Tysiące więcej martwych ptaków wkrótce po dodaniu nowych anten 4G+ do istniejących wież komórkowych. Zbieg okoliczności?

W 2020 i 2021 ptaki traciły wzrok, a także spadały z nieba w USA (patrz 1 , 2 ). Na początku tego roku ogłoszono, że stado kosów spadło z nieba w Meksyku. Przyczyn może być wiele, w tym narażenie na promieniowanie elektromagnetyczne (patrz 1 , 2 ), które obejmuje wieże i anteny komórkowe 4G+ i 5G (patrz 1 , 2 , 3 ). W rzeczywistości setki tysięcy, jeśli nie miliony ptaków zginęły podczas ćwiczeń sił powietrznych USA w 2020 r. z 5G i Starlink. Niemniej jednak, pomimo rosnącej liczby skarg, sporów, sprzeciwów i ostrzeżeń (patrz 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ), wdrażanie i zagęszczanie infrastruktury emitującej zarówno 5G, jak i 4G+ trwa na całym świecie, w tym w pobliżu rezerwatów przyrody, gdzie może wpływać na ptaki i inne dzikie zwierzęta. W rzeczywistości, ostatnio doniesiono o bardziej smutnych wiadomościach o ptakach z holenderskiej wyspy Texel. Z Grupy Zadaniowej ds. Telefonów Komórkowych:

„Niebo spada! Niebo spada!” zawołał Kurczak Mały. I niebo spadło, nikt nie słuchał i wszystko było nieruchome.
Poszukiwania w literaturze naukowej frazy ;„elektromagnetyczne” + „skutki biologiczne” przynoszą zdumiewającą liczbę 76 400 badań, więcej badań niż w przypadku większości innych zagrożeń dla środowiska, a mimo to świat nadal toczy się dalej, patrząc jeszcze nie widzi, słuchający, ale głuchy, myląc milczenie z wygodą, postępujące "płomienie w świetlaną przyszłość". Na holenderskiej wyspie Texel, będącej południowym krańcem linii wysp oddzielających Morze Wattowe od Morza Północnego, duża kolonia lęgowa ptaków morskich zwanych rybitwami czubatymi ("wielkie rybitwy" w języku holenderskim) trafiła w zeszłym miesiącu na pierwsze strony gazet umierając. Z 7000 ptaków gniazdujących w rezerwacie De Petten do końca maja, do połowy czerwca nie pozostał żaden. Zebrano 3000 zwłok ptaków, a reszta zmarła lub porzuciła swoje gniazda.

Korespondentka, która przesłała mi tę wiadomość, Antonia z Holandii, wysłała mnie również na holenderską stronę internetową , która monitoruje wszystkie wieże komórkowe i anteny w całym kraju. O katastrofę rybitw obwiniano "ptasią grypę", a ona podejrzewała, że może chodzić o coś innego. Kiedy zajrzałem na stronę internetową, byłem zdumiony. Pierwsze 35 martwych rybitw w De Petten znaleziono 29 maja 2022 roku. Na skraju rezerwatu, a właściwie na terytorium, które zamieszkują rybitwy, znajdują się trzy wieże komórkowe. Według strony internetowej, 18 nowych anten 4G zostało właśnie dodanych do tych wież - 6 przez Vodafone do 83-stopowej wieży 25 maja 2022 r. i 12 przez KPN do 108-stopowej wieży 29 maja 2022 r. Liczba częstotliwości emitowanych przez te dwie wieże wzrosła w ciągu nocy z 5 do 11.

Oprócz tego, że wszystkie te anteny znajdują się tuż przy rezerwacie, De Petten jest położone na północnym brzegu drogi wodnej, która oddziela Morze Północne od Morza Wattowego, a duża liczba anten po obu stronach tej drogi wodnej - anteny w Den Helden na południu i anteny na Texel na północy - jest skierowana na tę ruchliwą drogę wodną, która jest intensywnie wykorzystywana przez statki, które nieustannie przez nią przepływają. W związku z tym, według moich badań, w odległości 7 mil od De Petten znajduje się łącznie 105 anten 4G, które są skierowane bezpośrednio na tę drogę.

