Peter(skala)
Peter(skala)
1.4K

5.11.2023 Kráľovná Pomoci v Dechticiach počas zjavenia Adriane

"Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Keď Panna Mária prišla, s láskou nás všetkých objala. Prosila som za chorých na tele i duši. Prosila som Ju o potrebné milosti pre nás, pre naše rodiny. Matka …More
"Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
Keď Panna Mária prišla, s láskou nás všetkých objala.
Prosila som za chorých na tele i duši.
Prosila som Ju o potrebné milosti pre nás, pre naše rodiny.
Matka Božia nás v láske pozvala, že ak chceme meniť svet, musíme predovšetkým začať od seba.
Potom som prosila Pána Ježiša, aby svojim svätým krížom odstránil všetko zlo v našom živote.
Ďakovala som Bohu Otcovi za Matku Božiu, že nám Ju posiela, za všetky dary, milosti, za všetko, čo nám dáva.
Odprosovala som Najsvätejšiu Trojicu za všetky urážky, ktoré sa Jej dostávajú."
Peter(skala)
317

8.12. Katolícka Cirkev slávi Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Bratislava 7. decembra (TK KBS) V piatok 8. decembra bude prikázaný sviatok - Slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie. Cirkev od apoštolských čias učila, že Boží Syn, Mesiáš a …More
Bratislava 7. decembra (TK KBS) V piatok 8. decembra bude prikázaný sviatok - Slávnosť Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie.
Cirkev od apoštolských čias učila, že Boží Syn, Mesiáš a Vykupiteľ sveta sa zrodil z Panny Márie. Predpovedal to aj starozákonný prorok Izaiáš: „Hľa Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo značí Boh s nami“ (Iz 7,14). To napokon vyznávame i my všetci v apoštolskom vyznaní viery: Verím v Ježiša Krista, ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny. Čo však znamená, že Panna Mária bola nepoškvrnene počatá? Cirkev v náuke o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie učí, že vďaka jej slobodnému „staň sa“, sa mohol vteliť Boží Syn Ježiš Kristus. To nám hovorí, že Panna Mária bola pri počatí v živote svojej matky svätej Anny uchránená od dedičného hriechu. Boh Otec v Panne Márii pripravil pre svojho Syna matku, ktorá by bola dôstojným príbytkom pre jeho od večnosti existujúceho Syna. Cez archanjela Gabriela ju však požiadal o jej slobodný …More
Peter(skala)
1557

Po 400 rokoch pápež daruje zlatú ružu ikone „Salus Populi Romani“

Pápež pred ikonou Panny Márie "Salus Populi Romani" v Bazilike Santa Maria Maggiore VATIKÁN Po 400 rokoch pápež daruje zlatú ružu ikone „Salus Populi Romani“ Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny …More
Pápež pred ikonou Panny Márie "Salus Populi Romani" v Bazilike Santa Maria Maggiore
VATIKÁN
Po 400 rokoch pápež daruje zlatú ružu ikone „Salus Populi Romani“
Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, v piatok 8. decembra, odovzdá Svätý Otec zlatú ružu mariánskej ikone „Salus Populi Romani“, ktorá sa nachádza v Bazilike Santa Maria Maggiore. Toto historické gesto vykonal naposledy pápež Pavol V. v roku 1613.
Vatican news
Tradičnému gestu úcty pri soche Nepoškvrneného počatia Panny Márie pri Španielskych schodoch v Ríme, ktoré pápež vykonáva každoročne 8. decembra, bude tento rok predchádzať ešte jedno osobitné pápežské gesto. „Zlatou ružou“, ktorá je symbolom pápežského požehnania, vzdá Svätý Otec František úctu ikone Panny Márie „Salus Populi Romani“ v Bazilike Santa Maria Maggiore.
Historický pápežský akt
Zlatá ruža má starobylé korene, tradícia tohto daru siaha až do stredoveku. Ako čítame v oficiálnom komuniké hlavnej mariánskej baziliky, v priebehu stáročí ju dostávali kláštory …More
Anna Lavrova
Bohu díky!
Peter(skala) shares from Petrus.klasikus
1.7K
Niekoľko poznámok k chystanému, trúfalo formulovanému, pastierskemu listu bp. M. Chovanca pre veriacich Otázka preto znie, ak bp. Chovanec považuje pokľaknutie za možný prejav neposlušnosti, tak …More
Niekoľko poznámok k chystanému, trúfalo formulovanému, pastierskemu listu bp. M. Chovanca pre veriacich
Otázka preto znie, ak bp. Chovanec považuje pokľaknutie za možný prejav neposlušnosti, tak neposlušnosti voči komu? Kto zakázal kľačať pred Pánom?
Opak je pravdou. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 2002 jasne povedala, že veriaci majú právo prijímať na kolenách a do úst, pretože ide o základnú riadnu formu prijímania a nikto, ani biskup nemôže na toto právo veriaceho siahnuť. Čo je najbizarnejšie: informácia o tomto práve a zákaz jeho porušovania, ktoré odporuje Kánonickému právu sa stále nachádza na stránkach TK KBS:
Vatikán: Prijímanie po kľačiačky neslobodno odmietať
christianitas.sk

