언어

클릭 수
1.4천
Zagrożenia New Age cz. 2

rex
Dr Bastian opowiada o różnicach i błędnej drodze New Age, na którą wchodzi wielu chrześcijan nieświadomych zagrożeń z tym związanych.

댓글 쓰기…
kinia 23
...,,New Age jest w kioskach,telewizji,tygodnikach, gazetach..."