Igor75
14640

Panowanie Chrystusa Króla - Ks. Fahey

Panowanie Chrystusa Nowy Testament potępia tych, którzy należą do „synagogi szatana". „Módlmy się, aby pamiętając o cierpieniach, jakich zaznał Izrael w ciągu dziejów, chrześcijanie umieli uznać …More
Panowanie Chrystusa
Nowy Testament potępia tych, którzy należą do „synagogi szatana".
„Módlmy się, aby pamiętając o cierpieniach, jakich zaznał Izrael w ciągu dziejów, chrześcijanie umieli uznać grzechy, popełnione przez wielu z nich przeciwko ludowi przymierza i błogosławieństw, a przez to zdołali oczyścić swoje serca” (kard. Edward I. Cassidy)
Katolicy powinni zaznajomić się nie tylko z wielokrotnymi papieskimi potępieniami Talmudu, ale również ze środkami przedsięwziętymi przez namiestników Chrystusa w celu zabezpieczenia społeczeństwa przed wpływem żydowskiego naturalizmu. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że mówić będą o św. Piusie V czy Benedykcie XIV jako o antysemitach i wykazywać ignorancję odnośnie do znaczenia życia nadprzyrodzonego oraz panowania Chrystusa Króla nad społeczeństwem – ks. Denis Fahey, The Kingship of Christ and Conversion of the Jewish Nation, 1953.
Wielu publicystów zauważyło, że przeprosiny za rzekome „grzechy wobec ludu Izraela”, wygłoszone 12 marca 2000…More
Ricardo60
Walka narodu żydowskiego przeciwko panowaniu Chrystusa W dalszej części książki ks. Fahey wymienia dwa skutki odmowy przyjęcia Bożego planu: 1° Stopniowe …More
Walka narodu żydowskiego przeciwko panowaniu Chrystusa
W dalszej części książki ks. Fahey wymienia dwa skutki odmowy przyjęcia Bożego planu:
1° Stopniowe zanikanie katolickich wpływów na polityczne i ekonomiczne życie narodu.
2° Eliminacja nadprzyrodzoności z życia publicznego, będąca przygotowaniem na przyjście naturalistycznego „mesjasza”.
Ricardo60
Temu sześcio punktowemu planowi Zbawiciela szatan przeciwstawia swój własny plan, mający na celu nie ład, ale chaos i zniszczenie. Jest on dokładną …More
Temu sześcio punktowemu planowi Zbawiciela szatan przeciwstawia swój własny plan, mający na celu nie ład, ale chaos i zniszczenie. Jest on dokładną antytezą, punkt po punkcie, programu Chrystusa Pana. (...) Szatan ma na celu:
1.Powstrzymanie narodów od uznania Kościoła katolickiego za jedyny Kościół ustanowiony przez Chrystusa.
2.Zachęcanie państwa do traktowania pośredniej władzy Kościoła z pogardą, przenosząc decydowanie o wszystkich kwestiach moralnych na państwo albo lud (poprzez głosowanie).
3.Podkopywanie chrześcijańskiej rodziny w sposób bezpośredni, przez legalizację rozwodów, czy też pośrednio, poprzez promowanie niemoralności.
4.Staranie, aby dzieci nie były wychowywane jako członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, a przede wszystkim, aby otrzymały naturalistyczną formację w szkołach.
5.Koncentrację własności w rękach niewielu; czy to nominalnie w postaci własności państwowej, tj. partii znajdującej się przy władzy, czy też w rękach manipulatorów finansowych.
6.Tworzenie systemu …
More
12 more comments
Igor75
2431

Oto skutki seksualizacji dzieci

Oto skutki seksualizacji dzieci Seksedukacja wciska się przedszkoli, postępowi politycy walczą o ustawę o obowiązkowej edukacji sześciolatków, a samozwańczy edukatorzy na siłę chcą odzierać małoletnich …More
Oto skutki seksualizacji dzieci
Seksedukacja wciska się przedszkoli, postępowi politycy walczą o ustawę o obowiązkowej edukacji sześciolatków, a samozwańczy edukatorzy na siłę chcą odzierać małoletnich z godności, tylko po to, aby zrealizować założenia określonej linii ideologicznej. Tymczasem skutki takiego stanu rzeczy mogą być opłakane.
Kilka dni temu dziennik "Fakt" opisał szokującą historię, jaka wydarzyła się w Radomiu. 6-letnia dziewczynka została zgwałcona przez swoich kolegów z osiedla. Co najbardziej wstrząsające, gwałcicielami były... dzieci.
Najstarszy ze sprawców przestępstwa ma 12 lat, a najmłodszy 8 lat.

Młodociani gwałciciele nie poniosą jednak żadnej odpowiedzialności karnej. Zgodnie z polskim prawem w takich przypadkach może być orzeczony wyłącznie nadzór kuratora. O odizolowaniu sprawców nie ma mowy. Teraz 6-letnia dziewczynka boi się wychodzić z domu. Każdego dnia może spotkać swoich oprawców.
Z pewnością to nie wyobraźnia podpowiedziała chłopcom, jak wygląda seks …More
Igor75
Edukacja człowieka polega na tym, że jeśli się "dziś" czegoś nauczy, to "jutro" zaczyna stosować. Łatwo wyobrazić sobie skutki. wsumie.pl/tylko-u-nas …More
Edukacja człowieka polega na tym, że jeśli się "dziś" czegoś nauczy, to "jutro" zaczyna stosować. Łatwo wyobrazić sobie skutki.
wsumie.pl/tylko-u-nas/75073-nie-ma-uc…
Igor75
Kilka dni temu dziennik "Fakt" opisał szokującą historię, jaka wydarzyła się w Radomiu. 6-letnia dziewczynka została zgwałcona przez swoich kolegów …More
Kilka dni temu dziennik "Fakt" opisał szokującą historię, jaka wydarzyła się w Radomiu. 6-letnia dziewczynka została zgwałcona przez swoich kolegów z osiedla. Co najbardziej wstrząsające, gwałcicielami były... dzieci.
Najstarszy ze sprawców przestępstwa ma 12 lat, a najmłodszy 8 lat.
Igor75
329