Niekoľko poznámok k chystanému, trúfalo formulovanému, pastierskemu listu bp. M. Chovanca pre …

Anna Kulanová 2. decembra 2023 Cirkev Komentár S určitým predstihom sa k nám dostal pastiersky list …
Peter(skala)
464

Advent 2023: Katolícke modlitby adventného venca na objatie sezóny každú nedeľu so svojou rodinou

Nech vrchy spolu plesajú pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude súdiť svet spravodlivo a národy spravodlivo. (Žalm 98:8-9) Adventné obdobie je za nami a rodiny na celom svete si každú …More
Nech vrchy spolu plesajú pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude súdiť svet spravodlivo a národy spravodlivo. (Žalm 98:8-9)
Adventné obdobie je za nami a rodiny na celom svete si každú nedeľu pripomínajú 4 týždne pred Vianocami otváraním adventných kalendárov a zapaľovaním adventných vencov.
Toto obdobie, prevzaté z latinského adventus pre „príchod“, je príležitosťou pre každého katolíka, aby pripravil svoje srdce a myseľ na príchod Kristovho dieťaťa a zapamätal si zasľúbenie, že Pán opäť príde.
..a modliť sa.
Adventný veniec pripomína časy pred Ježišom, keď bol svet v duchovnej temnote. V adventnom období si pripomíname starozákonné dni, keď s napätím očakávame Jeho narodenie na Vianoce.
Pápež František sa zamyslel nad obdobím čakania a veriacim pripomenul:
"Advent je cesta do Betlehema. Nechajme sa pritiahnuť svetlom Boha, ktorý sa stal človekom."
Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí o období a hovorí (odsek 524): Keď Cirkev každoročne slávi adventnú liturgiu, sprítomňuje …More
Peter(skala)
270

Európski biskupi: Chceme sa zaviazať k rozvíjaniu novej kultúry života

„Dnes sme viac ako kedykoľvek predtým povolaní brániť plnú dôstojnosť každého ľudského života a právo každého človeka na starostlivosť a pomoc, aby mohol žiť dokiaľ to len bude možné. Nemôžeme prijať …More
„Dnes sme viac ako kedykoľvek predtým povolaní brániť plnú dôstojnosť každého ľudského života a právo každého človeka na starostlivosť a pomoc, aby mohol žiť dokiaľ to len bude možné. Nemôžeme prijať to, aby o živote a smrti človeka rozhodoval nejaký sudca. Život je dar od Boha a ako taký musí byť chránený od počatia až po prirodzenú smrť.“ To sú slová predsedu Rady európskych biskupských konferencií – CCEE Mons. Gintarasa Grušasa pri otvorení plenárneho zhromaždenia CCEE 27. novembra na Malte.
Arcibiskup Vilniusu sa zmienil aj o prípade Indi Gregoryovej, malého anglického dievčatka, ktorému boli proti želaniu rodičov odpojené prístroje na podporu života. Ako povedal, tento prípad, ktorý „upútal pozornosť celého sveta i pápeža Františka“, nie je ojedinelý - „nasledoval po mnohých ďalších podobných príbehoch, hoci s ich klinickými odlišnosťami“.
Ako dodal Mons. Grušas, „zároveň sa čoraz viac zvyšuje tlak na zaručenie údajného práva na potrat.
So znepokojením hľadíme na návrh zahrnúť právo …More
Peter(skala)
928