Czy rybitwy czubate z Texel były już w złej kondycji z powodu całego promieniowania, na które były narażone w ciągu ostatnich kilku lat? I czy nagły wzrost zarówno liczby anten, jak i liczby częstotliwości ostatecznie je zabił (być może uruchomiono nowe częstotliwości 2,6 GHz, lub wyżej powyżej 3GHz - te same co 5G? dopow.)

Postanowiłem zbadać to dokładniej. To, co odkryłem, zarówno w Holandii, jak i gdzie indziej, jest spójne, ale nie proste. Oto kilka przybliżonych zasad:

(a) Nagły dramatyczny wzrost liczby anten i częstotliwości, których źródło znajduje się w obrębie kolonii lęgowej lub na jej granicy, jest zabójczy. Gniazdujące ptaki nie mogą uniknąć promieniowania; muszą albo opuścić gniazda, albo zginąć.
(b) Efekt anten skierowanych na kolonię lęgową z daleka zależy od populacji ludzkiej. W słabo zaludnionym regionie anteny emitują niewielkie promieniowanie i niewiele częstotliwości, ponieważ niewiele osób z nich korzysta. Natomiast wieże komórkowe zlokalizowane w dużych portach są intensywnie wykorzystywane, zarówno przez mieszkańców, jak i statki, i emitują maksymalne promieniowanie. To samo dotyczy anten skierowanych na silnie eksploatowane szlaki żeglugowe.
(c) Odległość nie ma takiego znaczenia jak ukształtowanie terenu i wysokość wieży. Promieniowanie z wyższej wieży przemieszcza się dalej. A gdy między wieżą a kolonią ptaków jest tylko woda, woda odbija i wzmacnia sygnał, a odległość ma bardzo małe znaczenie.
(d) Wieże 4G (LTE) są generalnie gorsze niż wieże 5G. Dzieje się tak dlatego, że wieże 4G emitują swoje promieniowanie we wszystkich kierunkach, podczas gdy wieże 5G emitują większość swojego promieniowania w skupionych wiązkach, skierowanych bezpośrednio na ludzi trzymających w rękach telefony 5G.


Mając na uwadze te zasady, przyjrzyjmy się kilku innym koloniom lęgowym rybitw czubatych i zobaczmy, co się z nimi stało w tym roku:

Inna duża kolonia lęgowa rybitw czubatych trafiła na pierwsze strony gazet nieco później i z tego samego powodu: kolonia w Waterdunen, na przeciwległym końcu Holandii, w prowincji Zeeland. Podobnie jak De Petten, rezerwat przyrody Waterdunen znajduje się przy ruchliwym szlaku żeglugowym, przy wejściu do ruchliwego portu. Największa kolonia tych ptaków w Holandii, Waterdunen gościła 7000 par rybitw, które przyleciały z Afryki, aby odbyć tam lęgi tej wiosny. Ale 24 czerwca 2022 roku poinformowano, że w ciągu poprzednich dwóch tygodni zebrano tam 4 600 martwych dorosłych i młodych rybitw czubatych. Pod koniec czerwca również ta kolonia już nie istniała.

Rezerwat przyrody w Waterdunen posiada 318 mocno eksploatowanych anten 4G skierowanych w jego kierunku z odległości od 0,5 do 8 mil. Większość z nich emituje od 1 000 do 2 000 watów promieniowania każda. 46 z tych anten jest nowych, zostały dodane do istniejących wież w kwietniu, maju i czerwcu 2022 roku. Jedna 55-stopowa wieża, położona niecałe 2 mile w dół plaży od Waterdunen, została zmodernizowana 18 maja 2022 r. z 6 anten do 12 i z 2 częstotliwości do 4. Inna, 40-stopowa wieża w tej samej lokalizacji została zmodernizowana 22 czerwca 2022 r. z 6 anten do 18 i z 2 częstotliwości do 6. Ponieważ rybitwy czubate żywią się rybami, ta wieża znajduje się w obszarze żerowania tej kolonii.