Salafici w Niemczech wzywają do „świętej wojny”

Salafici w Niemczech wzywają do „świętej wojny” „Dla studni w Afryce” – pod takim hasłem zwolennicy salafizmu zbierali fundusze w ramach festiwalu w Dortmundzie. Podczas uroczystości wygłoszone …More
Salafici w Niemczech wzywają do „świętej wojny”
„Dla studni w Afryce” – pod takim hasłem zwolennicy salafizmu zbierali fundusze w ramach festiwalu w Dortmundzie. Podczas uroczystości wygłoszone zostały także wykłady przez znanych w Niemczech salafickich kaznodziei. Jeden z duchownych, Abu Dujana, wezwał niemieckich muzułmanów do „świętej wojny” w Syrii i Egipcie.
„Pierwotny cel festiwalu salafickiego był bardzo szczytny (…) Jak się jednak okazało, obok zbierania funduszy na studnie w Afryce najważniejszą rolę odegrały wykłady znanych salafickich duchownych” – informuje „DerWesten”. Znawca islamu, Thomas Tartsch, potwierdził w rozmowie z „Evangelische Nachrichtenagentur”, że „w festiwalu wzięło udział ok. 700 osób, w tym dzieci i młodzież”. Z informacji udzielonych portalowi wynika również, że „organizator spotkania, Raphael Weretycki zabronił uczestnikom korzystania z kamer, a politologa Thomasa Tartscha wraz dziennikarzem radiowym WDR wyproszono za drzwi sali, w której salaficcy …More
Igor75
16533

Mowa nienawiści kluczem kontroli internetu

Mowa nienawiści kluczem kontroli internetu Mowa nienawiści: ONZ bierze na cel internet i media społeczne. Bolszewickie propozycje żydów z ONZ. Biuro Praw Człowieka przy ONZ wyraziło obawy w imieniu …More
Mowa nienawiści kluczem kontroli internetu
Mowa nienawiści: ONZ bierze na cel internet i media społeczne. Bolszewickie propozycje żydów z ONZ.
Biuro Praw Człowieka przy ONZ wyraziło obawy w imieniu ONZ. ONZ twierdzi, że dochodzi do szybkiego rozprzestrzeniania się mowy nienawiści na tle rasowym w wymiarze ponadgranicznym za pośrednictwem internetu i sieci mediów społecznościowych.
Flavia Pansieri, niedawno mianowana na zastępcę Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka w tym biurze stwierdziła, że rasistowskie poglądy w internecie są „spotęgowane brakiem powszechnie akceptowalnej definicji, czym jest mowa nienawiści„.
Według wykładowcy prawa konstytucyjnego z USA, Jaya Sekulow, prawnika i założyciela Amerykańskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (ACLJ), „Rosja naciska na podjęcie działań, jakie oddadzą kontrolę nad internetem z rąk podmiotu z siedzibą w USA do rąk ONZ. Taka zmiana dałaby bezprecedensowe uprawnienia dla ONZ, a jego akceptacja oznacza tylko jedno:.. cenzurę
Pani Pansieri …More
Igor75
rex 2013-09-29 00:22:30 Do Protestantów, heretyków i innych zbuntowanych schizmatyków, nie uznających swych biskupów, szczególnie do igorka-ignorkaMore
rex 2013-09-29 00:22:30
Do Protestantów, heretyków i innych zbuntowanych schizmatyków, nie uznających swych biskupów, szczególnie do igorka-ignorka:
"Sam szatan jest tu i teraz i każdy z nas walczy z nim, jak umie i jak chce - jeśli chce"
----------------------------------------------
Ano widać w kim siedzi szatan! Reksiu do spowiedzi - marsz!!!
Igor75
rex 2013-09-29 00:22:30 Do Protestantów, heretyków i innych zbuntowanych schizmatyków, nie uznających swych biskupów: "Sam szatan jest tu i teraz i …More
rex 2013-09-29 00:22:30
Do Protestantów, heretyków i innych zbuntowanych schizmatyków, nie uznających swych biskupów:
"Sam szatan jest tu i teraz i każdy z nas walczy z nim, jak umie i jak chce - jeśli chce"
----------------------------------------
W Najświętsze Imię Jezusa Chrystusa, mówię ci precz szatanie!!!
14 more comments
Igor75
113.5K

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii św.

III. NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII Uwzględniając rozwój posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w die-cezjach polskich oraz postanowienia II Polskiego Synodu Plenarnego, gdzie dla stałego …More
III. NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII
Uwzględniając rozwój posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w die-cezjach polskich oraz postanowienia II Polskiego Synodu Plenarnego, gdzie dla stałego akolity podany jest niższy wiek dopuszczenia do tej posługi, oraz biorąc pod uwagę głosy biskupów i przedłożenie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Konferencja Episkopatu Polski określa, co następuje:
1. Biskupi diecezjalni mogą upoważnić mężczyzn, a także siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego w wieku 25 do 65 lat do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.
2. Kandydaci powinni odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.
3. Kandydat winien znać podstawowe prawdy katechizmowe oraz najważniejsze zagadnienia teologiczno-liturgiczne. Szczegółowe zagadnienia wylicza instrukcja dotycząca formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W zależności od miejscowych warunków biskup może polecić …More
nukula
Wielkie dzięki 👍
nukula
słuchajcie może ktoś z Was kojarzy sytuację ze Starego Testamentu, kiedy pod jakimś dowódcą wojsk i jego armią zapadła się ziemia. Kojarzycie tą postać …More
słuchajcie może ktoś z Was kojarzy sytuację ze Starego Testamentu, kiedy pod jakimś dowódcą wojsk i jego armią zapadła się ziemia. Kojarzycie tą postać? Proszę dajcie znać.
9 more comments
Igor75
31.9K

