Geminiano Secundo
Dopatrzyłem się, że dziś (8 czerwca 2023) przypada 167 rocznica święceń kapłańskich księdza Augustyna Weichsela, świątobliwego proboszcza gietrzwałdzkiego, więc dokładam stosowny fragment 'latopisu'More
Dopatrzyłem się, że dziś (8 czerwca 2023) przypada 167 rocznica święceń kapłańskich księdza Augustyna Weichsela, świątobliwego proboszcza gietrzwałdzkiego, więc dokładam stosowny fragment 'latopisu' Geminiano:
8 VI 1856, Frombork, Warmia, Królestwo Prus; IV niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Ksiądz diakon Augustyn Weichsel otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Józefa Ambrożego Geritza.
We mszy świętej czytano lekcję z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian [Rz 8, 18-23], tę, która zawiera to słynne zdanie: 'Stworzenie bowiem z upragnieniem wyczekuje objawienia synów Bożych'. Natomiast Ewangelia według świętego Łukasza [Łk 5, 1-11] przynosiła wygłoszoną przez Pana Jezusa z łodzi zapowiedź łowienia ludzi dla Kościoła.
.... synów Bożych... Liczba mnoga zaczyna się od dwóch, tym drugim jest Paraklet, obiecany przez Pana Jezusa inny Pocieszyciel.

Święta Dziewica i Syn Pocieszenia na Puszczy (5)

Historia zbawienia jest jak kobierzec, kunsztownie utkany arras, więc dla uchwycenia sensu składających się na nią wydarzeń należy spojrzeć z większej odległości, tak co do miejsca, jak i czasu. …

Święta Dziewica i Syn Pocieszenia na Puszczy (5)

Historia zbawienia jest jak kobierzec, kunsztownie utkany arras, więc dla uchwycenia sensu składających się na nią wydarzeń należy spojrzeć z większej odległości, tak co do miejsca, jak i czasu. …
Geminiano Secundo shares this
Dopatrzyłem się, że dziś (8 czerwca 2023) przypada 167 rocznica święceń kapłańskich księdza Augustyna Weichsela, świątobliwego proboszcza gietrzwałdzkiego …More
Dopatrzyłem się, że dziś (8 czerwca 2023) przypada 167 rocznica święceń kapłańskich księdza Augustyna Weichsela, świątobliwego proboszcza gietrzwałdzkiego, więc dokładam stosowny fragment 'latopisu' Geminiano:
8 VI 1856, Frombork, Warmia, Królestwo Prus; IV niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Ksiądz diakon Augustyn Weichsel otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Józefa Ambrożego Geritza.
We mszy świętej czytano lekcję z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian [Rz 8, 18-23], tę, która zawiera to słynne zdanie: 'Stworzenie bowiem z upragnieniem wyczekuje objawienia synów Bożych'. Natomiast Ewangelia według świętego Łukasza [Łk 5, 1-11] przynosiła wygłoszoną przez Pana Jezusa z łodzi zapowiedź łowienia ludzi dla Kościoła.
.... synów Bożych... Liczba mnoga zaczyna się od dwóch, tym drugim jest Paraklet, obiecany przez Pana Jezusa inny Pocieszyciel.
Anima Christi - Duszo Chrystusowa, gra na cytrze Dawida i śpiewa siostra Miriam Manca ze zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza, drugi głos - siostra Regina Muscat.
04:01
Anima Christi - Duszo Chrystusowa, śpiewają kapelani rodzajów broni armii Republiki Francuskiej z wojskowym chórem 'Prytaneum'. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi …More
Anima Christi - Duszo Chrystusowa, śpiewają kapelani rodzajów broni armii Republiki Francuskiej z wojskowym chórem 'Prytaneum'.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, Na wieki wieków. Amen.
Pan Jezus wyjawił pewnej duszy, że bardzo lubi, gdy po przyjęciu Komunii odmawia się Modlitwę św. Ignacego Loyoli.
03:29
stanislawp
Doceniam nie tylko piękne wykonanie ale i treść. Ja bym tak chciał spiewać jak ten chór na Chwałę Pana Naszego Jezusa
stanislawp shares this
Piękne
2 more comments

Gietrzwałd - Święta Dziewica i Syn Pocieszenia na puszczy (4)

Z latopisu Geminiano: 1 XII 1766; Warszawa, Korona Polska - Hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego ksiądz Ignacy Krasicki otrzymuje nominację na koadiutora biskupa warmińskiego a także tytuł księcia …

Pan i Pani Wszystkich Narodów (cz. 3)

Oto autentyczna Modlitwa Pani Wszystkich Narodów: Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Twego Ducha na ziemię i spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od …

Chrystus Pan do swego Kościoła (13)

