Christmas Campaign: Financial Insights
Szczepienia
Szczepienia

Diabelski obłęd. Szczepionki z komórek abortowanych dzieci!

Czy istnieje lepszy sposób na wywołanie autoagresji, niż poprzez wstrzyknięcie DNA innej istoty ludzkiej do własnego ciała? szczepienia.wybudzeni.com/…/mutageneza-auto…
Szczepienia

Diabelski obłęd. Szczepionki z komórek abortowanych dzieci!

Jednym z określeń stosowanych w celu dewaluacji początków życia ludzkiego jest termin „etap pre-embrionalny”. szczepienia.wybudzeni.com/…/embriolog-dr-c-…
Szczepienia

Diabelski obłęd. Szczepionki z komórek abortowanych dzieci!

Embrionalne komórki macierzyste są tak prymitywne, że rosną w sposób niekontrolowany i w każdym przypadku tworzą guzy nowotworowe.
szczepienia.wybudzeni.com/…/prawda-o-komork…
Szczepienia

Diabelski obłęd. Szczepionki z komórek abortowanych dzieci!

Poniższe informacje zostały przygotowane w odpowiedzi na obawy katolickich rodziców, lekarzy i duchownych, dotyczące stosowania w szczepionkach płodowych linii komórkowych pochodzących z aborcji. Ujawniają także prawdę, która była zbyt długo i celowo ukryta przed katolickimi etykami, teologami i ogółem społeczeństwa.

Nasz cel to:

-Wypełnić lukę między etykami, duchowieństwem i teologami moraln…More
Poniższe informacje zostały przygotowane w odpowiedzi na obawy katolickich rodziców, lekarzy i duchownych, dotyczące stosowania w szczepionkach płodowych linii komórkowych pochodzących z aborcji. Ujawniają także prawdę, która była zbyt długo i celowo ukryta przed katolickimi etykami, teologami i ogółem społeczeństwa.

Nasz cel to:

-Wypełnić lukę między etykami, duchowieństwem i teologami moralnymi, którzy podzielają nieprzychylną opinię na temat moralności stosowania tych szczepionek.
-Ochrona praw rodziców, lekarzy i osób fizycznych rezygnujących z tych szczepionek.
-Promowanie jasnych wytycznych ustanowionych przez ostatnią dyrektywę Watykańską w celu uzyskania etycznych alternatyw.
-Zniechęcić do dalszej produkcji wyrobów medycznych, w których wykorzystuje się tkanki płodowe pochodzące z aborcji lub embrionalne komórki macierzyste poprzez działania legislacyjne.
-Stać na straży nauk Magisterium dotyczących Moralnego Sumienia oraz chronić interesy w pokrewnych sprawach opieki zdrowotnej.
szczepienia.wybudzeni.com/…/szczepionki-na-…
Szczepienia

Szczepionka Gardasil związana ze spadkiem wskaźnika rozrodczości u kobiet w wieku 25-29 lat

W oświadczeniu FDA z 2008 roku dotyczącym Gardasilu stwierdzono, że u 73,3% ‘zdrowych’ dziewcząt uczestniczących w badaniach klinicznych rozwinęły się „nowe stany chorobowe.”

Poniższa lista przedstawia niektóre z „nowych stanów chorobowych” podane w oświadczeniu FDA z 2008 roku dotyczące szczepionki Gardasil.

Dane pochodzą z tabeli 79:

Zaburzenia układu krwionośnego i limfatycznego 2,9% = 1 …More
W oświadczeniu FDA z 2008 roku dotyczącym Gardasilu stwierdzono, że u 73,3% ‘zdrowych’ dziewcząt uczestniczących w badaniach klinicznych rozwinęły się „nowe stany chorobowe.”

Poniższa lista przedstawia niektóre z „nowych stanów chorobowych” podane w oświadczeniu FDA z 2008 roku dotyczące szczepionki Gardasil.

Dane pochodzą z tabeli 79:

Zaburzenia układu krwionośnego i limfatycznego 2,9% = 1 na 34
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe 13,4% = 1 na 7
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 3.8% = 1 w 33
Zaburzenia układu odpornościowego 2,4% = 1 na 50
Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 52,9% = 1 na 2
Urazy, zatrucia i powikłania proceduralne 8,0% = 1 na 12
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 1.7% = 1 na 59
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej 6.8% = 1 na 14
Zaburzenia układu nerwowego 9,4% = 1 na 10
Dolegliwości w czasie ciąży, porodu i okresie okołoporodowym 2,0% = 1 na 50
Zaburzenia psychiczne 4,4% = 1 na 22
Zaburzenia czynności nerek 2,7% = 1 na 37
Zaburzenia płodności i piersi 24,8% = 1 na 14
Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia 5,5% = 1 na 18
Zaburzenia tkanki skórnej i podskórnej 7,4% = 1 na 13
Źródło:
Clinical Review of Biologics License Application Supplement for Human Papillomavirus Quadrivalent (Types 6, 11, 16, 18) Vaccine, Recombinant (Gardasil®) to extend indication for prevention of vaginal and vulvar cancers related to HPV types 16 and 18.

www.fda.gov/…/UCM111274.pdf

szczepienia.wybudzeni.com/…/nowe-stany-chor…
Szczepienia

Szczepionka Gardasil związana ze spadkiem wskaźnika rozrodczości u kobiet w wieku 25-29 lat

Podczas ośmiomiesięcznego śledztwa przeprowadzonego przez czasopismo Slate, odkryto, że główne badania nad szczepionką Gardasil były błędne od samego początku, a instytucje zatwierdzające zezwoliły na stosowanie nierzetelnych metod sprawdzania bezpieczeństwa szczepionek. szczepienia.wybudzeni.com/…/co-pominieto-w-…
Szczepienia

Szczepionka Gardasil związana ze spadkiem wskaźnika rozrodczości u kobiet w wieku 25-29 lat