Pápež pri 800. výročí františkánskej reguly: Byť vo svete evanjeliovým znamením

"Regola Bullata" podpísaná pápežom Honoriom III. 29. novembra 1223 PÁPEŽ Pápež pri 800. výročí františkánskej reguly: Byť vo svete evanjeliovým znamením Františkánska rodina si v stredu 29. novembra …More
"Regola Bullata" podpísaná pápežom Honoriom III. 29. novembra 1223
PÁPEŽ
Pápež pri 800. výročí františkánskej reguly: Byť vo svete evanjeliovým znamením
Františkánska rodina si v stredu 29. novembra pripomenula 800. výročie schválenia reguly sv. Františka pápežom Honoriom III. Jubileum je príležitosťou „nielen pripomenúť si historickú udalosť, ale predovšetkým oživiť ducha, ktorý inšpiroval sv. Františka z Assisi, aby sa vzdal všetkého a podnietil vznik jedinečnej formy života, ktorá je zakorenená v evanjeliu“, napísal pápež František v osobitnom posolstve pri tejto príležitosti.
Zuzana Klimanová - Vatikán
„Nech je toto jubileum pre každého z vás časom vnútorného znovuzrodenia, obnoveného misijného mandátu Cirkvi, ktorá vás volá, aby ste vyšli v ústrety svetu, kde mnohí bratia a sestry čakajú na útechu, lásku a starostlivosť“, píše v posolstve pápež.
„Evanjelium bolo centrom života sv. Františka“ a jeho regula nie je len vyjadrením spirituality zakladateľa rehole, ale - tým, že definuje …More
Peter(skala)
1724

Pápež zaslal telegram na pohreb malej Indi

Rodičia s malou Indi v nemocnici (Claire Staniforth and Dean Gregory) PÁPEŽ Pápež zaslal telegram na pohreb malej Indi Pápež František zaslal telegram pri príležitosti pohrebu Indi Gregoryovej – …More
Rodičia s malou Indi v nemocnici (Claire Staniforth and Dean Gregory)
PÁPEŽ
Pápež zaslal telegram na pohreb malej Indi
Pápež František zaslal telegram pri príležitosti pohrebu Indi Gregoryovej – chorého bábätka, ktoré vo Veľkej Británii odpojili od prístrojov podporujúcich život, aj napriek protestu rodičov. Tamojší súd nedovolil prevoz dievčatka do Talianska, do Vatikánskej detskej nemocnice, hoci mu talianska vláda udelila občianstvo.
Zuzana Klimanová - Vatikán
Osemmesačná Indi, ktorá trpela od narodenia zriedkavou mitochondriálnou chorobou, zomrela 13. novembra v nemocnici v Notthinghame. Jej pohrebnej svätej omši predsedal tamojší biskup Patrick McKinney, ktorému bol adresovaný pápežov telegram.
V jeho texte sa uvádza: „Pápež František sa so zármutkom dozvedel o smrti malej Indi Gregoryovej“ a vyjadruje „sústrasť a ubezpečenie o svojej duchovnej blízkosti jej rodičom, Deanovi a Claire, i všetkým, ktorí smútia nad stratou tohto vzácneho Božieho dieťaťa“.
Svätý Otec „zveruje Indi do …More
Peter(skala) shares from Ester J B H
11.4K
Zajtra o 10. hod. pred Úradom vlády: pozvánka na štrajk proti MZP a Pandemickej zmluve WHO.
Zajtra o 10. hod. pred Úradom vlády: pozvánka na štrajk proti MZP a Pandemickej zmluve WHO. Kamil Jakub, o. z. Dôstojnosť Slovenska, Prečo je nevyhnutné tam ísť.
37:14
TERRACOTTA
Naša posledná šanca vysloviť nesúhlas!
Peter(skala)
1463

Pápež Pius XI. videl riešenie v Intronizácii Krista Kráľa na ateistický režim komunizmu