Nie ma miejsca dla Boga, jest dla prostytutek. Ostateczny upadek Szwajcarii

Nie ma miejsca dla Boga, jest dla prostytutek. Ostateczny upadek Szwajcarii Kilka tygodni temu rząd Szwajcarii podjął decyzję o wyrzuceniu z hymnu odniesień do Boga, bo jest to zbyt „staroświeckie”.…More
Nie ma miejsca dla Boga, jest dla prostytutek. Ostateczny upadek Szwajcarii
Kilka tygodni temu rząd Szwajcarii podjął decyzję o wyrzuceniu z hymnu odniesień do Boga, bo jest to zbyt „staroświeckie”. Teraz Zurychu wcielono w życie iście „nowoczesny” pomysł – postawiono budki dla kierowców, w których „swobodniej” będzie można korzystać z usług prostytutek.
Nie dość, że budki finansowane są z pieniędzy miejskich, to jeszcze ich otwarcie – zaplanowane na 26 sierpnia – ma odbyć się podczas oficjalnej uroczystości.
Pomysł ustawienia budek wyszedł od władz Zurychu, ale został zaakceptowany przez mieszkańców miasta w jednym z często odbywających się w Szwajcarii referendum. W ogłoszeniu reklamującym „przystań” napisano, że będą z niej mogli skorzystać „tylko samotni kierowcy w godz. od 19 wieczorem do 5 rano”. Do wyboru będą mieli usługi 40 nierządnic.
Skąd wzięła się wulgarna inicjatywa władz miasta? Włodarze Zurychu tłumaczą, że chcieli uporać się z problemem prostytutek, które oferowały swoje …More
alanowa
Niemcy zatwierdzają trzecią płeć... Czy Baphomet nie jest obojnakiem??
LovVal
👌 🤬 🙏 🙏 🙏
One more comment
Igor75
6594

Kiedy rządzi szatan

Kiedy rządzi szatan Czy książę ciemności już opanował świat i rządzi? Dialog zamieszczony w tym artykule jest oparty na wymianie uwag recenzenckich na temat książki Hugh Akinsa „Synagogue Rising” przez …More
Kiedy rządzi szatan
Czy książę ciemności już opanował świat i rządzi?
Dialog zamieszczony w tym artykule jest oparty na wymianie uwag recenzenckich na temat książki Hugh Akinsa „Synagogue Rising” przez Jamesa B. Phillipsa i innych komentatorów. Lasha Darkmoon poddała tekst edycji i skróciła dialog nadając mu formę żywej debaty.
James B. Phillips: Grupa żydowskich psychopatów – stojących za wybuchem rewolucji francuskiej i rosyjskiej, dwóch wojen światowych, Soborem Watykańskim II, atakami z 9/11 i fałszywką „Wojny z terrorem” – wyraźnie nie stanowi żydostwa jako całości. Jak argumentuje Hugh Akins w swej wybitnej, 750-stronicowej książce, Synagogue Rising, ta banda rewolucyjnych żydów musi zostać zdemaskowana, musi zderzyć się z naszym oporem i zostać pokonana, bo w przeciwnym razie Zorganizowane Zło zatriumfuje.
R: Mogę powiedzieć o tym, co dzieje się z katolicyzmem w Teksasie, i mogę powiedzieć z absolutną pewnością, że nazywanie tego „katolicką książką” jest mylące. Katolicy w tej …More
jadwiska
Kiedy się modlisz, kiedy zapisujesz to, co ci mówię, szatan czyni wszystko, aby cię nie tylko rozproszyć i od tego odwrócić lecz jeszcze, aby cię …More
Kiedy się modlisz, kiedy zapisujesz to, co ci mówię, szatan czyni wszystko, aby cię nie tylko rozproszyć i od tego odwrócić lecz jeszcze, aby cię zniecierpliwić, a kiedy mu się to nie uda wbić w pychę... Szatan z pychy zgrzeszył, trwa w niej i na wieki pozostanie. zwalczać go trzeba cnotą przeciwną- pokorą. Jeśli dziś wieczór zamiast niecierpliwić się postanowisz w akcie pokory "milczeć, przyjąć, cierpieć, ofiarować się", szatana zwalczysz umartwieniem swojego "ja". To "ja" jest pyszne a szatan upokorzony i rozgniewany rzuci po jakimś czasie swą zdobycz. W tym przypadku zdobyczą byłeś ty, bo diabeł posługując się X-em miał na celu ciebie. Powiedziałem, że został "upokorzony", bo nic nie odstrasza go tak jak akt pokory. to, że człowiek od niego z natury niższy jego zwycięża, gniewa go i rani.
Jakże bardzo mylą się ci, którzy zmaterializowani a więc zaślepieni w imię swej osobowości, czyli swojego "ja" pełnego pychy, próżności i zarozumiałości, pozwalają tym namiętnością wzrastać i tym …More
Igor75
Światem rządzi masoneria, a na forum rządzą trolle z sekty DN 😜 😜
4 more comments
Igor75
33410.7K
Tańce żydowskie w Kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku. 12 maja 2013 roku w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku odbył się pokaz tańców żydowskich. W tradycji żydowskiej kobiety i …More
Tańce żydowskie w Kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku.
12 maja 2013 roku w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Słupsku odbył się pokaz tańców żydowskich. W tradycji żydowskiej kobiety i mężczyźni tańczą osobno, przy czym taniec to nie tylko rozrywka, ale też forma rozmowy z Bogiem i składanie Mu hołdu. W Słupsku tańce prezentowały wyłącznie kobiety.
www.youtube.com/watch
04:54
alino
Patrí táto muzika do kostela? A tanečky jsou náhrada pokání??
alica32
Czy takiej imprezy nie można zrobić w synagodze czy gdziekolwiek, ale nie w Kościele Katolickim. . To skoro pokaz tańców żydowskich to dlaczego nie …More
Czy takiej imprezy nie można zrobić w synagodze czy gdziekolwiek, ale nie w Kościele Katolickim. . To skoro pokaz tańców żydowskich to dlaczego nie ukraińskich,ruskich,meksykańskich,tureckich itd To wtedy na całego bedemy se tańcować i baletować w kościółkach - ile wlezie 😊 👏
332 more comments
Igor75
16691

Kapcie czy miecz?! Wybieraj!