Omawiam w tym artykule możliwość iż szczepienie przeciwko HPV może odgrywać rolę w zwiększaniu częstości występowania raka szyjki macicy i zamiast zapobiegać rakowi szyjki macicy to powoduje go wcześniej u narażonych na HPV kobiet. Istnieje związek czasowy między rozpoczęciem szczepienia przeciw HPV a wzrostem zachorowalności na raka szyjki macicy. Szczepionki przeciwko HPV zostały zatwierdzone …More
Omawiam w tym artykule możliwość iż szczepienie przeciwko HPV może odgrywać rolę w zwiększaniu częstości występowania raka szyjki macicy i zamiast zapobiegać rakowi szyjki macicy to powoduje go wcześniej u narażonych na HPV kobiet. Istnieje związek czasowy między rozpoczęciem szczepienia przeciw HPV a wzrostem zachorowalności na raka szyjki macicy. Szczepionki przeciwko HPV zostały zatwierdzone w 2006 i 2007 roku, a większość młodych dziewcząt zaczęto szczepić w latach 2012-2013. szczepienia.wybudzeni.com/…/zwiekszona-czes…
Szczepienia

Poszczepienne polio w Wenezueli

Poniższe fragmenty z różnych publikacji rzucają nieco światła na przyczyny tego 1% przypadków polio skutkujących trwałym paraliżem kończyn, bez zbędnych komentarzy od siebie. szczepienia.wybudzeni.com/…/zastrzyki-i-usu… „W przybliżeniu 95% osób zarażonych wirusem polio nie ma objawów. Od 4% do 8% zarażonych osób wykazuje nieznaczne objawy, takie jak gorączka, zmęczenie, nudności, ból głowy, …More
Poniższe fragmenty z różnych publikacji rzucają nieco światła na przyczyny tego 1% przypadków polio skutkujących trwałym paraliżem kończyn, bez zbędnych komentarzy od siebie. szczepienia.wybudzeni.com/…/zastrzyki-i-usu… „W przybliżeniu 95% osób zarażonych wirusem polio nie ma objawów. Od 4% do 8% zarażonych osób wykazuje nieznaczne objawy, takie jak gorączka, zmęczenie, nudności, ból głowy, objawy przypominające symptomy grypy, sztywność karku i pleców oraz bóle kończyn, które często całkowicie ustępują. Mniej niż 1% przypadków polio skutkuje trwałym paraliżem kończyn, zwykle nóg, a spośród sparaliżowanych osób 5 do 10% umiera, kiedy paraliż dotyka mięśni oddechowych.”phil.cdc.gov/details.aspx
Szczepienia

Poszczepienne polio w Wenezueli

Pierwotny cel fundacji March of Dimes nie został jeszcze osiągnięty, bo w przeciwnym razie nie było by obecnie na świecie tak wiele przypadków ostrego porażenia wiotkiego [AFP]. Spojrzenie wstecz na ostatnie 50 lat badań nad poliomyelitis pokazuje, że cel wyeliminowania porażenia dziecięcego został zastąpiony celem wyeliminowania wirusa polio. szczepienia.wybudzeni.com/…/czy-program-era…
Szczepienia

Polio - brakujące wykłady ze studiów medycznych - napisy PL

„W przybliżeniu 95% osób zarażonych wirusem polio nie ma objawów. Od 4% do 8% zarażonych osób wykazuje nieznaczne objawy, takie jak gorączka, zmęczenie, nudności, ból głowy, objawy przypominające symptomy grypy, sztywność karku i pleców oraz bóle kończyn, które często całkowicie ustępują. Mniej niż 1% przypadków polio skutkuje trwałym paraliżem kończyn, zwykle nóg, a spośród sparaliżowanych osób …More
„W przybliżeniu 95% osób zarażonych wirusem polio nie ma objawów. Od 4% do 8% zarażonych osób wykazuje nieznaczne objawy, takie jak gorączka, zmęczenie, nudności, ból głowy, objawy przypominające symptomy grypy, sztywność karku i pleców oraz bóle kończyn, które często całkowicie ustępują. Mniej niż 1% przypadków polio skutkuje trwałym paraliżem kończyn, zwykle nóg, a spośród sparaliżowanych osób 5 do 10% umiera, kiedy paraliż dotyka mięśni oddechowych.” szczepienia.wybudzeni.com/polio/
Szczepienia

Odpornośc stada - Dlaczego szczepionki są przymusowe - napisy PL

Bez mantry „odporność grupowa”, urzędnicy od zdrowia publicznego nie będą w stanie uzasadnić masowych przymusowych szczepień. Zazwyczaj lekarzom, którzy kwestionują moje oświadczenie, że odporność grupowa jest mitem daję prosty przykład. Kiedy byłem studentem medycyny prawie 40 lat temu, uczono mnie, że odporność po szczepionce przeciw tężcowi będzie trwać przez całe życie. Następnie 30 lat po …More
Bez mantry „odporność grupowa”, urzędnicy od zdrowia publicznego nie będą w stanie uzasadnić masowych przymusowych szczepień. Zazwyczaj lekarzom, którzy kwestionują moje oświadczenie, że odporność grupowa jest mitem daję prosty przykład. Kiedy byłem studentem medycyny prawie 40 lat temu, uczono mnie, że odporność po szczepionce przeciw tężcowi będzie trwać przez całe życie. Następnie 30 lat po tym, jak została wprowadzona do kalendarza szczepień obowiązkowych, odkryliśmy, że jej ochrona trwała nie więcej niż 10 lat. Następnie pytam wątpiącego lekarza czy on lub ona kiedykolwiek widział przypadek tężca? Większość z nich nie. Wtedy mówię im, aby spojrzeli na statystyki rocznych zakażeń tężcem – nie widać na nich wzrostu ilości przypadków tężca. To samo można powiedzieć o odrze, śwince i innych chorobach wieku dziecięcego. Wszystko to było i nadal jest mitem.
Odporność grupowa – dr Russell Blaylock
Szczepienia

Szczepionki niosą śmierć, czyli ostatnia „Misja” Roberta de Niro

W Wielkiej Brytanii w 1853 roku ustanowiono 1st Compulsory Vaccination Act. Prawo wymagało uniwersalnego, przymusowego szczepienia dla wszystkich noworodków, by chronić dzieci przed ich niedbałymi rodzicami.
Później wprowadzona została kolejna uchwała Compulsory Vaccination Act z 1867 roku, która zmuszała do szczepień poprzez grzywny, zajmowanie własności, oraz aresztowanie rodziców, którzy się …More
W Wielkiej Brytanii w 1853 roku ustanowiono 1st Compulsory Vaccination Act. Prawo wymagało uniwersalnego, przymusowego szczepienia dla wszystkich noworodków, by chronić dzieci przed ich niedbałymi rodzicami.
Później wprowadzona została kolejna uchwała Compulsory Vaccination Act z 1867 roku, która zmuszała do szczepień poprzez grzywny, zajmowanie własności, oraz aresztowanie rodziców, którzy się nie stosowali.