Uprostred týchto otrasov a turbulentných zmien režimu pápež Pius XI. vo svojej encyklike tvrdil, že „ľudia musia hľadať Kristov pokoj v Kristovom kráľovstve“. Pápež František celebruje omšu v Bazilike …More
Uprostred týchto otrasov a turbulentných zmien režimu pápež Pius XI. vo svojej encyklike tvrdil, že „ľudia musia hľadať Kristov pokoj v Kristovom kráľovstve“.
Pápež František celebruje omšu v Bazilike sv. Petra na sviatok Krista Kráľa, 21. novembra 2021. (foto: Vatican Media)
Daniel Payne/CNAVatikán25. novembra 2023
Každoročne v poslednú nedeľu v Cezročnom období slávi Katolícka cirkev slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru – tiež známu ako sviatok Krista Kráľa – relatívne nedávny prírastok do cirkevného liturgického kalendára, ktorý bol zavedený tesne pred r. pred storočím pápež Pius XI.
Pius XI. vo svojej encyklike Quas Primas z roku 1925 tvrdil , že „rozmanité zlo vo svete bolo spôsobené tým, že väčšina ľudí vytlačila Ježiša Krista a jeho svätý zákon zo svojich životov“ a že „pokiaľ jednotlivci a štáty odmietli podriadiť sa vláde nášho Spasiteľa, neexistovala by skutočne nádejná vyhliadka na trvalý mier medzi národmi.“
Konferencia katolíckych biskupov USA na svojej webovej …More
Jozef Christian shares this
Pius XI. vo svojej encyklike Quas Primas z roku 1925 tvrdil , že „rozmanité zlo vo svete bolo spôsobené tým, že väčšina ľudí vytlačila Ježiša Krista …More
Pius XI. vo svojej encyklike Quas Primas z roku 1925 tvrdil , že „rozmanité zlo vo svete bolo spôsobené tým, že väčšina ľudí vytlačila Ježiša Krista a jeho svätý zákon zo svojich životov“ a že „pokiaľ jednotlivci a štáty odmietli podriadiť sa vláde nášho Spasiteľa, neexistovala by skutočne nádejná vyhliadka na trvalý mier medzi národmi.“
Peter(skala)
1259

Vatikán upozorňuje nemeckých biskupov na učenie Cirkvi o kňazstve a homosexualite

Pokiaľ ide o učenie Cirkvi o homosexuálnych aktoch, v liste kardinála Parolina nemeckým biskupom sa uvádza, že ide o „ďalšiu otázku, na ktorú miestna cirkev nemá možnosť zaujať iný názor“. Kardinál …More
Pokiaľ ide o učenie Cirkvi o homosexuálnych aktoch, v liste kardinála Parolina nemeckým biskupom sa uvádza, že ide o „ďalšiu otázku, na ktorú miestna cirkev nemá možnosť zaujať iný názor“.
Kardinál Pietro Parolin (foto: Claude Truong-Ngoc cez Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). / cez Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).)
AC Wimmer/CNAVatikán25. novembra 2023
Vatikán písomne informoval nemeckých biskupov, že vysviacka žien a zmeny v cirkevnom učení o homosexualite nemôžu byť predmetom diskusie na nadchádzajúcich stretnutiach s delegátmi nemeckej synodálnej cesty v Ríme.
List z 23. októbra tiež biskupom pripomenul možné disciplinárne dôsledky pre každého, kto popiera učenie Cirkvi, uviedla CNA Deutsch, spravodajský partner CNA v nemeckom jazyku.
List napísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin a adresoval ho generálnej sekretárke Nemeckej biskupskej konferencie Beate Gillesovej. List bol zdieľaný so všetkými nemeckými diecéznymi biskupmi.
Pravosť dokumentu v piatok overila CNA …More
Johan Matej Saladin
No veď bolo načase
Peter(skala)
400

