagan god Moloch placed next to an exhibition sign at the Colosseum, Rome, Sept. 27, 2019. www.lifesitenews.com/news/statue-of-ancie… Pro @Samson1

Arcibiskup Viganò: František slúži ako mólo pre „satanský plán“

Arcibiskup Vigano: V této nejvážnější hodině, jsou katoličtí laici špicí odporu proti zpohanštělému duchovenstvu ve Vatikánu. Připomněl i proroctví sv. Brigitty, patronky Evropy, že papež, který zruší povinný celibát římskokatolických kněží, bude navěky v pekle. www.lifesitenews.com/news/abp-vigano-the-…

Arcibiskup Viganò: František slúži ako mólo pre „satanský plán“

Arcibiskup a bývalý nuncius Vigano: Podle tradice církve kostel Santa Maria in Traspontina a Bazilika svatého Petra, musí být znovu vysvěceny po Bergogliově (Františkově) děsivém modlářském znesvěcení Pachamamou. Vatikánske noviny ukazujú misku s Pachamamou Celý rozhovor anglicky na: www.lifesitenews.com/news/abp-vigano-the-…

What is this bowl at the Synod's closing Mass about?

Pagan Bergoglio installed the demon Pachamama on the altar of St Peter's. God will not be mocked. Christus vincit Christus regnat Christus imperat

ALBERTO VILLASANA NAPSAL DOPIS BENEDIKTU PP XVI.

"V průběhu dějin církve bylo 38 proti-papežů. To ukazuje jen na to, že on (Bergoglio - František) není náměstek Kristův na zemi, a tím ani nedisponuje charismou papežské neomylnosti. To potvrzuje i skutečnost, že od té doby padl do množství omylů, které jsou kvalifikovány jako bludy a nezapadají do tradice církve." V Novembri (listopadu) 5, 2019 František popírá tělesné vzkříšení Ježíše v tom, …More
"V průběhu dějin církve bylo 38 proti-papežů. To ukazuje jen na to, že on (Bergoglio - František) není náměstek Kristův na zemi, a tím ani nedisponuje charismou papežské neomylnosti. To potvrzuje i skutečnost, že od té doby padl do množství omylů, které jsou kvalifikovány jako bludy a nezapadají do tradice církve." V Novembri (listopadu) 5, 2019 František popírá tělesné vzkříšení Ježíše v tom, že ukřižovaný Kristus vyšel (dle něj) z hrobu jako duch spíše než jako tělo. Pope Francis Denies Bodily Resurrection of Jesus in stating that the crucified Christ emerged from the tomb as a spirit rather than as a body. Říká, že Syn byl stvořením, zatímco Otec byl Stvořitelem. He is saying, that the Son was Creature while the Father was Creator www.churchmilitant.com/…/scalfari-pope-f…

Arcibiskup Viganó: Odpadlíctvo pod Františkom ke „bezprecedentné“

November 5, 2019 Arcibiskup Carlo Maria Viganò chválí rakouského muže, který hodil Pachamama modly do řeky Tibery, označuje ho za hrdinu. Archbishop Carlo Maria Viganò is praising the Austrian man who threw Pachamama idols into the Tiber River as a "hero." ...
"I praise the great faith of this young man," said Viganò, himself a hero to many faithful Catholics for exposing a network of corrupt …More
November 5, 2019 Arcibiskup Carlo Maria Viganò chválí rakouského muže, který hodil Pachamama modly do řeky Tibery, označuje ho za hrdinu. Archbishop Carlo Maria Viganò is praising the Austrian man who threw Pachamama idols into the Tiber River as a "hero." ...
"I praise the great faith of this young man," said Viganò, himself a hero to many faithful Catholics for exposing a network of corrupt homosexual clergy in the Church invested in protecting their own, what Viganò has called the "corrupt gay mafia."
Tschuguell, from Vienna, is being hailed by faithful Catholics worldwide for what they see as his courageous act in honor of God in the face of sacrilege. He noted in an interview with Church Militant that he's getting tremendous support from Americans, as well as Germans, Austrians, French, Britons and Italians, among many others.
"People are fed up so much that they really want to do something, they really want to speak out," said Tschuguell. "They want to be Catholic. They just want to be Catholic, because the Catholic Church is a missionary Church. We do not hide our faith."...
www.churchmilitant.com/…/vigano-pachamam… Pro @ľubica

Proč on odstranil bohyni Pachamamu z katolického chrámu Vatikánu (česky)

Za Jitulinku Hladkou z Olomoucka je potřeba se modlit, aby její mysl a srdce osvítil a utěšil Duch Svatý, aby získala odvahu vědět o současných problémech církve. Aby získala odvahu nežít v sladké nevědomosti a naučila se důvěřovat Bohu a slibu Pána Ježíše, že navzdory existujícímu strašnému zlu a zamaskovaným zradám novodobých nejvyšších Jidášů brány pekelné stejně církev nepřemohou. Začínám se …More
Za Jitulinku Hladkou z Olomoucka je potřeba se modlit, aby její mysl a srdce osvítil a utěšil Duch Svatý, aby získala odvahu vědět o současných problémech církve. Aby získala odvahu nežít v sladké nevědomosti a naučila se důvěřovat Bohu a slibu Pána Ježíše, že navzdory existujícímu strašnému zlu a zamaskovaným zradám novodobých nejvyšších Jidášů brány pekelné stejně církev nepřemohou. Začínám se za ni modlit, podobně jako se modlím za jiné z Gloria.tv. Pro @Pravda bude skryta

Proč jsme hodili Pachamama modly do řeky Tibery

2019-11-04 11:02 Wiemy kto wrzucił figurki Pachamamy do Tybru. „One nie powinny znaleźć się w kościele”
Witajcie. Nazywam się Alexander Tschugguel i to ja jestem gościem, który wrzucił idole Pachamamy – tymi słowami rozpoczyna nagranie młody katolik z Austrii, który na swoim kanale YouTube przyznał się do wyrzucenia pogańskich symboli Pachamamy z kościoła Santa Maria in Transpontina.
„Dlaczego …More
2019-11-04 11:02 Wiemy kto wrzucił figurki Pachamamy do Tybru. „One nie powinny znaleźć się w kościele”
Witajcie. Nazywam się Alexander Tschugguel i to ja jestem gościem, który wrzucił idole Pachamamy – tymi słowami rozpoczyna nagranie młody katolik z Austrii, który na swoim kanale YouTube przyznał się do wyrzucenia pogańskich symboli Pachamamy z kościoła Santa Maria in Transpontina.
„Dlaczego to zrobiłem?” – pyta. „Od początku synodu amazońskiego bardzo uważnie obserwowałem to, co się dzieje w Kościele. W moim umyśle pojawił się pomysł, by zasięgnąć węcej informacji w samym Rzymie. Dlatego pojechałem tam, by wziąć udział w kilku konferencjach dotyczących kwestii poruszanych na zgromadzeniu” – wyjaśnia młody katolik.

„W ich trakcie odwiedziłem kościół Santa Maria in Transpontina (…). Wewnątrz znajdowały się dwie kaplice przeznaczone dla gości związanych z synodem. Byli obecni wolontariusze, a w samych kaplicach znajdowały się przeróżne przedmioty związane z kulturą Amazonii. W jednym miejscu umieszczono figurki symbolizujące tzw. Pachamamę”- opisuje sytuację Tschuggel.

„Wolontariusze tłumaczyli, że są to symbole płodności, Matki Ziemi, ekologii integralnej itd. Przekonywali, że synod nie dotyczy też za bardzo kwestii religijnych, ale chodzi przede wszystkim o politykę. Miałem wiele pytań dotyczących zagadnienia, powiedziano mi, że tamtejsi Indianie nie są nawet chrzczeni przez misjonarzy, ponieważ byłoby to naruszeniem ich kultury itd. Byłem bardzo zasmucony, raz poszedłem tam nawet z kolegą, który mówi po portugalsku, by jeszcze lepiej zrozumieć o co chodzi i zdobyć więcej informacji” – mówi.

„Po tym co usłyszałem i zobaczyłem, nie miałem wątpliwości; to wszystko było grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu. Wszystko było nie tak; jakaś bogini płodności? Pierwsze przykazanie wyraźnie mówi: „Jam jest Pan Bóg twój (…) nie będziesz miał cudzych przede mną” i dalej „nie oddasz pokłonu żadnemu z nich”. Po czym widziałem film, jak oni oddają pokłon wizerunkowi bożka w ogrodach watykańskich” – opisuje swoje doświadczenie.

„Wróciłem do Austrii i starałem się to przemyśleć wiele razy. Pytałem czy jest to dobre? Wraz z przyjaciółmi doszliśmy do wniosku, że powinniśmy to zrobić. Powinniśmy wrócić do Rzymu i wyrzucić statuetki z Domu Bożego. One tam nie należą, nie powinny znajdować się w kościele. Więc wróciliśmy i chcieliśmy dostać się do Kościoła wcześnie rano. Dowiedzieliśmy się, że kościół Santa Maria in Transpontina jest otwarty od 6.30, ale kiedy tam dotarliśmy był jeszcze zamknięty. Usiedliśmy na pobliskiej ławce i zaczęliśmy odmawiać Różaniec. Kiedy dotarliśmy do ostatniej zdrowaśki, drzwi świątyni się otworzyły” – wspomina. Co było później, doskonale wiemy. Katolicką opinię publiczną na całym świecie obiegło nagranie, jak kilku młodych mężczyzn wynosi pięć statuetek Pachamamy z rzymskiej świątyni i wrzuca je w nurty Tybru z pobliskiego mostu.

„Okazało się to wielkim sukcesem. Na początku nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale już godzinę, trzy godziny później zrozumieliśmy, że miało to ogromny wpływ na świat katolicki i sam synod. Od tej chwili wszyscy zobaczyli co się dzieje; zaczęto zadawać pytania, czym są te Pachamamy? Co symbolizują, czy jest to w ogóle katolickie? Otrzymaliśmy wiele wsparcia od wspaniałych i fantastycznych ludzi. Modlono się za nas – na tą chwilę – odmówiono chyba z milion Różańców” – Austriak nie ukrywa swojego zadowolenia.