Co ciekawe, w okresie tego czasu w połowie lat 1850, nie istniał żaden zawód lekarza, jaki znamy dzisiaj.Istniało 19 różnych ciał licencjonujących, można było zdobyć ten tytuł kupując go po prostu. Można go było dostać na uniwersytecie, można było go dostać będąc praktykantem. Nie było żadnych jednolitych przepisów czy kryteriów dotyczących leczenia, nie było żadnej znormalizowanej edukacji medycznej. Szczepienia były przeprowadzane przez wszystkie te osoby praktykujące, a doktorom się to nie podobało.

Po ustanowieniu uchwały o szczepieniu z 1853 roku doktorzy naciskali na kolejne regulacje, by wyeliminować całą swoją konkurencję. Dlatego też moim zdaniem, założenie współczesnej, tradycyjnej praktyki medycznej ewoluowało z kontrolowania szczepionek i szczepień, ponieważ była to pierwsza interwencja medyczna wprowadzona w życie przez brytyjskie prawo.

Wraz z tym jak lekarze zaczęli być znani jako ci, którzy szczepią, różne kliniki były zakładane dla szczepień, pojawiły się pieniądze, które zaczęły z tego napływać. To jest niemal zapisane w DNA tego zawodu, to są fundamenty tego zawodu.
Dlatego teraz, gdy jakiś rodzic lub osoba praktykująca próbuje zakwestionować szczepionkę, gdy rodzice mówią, że nie chcą by dziecko zostało zaszczepione, spotyka się to z tak mocną reakcją lekarzy, którzy je podają, ponieważ jest to niemal jak podważanie samej kwintesencji medycyny, z której oni przyszli. Dlatego też jest to tak wplecione w tkankę medycyny, że bardzo ciężko jest się z tego wyplątać.

szczepienia.wybudzeni.com/…/przymus-szczepi…
Szczepienia

O. Augustyn: umizgi do homoseksualizmu to furtka to demoralizacji i niszczenia Kościoła od środka.

Są pewne wskazówki, żeby zachowania homoseksualne traktować jako problem wywołany przez skażenie środowiska na wczesnych etapach, życia co zaburza prawidłowy rozwój. A traktowanie homoseksualizmu jako czegoś normalnego maskuje ten problem jeszcze bardziej.
Zatrucie rtęcią
Szczepienia

Szczepionkowy astroturfing [marketing szeptany]

Stopstopnop, zacna grupa na Facebooku, wzięła sobie na celownik członkinię organizacji o nazwie Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, zarzucając sabotowanie statutu PSR. W nim są punkty:

A czym zajmuje się fanpage stopstopnop? Nie zagłębiając się za bardzo w szczegóły to:

– piętnowaniem osób lub instytucji, które wskazują niewygodne fakty związane ze szczepieniami,
– wspieraniem gwałcenia praw…More
Stopstopnop, zacna grupa na Facebooku, wzięła sobie na celownik członkinię organizacji o nazwie Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, zarzucając sabotowanie statutu PSR. W nim są punkty:

A czym zajmuje się fanpage stopstopnop? Nie zagłębiając się za bardzo w szczegóły to:

– piętnowaniem osób lub instytucji, które wskazują niewygodne fakty związane ze szczepieniami,
– wspieraniem gwałcenia praw jednostki do wolnego wyboru oraz stanowienia o sobie jak i swojego dziecka
– prowadzenia eksperymentów bez świadomej zgody badanego
– prezentowanie materiałów wspierających bezwarunkowo szczepienia.

Jakiś czas temu opublikowaliśmy pełną wersję Penn & Teller o szczepionkach, który to film na stopstopnop jest okrojony z wszystkich treści, które ukazują negatywne skutki działania szczepionek.

W statucie stowarzyszenia PSR istnieje zapis o krzewieniu światopoglądu opartego na wiedzy naukowej. Niektórzy mogą sobie nie zdawać z tego sprawy, ale nauka powinna się opierać na myśleniu pojęciowym, a nie stereotypowym

Z hasłem pojęcie mamy do czynienia : „gdy używany on jest w określonym znaczeniu, gdy towarzyszy mu rzeczowa, metodologiczna, precyzyjna definicja. Warstwa poznawcza jest tam więc decydująca, natomiast warstwa wartościująca, oceniająca jest minimalna lub nie występuje w ogóle. Dokładnie odwrotnie jest w wypadku stereotypu. Tu warstwa poznawcza, metodologiczna jest minimalna, a wartościująca, oceniająca (na plus, lub minus — stereotypy pozytywne i stereotypy negatywne) jest rozbudowana i decydująca. Stereotypy służą do sterowania różnymi grupami ludźmi, a szczególnie tymi, które nie żądają precyzyjnych informacji i nie sprawdzają ich wiarygodności w źródłach. By sterować, czy też manipulować tymi grupami, należy wiedzieć jakie stereotypy w danej społeczności są pozytywne, a jakie negatywne. Ten sam wyraz może być różnym stereotypem w zależności od grupy.

