David Petr Dvořák

Potrat a starý zákon

Starý zákon dokonce potraty vyžadoval, za určitých okolností... Numeri 5 19a bude zapřísahat ženu slovy: ‚Jestliže se s tebou nikdo nestýkal a ty ses nedostala na scestí a neposkvrnila ses před svým …More
Starý zákon dokonce potraty vyžadoval, za určitých okolností...
Numeri 5
19a bude zapřísahat ženu slovy: ‚Jestliže se s tebou nikdo nestýkal a ty ses nedostala na scestí a neposkvrnila ses před svým mužem, buď nedotčena touto hořkou vodou prokletí.
20Ale jestliže ses dostala na scestí a byla svému muži nevěrná a poskvrnila se tím, že se s tebou stýkal někdo jiný kromě tvého muže...,‘
21tu kněz zapřisáhne ženu přísežnou kletbou a řekne jí: ‚Ať s tebou Hospodin naloží uprostřed tvého lidu podle přísežné kletby! Hospodin ať způsobí, aby tvůj klín potratil a břicho ti nadulo.
22Ať tato voda prokletí vnikne do tvých útrob, aby ti břicho nadulo a tvůj klín potratil.‘ Žena odpoví: ‚Amen, amen.‘
23Kněz pak napíše tyto kletby na listinu a spláchne je do hořké vody
24a dá ženě vypít tu hořkou vodu prokletí, takže ji voda prokletí naplní hořkostí. 25Potom vezme kněz z ženiny ruky obětní dar žárlivosti, bude obětní dar nabízet podáváním Hospodinu a přinese jej k oltáři. 26Vezme z obětního daru hrst …More

Varování

Leo Leonard tu žádá o peníze. Když se ho zeptám, proč neprodá zařízení, kterým se připojuje k internetu, nebo proč nezajde do potravinové banky kde dostane zdarma potraviny, tak mě smaže a neodpovídá …More
Leo Leonard tu žádá o peníze. Když se ho zeptám, proč neprodá zařízení, kterým se připojuje k internetu, nebo proč nezajde do potravinové banky kde dostane zdarma potraviny, tak mě smaže a neodpovídá... Nenechte se zneužívat... Soucítění a pomoc je hezká věc, ale ověřte si, zda li dotyčný je skutečně potřebný
Mira393
Nic nedávat, je to vychcáne*

Vševědoucí Bůh lituje vlastních rozhodnutí

sám biblický Bůh sám sebe popírá Genesis 6, 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Numeri 23, 19Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a …More
sám biblický Bůh sám sebe popírá Genesis 6, 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
Numeri 23, 19Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?
1. Samuelova 15, 29Věčný Bůh Izraele neklame ani nebude litovat; není to přece člověk, aby litoval.“
1. Samuelova 15, 35A Samuel už nikdy až do dne své smrti Saula nespatřil, avšak pro Saula truchlil. Hospodin litoval, že Saula ustanovil králem nad Izraelem.
Deponativ.info
Nejdřív je podle škůdců Bible hrozivě přepsána a neví, jak ji pošpinit, ale když ji potřebují čistě napadat a neustále v něčem hanit, očerňovat, …More
Nejdřív je podle škůdců Bible hrozivě přepsána a neví, jak ji pošpinit, ale když ji potřebují čistě napadat a neustále v něčem hanit, očerňovat, tak už náhle přepsaná není! Kniha života otevřena v nebi může být pro některé i něčím zničujícím. Vzdejte to a buďte moudřejší, včetně tebe @gvendolina
David Petr Dvořák
Nebo spíše logická nekonzistence
One more comment

Leo Leonard zde stále žádá o peníze

Když jsem se ho zeptal, proč neprodá zařízení, kterým se připojuje k internetu, případně, proč si nevygoogluje potravinové banky, kde dostane jídlo.... Tak mě smazal.....
veritas18
Pokud se nekdo skutecne jmenuje LEO a neni to jen pseudonym, tak je to zid nebo kryptozid. Ti jsou na penize a mohou byt klidne i bohati, ale chcou …More
Pokud se nekdo skutecne jmenuje LEO a neni to jen pseudonym, tak je to zid nebo kryptozid. Ti jsou na penize a mohou byt klidne i bohati, ale chcou vysavat krestany jako paraziti. Leo, Levi, Lev, Leoš, Aleš....
Nádherné učení Ješui
09:36
Co dodat
otevrisvoumysl.cz