Kapcie czy miecz?! Wybieraj! Co mężczyzna wiedzieć powinien? Zacznijmy od początku, bo facet musi mieć wszystko porządnie w głowie poukładane... Co to w ogóle jest ta "modlitwa"?! Jeśli przypomnisz …More
Kapcie czy miecz?! Wybieraj!
Co mężczyzna wiedzieć powinien?
Zacznijmy od początku, bo facet musi mieć wszystko porządnie w głowie poukładane... Co to w ogóle jest ta "modlitwa"?! Jeśli przypomnisz sobie pierwsze lekcje katechizmu, na które chodziłeś z mniejszym lub większym zapałem, to pewnie od razu nasunie się na myśl prosta definicja: modlitwa to rozmowa z Bogiem. Prawda, ale w przypadku osoby, która ma już za sobą czasy Pierwszej Komunii, warto tą definicję nieco rozwinąć… Spróbujemy więc przedstawić tutaj pewne sprawy dotyczące modlitwy w świetle kilku wątpliwości, które czasem słyszę z ust facetów tych młodszych i tych starszych, a które tyczą się modlitwy lub jej braku w duchowym życiu mężczyzny… Zaczynamy!
"Gdy wchodzę do Kościoła w tygodniu to widzę na Mszy same kobiety! A i w niedzielę jest tylko nieco lepiej – dziesięć kobiet na jednego mężczyznę! I kto mi powie, że modlitwa to męska rzecz?!"
"Modlitwa jest dla dziewczyn – to one lubią gadać i gadać… Ja nie potrafię, a swoje …
More
michasia
Obyś był zimny albo gorący! Skoro jednak jesteś letni, a nie zimny ani gorący, wypluję cię z moich ust. (Ap 3,15-16)More
Obyś był zimny albo gorący! Skoro jednak jesteś letni, a nie zimny ani gorący, wypluję cię z moich ust.
(Ap 3,15-16)
michasia
Ciepłe kapcie albo zbroja Boża Nałóżcie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły mogli stawić opór i ostali się dzięki pokonaniu wszelkich przeszkód …More
Ciepłe kapcie albo zbroja Boża
Nałóżcie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły mogli stawić opór i ostali się dzięki pokonaniu wszelkich przeszkód. Stańcie więc i przepaszcie wasze biodra prawdą, załóżcie pancerz sprawiedliwości, a na nogi włóżcie gotowość głoszenia dobrej nowiny pokoju. Zawsze miejcie tarczę wiary, dzięki której będziecie mogli gasić wszelkie ogniste pociski Złego. Przyjmijcie też hełm zbawienia oraz miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. (Ef 6,13-17)
14 more comments
Igor75
38.3K

Martwi lekarze nie kłamią

Martwi lekarze nie kłamią “Dead Doctors Don’t Lie” Przeczytajcie go uważnie, bo informacje w nim zawarte mogą uratować zdrowie, a nawet życie wasze i waszej rodziny oraz znajomych Dr Joel Wallach …More
Martwi lekarze nie kłamią
“Dead Doctors Don’t Lie”
Przeczytajcie go uważnie, bo informacje w nim zawarte mogą uratować zdrowie, a nawet życie wasze i waszej rodziny oraz znajomych
Dr Joel Wallach został nominowany w 1991 roku do nagrody Nobla
Tym wszystkim, którzy urodzili się lub mieszkali przez dłuższy czas na farmie, muszę powiedzieć, że jesteście ludźmi mojego pokroju. Ja właśnie urodziłem się i wychowałem na farmie. Moi rodzice prowadzili hodowlę bydła rzeźnego. Jak wiecie zapewne, by móc zarobić na hodowli, należy produkować własną żywność. W związku z tym uprawiali kukurydzę i soję.
Raz w tygodniu przyjeżdżał do nas na farmę specjalny samochód z urządzeniem, które rozdrabniało siano, kukurydzę i fasolkę. Do tego dodawaliśmy odpowiednią dawkę witamin i minerałów i dopiero taką mieszanką przez okres 6 miesięcy karmiliśmy nasze bydło, a następnie sprzedawaliśmy je do rzeźni. Ciągle zastanawiało mnie wtedy, dlaczego bydło, które karmione jest wyłącznie naturalną paszą, dostaje dodatkowo …More
Igor75
Służba zdrowia tylko dla ludzi władzy. Zwykłym Polakom pozostaje umieranie Na niektóre specjalistyczne wizyty umawiać się trzeba z rocznym wyprzedzeniem …More
Służba zdrowia tylko dla ludzi władzy. Zwykłym Polakom pozostaje umieranie
Na niektóre specjalistyczne wizyty umawiać się trzeba z rocznym wyprzedzeniem. Dziennikarka „Gazety Krakowskiej” udowodniła jednak, że na taką wizytę można być przyjętym nawet w dniu, w którym wykona się telefon do placówki. Wystarczy należeć do układu władzy.
Dziennikarka zadzwoniła do szpitali: w Oświęcimiu, Wadowicach, Olkuszu i Chrzanowie. Przedstawiła się jako sekretarka starosty i zapytała, na kiedy może zapisać szefa do kardiologa. Prosiła o jak najszybszy termin.
W jednej z placówek okazało się, że miejsce dla starosty znalazłoby się od razu, w innej wizytę można było nawet dopasować do grafiku starosty!!!
Chwilę później dziennikarka zatelefonowała do tych samych placówek. Przedstawiła się jako przeciętny „Kowalski” i próbowała umówić wizytę dla „schorowanej babci”. Jak się okazuje, dowiedziała się wtedy, że kardiolodzy do końca sierpnia są na urlopie i nie ma żadnej możliwości na wizytę. Pierwszy …More
daniel.k
Jeśli nie zainwestujecie w swoje zdrowie i zdrowie waszych bliskich, będziecie musieli wydać duże pieniądze na leczenie siebie i swojej rodziny u lekarzy …More
Jeśli nie zainwestujecie w swoje zdrowie i zdrowie waszych bliskich, będziecie musieli wydać duże pieniądze na leczenie siebie i swojej rodziny u lekarzy takich, jak cytowany powyżej. Będziecie spłacać domy, mercedesy, wakacje swoich lekarzy i firm ubezpieczeniowych. Bierzcie przy tym pod uwagę, że z tych pieniędzy ani jeden cent nie pójdzie na badania, lecz wszystkie do prywatnych kieszeni. Owszem, władze każdego kraju wydają duże pieniądze na badania medyczne, ale pochodzą one z budżetu, który zasilany jest przecież waszymi podatkami.
One more comment
Igor75
104.5K
Jaka jest obecna sytuacja moralna i duchowa Kościoła. Julio Loredo - prezes włoskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji analizuje zgubny wpływ procesu modernizacji na Kościół www.youtube.com/watchMore
Jaka jest obecna sytuacja moralna i duchowa Kościoła.
Julio Loredo - prezes włoskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji analizuje zgubny wpływ procesu modernizacji na Kościół
www.youtube.com/watch
21:15
Igor75
Julio Loredo - prezes włoskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji analizuje zgubny wpływ procesu modernizacji na Kościół.
Igor75
Kirkor1000 2013-08-01 12:04:02 1 List do Tymoteusza 6, 3 - Wady błędnowierców 3 Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego …More
Kirkor1000 2013-08-01 12:04:02
1 List do Tymoteusza 6, 3 - Wady błędnowierców
3 Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego JezusaChrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, 4 jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, 5 ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy - ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.
------------------------------------
Ten list do Tymoteusza idealnie pasuje do ciebie! Przypomnij sobie wszystkie urągania ludziom, począwszy od konta carpediem1, poprzez wszystkie następne. Nie jedna osoba uroniła łzę przez twoje chamskie komentarze.
8 more comments
Igor75
3497