Myślenie pojęciowe to myślenie opierające się przede wszystkim na faktach, źródłach, pragnące odkryć i dotrzeć do prawdy obiektywnej w danym temacie. Osoba, która się nim kieruje, gdy słyszy opinię przeciwne jej poglądom, przekonaniom czy wiedzy w danym temacie, nie odrzuca ich a priori, ale stara się je zweryfikować, sprawdzić. Gdy okażą się zgodne z rzeczywistością, osoba ta, gotowa jest raczej zmienić swoje przekonania i opinię w danym zakresie, niż swą ideologię, stawiać ponad odkrytą prawdę, fakty, rzeczywistość. W myśleniu stereotypowym dominuje ideologia, utarte przekonania, stereotypy (stąd nazwa), przyzwyczajenie itp. Gdy osoba kierująca się tym typem myślenia spotyka się z poglądami i informacjami burzącymi jej utarte przekonania, gotowa jest raczej odrzucić te informacje bez weryfikacji, ograniczyć czy zakończyć znajomość z osobami i podmiotami, które takich informacji dostarczają.


Wykład „Myślenie pojęciowe a myślenie stereotypowe”

www.youtube.com/watch

Leon Petrażycki w swojej książce „Wstęp do nauki prawa i moralności” w rozdziale zatytułowanym „O tworzeniu pojęć klasowych oraz teoriach adekwatnych, kulawych i skaczących” pisze o metodologii tworzenia teorii. Są trzy rodzaje teorii : adekwatne, kulawe i skaczące. Zacytuję kilka fragmentów, żeby wyjaśnić o co w tym chodzi:

„Przez adekwatne teorie naukowe rozumiemy teorie, w których to, co się wypowiada (orzeczenia logiczne wraz z ich uzasadnieniem) jest prawdziwe w stosunku do tej właśnie klasy przedmiotów, o której jest wypowiedziane (lub pomyślane). Jeśli więc o jakimś gatunku danego rodzaju lub o jego podgatunku itp. wypowiada się coś, co w rzeczywistości jest prawdziwe w stosunku do całego innego rodzaju lub innej klasy szerszej, albo jeśli zachodzi brak ustosunkowania w kierunku odwrotnym, to nie będą to teorie adekwatne w naszym znaczeniu.”

„Lecz podobne nauki stanowiłyby parodię nauki i wzór naoczny, jak nie należy tworzyć teorii; byłyby ilustracją błędów i uchybień, których należy starannie unikać przy budowaniu teorii naukowych. Nie-naukowość takich teorii, ich kalectwo naukowe polegałoby na ich nieadekwatności, czyli na tym, że to, co się w nich wypowiada (orzeczenia logiczne), byłoby odniesione do klas niewłaściwych, zakreślonych zbyt wąsko, gdy tymczasem orzeczenia te są prawdziwe, lecz powinny być odniesione do klas o szerszym zakresie, np. twierdzenia o bezwładności, o ciążeniu itp. byłyby wypowiedziane tylko w stosunku do cygar, a w dodatku jeszcze tylko do cygar ważących po 10 gramów , albo o psach mających długie ogony i krótkie szyje, gdy w rzeczywistości stosują się ją do wszystkich ciał fizycznych, a więc do klasy znacznie szerszej.”

„Z proponowanego tu pojęcia filozofii jako teorii, mającej za odrębny swój przedmiot badania klasę wszystkiego co realne, wypływają między innymi konsekwencje następujące:

1.Filozofia nie jest zasadniczo żadną, choćby najporządniej usystematyzowaną kompilacją treści lub najważniejszej treści wszystkich nauk (czym chce ją uczynić najbardziej rozpowszechnione obecnie określenie filozofii, mimo’ że wyrazu „kompilacja” naturalnie nie używa). Filozofia jest odrębną nauką o treści odrębnej, żadna więc teza jakiejkolwiek innej nauki nie może należeć do jej treści, i żadna teza właściwa filozofii nie może być składnikiem jakiejkolwiek innej nauki. Taki stosunek ścisłego rozgraniczenia zachodzi (ściślej: zachodzić powinien) nawet względem nauk najbliższych typem, względem teorii klasowych, jak fizyka i psychologia. Nawet same orzeczenia teoretyczne powinny być zasadniczo różne w tych naukach: w razie faktycznej tożsamości jakiegoś orzeczenia filozofii (mającego za podmiot klasę jej właściwą) z orzeczeniem fizyki, psychologii lub jakiejkolwiek innej nauki należy przypuszczać, że odpowiednie twierdzenie fizyka, psychologa jest teorią kulawą (że np. niewłaściwie wypowiedziano o zjawiskach fizycznych coś, co w rzeczywistości jest prawdą także dla zjawisk niefizycznych) lub, że twierdzenie filozofa jest błędne, że wypowiada on o przedmiotach realnych jako klasie ogólnej coś, co stanowi prawdę jedynie w stosunku do jakiegoś gatunku tej klasy, np. do zjawisk fizycznych lub psychicznych („teoria skacząca” — patrz niżej).”

Wyjaśnię jeszcze o co chodzi z siatką pojęciową i jej mocą diagnostyczną na podstawie prostego przykładu. Jeśli mamy trzy pojęcia opisujące paletę barw: czarny, biały i czerwony i trafimy na kolor różowy to mamy do wyboru dwie opcje, albo utworzyć nowe pojęcie : kolor różowy i zwiększyć moc diagnostyczną tej siatki pojęciowej, albo uparcie próbować dopasować kolor różowy do pojęcia kolorbiały lub kolor czerwony.

A teraz wróćmy do tematu, z czego składa się układ odpornościowy?

W dużym skrócie to dzieli się na układ nieswoisty [wrodzony układ odpornościowy] i swoisty [adaptacyjny układ odpornościowy], która znowu dzieli się na odporność komórkową [limfocyty T] i humoralną [przeciw ciała/ limfocyty B].

Skąd wiemy, że szczepionka działa u konkretnej osoby?

Możemy to zmierzyć przez sprawdzenie poziomu mian przeciwciał.

A czy przeciwciała = odporność?

Aby zademonstrować jaka jest relacja przeciwciał do odporności podam dwa interesujące przykłady:

1.Istnieje takie schorzenie jak agammaglobulinemia, które charakteryzuje się całkowitym brakiem przeciwciał i śladową obecnością limfocytów B w krążeniu.