„Jestem dumny z tego, że to się stało i wdzięczny za modlitwę, bo bez niej nic nie jesteśmy w stanie zdziałać. Uznałem, że nie chcę się ukrywać, ale pragnę publicznie przyznać się do tego co zrobiłem. Nie chcę, by myślano, że jest to jakaś tchórzliwa akcja. Nie ujawnialiśmy się wcześniej, ponieważ całe wydarzenie musiało odpowiednio wybrzmieć. Chcieliśmy, by ludzie skupili się na tym, co się stało, a nie kto to zrobił. Dwa tygodnie później, a tydzień po zakończeniu samego synodu, chcemy im stawić czoła i pokazać, że są młodzi, świeccy, którzy nie chcą, by takie rzeczy działy się w Kościele katolickim. Mieszkamy i pochodzimy z Wiednia w Austrii”.

www.pch24.pl/wiemy-kto-wrzuc…
Źródło: YouTube

Arcibiskup Viganó: Odpadlíctvo pod Františkom ke „bezprecedentné“

Dr. Roberto de Mattei: V zápase, ktorý prebieha vo vnútri Cirkvi, padla jedna z jej významných bášt – Inštitút Jána Pavla II. Kontext k tejto udalosti nám poskytne článok Georgea Weigela „Vandali opäť drancujú Rím“
www.catholicworldreport.com/…/the-vandals-sac…. Podľa Weigela sa po Druhom Vatikánskom koncile začala „vojna o koncilovú následnosť“ medzi „dvoma skupinami teológov-reformistov, …More
Dr. Roberto de Mattei: V zápase, ktorý prebieha vo vnútri Cirkvi, padla jedna z jej významných bášt – Inštitút Jána Pavla II. Kontext k tejto udalosti nám poskytne článok Georgea Weigela „Vandali opäť drancujú Rím“
www.catholicworldreport.com/…/the-vandals-sac…. Podľa Weigela sa po Druhom Vatikánskom koncile začala „vojna o koncilovú následnosť“ medzi „dvoma skupinami teológov-reformistov, ktorí boli pôvodne spojencami“ a ktorí sa identifikujú s dvoma periodikami, Concilium a Communio – prvý je ultra pokrokový a druhý umiernený. V stávke je boj o „kontrolu oprávnenosti pozície v teologických oblastiach činnosti po celom svete“.
Zvolenie Jána Pavla II, ktorý vymenoval Josepha Ratzingera za prefekta Kongregácie pre náuku viery, poznamenalo prevahu umiernených nad extrémistami. Od roku 1978 boli extrémisti ´porazenou stranou´ vo veľkej hre cirkevnej politiky, hoci aj naďalej si „pevne držali väčšinu miest na teologických fakultách a vydávali veľa teologických publikácií“. Ako tento americký spisovateľ vysvetľuje, Ján Pavol II nezbavoval cirkevné univerzity týchto pokrokových profesorov, ale namiesto toho podporoval zakladanie nových inštitútov, ako napríklad Ateneo di Santa Croce dell´Opus Dei (a my dodávame Regina Apostolorum Legionárov Krista). Pápež Wojtyla „vcelku dôveroval, že dobrá teológia napokon vypudí zlú etickú náuku“.
Inštitút pre manželstvo a rodinu Jána Pavla II bol „hnacou silou“ tejto kultúrnej operácie, najmä po prijatí a uznaní encykliky Jána Pavla II Veritatis Splendor (1993) celou Cirkvou. Pokrokoví, ktorých Weigel definuje ako „tvrdohlavých“ a „bezohľadných“ mužov, čakajú na správny okamih, aby si mohli prihriať vlastnú polievočku. Príležitosť nastala v posledných pár týždňoch, kedy nový Inštitút Jána Pavla II – ktorého vicekancelárom je arcibiskup Vincenzo Paglia – vedie čistky teologického a pastoračného dedičstva Jána Pavla II v stalinistickom štýle. Najalarmujúcejším činom je zrušenie – po 38 rokoch fungovania – Katedry fundamentálnej morálnej teológie, ktorú viedol msgr. Livio Melina. Weigel vo svojom článku píše: „Od 23. júla v Ríme letí surový intelektuálny vandalizmus – to, čo bolo pôvodne známe ako Pápežský inštitút pre manželstvo a rodinu Jána Pavla II je rázne a systematicky zbavovaný svojich najvychýrenejších fakúlt a základné kurzy a prednášky o fundamentálnej morálnej teológii sú zrušené.“
V konštrukcii nášho priateľa Georgea Weigela je však medzera, ktorú sa pokúsime zaplniť: treba mať na pamäti, že po Jánovi Pavlovi II, ktorý bol pápežom 27 rokov, bol zvolený za pápeža Joseph Ratzinger ako Benedikt XVI; Cirkev spravoval 8 rokov. Celkovo to teda bolo 35 rokov prevahy umiernených v Cirkvi. Ako sa mohlo stať, že ´jakobíni´ prevzali moc, a v súčasnosti nemilosrdne zasahujú proti svojim protivníkom a nepriateľom? Je podozrenie, že sa to deje ´vďaka´ vnútornému oslabeniu umierneného frontu. Doktrinálne oslabenie – založené na úsilí posúdiť udalosť za každú cenu, napríklad Druhý Vatikánsky koncil, ktorý je najviac zodpovedný za to, že vôbec neodsúdil komunizmus, keď bol najväčšou hrozbou pre Cirkev a Západ. Strategické oslabenie – tí, ktorí sú presvedčení o potrebe brániť pravdu, nemôžu tolerovať, aby sa omyl aj naďalej po celé desaťročia učil na cirkevných univerzitách a v seminároch, ako sa stalo počas pontifikátu Jána Pavla II a Benedikta XVI. Stratégia propagovania pravdy, ale vyhýbanie sa odsúdeniu omylu, nefunguje. Fakty túto stratégiu nepotvrdzujú; potvrdzujú skôr zákon Thomasa Greshama (1519-1579), podľa ktorého „znehodnotený peniaz vyháňa z obehu dobrý peniaz“ a nie naopak.
Rezignácia Benedikta XVI vo februári 2013 bola z tohto hľadiska deklaráciou absolútneho zlyhania tejto stratégie. Voľba pápeža Františka bola preto nevyhnutným následkom zlyhania umiernenej reformy. Jorge Maria Bergoglio stavia svoje „živé magistérium“ Cirkvi proti tým, čo sa dovolávajú „živého magistéria“ Druhého Vatikánskeho koncilu. Pápežovi Františkovi sa, ako všetkým ´jakobínom´, protiví nejednoznačnosť a protirečenia umiernených, aj keď rešpektuje a obáva sa súdržnosti kontrarevolucionárov. Inštitút Jána Pavla II rabujú ´vandali´ dnes preto, lebo sa otvorene nepostavil pápežovi Františkovi na odpor vtedy, keď bol najvyšší čas to urobiť.
Exhortácia Amoris Laetitia (AL) z marca 2016 mala jasný cieľ – zničiť Veritatis Splendor a morálnu náuku Jána Pavla II, a nahradiť ju novou morálnou paradigmou. Profesori Inštitútu Jána Pavla II sa mali v mene Veritatis Splendor a vlastných osobných skúseností postaviť ako jeden muž proti tomuto útoku na katolícku morálku; a to najmä po tom, čo pápež František odmietol prijať dubia kardinálov na audiencii, ako aj po júli 2017, kedy za autentickú interpretáciu pápežského dokumentu AL prehlásil interpretáciu argentínskych biskupov. Zámer pápeža Františka bol, a je, jasný každému. Ani jeden z teológov Inštitútu JP II nepodpísal Correctio filialis (synovskú opravu) zo septembra 2017 a ani nevyprodukoval žiadny dokument, v ktorom by Amoris Laetitia podrobil prísnej kritike.
3. augusta sa v interview s La Veritá prezentoval msgr. Livio Melina ako obeť nespravodlivej čistky tvrdiac, že ho ´napadli´ kvôli tomu, že chcel interpretovať AL vo svetle Magistéria Cirkvi. Problém je však v tom, že AL sa jednoducho nedá interpretovať vo svetle odvekého Magistéria, pretože predkladá novú morálnu paradigmu, nezlučiteľnú s Veritatis Splendor. Pápež František je o tom presvedčený a sme o tom presvedčení aj my; možno aj msgr. Melina, len to nikdy nepovedal verejne. Jeho mlčanie však neodvrátilo jeho pád. Prečo by nás to malo prekvapiť? Nepoučili sme sa z histórie Francúzskej revolúcie ničomu?
Tento zápas si dnes vyžaduje mužov, ktorí majú jasný postoj – za tradíciu Cirkvi alebo proti nej. Ak sa stane, že pápež zaujme stanovisko proti tradícii, musíme sa od tohto stanoviska vo všetkej úcte dištancovať, zotrvať pevne v Cirkvi, z ktorej ako sa zdá, sa chce on, a nie my, separovať. Talentovaný teológ, akým je msgr. Melina, má všetky intelektuálne nástroje k tomu, aby pochopil, ako sa dá odolávať doktrinačným a pastoračným omylom pápeža bez toho, aby sme poľavili v láske a oddanosti, ktorú máme prejavovať Petrovmu stolcu. Doba minimalizmu je dávno za nami. Nastal čas, kedy si Pravda a omyl musia nekompromisne pozrieť do očí. Je to totiž jediná možnosť víťazstva Pravdy.
Potrebujeme mužov, ktorí nekompromisne bojujú, a ak je to nevyhnutné, aj padnú – ale so cťou. www.lifenews.sk/27909/de-mattei-insti…

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

Jeden z nedávnych a spoľahlivých prieskumov pod názvom „Súvisí sexuálne zneužívanie katolíckym duchovenstvom s homosexuálnymi kňazmi?“, ktorý viedol páter páter Paul Sullins, PhD, z Ruth Institute (USA) okrem iného zistil:
Podiel homosexuálnych mužov v radoch kňazov vzrástol z dvojnásobku v období 50-tych rokov na osemnásobok v 80-tych rokoch. Tento trend má silnú prepojenosť na rast počtu …More
Jeden z nedávnych a spoľahlivých prieskumov pod názvom „Súvisí sexuálne zneužívanie katolíckym duchovenstvom s homosexuálnymi kňazmi?“, ktorý viedol páter páter Paul Sullins, PhD, z Ruth Institute (USA) okrem iného zistil:
Podiel homosexuálnych mužov v radoch kňazov vzrástol z dvojnásobku v období 50-tych rokov na osemnásobok v 80-tych rokoch. Tento trend má silnú prepojenosť na rast počtu prípadov sexuálneho zneužívania detí.
Odhady z týchto zistení naznačujú, že keby zostalo množstvo homosexuálnych kňazov na úrovni 50-tych rokov, trpelo by zneužívaním minimálne o 12.000 detí (prevažne chlapcov) menej.
Prevaha týchto prípadov zneužívania je ohromujúca. To podľa mňa nemôže nikto spochybniť. To, že homosexualita je hlavnou príčinou krízy sexuálneho zneužívania tvrdil aj emeritný pápež Benedikt XVI vo svojej nedávnej eseji „Cirkev a škandál sexuálneho zneužívania“. Zo svojej dlhodobej skúsenosti ako prefekta Kongregácie pre náuku viery pripomína, že „v rôznych seminároch sa usadili homosexuálne kliky, ktoré viac či menej otvorene a najmä závažne menili atmosféru v seminároch“. Na základe týchto ohromujúcich dôkazov je až deprimujúce pomyslenie, že slovo ´homosexualita´ sa neobjavilo ani raz v žiadnom z nedávnych dokumentov Svätej stolice, ani v dokumentoch Synody o rodine, Synody o mládeži, ba ani na spomínanom stretnutí vo februári. Čo sa týka druhej oblasti – „gay mafia“ medzi biskupmi je pevne previazaná nie kvôli spoločne zdielanej sexuálnej intimite, ale kvôli spoločnému záujmu ochrany a sabotovania akéhokoľvek druhu reformy. Pápež Benedikt poznamenáva, že vyšetrovanie v seminároch, vrátane problému homosexuálnych klík, „neprinieslo žiadny nový pohľad na vec; očividne preto, lebo sa spojili rozličné sily, aby skryli pravdu o danej situácii“; aj tento jeho postreh prepožičal dôveryhodnosť môjmu svedectvu, že mocná sieť prelátov už celé desaťročia kryje toto zneužívanie. Nájde sa v USA jediný biskup, ktorý by priznal že je aktívnym homosexuálom? Samozrejme že nie. Taja to.“ www.lifenews.sk/27718/exkluzivne-inte…

sv.Pater Pio .dokument

Tu je to technicky od začiatku a vo vyššiej kvalite v súbore .avi ulozto.cz/…/tajomstva-patra…