Dr. Paul Thomas: Většina náhlých úmrtí kojenců (SIDS) nastává v prvním týdnu po očkování • Otevři …

Nefungují Vám videa níže? Klikněte zde. Ostatní videa od dr. Paul Thomase: SIDS je syndrom náhlého …

Pro Terezu K Jehovisté

Nenech se opít rohlíkem.... Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.... Jehovisté se chlubili v časoúpise fotkami mrtvých dětí, které zemřeli proot, že jim rodiče nedovolili dát transfuzi krve..... …More
Nenech se opít rohlíkem....
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají....
Jehovisté se chlubili v časoúpise fotkami mrtvých dětí, které zemřeli proot, že jim rodiče nedovolili dát transfuzi krve.....
www.krev.info Obálka časopisu Probuďte se! z 22.května 1994 zobrazuje foto 26 dětí a je opatřena legendou: "Mladí, kteří dali Boha na první místo". Obsah časopisu glorifikuje děti svědků, které zemřely jako důkaz správnosti nauky Společnosti Strážná věž.
Obrovské množství lidí zemřelo, protožýe Jehovisté odmítají transfuzi krve....
A ještě se těmi zermřelými detmi chlubili....
Ovšem, s tím nezačnou....
Mira393
Jehovisté sú poťápaní...nebrat!

Kdo vytvořil člověka?

Bible.cz Kralická Bible 1613 poctivě rozlišuje: Teprve Genesis 2/7 7. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou. Do té doby se …More
Bible.cz Kralická Bible 1613 poctivě rozlišuje:
Teprve Genesis 2/7 7. I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
Do té doby se píše o elohim, tedy o jiné entitě....
-------------------------------------------
A co požaduje údajný hospodin? Brutální kamenování, zabíjení nemluvňat, zabíjení nemluvňat mužského pohlaví.... Upalování atd...

Biblická tma hájena fanatiky....

V Bibli se nachází mnoho temných a zlovolných pasáží Numeri 15 32Když Izraelci prodlévali na poušti, přistihli muže, který v den odpočinku sbíral dříví. 33Ti, kdo jej přistihli, jak sbírá dříví,…More
V Bibli se nachází mnoho temných a zlovolných pasáží
Numeri 15
32Když Izraelci prodlévali na poušti, přistihli muže, který v den odpočinku sbíral dříví.
33Ti, kdo jej přistihli, jak sbírá dříví, předvedli jej před Mojžíše a Árona a před celou pospolitost.
34Dali ho střežit, neboť nebylo zřejmé, co se s ním má stát.
35Hospodin řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Celá pospolitost jej ukamenuje venku za táborem.“
36Celá pospolitost ho vyvedla ven za tábor a ukamenovali ho, takže zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
------------------------------------------------------------------ 1.samuelova 15/3 1. Samuelova 15, 3Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!“ Numeri 31 14Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy. 15Vytkl jim: „Cože jste nechali naživu všechny ženy? 16Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti …More

Coburg mě blokuje, píšu tedy sem

Coburg píše: Zákerná a brutálna poprava ruskej cárskej rodiny Mikuláša II. - Romanovovcov - dňa 17. júla 1918 v Jekaterinburgu boľševikmi. ----------------------------------------------- Car dal …More
Coburg píše: Zákerná a brutálna poprava ruskej cárskej rodiny Mikuláša II. - Romanovovcov - dňa 17. júla 1918 v Jekaterinburgu boľševikmi.
-----------------------------------------------
Car dal střílet o krvavé neděli do pokojného průvodu...
Krvavá neděle (1905) – Wikipedie
Střelba zabila cca 40 lidí a pak ještě 30.
Protest vedl kazatel Gaúpon... To byl rok 1905
---------------------------------------------
Car obdivoval spíše Britský trůn, dával přednost angličtině před Ruštinou.... Zatáhl ruský národ do zcela nesmyslné války, které za válku zaplatilo přibližně 1 811 000 padlými. V podstatě podle mnoha indicií byl car vlastně masový vrah.... --------------------------------------------------------------------------- Pro Rusko to byla zcela zbytečná válka a obrovské utrpení ohromného počtu lidí... Bylo li 1,811,000 mrtvých, museli být tak 3 miliony raněných... Nemluvě o rozsáhlých územích, které Rusko ztratilo.....
Mira393
Soudruh blokuje víc lidí....neboj nejsi sám!