[30 marca 2008, oktawa Zmartwychwstania Pańskiego] Oto Jestem, Ja, twój Pan i Bóg, Król Miłosierdzia. Tak, to dziś obchodzicie to święto, które ustanowiłem tak niedawno. Nabrało już ono popularności …
Geminiano Secundo
438

Pan i Pani Wszystkich Narodów (cz. 2)

Tytuł Pani Wszystkich Narodów jest znany wśród katolików, ale Pan Wszystkich Narodów - czy Geminiano nie posuwa się za daleko? Nie, bo Postać ukazana w pełnej majestatu wizji na zakończenie …
Geminiano Secundo
2884

Pan i Pani Wszystkich Narodów - Amsterdam 31 maja 1959 (cz. 1)

Ida Peerdeman, holenderska mistyczka, opisuje niebiańską wizję jaką z woli Pani Wszystkich Narodów dane było jej doświadczyć 4-tego dnia oktawy Bożego Ciała AD 1959, zarazem święto Matki Boskiej …
Violetta Kołomycka shares this
Bądź Uwielbiony Boże w Trójcy Świętej Niepojęty. Święty, Święty, Święty. Amen. Amen. Amen.
WŁADYSŁAW KRÓL shares this
Bądź Uwielbiony Boże w Trójcy Świętej Niepojęty. Święty, Święty, Święty. Amen. Amen. Amen.
Geminiano Secundo
933

Dziewica Orleańska i drugi Pocieszyciel-Oriflamme

Przez Andegawenów - za sprawą Bożej Opatrzności - Korona Polska została skoligacona z Francją, ujawnia się to w biegu historii. Poniższe notatki latopisa Geminiano naświetlą tę kwestię częściowo. 17 VII
Msza na zakończenie Pielgrzymki Chrześcijaństwa Paryż-Chartres AD 2023.
02:51:01

Chrystus Pan do swego Kościoła (12)

[29 marca 2008] (....) to jest czas ostateczny. Nie będzie już innego czasu niż ten, ostateczny. Do niewielu to dociera, że żyją w czasie ostatecznym. (....) innego czasu już nie będzie. Ten jest ostatni …
Modlitwa "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej tego potrzebują", odmawiana na …More
Modlitwa "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej tego potrzebują", odmawiana na życzenie Matki z Nieba (wyrażone 13 lipca 1917) po każdej dziesiątce różańca zawiera błąd interpretacyjny. Ksiądz Manuel Nunes Formigão, wysłannik Watykanu, w 1921 zanotował oryginalną wersję tej modlitwy, tak jak odmawiała ją Łucja dos Santos - oto kluczowy fragment wywiadu z główną Widzącą z Fatimy:
[własne tłumaczenie z angielskiego]
– Nauczyła nas i chce, żebyśmy to odmawiali po każdej tajemnicy różańca.
– Znasz tę modlitwę na pamięć?
- Owszem.
- Powiedz więc…
O mój Jezu, przebacz nam [i} zachowaj nas od ognia piekielnego i uwolnij dusze z czyśćca, zwłaszcza te najbardziej opuszczone.

Tak więc modlitwa dotyczy żywych i dusz w czyśćcu cierpiących - to istotne doprecyzowanie, a '...te najbardziej opuszczone...' to te [dusze], których nikt nie wspomina po imieniu. 29 maja 2023, Najświętszej …More
sisterlucytruth.com

Fatima Rosary Prayer

Portuguese Language Friends of Sister Lucy Truth have uncovered the research that discovered the correct and original text of the “Oh my Jesus” prayer, that was meant to be placed …
Geminiano Secundo
O mój Jezu, przebacz nam, zachowaj nas od ognia piekielnego i uwolnij dusze z czyśćca, zwłaszcza te najbardziej opuszczone. Matka z Nieba podsunęła …More
O mój Jezu, przebacz nam, zachowaj nas od ognia piekielnego i uwolnij dusze z czyśćca, zwłaszcza te najbardziej opuszczone.
Matka z Nieba podsunęła Dzieciom powyższą suplikację po ukazaniu im horroru piekła 13 lipca 1917. Powyższa wersja oryginalna jest logicznie spójna, bo dotyczy dusz żyjących w doczesności i dusz w czyśćcu cierpiących. Natomiast wezwanie "zaprowadź wszystkie dusze do nieba", występujące w skażonej postaci modlitwy, sugerowałoby, że dotyczy to także piekłoszczyków, co jest absurdem.
Aleksander Dominik Nowak
My odmawiamy tak, po łacinie: Dómine Iésu, dimítte nóbis débita nóstra, sálva nos ab ígne inferióri, pérduc in caélum ómnes ánimas, praesértim …More
My odmawiamy tak, po łacinie: Dómine Iésu, dimítte nóbis débita nóstra, sálva nos ab ígne inferióri, pérduc in caélum ómnes ánimas, praesértim éas, quaé misericórdiae túae máxime indígent.
4 more comments