Ke vzkříšení zesnulého nutná víra příbuzného a milost Boží

Mluvím o zázraku fyzického vzkříšení mrtvoly. Aby několik hodin či několik dní mrtvý ožil a mohl se např. ještě vyzpovídat, zemřel-li ve smrtelném hříchu, nebo začít věřit v Boha, pokud byl ateista. Nebo aby byl vzkříšen proto, aby zkomírající křesťanská víra lidí v okolí byla povzbuzena. Pro @apredsasatoci

Ke vzkříšení zesnulého nutná víra příbuzného a milost Boží

Ateista ide do pekla, lebo až do svojej smrti zatvrzele, pyšne pohrdlivo odmietal vieru v Pána Boha. Pre @apredsasatoci

sv.Pater Pio .dokument

Vďaka

Horúce správy: Prebieha pokus o obvinenie Benedikta XVI z homosexuálneho maniaka

"X bol pre voľby Benedikta XVI. rozhodujúci, keďže údajne odkryl snahy mafie sv. Gallena o zvolenie Bergoglia už v roku 2005." L: Je to tam klubko zmijí. Avšak i tak brány pekel církev neopřemůžou, neboť to slíbil Pán Ježíš Kristus.

Proroctvo - sestra Elena Aiello

Peter Rímsky, ako ja verím, je sv. apoštol Peter, ktorý pomáha z neba verným jednotlivcam a cez čítanie I. a II. listu Petrova v Novej zmluve. Pre @apredsasatoci @Peter(skala)

Proroctvo - sestra Elena Aiello

Toto sa týka pápeža Benedikta XVI.: blahoslavená Aiellová - ""V Ríme prebieha veľká revolúcia! Oni vstupujú do Vatikánu. Pápež je úplne sám, modlí sa. Chytajú pápeža. Berú ho silou. Zrážajú ho na podlahu. Zväzujú ho. Ach, Bože! Ach, Bože! Kopú do neho. Aká strašlivá scéna! Aké desivé!“

„Naša Blahoslavená Matka sa blíži. Ti zlí muži padajú na podlahu ako mŕtvoly. Naša Pani pomáha pápežovi na …More
Toto sa týka pápeža Benedikta XVI.: blahoslavená Aiellová - ""V Ríme prebieha veľká revolúcia! Oni vstupujú do Vatikánu. Pápež je úplne sám, modlí sa. Chytajú pápeža. Berú ho silou. Zrážajú ho na podlahu. Zväzujú ho. Ach, Bože! Ach, Bože! Kopú do neho. Aká strašlivá scéna! Aké desivé!“

„Naša Blahoslavená Matka sa blíži. Ti zlí muži padajú na podlahu ako mŕtvoly. Naša Pani pomáha pápežovi na nohy, berie ho za ruku a zakrýva ho svojim plášťom a hovorí: ´Neboj sa!´“
„Vlajkové stožiare (na ktorých veje červená vlajka nad kupolou chrámu sv. Petra aj inde) sa rúcajú a moc mizne z kruhu týchto zlých tyranov. Títo ateisti stále kričia: ´Nechceme vládu Božiu nad nami, chceme Satana, aby bol naším pánom!´“" Blahoslavená K. Emmerichová: „Viděla jsem mnoho pastýřů zapletených do záležitostí nebezpečných pro Církev. Budovali velkou církev, velkou a extravagantní. Do té měli být připuštěni všichni se stejnými právy: evangelíci, katolíci a nejrůznější sekty. Tak měla vzniknout nová církev. ...Ale Bůh měl jiné plány. (22. dubna 1823) www.lumendelumine.cz/index.php Pre @apredsasatoci

Proroctvo - sestra Elena Aiello

Pohan Bergoglio (František) zomrie ako zbabelec - vrhne sa sám do Tibery, ako je v proroctve sv. Pia X. v súlade s proroctvom sv. dona Boska. Polsky: Dzień Sądu nadejdzie, gdy rozpadnie się Koloseum Pre @apredsasatoci

Proroctvo - sestra Elena Aiello

„Moja dcéra, odpovedala Blahoslavená Matka, ten čas nie je ďaleko. Až to ľudia budú čakať najmenej, Božia spravodlivosť sa uskutoční.“ Katolická média většinou mlčí o modloslužbě Bergoglia (Františka) s Pachamamou 4.-26.10.2019, takže většina katolíků nic neví. „Rusko nabádané satanom sa bude usilovať o nadvládu nad celým svetom a skze krvavé revolúcie bude šíriť svoje mylné náuky vo všetkých …More
„Moja dcéra, odpovedala Blahoslavená Matka, ten čas nie je ďaleko. Až to ľudia budú čakať najmenej, Božia spravodlivosť sa uskutoční.“ Katolická média většinou mlčí o modloslužbě Bergoglia (Františka) s Pachamamou 4.-26.10.2019, takže většina katolíků nic neví. „Rusko nabádané satanom sa bude usilovať o nadvládu nad celým svetom a skze krvavé revolúcie bude šíriť svoje mylné náuky vo všetkých národoch, zvlášť v Taliansku. Cirkev bude prenasledovaná a pápaž a mnoho kňazov bude veľmi trpieť.“ Sestra Elena Aiello hovorí: „Ach, aký strašný obraz vidím“ V Ríme prebieha veľká revolúcia! Oni vstupujú do Vatikánu. Pápež je úplne sám, modlí sa. Chytajú pápeža. Berú ho silou. Zrážajú ho na podlahu. Zväzujú ho. Ach, Bože! Ach, Bože! Kopú do neho.

Proroctvo - sestra Elena Aiello

Proroctvo: ..Taliansku, ktoré bude ušetrené ohňa, ale obloha bude pokrytá hustou temnotou a zem sa bude triasť strašnými zemetraseniami ktoré otvoria hlboké priepasti. Provincie a mestá budú zničené a všetci budú kričať, že prišiel koniec sveta! Dokonca i Rím bude potrestaný v súlade so spravodlivosťou za svoje mnohé a ťažké hriechy, pretože tu hriech dosiahol svojho vrcholu.“ (Viz Bergoglio -…More
Proroctvo: ..Taliansku, ktoré bude ušetrené ohňa, ale obloha bude pokrytá hustou temnotou a zem sa bude triasť strašnými zemetraseniami ktoré otvoria hlboké priepasti. Provincie a mestá budú zničené a všetci budú kričať, že prišiel koniec sveta! Dokonca i Rím bude potrestaný v súlade so spravodlivosťou za svoje mnohé a ťažké hriechy, pretože tu hriech dosiahol svojho vrcholu.“ (Viz Bergoglio - František s prsatými nahými modlami Pachamama 4.-26.10.2019 ve Vatikánu a na synodě)

Vízia blahoslavenej sestry Márie Serafiny Micheli

R. 1883 při modlitbě, když se omylem ocitla v evangelickém kostele v Eisleben, v Sasku, tak sv. anděl ukázal Luthera navěky v pekle katolické řeholnici Marii Serafině Micheli, blahořečené 28.5.2011.

NATO stojí před neřešitelným problémem, sankce proti Turecku zvednou stavidla migrantů do Evropy, …

"raději přežít s podporou Izraele a bojovat za židovský šekel proti Íránu, než ležet bradou vzhůru s tureckým nožem v břichu...A protože tento plán nevadí ani Moskvě, tak je velmi pravděpodobné, že přesně takto to nakonec skončí....Turecký řezník tak donutí tvrdohlavé Kurdy obrátit se s prosbou o pomoc na Židy. To je paradox! Protože, jak už jsem říkal na SVCS, není dovoleno žádné zemi na světě,…More
"raději přežít s podporou Izraele a bojovat za židovský šekel proti Íránu, než ležet bradou vzhůru s tureckým nožem v břichu...A protože tento plán nevadí ani Moskvě, tak je velmi pravděpodobné, že přesně takto to nakonec skončí....Turecký řezník tak donutí tvrdohlavé Kurdy obrátit se s prosbou o pomoc na Židy. To je paradox! Protože, jak už jsem říkal na SVCS, není dovoleno žádné zemi na světě, aby vznikla a byla uznána bez podpory, souhlasu a uznání Židů." Zkušený rozvědčík Československa VK z Aeronet.cz

Pačamama: Nahradí Františkovi Pannu Marii? Démonické modly v Římě naházeny do řeky. Vatikán už …

Četl jsem proroctví buď sv. Pia X., či sv. dona Boska, že ten, koho pokládají za papeže, skončí jako utopenec v Tibeře střelený navíc do zad. Bůh brzy vyslyší následující komentář: Možno by konečne nezaškodilo do Tiberu hodiť nielen pohanské modly, (ako správne urobili pohoršení kresťania,) ale aj iniciátorov týchto pohanských obradov a hlavného propagátora tohto rúhania, ktoré vo Vatikáne …More
Četl jsem proroctví buď sv. Pia X., či sv. dona Boska, že ten, koho pokládají za papeže, skončí jako utopenec v Tibeře střelený navíc do zad. Bůh brzy vyslyší následující komentář: Možno by konečne nezaškodilo do Tiberu hodiť nielen pohanské modly, (ako správne urobili pohoršení kresťania,) ale aj iniciátorov týchto pohanských obradov a hlavného propagátora tohto rúhania, ktoré vo Vatikáne naberá na intenzite každým dňom. www.tedeum.cz/…/pohorslive-sosk…

Někde není eucharistie Kristem - důkaz od r.2014

Ve vězení nesloužili mši sv. např. s chlebem z banánové mouky! Hrozienka sú minimum vína. Hrozienka ako vieme sú sušené hrozná. Aj kvasený čiže klasický u nás chlieb je stále chlieb z obilia. Pro @acer