Jednym z najbardziej niepokojących odkryć w medycynie klinicznej było stwierdzenie, że dzieci z wrodzoną agammaglobulinemią, których organizm nie mógł produkować żadnych przeciwciał i miał tylko nieznaczne ślady immunoglobuliny w obiegu, przechodziły odrę w normalny sposób, wykazywały taka samą sekwencję objawów, a następnie zyskiwały odporność. “Measles as an Index of Immunological Function,” The Lancet, September 14, 1968

2.W 1992 roku badacze Nathan E. Crone i Anthony Reder udokumentowali ciekawy przypadek ciężkiego tężca u 29-letniego mężczyzny bez historii narkomanii, typowego delikwenta wśród współczesnych ofiar tężca w USA. Oprócz regularnego cyklu szczepień przeciwko tężcowi i dawek przypominających dziesięć lat wcześniej podczas swojej służby wojskowej, ten pacjent był poddany hiper immunizacji (uodpornienie anatoksyną tężcową i osiągnięcie ekstremalnie wysokiego poziomu antytoksyny surowicy) jako ochotnik w celu komercyjnej produkcji TIG. Monitorowano jego poziom antytoksyny w jego surowicy i zgodnie z oczekiwaniami, rozwinięto ekstremalnie wysoki poziom antytoksyny po zabiegu hiper immunizacji. Niemniej jednak rozwinął się u niego poważny tężec 51 dni po zabiegu, pomimo wyraźnie udokumentowanej obecności antytoksyny surowicy przed chorobą. W rzeczywistości po przyjęciu do szpitala na leczenie jego poziom antytoksyny w surowicy wynosił około 2500 razy więcej niż poziom uznawany za ochronny. Jego tężec był tak ciężki, że wymagał ponad pięciotygodniowej hospitalizacji ze środkami ratującymi życie.Przypadek ten zademonstrował, że antytoksyna surowicy poległa w zapobiegnięciu poważnemu tężcowi, nawet w ilościach 2500 razy większych niż to, co jest uznawane za wystarczające do zapobiegania tężcowi u dorosłych.

A teraz coś innego, a mianowicie definicja bezpieczeństwa. Jeśli weźmiemy człowieka z ulicy i zapytamy czy coś jest bezpieczne do zjedzenia to to co przyjdzie mu do głowy to będzie coś w rodzaju „nic negatywnego mi się nie stanie”. W prawnym słowniku publicznej służby zdrowia wygląda to już zupełnie inaczej i dla przykładu amerykańska instytucja FDA posługuje się taką definicją bezpieczeństwa:

„Względna wolność od szkodliwego wpływu na osobę związaną bezpośrednio lub pośrednio z lekiem kiedy jest roztropnie podawany biorąc pod uwagę charakter produktu w stosunku do stanu zdrowia pacjenta.”

W świecie medycyny istnieje taki koncept jak medycyna oparta na dowodach W tym koncepcie badanie empiryczne, które spełnia kryterium najwyższych standardów to badanie metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, obojętną substancją jak na przykład sól fizjologiczna.

A czy szczepienia mogą się pochwalić takim standardem jakości? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo rozumiane jako brak negatywnych efektów? Niestety, ale nie ma ani jednego takiego badania(chyba, że istnieje a jeszcze nie wiem o tym). Ostatnie trzy znane mi próby podjęcia prawnego nakazania takiego badania były podjęte raz w 2006 roku przez kongresmenów Dave’a Weldona i Carolyn Maloney’a, chodzi o ustawę „Vaccine Safety Bill” oraz dwa razy przez Billa Posey, 25 kwietnia 2013 H.R.1757 – Vaccine Safety Study Act oraz 25 marca 2015 H.R.1636 – Vaccine Safety Study Act.

Jeśli chodzi o badanie skuteczności szczepionek metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, obojętną substancją, jak na przykład sól fizjologiczna, to też nie dotarłem jeszcze do takiego. Za to jako placebo używa się innej szczepionki lub jednego ze składników zawartego w testowanej szczepionce. A nawet są przypadki gdy w ogóle się nie testuje skuteczności.

Za to pojawia się coraz więcej doniesień, że mimo wysokiej wyszczepialności ludzie dalej chorują na choroby przeciw, którym szczepionki miały chronić, albo czas wystąpienia choroby przesuwa się na groźniejszy okres życia [np. świnka] lub przyczyniają się do zachorowania na groźniejsze choroby [np.półpasiec].

Zabawne jest mówienie o naukowości i bezpieczeństwu szczepionek w jednym zdaniu, jeśli urzędnicy na pierwszym miejscu stawiają ciągłość programu szczepień:

…wszelkie ewentualne wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa szczepionek bez względu na to, czy są zasadne czy nie, nie mogą ujrzeć światła dziennego z uwagi na potrzebę zapewnienia ciągłości ich wykorzystania do maksymalnego stopnia w zgodzie z celami ochrony zdrowia publicznego narodu” stwierdzenie z 1 czerwca 1984 przez FDA-Federal-Register (usprawiedliwiające wprowadzenie nowego prawa legalizującego niechlujstwo w czasie wytwarzania szczepionki przeciw polio)

Więc jeśli nie ma badań spełniających kryteria najwyższej jakości w kwestii bezpieczeństwa i skuteczności, ale mamy opór przed takimi badaniami, to o czym to świadczy? O bezpieczeństwie danego produktu? O jego skuteczności?

Ale przecież szczepionki są stosowane od dawna, prawda?

Istnieje taki błąd logiczny jak „Post hoc ergo propter hoc”, który występuje wtedy, gdy ktoś wyciąga wniosek o relacjach przyczynowo-skutkowych ze zwykłego następstwa dwóch zdarzeń w czasie.

Czy szczepienia nie są tego klasycznym przykładem?

Stopstopnop pisze o moralności, ale czy moralnym jest stosowanie preparatów, które nie zostały porządnie zbadane na bezpieczeństwo i skuteczność?

Czy moralnym jest wspieranie stosowania przymusu stosowania preparatów wątpliwej jakości?

Czy moralnym jest sabotowanie działań Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach – STOP NOP, które walczy o wolny wybór i dostęp do rzetelnych informacji w kwestii szczepień?