Masoneria obecna w Polsce

Masoneria obecna w Polsce Ks. Andrzej Zwoliński Papież Klemens XII jako pierwszy w ostrych słowach potępił masonerię. Zabronił katolikom, pod karą klątwy kościelnej, należenia do masonerii i współpracy …More
Masoneria obecna w Polsce
Ks. Andrzej Zwoliński
Papież Klemens XII jako pierwszy w ostrych słowach potępił masonerię. Zabronił katolikom, pod karą klątwy kościelnej, należenia do masonerii i współpracy z nią
Opinia Kościoła w ocenie masonerii jest jednoznaczna i nie uległa zmianie od 28 kwietnia 1738 r., gdy papież Klemens XII ogłosił bullę „In eminenti apostolatus speculo”. Jako pierwsza potępiła ona w ostrych słowach masonerię (działającą w swych nowożytnych strukturach od 1717 r.). Papież zabronił katolikom, pod karą klątwy kościelnej, należenia do masonerii i współpracy z nią pod jakąkolwiek postacią. Ten sąd Kościoła został później powtórzony ponad 400 razy przez Urząd Nauczycielski Kościoła (w tym w 14 encyklikach).
Wnioski z dialogu Kościoła z masonerią
Po Soborze Watykańskim II zostały podjęte próby dialogu Kościoła z masonerią, który trwał ok. 20 lat. Okazało się jednak szybko, że dialog ten jedynie potwierdza dotychczasowe stanowisko Watykanu. Wspólne rozmowy rozpoczęły się w …More
daniel.k
1. Masoneria uwypukla w swych założeniach światopoglądowych humanitarne i etyczne tendencje. Co do założeń religijnych pozostawia swym członkom decyzję …More
1. Masoneria uwypukla w swych założeniach światopoglądowych humanitarne i etyczne tendencje. Co do założeń religijnych pozostawia swym członkom decyzję subiektywną. Takiej postawy nie da się pogodzić z wiarą w objawione prawdy Boże, autentycznie wyjaśnione przez Urząd Nauczycielski Kościoła;
daniel.k
Po Soborze Watykańskim II zostały podjęte próby dialogu Kościoła z masonerią, który trwał ok. 20 lat. Okazało się jednak szybko, że dialog ten …More
Po Soborze Watykańskim II zostały podjęte próby dialogu Kościoła z masonerią, który trwał ok. 20 lat. Okazało się jednak szybko, że dialog ten jedynie potwierdza dotychczasowe stanowisko Watykanu. Wspólne rozmowy rozpoczęły się w Wiedniu (1968 r.) i były kontynuowane w Innsbrucku, Augsburgu, Norymberdze i Einsiedeln. W latach 1974-80 odbywały się oficjalne rozmowy z polecenia Niemieckiej Konferencji Episkopatu i zjednoczonych lóż Niemiec.
One more comment
Igor75
5803

Homoseksualni ojcowie adopcyjni gwałcili dziecko przez 4 lata

Homoseksualni ojcowie adopcyjni gwałcili dziecko przez 4 lata Amerykanin i Nowozelandczyk nie tylko sami gwałcili adoptowanego syna, ale udostępniali go także całej grupie pedofilów. Proceder „…More
Homoseksualni ojcowie adopcyjni gwałcili dziecko przez 4 lata
Amerykanin i Nowozelandczyk nie tylko sami gwałcili adoptowanego syna, ale udostępniali go także całej grupie pedofilów. Proceder „wypożyczania” trwał od 2 do 6 roku życia dziecka, ale przez „ojców” gwałcony był najprawdopodobniej już o wiele wcześniej.
Amerykanin, Mark J. Newton, został już skazany na karę 40 lat pozbawienia wolności oraz na zapłatę odszkodowania w wysokości 400 tys. dolarów. Jego nowozelandzki partner, Peter Truong, oczekuje jeszcze na proces.
Para żyła od 2002 w australijskim Cairns. Od 2002 szukali matki zastępczej dla dziecka, które chcieli wychowywać. W Rosji znaleźli kobietę, która za 8 tys. dolarów zgodziła się urodzić dla nich dziecko. W 2005 kilka dni po narodzinach, homoseksualiści przewieźli chłopca do Australii. O sprawie poinformowała nawet australijska telewizja.
Jak poinformowała rosyjska stacja RT Novosti, para wykorzystywała adoptowanego syna niemal od urodzenia. Jedno z nagrań wedle doniesień …More
mirriam
🙏 🙏 🙏
michasia
Tym zboczkom zafundowałabym sterylizację!
3 more comments
Igor75
1182K

Żydówka Gronkiewicz Waltz buduje meczet w Warszawie!