Satanistický rituál s Bergogliem ve Vatikánu při sázení stromu 4.10.2019

Papež se 4. října zúčastnil pohanského rituálu při sázení stromu. Domorodci se přitom klaněli soškám nahých žen a jiným magickým předmětům, rozloženým na zemi.
Proč zve Bergoglio do centra křesťanství, do Vatikánu, a přímo na Synodu vůdčí pohanské čaroděje, kteří uctívají satana a démony? Pokud je už pozval, byl povinen jim hlásat Krista, aby se obrátili od cesty, která vede do záhuby, na cestu, …More
Papež se 4. října zúčastnil pohanského rituálu při sázení stromu. Domorodci se přitom klaněli soškám nahých žen a jiným magickým předmětům, rozloženým na zemi.
Proč zve Bergoglio do centra křesťanství, do Vatikánu, a přímo na Synodu vůdčí pohanské čaroděje, kteří uctívají satana a démony? Pokud je už pozval, byl povinen jim hlásat Krista, aby se obrátili od cesty, která vede do záhuby, na cestu, která vede ke spáse. Proto je ale on nepozval. Pozval je k tomu, aby skrze magické obřady vnesli na Synodu ducha pohanství a nejen na Synodu, ale i do celé církve.
Otázka: Jakým způsobem se zapojil do pohanského rituálu Bergoglio?
Odpověď: Čarodějka Bergogliovi rituálně navlékla prsteny na ruku. Co to symbolizovalo? Duchovní smlouvu, tedy zasvěcení se tomu, komu čarodějka slouží – ďáblu. Následně od jednoho z čarodějů přijal na krk magický náhrdelník s amulety. Tím vyjádřil, že přijímá jařmo podřízenosti už ne Kristu, ale ďáblu a stává se jeho otrokem, podobně jako čaroděj, který mu náhrdelník předal. Kdo s apostatou Bergogliem dodnes tvoří vnitřní jednotu, kráčí s ním po cestě apostaze do pekla.
Bergoglio se aktivně zapojil i do modlářského rituálu, spojeného se sázením stromu.
Otázka: Mělo to také nějaký symbolický a duchovní význam?
Odpověď: Ano, nešlo o obyčejné sázení stromu, ale o symbolické gesto. Byla přivezena hlína z určitých teritorií, kde pohané přinášejí oběti démonům a kde jejich předkové přinášeli i lidské oběti. Pak jako první tuto hlínu lopatou hodil ke stromu Bergoglio a čarodějové ho v tom následovali.
Otázka: Proč byla přivezena hlína, copak půda z Vatikánských zahrad nevyhovovala?
Odpověď: Vatikánské zahrady jsou posvěceny krví mučedníků, kteří zde za Nerona umírali na křížích jako živé pochodně. Rovněž zde byl ukřižován hlavou dolů apoštol Petr, první papež. Tato půda samozřejmě pro magický rituál nevyhovuje. Proto byla přivezena půda, která se k němu hodí. Ta byla pokropena krví lidských obětí démonům při jejich rituálních obřadech. Toto Instrumentum Laboris nazývá moudrost a tradice domorodých předků.
Není náhodou, že Bergoglio chtěl, aby tato Synoda začínala ne modlitbou před křížem a pravdivým pokáním, ale pohanským rituálem vzývání démonských sil. Server Vatican News zdůraznil, že šlo o hluboký symbol! Rituál měl symbolizovat vykopání hrobové jámy pro křesťanství. Tzv. posvátný strom má symbolizovat nadvládu pohanství nad centrem odpadlého křesťanství. Katolická církev v této etapě mutuje na anticírkev New Age.
Otázka: Jakého hříchu se dopustil Bergoglio při pohanském rituálu?
Odpověď: Bergoglio se dopustil hříchu veřejného modlářství a tím popřel první přikázání Desatera: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho... Nebudeš se tomu klanět ani tomu sloužit.“ (Dt 5,8-9).
Otázka: Jaká je souvislost mezi II. Vaticanem a Synodou o Amazonii?
Odpověď: Dokumenty II. Vaticana i Synoda o Amazonii prosazují zrušení prvního přikázání Desatera. Modlářství je však nejtěžším hříchem, jak tvrdí i sv. Tomáš Akvinský. II.Vaticanum naproti tomu dokumentem Dignitatis Humanae ustanovuje: „... nebránit svobodně prokazovat zvláštní sílu jejich učení.“
Otázka: Co to znamená?
Odpověď: Tím Koncil konkrétně přikazuje nikomu nebránit svobodně provozovat černou magii, která je službou satanu, i s přinášením lidských obětí a kanibalismem. To vše je podstatou jejich (pohanského) učení a kultů, které pak prokazují zvláštní sílu.
Citace IL 42: „Prorocká církev v Amazonii je ta, která vede dialog... ve prospěch integrované ekologie.“
Odpověď: Nejde o prorockou, ale o pseudoprorockou církev. Integrální ekologie podle dokumentu Synody zahrnuje tzv. „kosmovizi“ indiánských národů. Znamená to, že všichni duchové a božstva takzvaně jednají s tímto územím. Z toho vyplývá, že tzv. ekologická konverze, kterou Synoda prosazuje, je vlastně obrácení se k duchům – démonům, které tyto indiánské národy uctívají a kteří prý jednají na tomto území. Z hlediska křesťanství to není konverze, ale apostaze!
II. Vaticanum, Nostra aetate: „Církev nabádá své věřící, aby... ve spolupráci se stoupenci jiných náboženství uznávali... a podporovali... hodnoty, které u nich jsou.“
Odpověď: „Co pohané obětují, obětují ne Bohu, ale démonům.“ (1Kor 10,20) Je vrcholem zrady Krista nabádat věřící, aby uznávali, a dokonce aktivně podporovali uctívání satana a démonů!
Toto byly jen teoretické dokumenty. František už ale v jejich duchu koná rituály přímo ve Vatikánu. Bylo by třeba pozvat pravdivé exorcisty, kteří by z Vatikánu vyhnali legie démonů i s jejich nositeli. Pak by nastala duchovní obroda centra křesťanství.
Pán Ježíš dal příkaz apoštolům: „Démony vyhánějte!“ (Mt 10,8) František koná pravý opak. Vhání démony přímo do nitra katolické církve! Jak dlouho ještě? www.youtube.com/watch

Foto nahé ženy kojící lasičku nestihl Gedeon vyhodit z kostela karmelitánů v Římě

Satanisti někde už 7.5.2014 přestali mít zájem na znesvěcování katolických hostií ze mše sv. To znamená jediné, že v 1 z 50 států federace, či všech 50 státech USA, či v Británii, či Austrálii, či N. Zélandu se dodávají kněžím hostie, které zabraňují v proměně - nejsou z těsta z čistě obilné mouky na chléb. Něco tam je přidáno, či ubráno. shamelesspopery.com/the-satanic-cas… a www.patheos.…More
Satanisti někde už 7.5.2014 přestali mít zájem na znesvěcování katolických hostií ze mše sv. To znamená jediné, že v 1 z 50 států federace, či všech 50 státech USA, či v Británii, či Austrálii, či N. Zélandu se dodávají kněžím hostie, které zabraňují v proměně - nejsou z těsta z čistě obilné mouky na chléb. Něco tam je přidáno, či ubráno. shamelesspopery.com/the-satanic-cas… a www.patheos.com/…/from-the-satani… Pro @ľubica @apredsasatoci @Mates5485 @Zedad @Tomislav

Foto nahé ženy kojící lasičku nestihl Gedeon vyhodit z kostela karmelitánů v Římě

Vypadá to, že dle proroctví nepravé hostie budou sériově centrálně vyrobené z něčeho, z čeho se nedělá chléb k proměňování, a proto k proměně nedojde. Čili bude potřeba, aby si každý kněz upekl chléb k proměně sám jako kdysi a nespoléhal na centrální dodávku hostií, které v sobě budou mít něco, co k výrobě chleba nepatří a brání to proměně v Krista při mši sv. Kdo a jak vyrábí katolické hostie …More
Vypadá to, že dle proroctví nepravé hostie budou sériově centrálně vyrobené z něčeho, z čeho se nedělá chléb k proměňování, a proto k proměně nedojde. Čili bude potřeba, aby si každý kněz upekl chléb k proměně sám jako kdysi a nespoléhal na centrální dodávku hostií, které v sobě budou mít něco, co k výrobě chleba nepatří a brání to proměně v Krista při mši sv. Kdo a jak vyrábí katolické hostie v Česku a na Slovensku nevím. Jak je to např. v USA či Itálii nevím. My pravoslavní si chléb k proměňování pečeme doma každý sám. Pro @ľubica @apredsasatoci @Mates5485 @Zedad @Tomislav

Foto nahé ženy kojící lasičku nestihl Gedeon vyhodit z kostela karmelitánů v Římě

Blessed Emmerich: I saw again the new and odd-looking church which they were trying to build. There was nothing holy about it … People were kneading bread in the crypt below … but it would not rise, nor did they receive the body of our Lord, but only bread. Those who were in error, through no fault of their own, and who piously and ardently longed for the Body of Jesus were spiritually …More
Blessed Emmerich: I saw again the new and odd-looking church which they were trying to build. There was nothing holy about it … People were kneading bread in the crypt below … but it would not rise, nor did they receive the body of our Lord, but only bread. Those who were in error, through no fault of their own, and who piously and ardently longed for the Body of Jesus were spiritually consoled, but not by their communion. Then my Guide (Jesus) said: "This is Babel". thewildvoice.org/end-time-prophecies/#Emmerick

Poslanci dnešným hlasovaním posunuli Slovensko o krok bližšie k väčšej ochrane nenarodených detí. …

Podľa novely by sa mal obrazový záznam zo sonografického vyšetrenia povinne zakotviť medzi informácie poskytované pri umelom prerušení tehotenstva. Ženám by tak malo byť umožnené vidieť obraz embrya alebo plodu, ako aj počuť tlkot jeho srdca. “Sonografické vyšetrenie, ako aj odovzdanie výtlačku záznamu zo sonografického vyšetrenia bude pre ženu bezplatné,” píše sa v návrhu novely.

Poslanci dnešným hlasovaním posunuli Slovensko o krok bližšie k väčšej ochrane nenarodených detí. …

“Cieľom návrhu je tiež zabrániť tomu, aby slovenskí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti promovali potrat v zahraničí a podporovali tak potratovú turistiku na Slovensko (L: tj. pravidelné sobotní autobusové linky z Polska),” skonštatovali poslankyne v návrhu. Zmeny by v prípade schválenia novely mali byť účinné od 1. marca 2020.