W historii przerabialiśmy już uszczęśliwianie innych ludzi na masową skalę jak również eksperymentowanie bez ich zgody, zakończyło się to procesami w Norymbergii i jednym z tego efektów jest artykuł 6 „Powszechnej Deklaracji w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka UNESCO”, który mówi:

Jakakolwiek interwencja profilaktyczna, diagnostyczna i terapeutyczna może być podjęta wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której ma dotyczyć, udzielonej w oparciu o dostateczne informacje. W odpowiednich przypadkach zgoda powinna być wyraźna i może być wycofana przez zainteresowaną osobę w dowolnym czasie oraz z dowolnej przyczyny, bez stawiania takiej osoby w niekorzystnej sytuacji bądź powodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie.

Badania naukowe powinny być wyłącznie prowadzone po uzyskaniu uprzedniej, dobrowolnej, wyraźnej i świadomej zgody osoby zainteresowanej, udzielonej w oparciu o informacje, które powinny być dostateczne i przekazane w zrozumiałej formie oraz wskazywać na sposoby wycofywania zgody. Zgoda może zostać wycofana przez zainteresowaną osobę w dowolnym czasie oraz z dowolnej przyczyny, bez stawiania takiej osoby w niekorzystnej sytuacji bądź powodowania jakichkolwiek niedogodności po jej stronie.

W stosownych przypadkach badań prowadzonych na grupie osób bądź na społeczności, można zwracać się o uzyskanie dodatkowej zgody prawnych przedstawicieli zainteresowanej grupy bądź społeczności. Zbiorowa zgoda społeczności ani zgoda przywódcy społeczności lub innej władzy w żadnym wypadku nie powinny zastępować świadomej zgody wyrażonej przez jednostkę.

Jeśli Stoptopnnop dalej będzie zajmowało się tym czym zajmuje, czyli wspieranie stosowania przymusu biurokratycznego aparatu publicznej służby zdrowia oraz eksperymentowanie na dzieciach i ludziach bez ich świadomej zgody to spokojnie może podlegać pod promowanie praktyk stosowanych przez bestię hitlerowską.

Oficjalny system kształcenia w Polsce po reformach Jakuba Bermana w 1948 roku stracił ze swoich algorytmów nauczania najbardziej diagnostyczne elementy pozwalające na kształcenie ludzi samodzielnych w poszukiwaniu i dążeniu do prawdy obiektywnej. A efekty tych zmian dotykają już czwarte pokolenie. Więcej informacji na ten temat w linku obok: Niszczenie nauki polskiej

Krótkie omówienie stanu obecnej i przedwojennej nauki polskiej – doc. Józef Kossecki

www.youtube.com/watch

Naukowców interesuje rzeczywistość jaka jest. Doktrynerów interesuje rzeczywistość jaka powinna być.
Naukowcy chcą, żeby ich poglądy pasowały do rzeczywistości. Doktrynerzy chcą, żeby rzeczywistość pasowała do ich poglądów.
Stwierdziwszy niezgodność między poglądami a dowodami naukowiec odrzuca poglądy. Stwierdziwszy niezgodność między poglądami a dowodami doktryner odrzuca dowody.
Naukowiec uważa naukę za zawód, do której czuję zamiłowanie. Doktryner uważa doktrynę za misję, do której czuje posłannictwo.
Naukowiec szuka prawdy i martwi się trudnościami w jej znajdowaniu. Doktryner zna prawdę i cieszy się jej zupełnością.
Naukowiec ma mnóstwo wątpliwości, czy jest prawdą to, co mówi nauka. Doktryner nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest prawdą to, co mówi doktryna.
Naukowiec uważa to, co mówi nauka za bardzo nietrwałe. Doktryner uważa to, co mówi doktryna, za wieczne.
Naukowcy dążą do uwydatniania różnic między nauką a doktryną. Doktrynerzy dążą do zacierania różnic między nauką a doktryną.
Naukowiec nie chce, żeby mu przypisywano doktrynerstwo. Doktryner chce, żeby mu przypisywano naukowość.
Naukowiec unika nawet pozorów doktrynerstwa. Doktryner zabiega choćby o pozory naukowości.
Naukowiec stara się obalać poglądy istniejące w nauce. Doktryner stara się przeciwdziałać obalaniu poglądów istniejących w doktrynie.
Naukowiec uważa twórcę nowych poglądów za nowatora. Doktryner uważa twórcę odmiennych idei za wroga.
Naukowiec uważa za postęp, gdy ktoś oderwie się od poglądów obowiązujących w nauce. Doktryneruważa za zdrajcę, gdy ktoś oderwie się od poglądów obowiązujących w doktrynie.
Naukowiec uważa, że jeżeli coś nie jest nowe, to nie jest wartościowe dla nauki, a wobec tego nie zasługuje na zainteresowanie. Doktryner uważa, że jeżeli coś jest nowe, to jest szkodliwe dla doktryny, a wobec tego zasługuje na potępienie.
Naukowcy są dumni z tego, że w nauce w ciągu tak krótkiego czasu tak wiele się zmieniło.Doktrynerzy są dumni z tego, że w doktrynie w ciągu tak długiego czasu nic się nie zmieniło.”
– Marian Mazur

Nie rozumiejąc systemu odpornościowego, wakcynolodzy rozpoczęli wstrzykiwanie ludziom różnych rodzajów szczepionek, od połowy XIX wieku i tak się to ciągnie do dziś.