Podobnie we Francji, dwie bardzo duże kolonie rybitw miały dwa zupełnie różne doświadczenia. W rezerwacie przyrody Platier d'Oye w pobliżu portu Calais, kolonia 3000 rybitw czubatych rozpoczęła gniazdowanie w kwietniu. Pierwsze 100 martwych ptaków odkryto 20 maja, a w ciągu kilku tygodni kolonia została niemal całkowicie wymazana.

Sytuacja w Platier d'Oye jest podobna do tej dalej na północ w Texel: dziesiątki nowych anten 4G i 5G zostały dodane w pobliżu rezerwatu w miesiącach maj i czerwiec. 3 nowe anteny 4G i 6 nowych anten 5G dodano do istniejącej 90-stopowej wieży komórkowej graniczącej z rezerwatem. Kolejne 6 nowych anten 4G i 6 nowych anten 5G dodano do istniejącej 140-stopowej wieży około dwóch mil na południowy wschód. Inny 6 nowych anten 4G i 6 nowych anten 5G zostały dodane do istniejącej 95-stopowej wieży około dwóch mil na wschód. W tym momencie pisania jest zdumiewająca liczba 355 anten wszystkich rodzajów na 26 wieżach w 13 miejscach od 10 stóp wysokości do 255 stóp wysokości w ciągu około 4 mil tego rezerwatu przyrody.

W jeszcze większej kolonii - największej kolonii lęgowej rybitw czubatych we Francji - w sezonie lęgowym 2022 roku nie stwierdzono choroby. Nazywa się ona Polder de Sébastopol i gościła kilka tysięcy par gniazdujących ptaków. Ale podobnie jak Yerseke Moer, znajduje się na odizolowanej wyspie z niewielką liczbą ludzkich mieszkańców. Powierzchnia wyspy jest w dużej mierze przeznaczona na parki, rezerwaty przyrody i miejsca noclegowe dla odwiedzających. Żadna z anten na dwóch wieżach komórkowych, znajdujących się pół mili na zachód od polderu, nie jest na niego skierowana. I chociaż istnieje duża liczba anten w odległości od jednej do czterech mil, które są skierowane bezpośrednio na Polder, żadne statki nie przepływają przez morze i te anteny są mało używane, z wyjątkiem odwiedzających rezerwat spacerujących po jego ścieżkach.

Patrząc na szczegóły i różne doświadczenia w poszczególnych koloniach lęgowych tych ptaków, oficjalna historia się załamuje. Jak można sensownie wytępić tak wiele tych ptaków w ciągu kilku tygodni w tak szeroko rozrzuconych miejscach? Według organizacji zajmujących się ochroną ptaków "ptasia grypa" jest tak zaraźliwa, że w ciągu kilku dni rozprzestrzenia się wśród rybitw czubatych w całej Europie, a jednocześnie jest tak niezaraźliwa, że mała kolonia rybitw oddalona o 20 mil uchodzi bez szwanku. "Ptasia grypa" (fałszywe testy PCR) przenosi się z jednego końca Holandii na drugi w ciągu kilku dni, ale nie pomiędzy dwoma holenderskimi koloniami oddalonymi od siebie o 20 mil i nie pomiędzy dwoma największymi koloniami we Francji?

Najwyraźniej organizacje ochrony przyrody również nie uważają za dziwne, że nagle i po raz pierwszy w historii, w 2022 roku, ptasia grypa (a) zabija rybitwy czubate i (b) występuje w ich sezonie lęgowym. W ciągu dziesięcioleci ich monitorowania, ptasia grypa nigdy wcześniej nigdzie na świecie nie dotknęła rybitw czubatych. I zawsze była to choroba sezonowa, występująca tylko jesienią i zimą, a do 2022 roku nigdy wcześniej nie dotknęła żadnych rodzajów dzikich ptaków wiosną i latem. Nigdy też nie dotknęła jednocześnie tak wielu różnych rodzajów dzikich ptaków - rybitw, mew, awoków, gannetów, skuasów, guillemotów, purchawek, ostrygojadów, kaczek, gęsi, godwitów, bażantów, srok, siewki, bociany, żurawie, pelikany, czaple, łabędzie, czaple, wróble, gołębie, kosy, sowy, kormorany, perkozy, dudki, wrony, kruki, orły bieliki, jastrzębie, sokoły, sępy. Zarówno organizacje ptasie, jak i władze reagują odruchowo, zakładając maski i kombinezony ochronne, gdy odwiedzają te kolonie i zajmują się martwymi ptakami. Powinny jednak zacząć kwestionować przyczyny tak bezprecedensowej katastrofy.