Sv. Hildegarda z Bingen (1098-1179) Početí a zrození Antikrista

Svatá Hildegarda z Bingenu (1098-1179) "Početí a zrození Antikrista" (Hildegardina hlavní díla se skládají ze zjevení. Ona sama píše, že tyto vize přijala a napsala, to znamená uložila do textu. Je církevní prorokyní, která prorocky vysvětluje Písmo svaté. Dne 10.5.2012 papež Benedikt XVI. podepisuje dekret o kanonizaci Hildegardy z Bingenu a přijímá ji tímto do seznamu světců všeobecné církve. …More
Svatá Hildegarda z Bingenu (1098-1179) "Početí a zrození Antikrista" (Hildegardina hlavní díla se skládají ze zjevení. Ona sama píše, že tyto vize přijala a napsala, to znamená uložila do textu. Je církevní prorokyní, která prorocky vysvětluje Písmo svaté. Dne 10.5.2012 papež Benedikt XVI. podepisuje dekret o kanonizaci Hildegardy z Bingenu a přijímá ji tímto do seznamu světců všeobecné církve. K slavnostnímu prohlášení svaté Hildegardy za učitelku církve došlo 7.10.2012 u příležitosti zahájení Světového biskupského synodu k nové evangelizaci a zahájení Roku víry v Římě) www.maticecm.cz/index.php
V té době jedna nečistá žena počne svého nečistého syna; neboť starý Had, který vysál Adama, to učiní spolu s celým jejím plemenem tak, že do něho nevstoupí vůbec nic dobrého, a nic dobrého v něm nemůže být. Bude vychováván na odlehlých a střídajících se místech, aby ho lidé nemohli vůbec poznat. Bude zavlečen do všech pekelných pustin a zůstane až do své plné dospělosti zcela skryt. Neřesti, které jsou mu vlastní, neukáže veřejně, dokud nezjeví, že je plný veškeré nepravosti, kterou zcela oplývá. Od počátku jeho početí propukne mnoho vzpoury a odporu proti řádnému pořádku. Spravedlnost bude ve své správnosti zatemněna a láska v lidech vyhasne. Nastoupí v nich také hořkost a tvrdost a vznikne mnoho bludných učení, takže falešní učitelé budou hlásat své bludy zcela veřejně a otevřeně (srov. 2 Sol 2,2n). V katolické víře zavládne tak velká pochybnost a nejistota, že lidé budou pochybovat, zda mají vůbec vzývat Boha. Budou četná znamení na slunci, měsíci a hvězdách i ve vodě a na jiných živlech a stvořeních (srov. Lk 21,25), jako by se těmito obrazy coby hrůzyplnou předzvěstí ohlašovalo konečné neštěstí. Proto přepadne lidi v té době takový smutek, že budou smrt pokládat za nic. Ale ti, kteří jsou dobře zakořeněni v katolické víře, budou v hluboké zkroušenosti očekávat Boží rozhodující zásah. Tyto hrůzy budou trvat tak dlouho, dokud syn zkázy neotevře svá ústa k učení. Ale když bude pronášet svá falešná a zbloudilá slova, bude se otřásat nebe i země. Náhrdelník Spravedlnosti zachvátí jakoby velký závan větru a uvede ho poprvé do pohybu. Protože až do té doby zůstával bez pohybu a bez otočení. Pavel doložil svou nauku tolika zázraky a tak mocně upevnil a vyzdobil slovy s hlubokým významem, aby vydržela až do konce světa, jak ukazuje tento řetěz, který sahá až k nohám Spravedlnosti a současně až na konec světa. On ve vytržení svého ducha hovořil také o druhém příchodu Božího Syna a o smrtonosném útoku syna zhouby, a podal tak věřícím svědectví o příchodu Antikrista (2 Sol 2,2n): Nenechte si tak snadno poplést hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím, (...) jako by ten den Páně už měl nastat. (...) Napřed totiž musí nastat odpad a objevit se člověk hříšný, propadlý záhubě, protivník, který se povyšuje nade všechno, co nese jméno Boží nebo čemu se vzdává náboženská úcta. Posadí se dokonce v Božím chrámě a bude se prohlašovat za Boha. Smyslu této výpovědi je třeba rozumět takto: Vy, kteří jste Boží a věříte v jeho slovo, střežte se toho, abyste se nedali otřást nějakou hrůzou nebo duchovním mámením nebo pokušením z množství slov a spisů, jako by byly pravdivé a určené pro vás, jako by zde již byl ten den, kdy Stvořitel odhalí přede všemi propasti srdce. Střežte se také toho, aby vás nesvedl někdo podvodnými událostmi a nepřivedl vás nějakou příležitostí do pokušení. Protože teprve až nadejde ten čas, kdy bude zbořena vznešenost církve a rozmetána pravá víra, čímž se rozumí odpad, tehdy nastoupí doba toho, který je synem hříchu, protože již od svého počátku je zcela proniknut hříchy, ten, který nezná svou matku v její nečistotě a neví, kdo ho počal. Tehdy se otevřeně zjeví. Proto vystoupí jako hříšník a bude hlásat halasně všechny hříchy a bere je všechny zase na sebe. A jako syn strašné zkázy setrvá zcela v této zkáze, protože učí lidi to, co je proti Bohu. Rovněž svůdce lidského rodu ho tak rozběsní, jak byl sám zběsilý na počátku světa, když se chtěl rovnat Bohu. Proto také bude utiskovat všechny ty, kteří Boha uctívají. Bude se povyšovat nade všechny tvory, bude se nazývat bohem a poroučet, aby ho všichni uctívali jako boha. Ale vy nesmíte uvěřit tomu, že je již zde den Páně, kdy Bůh přijde soudit celý okrsek země. Neboť opět svatý Pavel praví: Tajemství nepravosti však už pracuje; napřed ovšem musí ustoupit z cesty ten, který to dosud zdržuje. (tamt. 2,7) Smysl: Skryté našeptávání se objevuje již v dílech bludných nauk, ve kterých svůdce ke zlu předesílá své šípy, protože chce potlačit pravdu víry. Proto stojí správný náhled a dobré úsilí věřících lidí určitou námahu: kdo setrvává v pravdivém a apoštolském katolickém učení, musí si ho uchovat bez zfalšování... Neboť ve všech dobách syna zhouby se víra odchýlí od své síly, změkne a ztratí svou sílu, a protože se již pokřivila, ještě více zeslábne. Pouze ten, kdo se pevně drží vznešenosti církve a správné víry, drží se pevně něčeho velikého, protože tím chce vstoupit do nebeského království. Avšak ten, kdo nemá víru, nemá žádnou oporu a propadne záhubě.
Satanské svádění Antikrista
Starý Nepřítel, kterého božská síla svrhla do jezera pekelné propasti, chtěl zlobu silně zdůvodnit. Ale Bůh je spravedlivý a pravdivý a není nikoho, kdo by se mu rovnal, protože je od věčnosti a je sám ze sebe a všechno, co je, stvořil z ničeho. Starý nepřítel se však domnívá, že když přemohl prvního člověka, skrze jiného člověka Antikrista, může dále provádět to, co začal, když se pokusil bojovat proti Bohu. Ovlivněn ďáblem všechno zničí, co Bůh stanovil ve Starém a Novém zákoně, jakmile – jak je předpovězeno – otevře svá ústa ke zvrácené nauce. Bude tvrdit, že krvesmilstvo a podobné zvrhlosti nejsou žádné hříchy. Bude mluvit o tom, že vůbec není hříchem, když se tělo tělem vydráždí, jako není hříchem, když se člověk zahřeje od ohně. Bude ujišťovat, že příkazy o čistotě vznikly z nevědomosti. Protože když je někdo teplý a druhý studený, musí se navzájem v teplotě a chladu vyrovnat. Dále bude věřícím říkat: Vaše zákony proti nezdrženlivosti jsou proti zákonům přírody, totiž že člověk nesmí být roznícený, když je v jeho dechu oheň a celé jeho tělo je jako ve výhni. Jak může být proti své přirozenosti studený? A z jakého důvodu by měl člověk přestat jiné tělo dráždit? Onen muž, o kterém říkáte, že je to váš Mistr, dal vám zákony, které překračují meze, když vám poroučí, abyste tak žili. Já vám však pravím: máte žít oběma způsoby, v teple i v chladu a navzájem se zahřívat. Pochopte to, že ten dotyčný člověk vám dal nesprávná přikázání. Protože i když vám přikazuje, že lidé se nemají navzájem zahřívat, přesto svoji přirozenost tělesně šlechtili. Snažte se, abyste se v budoucnosti nedali vést falešnými na ukami, protože já to dobře vím, co vy můžete, a co ne. Váš Mistr vám nedal správné předpisy, on chtěl, abyste byli jako duchové, kteří nejsou oděni v těle, jako by zrozené lidské tělo, které je vytvořeno z vlitého ohně, nebylo takto stvořeno. Protože kdyby lidské děti takto nepřicházely na svět, neměly by vůbec možnost působit. Proto musíte vědět, čím vlastně jste. Protože ten, který vás dříve učil, vás klamal a k ničemu vám neposloužil. Já však vám říkám, že musíte poznat sami sebe, čím jste. Protože já jsem vás stvořil a jsem úplně celý ve všem. On však připsal svá díla někomu jinému, protože sám ze sebe nic nedokázal. Já ale mluvím sám ze sebe a všechno znám sám od sebe. — Takovými a podobnými slovy bude tento nešťastný syn zkázy svádět lidi, když je bude učit, aby žili podle horké žádostivosti těla a vyplnili každé přání těla, zatímco Starý i Nový zákon zve člověka k čistotě, právě proto, že čistota nepřekračuje vaše meze. Tím způsobem bude Lucifer skrze Antikrista popírat Boží spravedlnost. Bude se domnívat, že může provést všechno, co jen začal. Bude se domnívat, že mu Jordán teče do úst (Job 40,23; Ž 14,3–5), takže křest už nadále nepřichází v úvahu, nýbrž že ho odvrhne, tak jak byl sám křtem zavržen. Proto se bude domnívat, že když tak panuje, může si podmanit tak velký počet lidí, že ve srovnání s ním má Boží Syn jen malou hrstku věřících.
(Pokračování)
EWIG 11+12/1999
Překlad -lš-
Přívrženci Antikrista ve Starém a Novém zákoně
Tento dříve zmíněný člověk je nazýván také člověkem nepravosti, protože provádí všechno zlé, nade všechno se vyvyšuje (srov. 2 So12, 3 ), a je nazýván syn zhouby, protože nad ním vládne smrt a záhuba a zvráceným způsobem bude svádět a táhnout za sebou velké množství národů. Nechá se uctívat jako bůh, jak o tom mluví Jan, když ho popisuje ve Zjevení v obraze divoké šelmy: Budou se jí klanět všichni obyvatelé na zemi, jejichž jméno není zapsáno od stvoření světa v knize života zabitého Beránka. (Zj 13,8) Smysl tohoto výroku se vztahuje k dalšímu textu takto: Se skloněným tělem i duchem budou se klanět té šelmě zla ti, kteří připoutali příbytek svého srdce k pozemským statkům. Jejich jména nejsou poznamenána na věčnosti znamením svatosti těch, v jejichž ústech není klamu. Proto upadne do záhuby každý, kdo bude obdivovat spisy tohoto zvráceného člověka a uctívat ho, protože ponese ve svém srdci spisy Satana, kterého Bůh zavrhl, když chtěl ze sebe dělat Boha. Proto se také nazývá Smrt, protože prchá před Životem, ve kterém není žádná smrtelnost, nýbrž který všechno oživuje. A nikdo z těch, kteří náleží k tomuto synu zhouby, protože konají jeho skutky, nebude zapsán v Beránkově knize života (Z 69,29; Zj 13,8). Protože tento Beránek je Slovo Boží, skrze něhož všechno bylo stvořeno. Ďábel má však ve Starém i Novém zákoně ustavičně přívržence, ve Starém zákoně je to Baal, v Novém saducejové, kteří pro své učení jsou v rozkolu. Neboť oni urážejí Boží zákon, který je kořenem spravedlnosti, ve kterém se skrývali patriarchové a proroci, poprvé při hanebnosti Baala. Ale měl také spojence v Novém zákoně, kteří urazili spravedlnost a se saduceji popírali zmrtvýchvstání. Protože výhonek z uvedeného kořene je evangelium a plody tohoto výhonku jsou svědectvím Krista, nebot on rozdrtil svou silou Baala a saduceje.
Přesto však z nich vzešli bludní učitelé, kteří odporují podmínkám prvotního vzniku života. A jejich blud je horší než ten původní (Mt 27,64), protože zcela popírají Boha v jeho řádu stvoření a stvoření živých duší. Ti všichni jsou onou neblahou šelmou, klaněji se zvrhlému člověku, popírají víru ve všemohoucího Boha a tvrdí, že jim to vůbec nevadí, když nedbají Božích přikázání.
Falešné divy Antikrista při napodobování Krista
Tak stoupá jejích nevíra až k uvedené zlaté hlavě leoparda, který se objevuje na náhrdelníku. Tím je označen Antikrist, který si říká Bůh a Zlatá hlava. Jeho ďábelskými kousky a znepokojováním životů vznikají strašná znamení a hrozné bouře. Bůh dopouští, že se tak děje, aby celé lidstvo poznalo pád Antikrista.
Protože také on bude předstírat vykoupení svého lidu. Zemře vraždou a znovu vstane z mrtvých. Napíše na čelo svých přívrženců znamení, a tím na sebe strhne všechno zlo. Tak starý had oklamal lidstvo a roznítil v něm smyslné vášně, a tak ho později držel ve své smyčce. Tímto znamením na čele ovlivní lidi magickým trikem proti křtu a označení za křestany, tak že už nebudou chtít se od něho odchýlit a všichni se pojmenují po něm, jako jsou křestané pojmenováni podle Krista.
Tento nápis nosil Lucifer dlouho v sobě, aniž by to komukoliv z lidí odhalil, kromě jediného, který jej ponese plně již v matčině lůně. Proto mu také svěřil, že může skrze něho naplnit všechnu svou vůli. Ale tento člověk nebude mít svou duši a to, čím žije, od ďábla, nýbrž od Boha, protože i tento slídič starého svůdce, který nenávidí všechno dobré, přijal své bytí od Boha. Neboť jedině Bůh je život a každý dech a všechno, co žije, se hýbá skrze Něho, neboť On je původ bez počátku. A tak jako Lucifer v nebi bojoval proti Bohu, tak tento zavržený člověk se bude pokoušet bojovat na zemi proti lidství Božího Syna. A bude to dělat skrze nápis, skrze který bude popírat především Pána a Stvořitele. Bude spoléhat na to, že opatří svým přívržencům významnější dary, než jaké dal Kristus, Boží Syn, těm, kteří v něho věří.
Tento nápis nebude nejdříve ke spatření v žádné řeči, protože Lucifer jej nejdříve vynalezl v sobě (poznámka L: pravděpodobně elektronický čip nápis 666 ze Zjevení apoštola Jana). Dosáhne lstí toho, že svede lidi, aby neuznávali svého Stvořitele. Tou lstí bude nevěřící tak svádět, že nebudou chtít uctívat nic jiného, než to, co se jim samým bude ve shodě s jeho názory líbit. Syn zhouby totiž řekne: „Tak jako nařezané dřevo je uskladněno, a dokud je malíř nesestaví a nepomaluje, aby mu všichni věnovali pozornost, tak také člověk, který se narodí, nemá žádnou čest, dokud není poctěn tímto nápisem, protože v něm je větší spása a větší síla než ve stvoření člověka." Ale Bůh všechno pokušení i jeho původce zničí. Ale ten nápis, který dal Duch Svatý, nepomine. Když začne Antikrist kolem sebe shromažďovat lidi ze všech pokolení označené jeho znamením, budou svatí a spravedliví otřeseni velikou bázní.