Zobacz na
: Rozumienie pojęcia prawdy w różnych systemach sterowania społecznego
Społeczne funkcjonowanie pojęć prawdy i piękna w różnych cywilizacjach
Szczepienia

Edukowanie lekarzy o szczepionkach to trening POSŁUSZEŃSTWA - napisy PL

Podręczniki medyczne ..... ile zawierają informacji o szczepieniach?
www.youtube.com/watch

Czy wiesz ile czasu Twój lekarz poświęcił na edukację w zakresie szczepień?
2 godziny!!!!!! Jesteś zaskoczony? To zobacz!!!
Czy zaufasz takiemu człowiekowi, który uczył się o szczepionkach przez 2 godziny w tym większość czasu to był harmonogram szczepień, a nie skład szczepionek czy powikłania po nich?
Szczepienia

Reakcje poszczepienne u 15 japońskich dziewcząt po szczepionce przeciwko HPV

Szczepionka Gardasil przeciwko wirusowi HPV - ostrzeżenie Barbary Loe Fisher

www.youtube.com/watch

Szczepionka przeciwko HPV - Czy jest bezpieczna? - dokument TV3 (Irlandia) 2015

www.youtube.com/watch

Wysportowana 24-latka zostaje przykuta do wózka inwalidzkiego po szczepionce przeciwko HPV

www.youtube.com/watch

Śmierć 12-letniej Meredith po szczepionce przeciwko HPV (zmarła 30.07.…More
Szczepionka Gardasil przeciwko wirusowi HPV - ostrzeżenie Barbary Loe Fisher

www.youtube.com/watch

Szczepionka przeciwko HPV - Czy jest bezpieczna? - dokument TV3 (Irlandia) 2015

www.youtube.com/watch

Wysportowana 24-latka zostaje przykuta do wózka inwalidzkiego po szczepionce przeciwko HPV

www.youtube.com/watch

Śmierć 12-letniej Meredith po szczepionce przeciwko HPV (zmarła 30.07.2014)

www.youtube.com/watch

Dr Diane Harper, była badaczem klinicznym, szczepionki przeciwko HPV, jednego z producentów i bardzo sceptycznie się o niej wypowiedziała. Zaszokowało ją m.in., że szczepionkę dopuszczono w USA już po 6 miesiącach, co z reguły robi się po 2-3 latach, a po 2-3 latach od rozpoczęcia szczepień, dopuszcza się do powszechności tych szczepień, trwa to z reguły 5-6 lat. A tutaj wszystko odbywało się w tempie ekspresowym, bo pierwszy producent jak najszybciej chciał zagospodarować swój rynek.
Tak więc krótko, zwięźle i na temat……. Wnioski każdy powinien wyciągnąć sobie sam, co mu się opłaci!

Kuracje ortomolekularne na NOPy po szczepionce przeciw HPV

Geneza szczepionki przeciw HPV, czyli kolejny przypadek korupcji w nauce – Gabriela Segura

Krytyczne artykuły medyczne na temat szczepień przeciwko HPV.

Japoński doktor odkrył związek między szczepieniami przeciwko HPV a syndromem przewlekłego zmęczenia.

Szczepionka przeciwko HPV okaleczyła już dziesiątki tysięcy nastolatek – Oli Smith

Wirus ludzkich brodawczaków (HPV) a rak szyjki macicy

Zabójcze, rakotwórcze i sterylizujące szczepienia HPV
Szczepienia

Szczepienia z wieloma niewiadomymi

W 2005 roku badania opublikowane w Archives of Internal Medicine, w którym badano zgony związane z grypą w całej amerykańskiej populacji osób w podeszłym wieku. Pomimo zwiększonej ilości powszechnych szczepień, które powinny przekładać się na odpowiadający im spadek w chorobach związanych z grypą, okazało się, że…:

„… wzrost pokrycia szczepieniami o 50 punktów procentowych u osób starszych po …More
W 2005 roku badania opublikowane w Archives of Internal Medicine, w którym badano zgony związane z grypą w całej amerykańskiej populacji osób w podeszłym wieku. Pomimo zwiększonej ilości powszechnych szczepień, które powinny przekładać się na odpowiadający im spadek w chorobach związanych z grypą, okazało się, że…:

„… wzrost pokrycia szczepieniami o 50 punktów procentowych u osób starszych po 1980 roku powinien obniżyć zarówno ilość zapaleń płuc jak i grypy oraz śmiertelność z jakichkolwiek przyczyn o około 35% do 40%. Nie znaleźliśmy dowodów wskazujących na to, że taka obniżka miała miejsce w przypadku zapaleń płuc i grypy, ani w przypadku ilości zgonów z jakichkolwiek przyczyn w każdej z grup ludzi w podeszłym wieku.”

Obecnie CDC zaleca szczepienie dzieci przeciw grypie w wieku 6 miesięcy i starszych. W badaniu z 2008 roku nie znaleziono dowodów na występowanie korzyści ze szczepień przeciw grypie u dzieci poniżej drugiego roku życia.

„… skuteczność szczepień nie została wyraźnie wykazana u dzieci poniżej 2 roku życia. Dalsze badania przy użyciu innych metod, w innych miejscach oraz różnych porach roku są potrzebne do wyjaśnienia skuteczności szczepionek przeciwko grypie wśród małych dzieci .”

Grypa – badanie skuteczności – Dr. Joseph Garrett

Co zaskakujące, okazało się, że choć o tej porze roku zaobserwowano dość ciężką falę zachorowań na grypę, u 20 procent dzieci w wymazie z błony śluzowej stwierdzono wirusy RSV. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o przyczynę zachorowania, uplasowały się odpowiedzialne za 7 procent przypadków wirusy paragrypy. Wirusy grypy prawdziwej odpowiadały zaledwie za 3 procent przyjęć do szpitala. Duży, 36-procentowy blok dzieliły między siebie rozmaite rodzaje wirusów. U pozostałych 39 procent pacjentów natomiast nie stwierdzono występowania żadnych wirusów.

Kolejną rzeczą, jaką zbadali naukowcy, był przebieg choroby, zależnie od wirusa, który ją spowodował. Przeciętnie pobyt dziecka w szpitalu trwał dwa dni. 79 procent dzieci zakażonych wirusem RSV miało stan zapalny oskrzeli, wśród dzieci z wirusem paragrypy — 25 procent, zaś wśród tych, u których stwierdzono wirus grypy — 20 procent.

Zapalenia płuc dostało 27 procent dzieci z wirusem RSV, 10 procent dzieci z wirusem paragrypy i 5 procent przypadków grypy. Pięcioro dzieci z infekcją wirusem RSV i jedno dziecko z wirusem paragrypy musiano przenieść na oddział intensywnej terapii, ale nie było wśród nich żadnego dziecka z wirusem grypy.