Żydówka Gronkiewicz Waltz buduje meczet w Warszawie Przy rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie z ziemi wyszła już budowa meczetu. Powstaje głównie dzięki pieniądzom saudyjskiego sponsora. – …More
Żydówka Gronkiewicz Waltz buduje meczet w Warszawie
Przy rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie z ziemi wyszła już budowa meczetu. Powstaje głównie dzięki pieniądzom saudyjskiego sponsora. – Będziemy się tam modlić i tłumaczyć Polakom, że islam jest religią umiarkowaną – zapowiadaj muzułmański inwestor.
W sąsiedztwie centrum handlowego Blue City rosną nowe mury. Powstaje tu trzykondygnacyjny budynek Ośrodka Kultury Muzułmańskiej. Gotowa jest już część podziemna i wylane ściany parteru. Budynek zaprojektowała pracownia KAPS Architekci. Ma być gotowy jesienią.
Nad 12-metrową bryłą meczetu górować będzie 18-metrowa wieża – nowoczesna wersja minaretu.- Nie zamierzamy jednak nadawać z niego na okolicę głosu muezina wzywającego do modlitwy. Będzie słyszalny tylko w sali modlitw – zapewnia Samir Ismail, przewodniczący Ligi Muzułmańskiej w RP.Saudyjski sponsorLiga – jak czytamy na jej stronie internetowej – powstała w 2001 r. z inicjatywy polskich muzułmanów. Skupia jednak głównie przyjezdnych …
More
Acheron shares this
Artykuły. artykułyMore
Artykuły.
artykuły
daniel.k
Teraz Muzułmański Związek Religijny walczy o odzyskanie zabranej po wojnie działki lub przyznanie zastępczej. – Miasto Warszawa i Ministerstwo Spraw …More
Teraz Muzułmański Związek Religijny walczy o odzyskanie zabranej po wojnie działki lub przyznanie zastępczej. – Miasto Warszawa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odmówiły nam zwrotu naszej własności, więc się odwołujemy. Mamy 5 tys. członków, ale to licząca około 180 osób Liga Muzułmańska dostała szybko zgodę na budowę meczetu – żali się Miśkiewicz.
17 more comments
Igor75
172.2K

Przyjmowanie Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa

Przyjmowanie Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa W ostatnich latach coraz bardziej nasila się w Kościele powszechnym spór pomiędzy tzw. modernistami i tradycjonalistami odnośnie formy godnego przyjmowania …More
Przyjmowanie Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa
W ostatnich latach coraz bardziej nasila się w Kościele powszechnym spór pomiędzy tzw. modernistami i tradycjonalistami odnośnie formy godnego przyjmowania Komunii Świętej. Zanim przedstawimy argumenty obydwu stron, postawmy najpierw pytanie o charakterze fundamentalnym: czym jest przyjęcie Komunii Świętej?
Jak poucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego, Komunia Święta jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie (por. KKK 1405), a przystępowanie do Komunii Świętej to przyjmowanie samego Chrystusa, który ofiarował się za nas (por. KKK 1382). Dobitnie prawdę tę wyrażają słowa Jezusa zapisane na kartach Ewangelii wg św. Jana: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 51).
Jest rzeczą znamienną, iż w źródłowych dokumentach Soboru Watykańskiego II nie znalazły się zalecenia co do nowych form przyjmowania Komunii …More
Igor75
Klęczenie. Jak zachowuje się człowiek, gdy wzbiera pychą? Wyprostowuje się, wznosząc głowę, barki i całą swą postać. Wszystko w nim mówi: "Jestem …More
Klęczenie.
Jak zachowuje się człowiek, gdy wzbiera pychą? Wyprostowuje się, wznosząc głowę, barki i całą swą postać. Wszystko w nim mówi: "Jestem większy niż ty! Więcej znaczę niźli ty!"
Natomiast gdy ktoś jest pokorny duchem, gdy czuje się małym, wówczas pochyla głowę, zgina całą swą postać, słowem, "uniża się". I to tym głębiej, im większy jest ten, kto przed nim stoi, a im mniej on sam znaczy w oczach własnych.
Kiedy zaś odczuwamy wyraźniej swoją małość, jak nie wtedy, gdy stajemy przed Bogiem? Wielki Bóg, który był wczoraj, jak i dzisiaj, jak po stu latach i po tysiącu! Który napełnia i ten mój pokój, i całe miasto, i szeroki świat, i niezmierzone gwiaździste niebo. Bóg, wobec którego wszystko jest jakby pyłek drobny. Święty Bóg, czysty, sprawiedliwy, Bóg nieskończonej wspaniałości... Jakiż On wielki... a ja taki mały! Tak mały, iż w ogóle nie mogę się z Nim porównać; tak mały, iż jestem niczym wobec Niego!
Narzuca się samo przez się, że przed Jego obliczem nie można jawić się w …More
Igor75
ptyś 2013-07-07 00:53:00 Igor75 2013-07-07 00:50:21 Zanim weźmiesz się do usuwania drzazgi z oka swojego brata, usuń najpierw belkę ze swojego oka. …More
ptyś 2013-07-07 00:53:00
Igor75 2013-07-07 00:50:21
Zanim weźmiesz się do usuwania drzazgi z oka swojego brata, usuń najpierw belkę ze swojego oka.
_________________________________
Żeby cytowac Pismo Święte, trzeba przestać studiować Talmud!
😜
15 more comments
Igor75
371.5K