Oznámení probuzení Henocha a Eliáše k boji s Antikristem
„Ale Já, ten, který Jsem, se rozpomenu, jak jsem stvořil prvního člověka a jak jsem předvídal všechno to, čím Lucifer skrze člověka bude proti Mně bojovat, a jak jsem nasadil svaté síly ctnosti do boje proti němu. Udělal jsem to v Henochovi a v Eliášovi, které jsem vyvolil z těch lidí, kteří mi nejvíce leželi пa srdci. Na konci časů oznámím lidem, že tito dva mají složit svědectví důvěry. Protože já je pověřuji ve svém tajemství a zjevuji jim skutky lidí. Proto budou o tom vědět, jako kdyby to živě viděli, a budou moudřejší než spisy a řeči mudrců. Tím totiž, že budou zbaveni lidského těla, bude od nich odňat všechen strach a třesení, takže budou snášet všechno, co je obklopuje. Přechovávám je bez porušení jejich těla na skrytém místě. A až vyplivne syn záhuby své zvrácené učení, budou stejnou silou, s jakou kdysi byli vyňati ze středu lidí, a jako nárazem větru přineseni zpět. A dokud budou přebývat mezi lidmi, budou každých čtyřicet dní posilněni, tak jako můj Syn požádal o pokrm po čtyřiceti dnech (Mt 4,2).
Tito silní a moudří muži představují hlavu kozorožce v náhrdelníku Spravedlnosti. Neboť tak jako kozorožec je statečný a stoupá do výše, tak budou v mé síle silní a mají být rychle povzneseni do výše mých zázraků. Budou mít z mého divu tak velkou moc, že budou působit na obloze a na prvcích ostatního stvoření větší zázraky než syn zhouby. Tak budou jeho podvodná znamení jejich pravými znameními zesměšněna." Proto k nim budou pro obrovskou sílu jejich zázraků ze všech národů spěchat lidé, kteří uvěří jejich slovům. Budou s horoucí vírou spěchat jako na hostinu vstříc mučednictví, které jim připraví syn záhuby, takže i jejich katani budou znechuceni počítáním tak velkého počtu mrtvých. Neboť množství jejich krve poteče jako potokem. Ale nakonec, když nebude syn záhuby schopen tyto vpravdě svaté muže přesvědčit ani lichocením, ani hrozbami, ani zastínit jejich divy, rozkáže, aby byli zničeni strašným mučednictvím a jejich památka ze země zcela zahlazena, aby se mu žádný člověkk na zemi nemohl stavět na odpor. Pak bude, jak bylo řečeno, doveden zlatý počet mučedníků, kteří byli usmrceni v prvotní církvi kvůli pravé víře, těmito mučedníky z doby bludu ke své plnosti a naplnění. Tuto dobu označuje vlk z knihy Scivias. Protože tak jako vlk ve své dravosti pozře všechno, co může, tak budou v té době pozřeni věřící, kteří věří v Boha. Pak promluví opět Syn Boží ke svému Otci, jak bylo předpovězeno.
Světlo, týdeník Matice cyrilometodějské 44/2012 z 4.11.2012, str. 10-11
(Dokončení příště)
EWIG 11+12/1999
Překlad -lš¬

Prosba Božího Syna k Otci, aby ušetřil lidi
Mne, který jsem podle Tvého nařízení vzal na sebe šat těla, trápí, že moje údy, především ty, které byly se mnou spojeny křestní koupelí, se mě zříkají a propadají výsměchu ďábelské pohany, když poslouchají a uctívají syna záhuby. Já přesto opět vyjímám z nich a přijímám k sobě ty, kteří jen uklouzli; ale buřiče a ty, kteří setrvávají ve zlém, zavrhuji. Otče, protože jsem Tvůj Syn, pohled' na Mě ve své lásce, s jakou jsi Mě poslal na svět, uvaž moje rány, skrze které jsem na tvůj příkaz lidi vykoupil. Ukazuji Ti je, aby ses smiloval nad těmi, které jsem vykoupil, nedopusť, aby byli vymazáni z knihy života. Pro Krev z mých ran, přived' je zpět k lítosti, aby ten, který pohrdá mým vtělením a mým utrpením, nepanoval nad nimi zkázou.
Proto nyní, vy všichni lidé, kteří toužíte opustit Hada a vrátit se ke svému Stvořiteli, dejte pozor na to, že Já, Syn Boha a Syn člověka, ukazuji za vás svému Otci své rány. Proto na kolena, která jste skláněli před pýchou malomocného Odpůrce, padněte v čistotě víry před svým Otcem, který vás stvořil a vdechl do vás dech života (Gn 2,7).
Vyznejte z celého srdce všechny své hříchy, aby vám, kteří jste v tělesné či duševní trýzni, podal svou silnou a nepřemožitelnou ruku a vytrhl vás od ďábla a ode všeho zlého.
Tak mluví Syn k Otci a doporučuje Mu své údy. Bere je v ochranu, aby skutečně náleželi ke své Hlavě a nepohltila je zhouba první i poslední zkázy. Neboť kdykoliv se probudí zlými skutky lidí Otcův hněv, ukazuje Mu Syn své rány, aby kvůli nim lidi ušetřil. On sám neušetřil Své tělo, aby ovce, které se ztratily, byly skrze jeho krev přivedeny zpět. Proto také jeho rány zůstanou tak dlouho otevřené, dokud bude svět trvat a hřešit. Proto také Boží Syn žádá od lidí, aby padli na kolena před všemohoucím Otcem, kdykoliv zasluhují jeho ortel, aby vzhledem k ranám, které Syn utrpěl na svém těle a na které se Otec ustavičně dívá, byli osvobozeni ode všeho zlého.