Notre Dame De Liesse

8 IX 1134, Laon - Biskup Bartłomiej de Vir chrzci sudańską księżniczkę Isme, która doznała łaski cudownego nawrócenia przez samą Najświętszą Dziewicę w obecności trzech francuskich krzyżowców, …
Geminiano Secundo
532

Gietrzwałd - Święta Dziewica i Syn Pocieszenia na puszczy (3)

[Część 2 i 1] Jeśli teraz będzie o cudzie w Italii, to ze względu na jego pośredni choć kapitalny związek z wydarzeniami na Świętej Warmii poprzez osobę św. Barnaby Apostoła, Syna Pocieszenia. 11 …
Pielgrzymka Chrześcijaństwa AD 2023 do Notre Dame de Chartres wyrusza z Paryża sobotnim rankiem 27 maja. Tło duchowe przedsięwzięcia, tutaj i tutaj.More
Pielgrzymka Chrześcijaństwa AD 2023 do Notre Dame de Chartres wyrusza z Paryża sobotnim rankiem 27 maja.
Tło duchowe przedsięwzięcia, tutaj i tutaj.
01:14
Dopisałem parę uwag na św. Augustyna z Canterbury - istotnych, bo fenomen Gietrzwałdu to widząca Augusta Justyna Szafryńska, jej proboszcz Augustyn Weichsel i jego następcy Kanonicy Regularni …More
Dopisałem parę uwag na św. Augustyna z Canterbury - istotnych, bo fenomen Gietrzwałdu to widząca Augusta Justyna Szafryńska, jej proboszcz Augustyn Weichsel i jego następcy Kanonicy Regularni Laterańscy żyjący według reguły św. Augustyna.... a wszyscy wymieni mają swój udział w mozaikowym obrazie Syna Pocieszenia i Świętej Dziewicy na Puszczy, Augusta i Augusty par excellence.
[część 1 tutaj]

Gietrzwałd - Święta Dziewica i Syn Pocieszenia na puszczy (2)

[Część 1 tutaj] 31 III 1500, Gietrzwałd, Warmia - Biskup pomocniczy warmiński Jan Wilde konsekruje miejscowy kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wilde był zakonnikiem augustianinem …

Gietrzwałd - Święta Dziewica i Syn Pocieszenia na puszczy (2)

[Część 1 tutaj] 31 III 1500, Gietrzwałd, Warmia - Biskup pomocniczy warmiński Jan Wilde konsekruje miejscowy kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wilde był zakonnikiem augustianinem …
Geminiano Secundo shares this
Dopisałem parę uwag na św. Augustyna z Canterbury - istotnych, bo fenomen Gietrzwałdu to widząca Augusta Justyna Szafryńska, jej proboszcz AugustynMore
Dopisałem parę uwag na św. Augustyna z Canterbury - istotnych, bo fenomen Gietrzwałdu to widząca Augusta Justyna Szafryńska, jej proboszcz Augustyn Weichsel i jego następcy Kanonicy Regularni Laterańscy żyjący według reguły św. Augustyna.... a wszyscy wymieni mają swój udział w mozaikowym obrazie Syna Pocieszenia i Świętej Dziewicy na Puszczy, Augusta i Augusty par excellence.
[część 1 tutaj]

Chrystus Pan do swego Kościoła (11)

[29 marca 2008] (.........), choć wciąż jeszcze budujecie imponujące w waszym mniemaniu budowle, gmachy, drogi, lotniska i wyrzutnie rakietowe, to w Moich oczach to wszystko jest tylko kupą gruzu. Gruzu …
Omni die dic Mariae - Dnia każdego Boga mego Matkę - Ulubiony hymn mariacki św. Kazimierza Królewicza, przez niego samego ułożony. P.S. W sobotę, 27 maja 2023, przypadnie '40 i 4' liturgiczna rocznica …More
Omni die dic Mariae - Dnia każdego Boga mego Matkę - Ulubiony hymn mariacki św. Kazimierza Królewicza, przez niego samego ułożony.
P.S.
W sobotę, 27 maja 2023, przypadnie '40 i 4' liturgiczna rocznica wołania św. Jana Pawła II na stołecznym Placu Zwycięstwa, 2 czerwca 1979, skierowanego do Pana Jezusa: 'Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.... tej ziemi.'
Ponieważ była to suplikacja z 'głębi tysiąclecia', więc pomyślałem sobie, że dobrze byłoby zilustrować to millenium kompozycją zawierającą tematy muzyczne 4 utworów charakterystycznych dla 4 epok Korony Polski:
- Piastowie: 'Bogurodzica'
- Jagiellonowie: 'Omni die dic Mariae'
- Romanowowie: 'Boże coś Polskę'
- interregnum: 'Barka' - ulubiona pieśń św. Jana Pawła II.
04:03