Kłamstwo Kiko Argüello w sprawie przeproszenia go przez o. Henryka Zoffoliego

Wystąpienie Księdza Marcello w sprawie rzekomego przeproszenia Kiko Argüello ze strony o. Henryka Zoffoliego Wielu pisało o neokatechumenach: ojciec Zoffoli, ks. Conti, Frugiuele, ks. Guglielmo Fichara …More
Wystąpienie Księdza Marcello w sprawie rzekomego przeproszenia Kiko Argüello ze strony o. Henryka Zoffoliego
Wielu pisało o neokatechumenach: ojciec Zoffoli, ks. Conti, Frugiuele, ks. Guglielmo Fichara /dyrektor Wydziału Katechetycznego w Foggia/. Lecz kiedy zacząłem mówić katechistom neokatechumenalnym o dziełach ojca Zoffoli, odpowiedzieli mi, że o. Zoffoli przed swoją śmiercią miał jakoby prosić Kiko o wybaczenie. Wiem, że są tu osoby, które były obecne przy tym spotkaniu. Chciałbym wiedzieć, czy to rzeczywiście prawda czy nie, że o. Zoffoli zmienił swoje stanowisko.
/Przywołuje się panią Giovannę i panią Marię-Pię, które były przy tym spotkaniu./
PANI GIOVANNA:
Dnia 1 czerwca /ubiegłego roku, 1996/ przybył Kiko, by odwiedzić ojca Zoffoli. W szpitalu, przy ojcu Zoffoli, byłyśmy ja i pani Maria-Pia z synem. Oni rzeczywiście się uścisnęli, jak rozpowiada Kiko /lub ktoś w jego zastępstwie/.
Słyszeliśmy te krążące pogłoski, że ojciec Zoffoli miał wyrazić swój żal, ale to nieprawda (…More
michasia
Pagob 2013-06-21 22:02:15 @michasia - hola, hola do przedszkola... jak nie umie czytać ze zrozumieniem ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, aaa - od …More
Pagob 2013-06-21 22:02:15
@michasia - hola, hola do przedszkola... jak nie umie czytać ze zrozumieniem ...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
aaa - od dawna jesteś w tym przebraniu?
Pagob
@michasia - hola, hola do przedszkola... jak nie umie czytać ze zrozumieniem ...
35 more comments
Igor75
31838

Arcybiskup Marceli Lefebvre - Apostoł czasów ostatecznych

Arcybiskup Marceli Lefebvre - Apostoł czasów ostatecznych Na przestrzeni dwóch tysiącleci Kościół nękany był przez wiele kryzysów, które głęboko nim wstrząsały. Były to czasy chociażby arianizmu …More
Arcybiskup Marceli Lefebvre - Apostoł czasów ostatecznych
Na przestrzeni dwóch tysiącleci Kościół nękany był przez wiele kryzysów, które głęboko nim wstrząsały. Były to czasy chociażby arianizmu, który — zdawałoby się — całkowicie opanował duchowieństwo w IV wieku. Niemałe spustoszenia poczynił również protestantyzm, odrywając wiele dusz od Kościoła, czy chociażby rewolucja francuska, tak gwałtownie atakująca wiarę katolicką — jej echo pobrzmiewa coraz głośniej w dzisiejszych czasach.
Spoglądając od tej strony na historię Kościoła można zauważyć, że przy każdym upadku życia religijnego Opatrzność Boża wzbudzała wielkich wojowników walczących o zachowanie wiary. Często znienawidzeni nawet przez najbliższych, pozornie osamotnieni, wspierani jednak przez łaskę Bożą, dokonywali w ludzkim mniemaniu rzeczy niemożliwych: podnosili Kościół z upadku i pociągali przy tym jeszcze więcej dusz do Pana Boga. Każdy z nas słyszał o tak wielkich osobistościach jak św. Atanazy, św. Franciszek z Asyżu czy …More
Pagob
@daniek k. - miłosierdzie Pana to nie iskra XXw. - to istota zbawienia od Paschy Jezusa, jak więc "zapomniany" fakt mógł być sprawowany przez KK w …More
@daniek k.
- miłosierdzie Pana to nie iskra XXw. - to istota zbawienia od Paschy Jezusa, jak więc "zapomniany" fakt mógł być sprawowany przez KK w każdej mszy św. - i był nawet zapomniany przez Trydent (?) skoro Pan musiał o tym przypominać w okresie mszy trydenckiej ???
- to się kupy nie trzyma... albo kapłani w okresie trydentu nie rozumieli, co sprawują we mszy św... istotę zbawienia - miłość Boga do grzesznika...
- wtedy sobór ma jak najbardziej sens, bo przypomina o MISTERIUM PASCHALNYM JEZUSA CHRYSTUSA uobecnianym w każdej mszy św.
- MIŁOSIERDZIE BOŻE jest głoszone w EWANGELII od początku istnienia KK: że Bóg posłał z miłości na świat (J3,16) swego Syna, aby nas wybawił od szatana, grzechu i śmierci - co tu jest do "zapominania" ??? że Bóg kocha człowieka do szaleństwa krzyża ??? że wybacza mu grzechy, że otwiera na nowo Niebo ???
- to jest po prostu EWANGELIA, a tę na cały świat roznosił papież JPII - jako iskra Boża (wcześniej żaden z papieży tego nie robił !!!)
daniel.k
Pagob 2013-06-22 23:53:07 @ Jedno proste pytanie: - czy Łagiewniki są znane na całym świecie... ? ________________________________________ A po co mają …More
Pagob 2013-06-22 23:53:07
@ Jedno proste pytanie:
- czy Łagiewniki są znane na całym świecie... ?
________________________________________
A po co mają być sławne Łagiewniki?
Tu nie o Sanktuarium chodzi lecz o głoszenie światu Miłosierdzia Bożego!
Przestań mącić.
29 more comments
Igor75
3546

Podpalił się, bo "był załamany i zrozpaczony sytuacją". "Nie mam pracy a MOPR nam odmawia …