Slováci v Ríme oslávili 60. výročie otvorenia SÚSCM

Slávnosť v Pápežskom slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme (Michal Martinka) CIRKEV Slováci v Ríme oslávili 60. výročie otvorenia SÚSCM Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme …More
Slávnosť v Pápežskom slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme (Michal Martinka)
CIRKEV
Slováci v Ríme oslávili 60. výročie otvorenia SÚSCM
Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme v nedeľu 19. novembra za hojnej účasti Slovákov žijúcich vo Večnom meste i ďalších hostí a priateľov oslávil 60. výročie svojho otvorenia a zároveň aj posvätenia Kostola sv. Cyrila a Metoda, ku ktorým došlo 15. septembra 1963.
Zuzana Klimanová - Vatikán
Sláveniu predsedal sekretár Dikastéria pre klerikov Mons. André Gabriel Ferrada Moreira, ktorý bol zároveň aj kazateľom. Koncelebrovali pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko, rektor Pápežského slovenského ústavu a kolégia Pavol Zvara, ako aj početní kňazi pôsobiaci či študujúci v Ríme. Po svätej omši vystúpil s koncertom ženský komorný zbor Les Sirènes z Bratislavy.
O veľkodušnú a srdečnú pohostinnosť i o animáciu liturgie sa postarali sestričky satmárky. Prítomní boli i veľvyslanec SR pri Svätej stolici Marek Lisánsky, veľvyslankyňa …More
Peter(skala)
277

Posolstvo pápeža Františka na diecézny Deň mladých 2023

Snímka z SDM v Lisabone 2023 (Vatican Media) VATIKÁN Posolstvo pápeža Františka na diecézny Deň mladých 2023 V plnom znení prinášame posolstvo Svätého Otca Františka na 38. diecézny svetový deň …More
Snímka z SDM v Lisabone 2023 (Vatican Media)
VATIKÁN
Posolstvo pápeža Františka na diecézny Deň mladých 2023
V plnom znení prinášame posolstvo Svätého Otca Františka na 38. diecézny svetový deň mladých, ktorý Cirkev slávi na sviatok Krista Kráľa, v nedeľu 26. novembra. Text posolstva prinášame v preklade KBS. Ponúkame ho aj na vypočutie v podcaste.
Podcast: Pápežovo posolstvo na Diecézny deň mladých 2023
V nádeji sa radujte! (Rim 12, 12)
Drahí mladí!
V auguste tohto roka som sa stretol so stovkami tisícok vašich rovesníkov z celého sveta, ktorí sa zišli v Lisabone na Svetových dňoch mládeže. V čase pandémie, uprostred toľkých neistôt, sme živili nádej, že sa táto veľká oslava stretnutia s Kristom a s ostatnými mladými ľuďmi uskutoční. Táto nádej sa naplnila a pre mnohých z nás, ktorí sme tam boli – vrátane mňa – prekonala všetky očakávania! Aké krásne bolo naše stretnutie v Lisabone! Skutočný zážitok premenenia, explózia svetla a radosti! Na konci záverečnej svätej omše na Campo da Graça …More
Peter(skala) shares from Anton Čulen
11.8K
Naliehavá výzva veriacim na Slovensku: Modlitbové stretnutie na podporu intronizáciu Krista Kráľa Slovenska 26. 11. o 15 hod. pred sídlom KBSMore
Naliehavá výzva veriacim na Slovensku: Modlitbové stretnutie na podporu intronizáciu Krista Kráľa Slovenska 26. 11. o 15 hod. pred sídlom KBS

Naliehavá výzva veriacim na Slovensku: Modlitbové stretnutie na podporu intronizáciu Krista Kráľa Slovenska 26. 11. o 15 hod. pred sídlom KBS

Naliehavá výzva veriacim na Slovensku: Modlitbové stretnutie na podporu intronizáciu Krista Kráľa Slovenska 26. 11. o 15 hod. pred sídlom KBS Modlitbové stretnutie na podporu intronizáciu Krista …More
Naliehavá výzva veriacim na Slovensku: Modlitbové stretnutie na podporu intronizáciu Krista Kráľa Slovenska 26. 11. o 15 hod. pred sídlom KBS
Modlitbové stretnutie na podporu intronizáciu Krista Kráľa Slovenska
Vzhľadom na neprimerané a nedôstojné reakcie na žiadosť o zasvätenie Krista Kráľa Slovenska vyslovenú zo strany Štátneho tajomníka MK SR na Trnavskej Novéne, ktoré vyústili do útokov na Ježiša Krista, Cirkev a niektorých kňazov a biskupov, práve v dňoch, kedy si pripomíname sviatok Krista Kráľa zvolávame modlitbové stretnutie občanov za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska pred sídlom Konferencie Biskupov Slovenska (KBS), Kapitulská 11, odkiaľ sa po modlitbe presunieme cez Prepošskú ulicu smerom k Michalskej Bráne až na Nám. SNP, na krátku modlitbu aj pred sídlo MK SR Nám. SNP 33.
Vdp. Matúš Marcin vyzýva k modlitbe za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska
Kedy: Nedeľa, sviatok Krista Kráľa dňa 26. 11. 2023
Čas: začiatok 0 15. 00 hodine