Wirus RSV – Bert Ehgartner
Szczepienia

Matka umarła poprzez szczepienia

Poetycka sprawiedliwość - Piers Morgan zachorował po szczepionce reklamowanej w telewizji
www.youtube.com/watch

Rtęć, Alzheimer i szczepionka przeciw grypie dla seniorów

www.youtube.com/watch
Szczepienia

Sparaliżowana od szczepienia przeciw grypie

W 2012 roku został opublikowany kompleksowy przegląd 75 randomizowanych badań kontrolnych u zdrowych dzieci w wieku poniżej 16 lat. Naukowcy omówili swoje wyniki poniżej:

„Inaktywowane szczepionki u dzieci w wieku dwóch lat i młodszych nie są znacząco bardziej skuteczne niż placebo … niewiele jest dostępnych dowodów dla dzieci poniżej drugiego roku życia … W szczególnych przypadkach, szczepionki…More
W 2012 roku został opublikowany kompleksowy przegląd 75 randomizowanych badań kontrolnych u zdrowych dzieci w wieku poniżej 16 lat. Naukowcy omówili swoje wyniki poniżej:

„Inaktywowane szczepionki u dzieci w wieku dwóch lat i młodszych nie są znacząco bardziej skuteczne niż placebo … niewiele jest dostępnych dowodów dla dzieci poniżej drugiego roku życia … W szczególnych przypadkach, szczepionki przeciw grypie związane są z poważnymi szkodami, takimi jak narkolepsja i drgawki gorączkowe. To było zaskakujące, znaleźć tylko jedno badanie inaktywowanej szczepionki u dzieci w wieku poniżej dwóch lat i na jego podstawie wydać aktualne zalecenia dotyczące szczepienia zdrowych dzieci od szóstego miesiąca życia w USA, Kanadzie, niektórych krajach Europy i Australii. Jeśli szczepienia dzieci będą zalecane jako element polityki zdrowia publicznego to potrzeba pilnie przeprowadzić badania na dużą skalę oceniające istotne rezultaty i bezpośrednie porównanie różnych typów szczepionek.”

Grypa – badania skuteczności – Dr. Joseph Garrett

Narkolepsja u dzieci po szczepionce na świńską grypę

www.youtube.com/watch
Szczepienia

4 nadrzędne zasady współczesnego satanizmu

Eugenika – w imię postępu
vimeo.com/106051008
Szczepienia

Mordowani są lekarze prowadzący badania nad leczeniem nowotworu i autyzmu cząsteczką GcMAF.

W artykułach poniżej opisane jest prostym językiem jak powstaje GcMAF oraz działanie nagalazy:

1. Jak Twój organizm tworzy GcMAF
Białko wiążące witaminę D (DBP) jest białkowym prekursorem z którego nasz układ odpornościowy tworzy GcMAF. Z bliska DBP wygląda trochę jak mały kłębek druciaka [do zmywania naczyń], ale zwoje nie mają ostrych krawędzi; właściwie to są bardzo miękkie i lepkie. DBP …More
W artykułach poniżej opisane jest prostym językiem jak powstaje GcMAF oraz działanie nagalazy:

1. Jak Twój organizm tworzy GcMAF
Białko wiążące witaminę D (DBP) jest białkowym prekursorem z którego nasz układ odpornościowy tworzy GcMAF. Z bliska DBP wygląda trochę jak mały kłębek druciaka [do zmywania naczyń], ale zwoje nie mają ostrych krawędzi; właściwie to są bardzo miękkie i lepkie. DBP zawiera 458 aminokwasów z których jeden jest wyjątkowy i różni się od wszystkich innych. To aminokwas o nazwie treonina , jest 420-tym aminokwasem w łańcuchu. Do treoniny przyłączona jest grupa trzech cukrów. Obecność tych cukrów określa cel całej cząsteczki białka DBP.

2. Działanie nagalazy

Komórki nowotworowe i wszystkie wirusy produkują i uwalniają pewne ilości Nagalazy, enzymu który sabotuje GcMAF. Bez GcMAF makrofagi pozostają w głębokim śnie. W tym rozdziale odpowiemy na pytanie: „W jaki sposób Nagalaza tego dokonuje?”
Szczepienia

Mordowani są lekarze prowadzący badania nad leczeniem nowotworu i autyzmu cząsteczką GcMAF.

Nagalaza - wywiad z dr Tedem Broerem - napisy PL
www.youtube.com/watch

W ostatnich kilku tygodniach zeszłego miesiąca tu na Florydzie zmarło kilku lekarzy medycyny alternatywnej. Ich śmierć okryta jest tajemnicą i nikt tak naprawdę nie wie dlaczego zmarli. Stwierdzono albo samobójstwo albo zawał serca i zwyczajnie znajdowano ich martwych w samochodach. Wszyscy lekarze, którzy zmarli tu na …More
Nagalaza - wywiad z dr Tedem Broerem - napisy PL
www.youtube.com/watch

W ostatnich kilku tygodniach zeszłego miesiąca tu na Florydzie zmarło kilku lekarzy medycyny alternatywnej. Ich śmierć okryta jest tajemnicą i nikt tak naprawdę nie wie dlaczego zmarli. Stwierdzono albo samobójstwo albo zawał serca i zwyczajnie znajdowano ich martwych w samochodach. Wszyscy lekarze, którzy zmarli tu na Florydzie najwyraźniej byli powiązani z dr. Gonzalesem i dr. Bradstreet. Oni wszyscy przeprowadzali szeroko zakrojone badania dotyczące autyzmu i jego przyczyn. Chcę, żebyście teraz wzięli kawałek papieru i ołówek, ponieważ informacje, które zaraz wam przekażę są niezwykle kontrowersyjne, a wiele osób, które zajmowały się tym tematem opuściło ten świat. Informacje te są już od pewnego czasu dostępne. Ci lekarze wiedzieli nad czym pracują i przypuszczalnie byli zasadniczo bardzo ostrożni. Niektórych oskarżono o stosowanie GcMAF i Agencja Żywności i Leków [FDA] najwyraźniej przeprowadziła nalot na gabinety kilku z nich parę tygodni przed tym, jak popełnili samobójstwo lub nagle zmarli.

Tranksrypt: szczepienia.wybudzeni.com/…/nagalaza-wywiad…