Podpalił się, bo "był załamany i zrozpaczony sytuacją". "Nie mam pracy a MOPR nam odmawia pomoc… Podpalił się, bo "był załamany i zrozpaczony sytuacją". "Nie mam pracy a MOPR nam odmawia pomocy, …More
Podpalił się, bo "był załamany i zrozpaczony sytuacją". "Nie mam pracy a MOPR nam odmawia pomoc…
Podpalił się, bo "był załamany i zrozpaczony sytuacją". "Nie mam pracy a MOPR nam odmawia pomocy, nie mamy z czego żyć"
Andrzej Filipiak przyjechał do Warszawy z Kielc w nocy w wtorku na środę. Ok. godz. 11 usiadł na ławce przed kancelarią premiera i podpalił się. Nie miał transparentów, nie krzyczał. Jego sytuacja życiowa przygniotła go zbyt wielkim ciężarem. Dawno przekroczył granice bezsilności. 56-letni mężczyzna nie mógł znaleźć pracy i nie otrzymywał pomocy od państwa.
Poprosił mnie o 30 zł na bilet. Powiedział tylko, że jedzie do Warszawy. Ogolił się i wyszedł z domu

– opowiada "Faktowi" jego żona.
W okolicy KPRM był ok. 10. Przez kilkadziesiąt minut krążył dookoła budynków. Jak podają świadkowie, mówił, że został oszukany, że stracił mieszkanie.
Przysiadł się, nic nie mówił. Nagle zaczął oblewać się jakimś płynem z butelki
– relacjonują związkowcy, którzy od kilku dni protestują przed …More
Igor75
Kolejarz podpalił się Dzisiaj przed budynkiem Przewozów Regionalnych w Krakowie protestowali kolejowi związkowcy. Jeden z konduktorów w desperackim …More
Kolejarz podpalił się
Dzisiaj przed budynkiem Przewozów Regionalnych w Krakowie protestowali kolejowi związkowcy. Jeden z konduktorów w desperackim akcie oblał się łatwopalną substancją i podpalił.
Dramat wydarzył się ok. godz. 13. Jego powodem był protest przeciw zwolnieniom na kolei.
42-letni konduktor z ciężkimi oparzeniami dróg oddechowych został przewieziony do szpitala. Zdaniem krakowskiej policji mężczyzna przed podpaleniem oblał się łatwopalną cieczą.
Znajduje się w śpiączce farmakologicznej, jest w ciężkim stanie. Przebywa na oddziale oparzeń w szpitalu im. Rydygiera w Krakowie.
Norbert35
To nie tylko rządu wina, że ludzie chwytają się ''brzytwy'' to także współwinni są wyborcy tego nierządu! Polacy do urn i glosować na Polaków, a nie …More
To nie tylko rządu wina, że ludzie chwytają się ''brzytwy'' to także współwinni są wyborcy tego nierządu!
Polacy do urn i glosować na Polaków, a nie na przybłędów!
One more comment
Igor75
44K
Premier Tusk nie odda Polski! Jan Pietrzak - felieton. Premier Tusk ogłosił "nie oddam Polski bez walki" Czuje się właścicielem Polski, ale narasta w nim strach przed wyborami Wysłał Komisję Wyborczą …More
Premier Tusk nie odda Polski! Jan Pietrzak - felieton.
Premier Tusk ogłosił "nie oddam Polski bez walki" Czuje się właścicielem Polski, ale narasta w nim strach przed wyborami Wysłał Komisję Wyborczą na kurs do Moskwy, bo rosyjskie serwery liczą polskie wybory. Komisja musi znać algorytmy.
www.youtube.com/watch!
04:48
Norbert35
Kto nie szanuje swojego kraju - i to kraju o tak wspaniałej historii i kulturze jak Polska - sam nie zasługuje na najmniejszy szacunek i nie jest godny …More
Kto nie szanuje swojego kraju - i to kraju o tak wspaniałej historii i kulturze jak Polska - sam nie zasługuje na najmniejszy szacunek i nie jest godny szacunku. Szacunek ten objawia się szacunkiem do braci Polaków, do naszego kraju, języka, jego historii oraz wysoką etyką i kulturą osobistą wszędzie gdzie się Polak znajduje.
viva
Anty_modernista - Dokładnie tak jest :( a z Tobą daniel.k zgadzam się w 100% Zawsze było tak, że to co jest tak proste jest ZAWSZE GENIALNE - Sam …More
Anty_modernista - Dokładnie tak jest :(
a z Tobą daniel.k zgadzam się w 100%
Zawsze było tak, że to co jest tak proste jest ZAWSZE GENIALNE - Sam Chrystus mówi ZAINWESTUJĘ W WAS a my jak te osły mówimy NIE - 😜 no to jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie :(
2 more comments
Igor75
16796

Islamska przemoc w polskich domach

Islamska przemoc w polskich domach - Łona waszych kobiet będą bramą, przez którą wejdziemy do Europy – mawiał pewien imam z Belgii. Słowa imama potwierdzają dramatyczne losy Polek oszukanych przez …More
Islamska przemoc w polskich domach
- Łona waszych kobiet będą bramą, przez którą wejdziemy do Europy – mawiał pewien imam z Belgii. Słowa imama potwierdzają dramatyczne losy Polek oszukanych przez muzułmańskich uwodzicieli z kurortów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Ambasada RP w Tunezji opublikowała, ku przestrodze, listy kobiet błagających o pomoc.
Temat wyjazdu Polek na egzotyczne wakacje w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych, był w wiodących mediach chętnie podejmowany i przedstawiany jako wyzwolenie naszych rodaczek z zaściankowej moralności katolickiej, ich otwarcie się na świat oraz wyzbycie kompleksów.
Niektóre tytuły najważniejszych tygodników krzyczały jeszcze kilka lat temu: „Polki jadą po seks”, „Do Egiptu po spełnienie seksualne” itp. W pismach kobiecych pojawiały się nawet poradniki, gdzie znaleźć najlepszego kochanka.
To promowanie seksualnego wyzwolenia Polek wytworzyło modę na romanse z barmanami, kelnerami i boyami hotelowymi z kurortów Hurghady i Sharm el-Sheikh …More
biniobill
Całkiem skutecznie ten gruhus miesza wam w głowach.
alanowa
14 more comments