Tajemství údajné placaté země Protože jsem byl zablokován, píšu zde

když byl první sraz v USA, přijelo 400 lidí...Lístek stál, 150USD až 250 USD To je při 150 60,000 USD... akce trval dva dny.... K tom,u lze připočítat zisky na materiíályl, trička s nápisem Earth …More
když byl první sraz v USA, přijelo 400 lidí...Lístek stál, 150USD až 250 USD
To je při 150 60,000 USD... akce trval dva dny.... K tom,u lze připočítat zisky na materiíályl, trička s nápisem Earth is flath , atd.. DVD, knihy...
Velmi slušný vejvar....
---------------------------------------------------------------------
Organizátoři si mohli přžijít na cca 100.000 usd za víkend....Přes 2 miliony Kč
Pokud budou pořádat akce po světě, vydělají na hlupácích a mentálně slabších ohromné peníze....
Oni budou mít pocit, že jsou úžasní, jedineční a jsou přijímáni....
Tito lidé neznají matematiku, fyziku, nemají elementární znalosti.... Skáčou na články o placaté Zemi psané na apríla, nebo na fiktivní profesory..... Většina těchto lidí, neovládá ani procenta (5. třída ZŠ) Drtivá většina z nich ani neodmaturovala..... Neovládají fyziku, ani 2,500 starou, ani fyziku základní školy... na to, aby člověk zapnul počítač, IQ 80 stačí.... A tak píší o tom, že Země je placatá.... A šíří své nesmysly.... …More
Mira393
Máš pravdu fanatiků a lidí co nepřemýšlí je tu plný internet!

Bůh prý nikdy nelituje, ale jindy lituje svých rozhodnutí

Slovo NIKDY , zřejmě znamená často... Genesis 6, 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Numeri 23, 19Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a …More
Slovo NIKDY , zřejmě znamená často...
Genesis 6, 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
Numeri 23, 19Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží?
1. Samuelova 15, 29Věčný Bůh Izraele neklame ani nebude litovat; není to přece člověk, aby litoval.“
1. Samuelova 15, 35A Samuel už nikdy až do dne své smrti Saula nespatřil, avšak pro Saula truchlil. Hospodin litoval, že Saula ustanovil králem nad Izraelem.
Jonáš 3, 10I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. – A neučinil tak .

Je Bible autentická?

Autenticita Bible II - Autentický text Bible? Existuje stoprocentně autentický text celé Bible? Na takto položenou otázku odpovídáme stručně: "NE a ani existovat nemůže." Již proto ne, že Bible je …More
Autenticita Bible II - Autentický text Bible?
Existuje stoprocentně autentický text celé Bible?
Na takto položenou otázku odpovídáme stručně: "NE a ani existovat nemůže." Již proto ne, že Bible je sborníkem řady knih a dodnes nepanuje všeobecná shoda, které všechny texty do ní vlastně patří [2] (viz kánon). Je tedy smysluplnější posuzovat autenticitu jednotlivých biblických knih samostatně, či v rámci jejich skupin (Hebrejská Bible, Tóra, Proroci atd.)
Existuje stoprocentně autentické znění určité biblické knihy?
Texty biblických knih se průběžně měnily, přizpůsobovaly, transformovaly a doplňovaly. Mnoho textů vznikalo (podle tradiční biblistiky) v průběhu staletí, byly navzájem intertextuálně provazovány, kompilovány, doplňovány a upravovány.
Za základ Bible je všeobecně považována Tóra (Pentateuch) - pět knih Mojžíšových. Při jejím vytváření se vycházelo z jiných, mnohem starších textů, a ty povětšinou z ještě o mnoho let starší, ústní tradice. Při důsledném pátrání po původních, …More

Nová odpověď pro pana Koubu,m jelikož rád píše tam, kde nemohu reagovat....