Probuzení Henocha a Eliáše
Avšak poté, co Henoch a Eliáš utrpěli skrze syna záhuby tělesnou smrt, budou se, jeho příslušníci velice radovat, že zahynuli. Ale pak, když Duch života oba opět vzkřísí a povznese vzhůru k oblakům, změní se jejich radost ve smutek a velké zděšení. Protože skrze jejich vzkříšení a povýšení Já, Všemohoucí, dokážu, že vzkříšení a věčný život nemůže žádný nevěřící popírat, neboť v onen den, kdy všechny činy, jimiž lidé hřesili, budou očištěny, také lidé, kteří budou vzkříšeni z mrtvých, pro svou lítost, která se Bohu nejvíce líbí, budou povzneseni k větší slávě, než k jaké byli na počátku stvořeni. Neboť tak, jako je celý organismus člověka lítostí otřesen, tak se znějícím hlasem jeho lítosti pohybuje nebe a chválí Boha s cherubíny a všemi jeho bytostmi. Pak bude starý Had skrze vzkříšení Henocha a Eliáše zachvácen rostoucím hněvem. Posílí zvrhlého člověka Antikrista v názoru, že se musí znovu zmocnit trůnu, ze kterého byl svržen, aby bylo zcela zahlazeno vzkříšení Henocha a Eliáše a vzpomínka na Božího Syna. Bude mluvit sám k sobě a řekne si: „V tomto svém synu svedu nyní větší boj, než jaký jsem jednou podstoupil v nebi. Celé mé vůli nebude moci odporovat ani Bůh, ani lidé. Já vím a jsem přesvědčen, že nemohu být poražen. Tak budu také ve všem vítězem." Pak syn zhouby shromáždí množství lidí, aby zjevně viděli jeho slávu, jak se bude pokoušet vystoupit na nebe, aby tímto výstupem zcela zahynulo to, co je dosud v katolické víře neotřeseno. Ale když v přítomnosti naslouchajícího lidu bude žádat všechny síly; aby ho při jeho výstupu na nebe přijaly, naplní se slova Pavla, mého věrného služebníka, který hovořil o Duchu Svatém: „A pak se objeví ten bezbožník, ale Pán ho zahubí dechem svých úst." (2 So12,8)

Odhalení Antikrista a jeho zničení Kristem
Tomuto výroku je třeba rozumět takto: V té době bude syn záhuby odhalen a bude zjevné všem lidem, že to byl lhář, který měl záměr vystoupit na nebesa. Neboť Pán a Spasitel lidstva, Boží Syn, ho v této jeho troufalosti usmrtí. Učiní tak stejnou silou, v jaké On, Slovo Otcovo, bude soudit celý okrsek zemský spravedlivým soudem. Když se totiž tento syn záhuby bude svým ďábelským uměním pohybovat vzhůru, bude božskou silou svržen a zápach síry a smoly ho pojme, takže uteče na hory spolu s lidmi, kteří stojí při něm. Když to oni uvidí a uslyší, pojme je taková hrůza, že se zřeknou ďábla a jeho syna a vrátí se k pravé křestní víře. Proto bude starý Had zděšen sám sebou a řekne: „Nyní jsme i my zmateni. Od nynějška nebudeme mít sílu, abychom si podrobili lidi, jak jsme to dosud dělali."

Oslava Božího Syna po svržení Antikrista
Ale také všichni ti, kteří věrně věří v Božího Syna, budou naléhavými hlasy oslavovat Boha, jak to napsal můj milovaný a pravý svědek: „Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci. Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a slovem svého svědectví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti." (Zj 12,10n) Smysl těchto slov je třeba chápat takto: Nyní, když byl ďábel poražen a jeho syn Antikrist zničen, přišla z Božího nařízení spása, která se nemusí bát žádných ďábelských nebezpečí. Přišla moc, která je zcela zničila, a království, které nade všemi vládne, stojí pod panstvím našeho Boha a plnou mocí neporazitelného Krista, jeho Syna, který se jako pravý Velekněz zasadil za spásu duší. Neboť do věčné záhuby byl svržen tvrdošíjný žalobce a ustavičný pronásledovatel těch, kteří jako my, Boží děti, budou s námi vlastnit nebeské dědictví. Před tváří nejvyššího Stvořitele a Soudce žaloval na ty, kteří souhlasili s jeho různým našeptáváním. A dělal to v každé době jak při duchovním, tak světském dění, protože člověk je vždy hříšný. V prvním boji ztraceného anděla, ve kterém chtěl bojovat proti Bohu, protože chtěl být bohem, Bůh nad ním zvítězil. Předvídal také konečný boj, ve kterém se měl s ním utkat, když jeho syna svrhl a nakonec definitivně zcela zničil. Také ti, kteří Boha vpravdě vyznávají, ho porazili, protože s ním nesouhlasili kvůli Beránkově krvi, skrze kterou byli vykoupeni a kvůli které snášeli protivenství na svém těle a stali se vítězi. Porazili ho slovem, totiž naukou, kterou jim dosvědčil skrze katolickou víru, která se také rozšířila ze stejného slova, z jakého vzešlo všechno tvorstvo. A oni nemilovali své duše tak, že by je drželi ve svém těle, ale vydali svá těla až na smrt. Podrobili totiž svá těla v mnohém utrpení dočasné smrti, čímž vrátili své duše všemohoucímu Bohu. Neboť jako mučedníci šli raději na smrt, než by zapřeli Božího Syna, raději se podrobili utrpení. Proto skládají Ábel, proroci a ostatní mučedníci, kteří byli usmrceni až do soudného dne, svědectví o Synu Božím, že i On sám podle vůle Otce prolil svou krev.
A tak skončil boj syna záhuby a už nikdy nebude uctíván. Proto se radujte vy, kteří máte příbytek v nebi i na zemi. Po pádu Antikrista se rozšíří sláva Božího Syna.