Prosíme o zdieľanie a šírenie tejto výzvy.
More
Johan Matej Saladin
Pred sídlom KBS? To bude riadna provokácia ....
Peter(skala) shares from Dori-2000
2.6K
Kňaz Maroš Kuffa : Keď bolo zasvätené Portugalsko, bolo ušetrené od vojny. Celé video : o.Kuffa - Kázeň z Trnavskej novény 19.11.2023More
Kňaz Maroš Kuffa : Keď bolo zasvätené Portugalsko, bolo ušetrené od vojny.
Celé video :
o.Kuffa - Kázeň z Trnavskej novény 19.11.2023
03:35
Peter(skala)
11K

Pápež súcití s rodinou zosnulého dievčatka Indi, na ktorom v Anglicku úmyselne spáchali eutanáziu

V sobotu 11. novembra pápež vyjadril solidaritu rodine malého anglického dievčatka Indi Gregoriovej, ktorému bola odmietnutá ďalšia životne dôležitá podpora na prístrojoch, ako aj prevoz do rímskej …More
V sobotu 11. novembra pápež vyjadril solidaritu rodine malého anglického dievčatka Indi Gregoriovej, ktorému bola odmietnutá ďalšia životne dôležitá podpora na prístrojoch, ako aj prevoz do rímskej nemocnice Bambino Gesù. Otec dievčatka Dean Gregory dnes oznámil jej úmrtie v britskom hospici.
Vatican news
8-mesačná Indi trpela vzácnym mitochondriálnym ochorením a bola odpojená od prístrojov, ktoré ju udržiavali pri živote. Anglickí sudcovia odmietli jej prevoz do Talianska i napriek tomu, že vatikánska nemocnica Bambino Gesù vyjadrila ochotu prijať ju a úrad v Ríme jej 6. novembra udelil občianstvo. Vatikánsky hovorca Matteo Bruni v sobotu 11. novembra oznámil:
„Pápež František objíma rodinu malej Indi Gregorovej, jej otca i matku, modlí sa za nich a za dievčatko, a myslí na všetky deti na celom svete, ktoré práve v týchto hodinách žijú v bolesti alebo riskujú svoj život kvôli chorobám a vojne.“
Ako oznámil Dean Gregory, srdce dieťatka prestalo biť o 1.45 hod. v britskom hospici, kam …More
Ivan Herda
Súcit ,dojatie a plač...
Peter(skala)
958

19.11. 2023 Plné znenie homílie pp. Františka na "Deň chudobných"

V dnešnú nedeľu 19. novembra cirkev slávi svetový deň chudobných. V Bazilike sv. Petra Svätý Otec František predsedal eucharistickému sláveniu za účasti vyše 6 tis. veriacich, medzi nimi bolo množstvo …More
V dnešnú nedeľu 19. novembra cirkev slávi svetový deň chudobných. V Bazilike sv. Petra Svätý Otec František predsedal eucharistickému sláveniu za účasti vyše 6 tis. veriacich, medzi nimi bolo množstvo chudobných nielen z Ríma.
Plné znenie homílie Svätého Otca Františka
Traja muži sa ocitli s obrovským bohatstvom v rukách vďaka štedrosti svojho pána, ktorý odchádza na dlhú cestu. Tento pán sa však jedného dňa vráti a opäť si zavolá týchto sluhov v nádeji, že sa s nimi bude môcť radovať z toho, ako sa medzičasom zaslúžili o to, že jeho bohatstvo prinieslo ovocie. Podobenstvo, ktoré sme počuli (porov. Mt 25, 14 - 30), nás teda vyzýva, aby sme sa zastavili pri dvoch cestách: Ježišovej ceste a ceste nášho života.
Ježišova cesta. Na začiatku podobenstva Ježiš hovorí „o človeku, ktorý sa vydal na cestu, zavolal svojich sluhov a odovzdal im svoj majetok“ (v. 14). Táto „cesta“ nám pripomína samotné tajomstvo Krista, Boha, ktorý sa stal človekom, jeho zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie. On, …More
Peter(skala) shares from Anton Čulen
1.6K

Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska

Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska Petícia za intronizáciu Krista Kráľa SlovenskaMore
Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska
Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska
Peter(skala)
1724

13.11.2023 Členstvo v slobodomurárskych lóžach je pre katolíkov naďalej zakázané

Členství v zednářských lóžích je pro katolíky nadále zakázáno - Vatican News Odpoveď Dikastéria pre náuku viery, schválená pápežom Františkom, reaguje na žiadosť zo strany filipínskeho biskupa …More
Členství v zednářských lóžích je pro katolíky nadále zakázáno - Vatican News
Odpoveď Dikastéria pre náuku viery, schválená pápežom Františkom, reaguje na žiadosť zo strany filipínskeho biskupa a znovu potvrdzuje nezlučiteľnosť vstupu do slobodomurárskych lóží a katolíckej viery.
Vatican News
Katolíci majú aj naďalej zakázané vstupovať do slobodomurárstva, opätovne potvrdilo Dikasterium pre náuku viery v odpovedi z 13. novembra 2023, podpísané prefektom Victorom Fernandézom a schválené pápežom Františkom. Dikasterium reagovalo na žiadosť mons. Julita Cortesa, biskupa filipínskeho Dumangueta. Cortes „po tom, čo so znepokojením vysvetlil situáciu vo svojej diecéze v dôsledku neustáleho nárastu počtu členov slobodomurárstva, požiadal o návrhy, ako sa s touto skutočnosťou adekvátne vysporiadať z pastoračného hľadiska, a to aj s ohľadom na doktrinálne dôsledky“.
V reakcii na túto otázku sa dikasterium rozhodlo reagovať aj zapojením filipínskej biskupskej konferencie a „upozornilo ju, že bude …More
Glockner ...
Ale církevní tresty duchovních za členství v zednářské lóži jsou v novém CIC zmenšeny oproti předcházejícím trestům.
Peter(skala)
913

9.11.2023 Mons.Strickland odmietol rezignovať na žiadosť Dikastéria, ale 11.11.2023 rezignoval po výzve p.Františka

„Po tom, čo bola táto žiadosť predložená 9. novembra 2023, biskup Strickland odmietol odstúpiť z úradu,“ zdieľal kardinál Daniel DiNardo vo vyhlásení z 11. novembra. Biskup Joseph Strickland z Tyler …More
„Po tom, čo bola táto žiadosť predložená 9. novembra 2023, biskup Strickland odmietol odstúpiť z úradu,“ zdieľal kardinál Daniel DiNardo vo vyhlásení z 11. novembra.
Biskup Joseph Strickland z Tyler, Texas. (foto: Peytonlow / CC BY-SA 3.0)
Tina Dennelly/CNAVatikán11. novembra 2023
Pápež František odvolal v sobotu biskupa Josepha Stricklanda z Tylera v Texase zo svojho postu po tom, čo odmietol rezignovať, uviedol arcibiskup z Galveston-Houston, kardinál Daniel DiNardo.
K zosadeniu biskupa Stricklanda 11. novembra došlo po tom, ako Vatikánske dikastérium pre biskupov začiatkom tohto roka ukončilo formálne vyšetrovanie v diecéze s názvom apoštolská vizitácia, ktoré podľa zdroja skúmalo používanie biskupových sociálnych médií a otázky súvisiace s riadením diecézy. Vizitáciu vykonal biskup Dennis Sullivan z Camdenu v štáte New Jersey a emeritný biskup Gerald Kicanas z Tucsonu v Arizone.
„V dôsledku vizitácie bolo Svätému Otcovi odporúčané, že pokračovanie v úrade biskupa Stricklanda nie je …More