Kouba píše: Davide, NAHOŘE UVÁDÍŠ, ŽE NEMŮŽEŠ LHÁT. Prokázal jsem na 100%, že jsi lhal o koránu, kdy jsem doložil Tebou napsané věci. Proč potom zase nyní lžeš? Víš vůbec, co mluvíš? -------------…More
Kouba píše:
Davide, NAHOŘE UVÁDÍŠ, ŽE NEMŮŽEŠ LHÁT. Prokázal jsem na 100%, že jsi lhal o koránu, kdy jsem doložil Tebou napsané věci. Proč potom zase nyní lžeš? Víš vůbec, co mluvíš?
------------------------------------------------------------
Odpoveď: Kouba se ale neodvolával na Korán, ale na Hádisy... Některé Hádisy obsahují i kamenování....
Muslim nemusí číst Hádisy a nebo si může vybrat takové, které nepovažuje za podvržené.... A to může považovat všechny, které propagují násilí....
-----------------------------------------------
Existují velmi laskavé formy Islámu....
Podle svědků incidentu se v mešitě často modlili vyznavači súfismu, což je Zdroj: Nejbrutálnější útok na egyptské civilisty. V mešitě na Sinaji zemřelo 305 lidí | Svět
David Petr Dvořák
protože nemohu reagovat dole, budu reagovat samostatnými příspěvky. jsi to ten, lkdo mě blokuje, takže jsi křivý.. pášeš tak, abych nemohl reagovat
B81 Karel Kouba
Jsi prolhaný člověk, proč neuveřejníš celou debatu, jak to bylo? Zde ji máš. Pokud neuneseš pravdu, tak ji zmaž. Pokud lžu, tak prokaž kde.More
Jsi prolhaný člověk, proč neuveřejníš celou debatu, jak to bylo? Zde ji máš. Pokud neuneseš pravdu, tak ji zmaž. Pokud lžu, tak prokaž kde.
11 more comments
Protože mě pan Kouba obvinil a zablokoval, reaguji zde Pan Kouba píše: B81 Karel Kouba No hlavně to NEBUDU HLEDAT NA PORNO STRÁNKÁCH. Vidím kam Tě to dovedlo, znalče. B81 Karel Kouba To bude reakce …More
Protože mě pan Kouba obvinil a zablokoval, reaguji zde
Pan Kouba píše:
B81 Karel Kouba
No hlavně to NEBUDU HLEDAT NA PORNO STRÁNKÁCH. Vidím kam Tě to dovedlo, znalče.
B81 Karel Kouba
To bude reakce, na odkaz, který jsem našel na jednom foru:
6 extrémně úchylných sexuálních historek (přímo z Bible) - JenProMuze
Lot se opije tak, že má sex s vlastními dcerami a ani to nepozná a pak je oplodní... A to má být Bohem prý vyvolený člověk..... Davide proč záměrně to opět stáčíš? Mě nevadí homosexuálové. Mě je divné, proč za to neobviňuješ Boha, že je nechal ve SZ usmrtit. NĚDĚLEJ ZDE Z LIDÍ BLBCE. Kdyby Ti nevadili homosexuálové, tito nešťastníci, tak je nenazýváš buzny. Neustále sám sebe usvědčuješ z nelásky... Buzna je velmi hrubé a hanlivé označení homosexuálů...
expres.cz

06. - Lot se ožírá, Lot má v opilosti sex. Lot v opilosti souloží se svými dcerami.

Jasně, Bible je ve své podstatě porno, jenom schované za spoustu hezkých slov. Ale máte nás, abychom vám to všechno …

o mnozí ani netuší....

Křesťanský fanatismus je stále rozšířen... Mnohé sekty, církve se hádají o slovíčka.... I jejich členové. --------------------------------------------------------------- 1. "I učinil Hospodin Bůh …More
Křesťanský fanatismus je stále rozšířen...
Mnohé sekty, církve se hádají o slovíčka.... I jejich členové.
---------------------------------------------------------------
1. "I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země" (Gn 2,7) je text tak známý, že se kazatelé nad ním naprosto nepozastavují. Stačí otevřít si Bibli v jakémkoli známém jazyku a setkáme se tam v podstatě se stejným pojetím. Jenže my jsme vycházeli z hebrejštiny a tam nestojí předložka "z" u prachu, nýbrž u země. Doslovný překlad tedy zní: "I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země". A to je něco docela jiného. (Kraličtí v poznámkách k uvedenému verši uvádějí: "z prachu země" H. prach ze země, t. z trupele, jílu.) Pro nás vyvstala otázka: smíme si dovolit takový zásah do tradice?
Jak jsme překládali Starý zákon - Dům Bible České biblické společnosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naši kraličtí otcové si byli ještě jasně vědomi toho, že …More

Biblické masakry a špatnosti

V Bibli se masakrují nevinné děti, vševědoucí Bůh si vyvolí Lota, jako spravedlivého, který se ožírá tak, že souloži s vlastnimi dcerami a oplodní je... Údajný Bůh též nařízuje kamenování (tedy …More
V Bibli se masakrují nevinné děti, vševědoucí Bůh si vyvolí Lota, jako spravedlivého, který se ožírá tak, že souloži s vlastnimi dcerami a oplodní je...
Údajný Bůh též nařízuje kamenování (tedy brutální umučení), , zabijení kojenců... atd...
--------------------------------------------------------------------
Teolog, Profesor Jan Heller (velmi charismatický pán) a mnozí další, těmto pasážím nevěří.... Překlady Bible strávil 60 let... Jan Heller - Na plovárně | Česká televize
Ačkoli s ním v mnohém nesouhlasím, je vidět, že tento pán, je velmi laskavý a tak tyto krutosti odmítá....
Zajímavé je, že agresivní lidé zde, kterým chybí láska a soucítění, toto násilí schvalují....