Poděkování Hildegardy Bohu za dílo stvoření a za její malé dílo
Znovu jsem uslyšela z nebe hlas, který mě naučil těmto slovům:
Nyní bud' chvála Bohu za jeho dílo člověka. Za jeho spásu vedl na zemi těžké boje. Zasloužil si, aby byl vyzdvižen na nebesa, aby spolu s anděly oslavil svou tvář v téže jednotě, v jaké je pravý Bůh a pravý člověk. On, všemohoucí Bůh, kéž ráčí tu ubohou ženu, skrze kterou vydal tento spis, pomazat olejem svého milosrdenství. Ona žije bez všeho zajištění a nemá ani to vědění, aby si mohla zakládat na spisech, které skrze vnuknutí Ducha Svatého zjevila Církvi a které jsou jako hradba velkého města. Ode dne svého narození je totiž zapletena do sítě nemocí a bolestí, takže ve všech žilách, v morku kostí a ve svém těle je soužena trvalými bolestmi. Přesto se Bohu dosud zalíbilo ji vysvobodit, nebot ona skrze komůrku své ro¬zumem nadané duše nazírá duchovním způsobem určitá Boží tajemství.
Zde předložené vidění však tak prostoupilo žíly této ženy, že upadala kvůli mim do hluboké vyčerpanosti a snáze pak pro vyčerpanost trpěla určitou nemocí. Proto vedla způsob života, který se liší od způsobu života lidí, jako dítě, jehož žíly ještě nedozrály natolik, aby mohlo snášet životní způsob různých lidí. Z inspirace Ducha Svatého je její podstatou sloužit. Má svou tělesnou strukturu ze vzduchu, takže je ze vzduchu, z deště, z větru a z každé bouře tak stíhána ne¬mocemi, že nemůže mít vůbec žádnou tělesnou jistotu. Jinak by v ní nemohla přebývat inspirace Ducha Svatého. Ale Boží Duch ji někdy probudil velkou silou své dobroty a osvěžující rosou probouzí z této nemoci jako ze smrti, aby mohla žít na světě ve službách inspirace Ducha Svatého. Všemohoucí Bůh, který každou vyčerpanost a utrpení této ženy skutečně zaznamenal, ráčí v ní dokončit svou milost tak, aby jeho dobrota byla dále oslavována a její duše, až odejde z tohoto světa, se mohla těšit, že bude přijata pro jeho dobrotivost do věčné slávy a bu¬de korunována.
Ale knihu života, kterou je slovo Boží, skrze kterou se všechno stvoření stalo zjevným, a život ze sebe vydechlo především podle vůle věčného Otce, jak to předem nařídil, sdělil tento spis obdivuhodným způsobem nikoliv skrze vyspělost v lidském vzdělání, nýbrž skrze prostou, nevzdělanou ženskou osobu, jak to byla jeho vůle. Proto by neměl být žádný z lidí tak smělý, aby k ní rozšiřováním něco přidával nebo krácením odnímal, aby nebyl vymazán z knihy života a vší blaženosti, jaká je pod sluncem, s výjimkou, že se tak stane kvůli vypadnutí slova nebo výrazu, které z inspirace Ducha Svatého mohou být vyjádřeny jednodušším způsobem. Kdo si je jiným způsobem přizpůsobuje, hřeší proti Duchu Svatému, proto mu nebude odpuštěno ani na tomto, ani v budoucím světě. Nyní bud' opět vzdána chvála všemohoucímu Bohu ve všech jeho dílech před časem i v čase, protože On je První a Poslední. Tato slova mají přivádět věřící k oddanosti jejich srdce, protože jsou hlásána k užitku věřících od toho, který je První a Poslední.
Konec
Ewig 11+12/1999 (Překlad -lš-)¬
Světlo týdeník Matice cyrilometodějské 45/2012, str. 8-9
Poznámka Mgr. Libora Serafíma Halíka PhD., kněze pravoslavné církve:
Než jsem četl tento výklad sv. Hildegardy, domníval jsem se, že pro každého jednotlivce, který se poddá i jen jednou Antikristu, už nebude nikdy cesty zpět k pokání a odpuštění. Zde dává sv. Hildegarda některým stoupencům Antikrista, kteří přežijí řadu Božích smrtelných trestů nad těmi se značkou Antikrista 666, naději, že budou po porážce Antikrista činit pokání a Bůh jim odpustí. Ale pro ty, kteří se značkou Antikrista 666 ve svém těle zemřou dříve, než bude Antikrist poražen Kristem, je však určen jen věčný pekelný oheň, jak to zapsal svatý apoštol Jan v knize Zjevení. Spoléhat na to, že zrovna já, i kdybych přijal značku Antikrista 666 (která není v žádném lidském mluveném jazyce, ale je v čárkovém počítačovém kódu), přežiji až do dne Antikristovy porážky, je velmi riskantní a takový přehnaný optimismus mě nejspíše přivede do věčného pekla. Proto bděme.
Ruská místní svatá Pelagie Rjazaňská prorokovala, že Antikrist se narodí po její smrti. Ona zemřela r.1966. Dle výzkumu názorů obyvatelstva v r.2010 přibližně 14% občanů USA věřilo, že Barack Obama může být Antikristem z Bible. www.livescience.com/8160-quarter-re…
Šerif Arpaio a mnozí další dokázali, že Obamův rodný list je zfalšovaným. Kromě toho Barack Obama sám na svém osobním internetovém odkazu dlouho uváděl jiný datum narození, než na zveřejněném rodném listě. V jednom přímém televizním přenosu Obama projevil neznalost data svého narození. Čili je klidně možné, že se ve skutečnosti narodil r.1966 a že je budoucím Antikristem, který bude zabit a pak ožije, aby na něm Satan napodobil zmrtvýchvstání Krista. Často Obama svými prsty, podobně jako dříve Bush ukazuje satanské znaky. Dle určitého ruského proroctví se měl Antikrist (1. Šelma ze Zjevení) narodit v Rusku. Dle proroctví z francouzské La Salety měl Antikrista zplodit hřešící biskup a hříšná hebrejská mniška, falešná panna. V sovětském Rusku žilo i studovalo mnoho černochů z celého světa. Dne 29.9.1896 se narodila babka (babička) Antikrista. Melanie z La Saletty si 30.září 1896 zapsala ve svém deníku slova matky Boží: „Včera se narodila babka Antikrista.“ Když byl Obama poprvé zvolen USA prezidentem v listopadu 2008, tak nečekaně pukl v kostele v La Saletě památný kámen, na kterém v minulosti stála Panna Marie, když informovala o budoucím Antikristu. Američan Tom Fife informoval www.freerepublic.com/focus/f-bloggers/2344042/posts, že mu o budoucím USA černošském prezidentu jménem Barack v r.1992 řekla jistá dobře postavená paní v Rusku, že se stane tento komunista a černoch specielně vyškolený v SSSR budoucím USA prezidentem. Vychrlila jeho kompletní oficielní životopis: Je z Havaje, chodil do školy v Kalifornii, žil v Chicagu. Bývalý důstojník KGB nedávno informoval, že za SSSR se občas dělaly výměny agentů dvojníků a to se mohlo stát v případě amerického Obamy výměnou za „Obamu“ sovětského. Je divné, že na USA univerzitě, kde údajně Obama studoval, ho nikdo z tehdejších spolužáků a zaměstnanců univerzity nezná. Někteří ruští badatelé informují, že Obama je z izraelského pokolení Dan – jak to odhalili, nevím. Dle Bible se má z pokolení Dan narodit Antikrist.
Dle křesťanských proroctví ze 7.století po Kristu, znovunalezených pravoslavným sv. Kosmou Etolijským, a vysvětlených sv. Paisijem Athoským, zesnulým starcem Josifem Vatopedským a žijícím starcem Efraimem Filofejským-Arizonským však Antikrist nenastoupí k světovládě z Jeruzaléma hned po 3.světové válce, ač to židovští a s nimi nežidovští zednáři ilumináti (satanisti, luciferiáni) naplánovali. Do průběhu války dle nich zasáhne Bůh a tito tajní nepřátelé křesťanské církve se navzájem vyvraždí. Starec Josif Vatopedský předpověděl, že v bitvě zahyne 700 milionů vojáků a pak bude 30 až 40 let míru, kdy se církev bude připravovat na budoucí střet s Antikristem. Starec Efraim Filofejský předpověděl 33 let míru poté, co Řekové dostanou zpět Konstantinopol.
Myslím si, že Obama je Antikrist z Danova pokolení předpovězený v Bibli.
Věřím, že tak jak je zapsáno v Apokalypse - Zjevení sv. apoštola Jana (a také u sv. Hildegardy z Bingen, která byla na podzim 2012 prohlášena Benediktem XVI. za učitelku církve), bude nejprve Antikrist zabit, a teprve až znovu ožije, stane se světovládcem (o Antikristově zabití je v mnoha překladech Bible, ale ekumenický překlad to nemá). Nyní je Obama jen USA prezidentem. Dle proroctví některých katolických a pravoslavných světců dojde brzy k 3.světové válce (začne válkou Rusko proti Turecku) dle plánu zednářů (slobodomurárov). Avšak Bůh do té války po určitém čase, pro zednáře a Antikrista nečekaně, zasáhne a antikristovcům nedovolí zvítězit. Kvůli neuvěřitelné chudobě nebude válka dál pokračovat. Lidstvo obdrží i zázračné znamení z nebe. Utrpení v Evropě, dle poselství Panny Marie v Garabandalu z r.1962, začne poté, až papež navštíví Moskvu. Během války dle 3.fatimského tajemství i jiných proroctví bude asi papež zavražděn spolu s mnoha katolickými duchovními i laiky. Dle polského zakladatele řehole Michaliánů blahoslaveného Bronisława Markiewicza 1 národ na jihu Polska vyhyne za války úplně. Zda to bude národ český, moravský, nebo slovenský, nevím, ale 1 to bude. (Doplňuji: asi národ slezský v jižním Polsku, který se chce od Polska oddělit) Tak zapsal kněz Bronisław Markiewicz poselství anděla z 3.5.1863, kdy na jižní hranici polského území žili Slováci a na Těšínsku Moraváci. Češi tehdy hraničili se slezským německým Pruskem, ne s polským obyvatelstvem. Názorově jsem se do 7.10.2017 přikláněl spíše k tomu, že asi Morava lehne CELÁ popelem, zrovna zde bydlím. Poslední Bohem danou milostí bude r.2013 církví a státem oslavovaná připomínka misijní činnosti svatých Cyrila a Metoděje právě na Moravě. Dojde-li k zpovrchnění i tohoto výročí, bez pokání a bez návratu k zákonům Pána Ježíše Krista zejména v oblasti povinného manželského plození dětí a sexuální věrnosti, pravděpodobně nebude odpuštění. Moraváci (a Slováci ve Vichingově Nitre) už v 9.století promarnili obrovskou milost, která jim byla dána skrze příchod sv. Cyrila a Metoděje. Nezastali se cyrilometodějských žáků proti knížeti Svatoplukovi, který nejen ukradl knížectví Rostislavovi, ale který i prodal cyrilometodějské biskupy, kněze, jáhny, kleriky tehdejším židovským obchodníkům do otroctví. Pro ten hřích zaniklo velkomoravské knížectví, ale Moraváci ještě přežili, snad díky pomoci Čechů. Moraváci převzali jazyk Čechů. Jazyk tehdejší Moravy - cyrilometodějský přežil jen u Rusínů na nejvýchodnějším Slovensku, kde ho však i slovenští biskupové nyní odstraňují. Doplnění: K odpuštění v České republice asi ještě dojde, neboť celá Česká republika byla zasvěcena Panně Marii pod ochranu. 7.10.2017 Primas českých zemí Duka kázal, pak zasvětil vlast pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie a Text celého zasvěcování České republiky PM Fatimské z 7.10.2017

Nick Vujicic. Higgy, remélj, szeress // Nick Vujicic. Believe, hope, love!

Maďarsko je na tom nyní politicky lépe křesťansky než ostatní státy euroamerické křesťanské civilizace, protože před zhruba 10 lety se po výzvě biskupa v TV našlo 10 milionů Maďarů doma i v zahraničí, kteří se pomodlili okamžitě růženec za záchranu Maďarska. Vzápětí nastoupil k moci Orbán. Pro @apredsasatoci

No Idols Displayed At Synod’s Closing Mass

You are right. @DEFENSA DE LA FE

No Idols Displayed At Synod’s Closing Mass

27.10.2019 Thanks to God! The Pachamama idols were not present during the Amazon Synod’s closing Mass in St Peter’s Basilica in spite of remarks made by Pope Francis hinting at the possibility. Laurelmarycecilia: According to Damien Thompson there was pressure from some cardinals not to have the pagan idol put up in St Peters. Unfortunatelly they were in the Synod hall and adored in Santa …More
27.10.2019 Thanks to God! The Pachamama idols were not present during the Amazon Synod’s closing Mass in St Peter’s Basilica in spite of remarks made by Pope Francis hinting at the possibility. Laurelmarycecilia: According to Damien Thompson there was pressure from some cardinals not to have the pagan idol put up in St Peters. Unfortunatelly they were in the Synod hall and adored in Santa Maria in Traspontina Church.

Foto nahé ženy kojící lasičku nestihl Gedeon vyhodit z kostela karmelitánů v Římě

12. 9.1820. Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová:...zdanlivo boli veľmi úspešné. Nevidela som však žiadneho anjela, ani svätého, že by im pri ich činnosti pomáhal. Ďaleko v pozadí som videla krutých a nemilosrdných ľudí, vyzbrojených kopijami a jednu smejúcu sa postavu, ktorá hovorila: „Len to postavte tak pevné, ako dokážete; my to potom zrútime.“ A opäť som videla ako sa pokúšajú postaviť…More
12. 9.1820. Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová:...zdanlivo boli veľmi úspešné. Nevidela som však žiadneho anjela, ani svätého, že by im pri ich činnosti pomáhal. Ďaleko v pozadí som videla krutých a nemilosrdných ľudí, vyzbrojených kopijami a jednu smejúcu sa postavu, ktorá hovorila: „Len to postavte tak pevné, ako dokážete; my to potom zrútime.“ A opäť som videla ako sa pokúšajú postaviť nový, čudný kostol. Nebolo na ňom nič sväté. ... V krypte pod kostolom ľudia miesili cesto na chlieb ... ono im však nekyslo a títo ľudia ani neprijímali Telo nášho Pána, ale iba obyčajný chlieb. Tí z nich, ktorí žili v omyle, no nie vlastnou vinou, a ktorí zbožne a vrúcne túžili po Tele Pána Ježiša, dostali duchovnú útechu, nie však skrze to, čo prijali. Potom mi môj Sprievodca (Ježiš), povedal: „Toto je Babylon“. www.lifenews.sk/11610/proroctvo-pre-2… Viac sa dočítate tu: Pre @ľubica

Video: Počas francúzskej revolúcie postavili na oltár v Notre Dame prostitútku Candeilliu. Počas …

To je přesně ta podoba! Srovnání sedí.

Vatikan.News zavádza veriacich o symboloch "Pacha mama"

Vatikan.news závadza veriacich z toho dôvodu, že na jednej strane hovorí ako amazonske sošky predstavujú len plodnosť života ale na druhej strane potvrdzujú, že tie sošky znázorňujú domorodskú Matku zem, čo je bohyňa: Pacha mama.
Buď nevedia, čo znamená bohyňa Pacha mama alebo vedia a vôbec im to nevadí. Nevadí im, že bohyńu Pacha mama predstavujú ako symbol plodnosti.
Tak ako kedysi
More
Vatikan.news závadza veriacich z toho dôvodu, že na jednej strane hovorí ako amazonske sošky predstavujú len plodnosť života ale na druhej strane potvrdzujú, že tie sošky znázorňujú domorodskú Matku zem, čo je bohyňa: Pacha mama.
Buď nevedia, čo znamená bohyňa Pacha mama alebo vedia a vôbec im to nevadí. Nevadí im, že bohyńu Pacha mama predstavujú ako symbol plodnosti.
Tak ako kedysi izraeliti si uctievali bôžika Bála (bôžik plodnosti), tak aj dnes si uctievajú bohyňu plodnosti Pacha mama a vôbec im to nevadí.

Ironia bałwochwalstwa

The Statuette Worshipped in Vatican Was the Demon Pachamama - Amazonian Bishop

The bishop Azcona qualifies this as "demonic sacrileges". A former Marajó bishop, Azcona compares Pachamama or Mother Earth with the Anatolian idol Cybele (Roman: Magna Mater) and the Babylonian Astarte.