Clicks625

"Kobiety z Ravensbrück" - dokument 2005, lektor PL

Radek33
22
Wstrząsająca opowieść o największym niemieckim-nazistowskim obozie koncentracyjnym dla kobiet- Ravensbrück, działającym w latach 1939-1945 w Niemczech. Życie straciło tam około 92 tysięcy osób. …More
Wstrząsająca opowieść o największym niemieckim-nazistowskim obozie koncentracyjnym dla kobiet- Ravensbrück, działającym w latach 1939-1945 w Niemczech. Życie straciło tam około 92 tysięcy osób. Kobiety, które trafiały do obozu, pracowały przymusowo dla fabryki Siemens oraz przy produkcji mundurów i amunicji dla żołnierzy niemieckich. Jednym z bardziej znanych oprawców obozu był lekarz Karl Gebhardt. Przeprowadzał on okrutne pseudoeksperymenty - m.in. zarażał pacjentów gangreną i przeprowadzał makabryczne operacje - które w wielu przypadkach kończyły się śmiercią pacjenta lub jego trwałym okaleczeniem.

www.youtube.com/watch
wacula likes this.
Radek33
Lekarze, którzy przeprowadzali eksperymenty medyczne na kobietach królikach doświadczalnych w Ravensbruck, zostali w większości oskarżeni i skazani w pierwszym z dwunastu następczych procesów norymberskich [następczych, tj. po procesie głównym nazistowskich elit , w tzw. procesie lekarzy. Rozpoczął się bezpośrednio po głównym procesie zbrodniarzy hitlerowskich i trwał od grudnia 1946 r. do …More
Lekarze, którzy przeprowadzali eksperymenty medyczne na kobietach królikach doświadczalnych w Ravensbruck, zostali w większości oskarżeni i skazani w pierwszym z dwunastu następczych procesów norymberskich [następczych, tj. po procesie głównym nazistowskich elit , w tzw. procesie lekarzy. Rozpoczął się bezpośrednio po głównym procesie zbrodniarzy hitlerowskich i trwał od grudnia 1946 r. do lutego 1947 r. Główny lekarz odpowiedzialny za eksperymenty medyczne w obozie dr Karl Gebhardt został skazany na karę śmierci przez powieszenie.(Gebhardt ,osobisty lekarz i przyjaciel Heinricha Himmlera,w Ravensbrück osobiście przeprowadzał operacje doświadczalne na więźniarkach. Zakażał więźniarki laseczkami tężca i stosował później Cibazol-sulfonamid. Ponadto przeprowadzał operacje kostne. Operacje te nie miały często żadnego medycznego uzasadnienia, a skutkiem ich dokonywania była śmierć lub trwałe okaleczenie wielu więźniarek )

Współpracująca z nim asystentka Hertha Oberheuser otrzymała wyrok dwudziestu lat pozbawienia wolności. „Uważam się za niewinną. Jako kobieta, w moim ciężkim położeniu, czyniłam wszystko, co mogłam tylko zrobić, zgodnie z zasadami medycyny" - broniła się.

Od momentu rozpoczęcia eksperymentów w 1942 r. Oberheuser towarzyszyła Gebhardtowi, przede wszystkim wybierając i selekcjonując więźniarki do operacji. Dodatkowo opiekowała się „królikami" i asystowała przy eksperymentach. Przez wiele więźniarek była nazywana „postrachem ze strzykawką" - mordowała więźniarki zastrzykami z benzyny bądź nafty. Sama przyznała się do wykonania 5-6 zastrzyków jako części procesu eutanazji. Eksperymenty medyczne wspominała w następujący sposób: „Pierwszy eksperyment, jaki przeprowadziliśmy, był próbą przeniesienia przy pomocy bakterii zgorzeli gazowej na zdrowe kobiety. (...) Robiło się to przez wkładanie ciał obcych, jak np. drewno. (...) Według mnie tylko trzy kobiety zmarły z tego powodu. Jako przyczynę śmierci stwierdziliśmy zaburzenia krążenia".
Już w 1951 r. kara więzienia dla Oberheuser została złagodzona do 10 lat. Rok później lekarkę zwolniono, dzięki czemu mogła wrócić do rodzinnego Stocksee koło Kolonii. Następnie powróciła do zawodu(!) - pracowała w sanatorium Joannitów w Plön, skąd została zwolniona w 1958 r. Dopiero w 1961 r. - po licznych protestach i procesach sądowych - otrzymała zakaz wykonywania zawodu
Sw.Joanna
Bóg sprawiedliwie ich osądzi.
RKL25. likes this.