Vzhledem k tomu, že mě blokuje Rosllynn, odpovídám zde:

Rosslynn píše: Rosllynn Ty příběhy nejsou v Bibli napsány pro to, aby se nějaké chlípné prase, jako je Petr Dvořák rochnilo v popsaných hříších a ve svém mozku, zatemnělém chlípností postavilo …More
Rosslynn píše:
Rosllynn
Ty příběhy nejsou v Bibli napsány pro to, aby se nějaké chlípné prase, jako je Petr Dvořák rochnilo v popsaných hříších a ve svém mozku, zatemnělém chlípností postavilo Písmo Svaté na úroveň pokleslé sexuální literatury.
--------------------------------------------------------
Jelikož nemáte žádný důkaz, že Biblia všechny pasáže vůbec jsou Božíím dílem, tak dané úchylné pasáže v Bibli nejsou nijak kritizované.....
Lot, souložící s dcerami je naopak vyvolený....
A podobně....
------------------------- Řekl bych, že ti, co vás vychovali, vás evidentně vychovali špatně. Protože máte potřebu napadat.... Asi za moc nestáli, jako lidé.... Jinak by bylo vašem chování jiné.... Už v mateřžské škole jsme měli říkanku, kdo to říká, ten to je, tomu se to rýmuje, to na vás sedí nádherně.... Jsou to zřejmě vaše osobní problémy, které se snažíte házet na mne....
Laskavý Profesor teologie a překladatel starého zákona, který studoval 60 let v hebrejštině starý zákon a překládal, má názory, které by zdejší fanatiky moc nepotěšily.... I když s ním v mnoha …More
Laskavý Profesor teologie a překladatel starého zákona, který studoval 60 let v hebrejštině starý zákon a překládal, má názory, které by zdejší fanatiky moc nepotěšily....
I když s ním v mnoha věcech nesouhlasím, vnímám ho jako dobrého a laskavého člověka...
Na rozdíl od mnohých, zdejších fanatiků....
--------------------------------------
ceskatelevize.cz

Jan Heller - Na plovárně | Česká televize

Přehled dílů Od nejnovějšíhoOd nejstaršíhoPodle data posledního vysílání 29. 5. 2024 na ČT art Václav Vydra Divadelní, televizní a filmový herec 22. 5. …

B81 Karel kouba mě bez důkazů obviňuje ze lži....

Zdá se, že maže, i , co napíšu... Budu tedy psát pod vlastním příspěvkem... Kouba píše: Davide, máš zodpovědnost za to co sem dáváš i za zdroj informací. Pokud nezkoumáš zdroj, je-likož Ti vyhovuje …More
Zdá se, že maže, i , co napíšu...
Budu tedy psát pod vlastním příspěvkem...
Kouba píše:
Davide, máš zodpovědnost za to co sem dáváš i za zdroj informací. Pokud nezkoumáš zdroj, je-likož Ti vyhovuje obsah ke špinění křesťanství, svědčí to o Tvé "podlosti" a zákeřnosti v duchu hesla: účel světí prostředky. Nevěřím Ti už ani slovo. Několikráte jsi už lhal, neomluvil se a tak budeš činit dále. Tvůj příspěvek o spermatu na tomto vláknu, jsem Ti zmazal, protože byl vulgární, jako z Tvého sprostého webu. Tak mi zase netvrď, že jsi nevinný...., že Ti ho někdo zase podstrčil. Davide, pokud zde budeš a doufám, že nejsi deviant, soustavně tahat špínu, spermata - zablokuji Tě.
----------------------------------------------
Odkaz jsem našel, na jedné diskusi....
Ano, jeden student teologie řekl, že jim profesor řekl, starý zákon, jsou potoky krve a spermatu...
To je prostě fakt... Přistupovat k tomu můžeme různě, ale je to neodiskutovatelný fakt.... *************************************************…More