Nie ma wątpliwości, że chore ptaki mają pozytywne wyniki testów na obecność wirusa zwanego H5N1. Ale kiedy każde laboratorium badawcze stale wzmacnia fragmenty tego wirusa w niezliczonej ilości testów PCR, należy podejrzewać, że ściany, podłogi, powietrze, sprzęt i personel w laboratoriach badawczych są "skażone" tym wirusem. Jeśli przypomnimy sobie, że próbki pobrane od kozy, przepiórki i papai, wysłane do Narodowego Laboratorium Zdrowia w Tanzanii, dały wynik pozytywny dla COVID-19, to wyniki testów PCR, czy to dla ludzi, ptaków czy owoców, należy traktować z ostrożnością. Tak, zarówno ptaki jak i ludzie chorują i umierają, ale jest jeszcze jeden oczywisty czynnik, który jest ignorowany. Tendencja do zrzucania winy za wszystkie choroby na mikroorganizmy niszczy nasz świat.

To właśnie niekontrolowane napromieniowanie naszego świata zabija nas i wymazuje wszystkie ptaki. Zarówno anteny 4G jak i 5G są stawiane szybciej i w większej liczbie niż kiedykolwiek wcześniej, nie tylko na lądzie, ale nawet na powierzchni morza. Wszędzie tam, gdzie są morskie farmy wiatrowe, firmy telefonii komórkowej umieszczają na tych platformach wieże komórkowe. Ptaki morskie wkrótce nie tylko nie będą miały gdzie składać jaj i wychowywać młodych, ale nawet nie będą mogły polować na swoje pożywienie i karmić swoich młodych bez napromieniowania. Największa firma budująca wieże komórkowe na powierzchni morza nazywa się Tampnet. Oto mapa wszystkich ich wież i obszarów zasięgu na Morzu Północnym i w Zatoce Meksykańskiej:https://www.tampnet.com/ zasięg-mapy

Rozdziały 7, 8 i 9 mojej niezwykle ważnej książki „Niewidzialna tęcza: historia elektryczności i życia ” są poświęcone kompletnemu, szczegółowemu zbadaniu historii i nauki o grypie. Rozdział 16, najdłuższy rozdział książki, jest częściowo poświęcony wpływowi promieniowania elektromagnetycznego na ptaki. Proponuję, aby wszystkie organizacje zajmujące się ochroną ptaków nabyły moją książkę i uważnie ją przeczytały. Ostatni 44 biuletyny...d o udostępnienia w formacie PDF: Ptaki na Wyspie Texel . "Activist Post" regularnie informuje o promieniowaniu elektromagnetycznym (tzw. „Elektrosmog” ). Więcej informacji można znaleźć w naszych archiwach i na poniższych stronach internetowych. Grupa Zadaniowa ds. Telefonów Komórkowych, Safe Tech International, Naukowiec PEM, Fundusz Zdrowia Środowiskowego, Lekarze dla bezpiecznej technologii

W 2021 r. sąd federalny orzekł na korzyść organizacji i składających petycje , które pozwały Federalną Komisję Łączności (FCC) za NIEodpowiednią ochronę Amerykanów przed narażeniem na promieniowanie bezprzewodowe. Pomimo orzeczenia FCC (por . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ) oraz inne agencje i komitety rządowe i państwowe (por . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ) nadal promować i finansować wdrożenie oraz zagęszczenie wież komórkowych 5G i 4G oraz innej infrastruktury bezprzewodowej. Amerykańskie firmy i okręgi szkolne nadal instalują 5G, 4G i Wi-Fi również dla „sieci prywatnych”. Dodatkowo, katastrofalne zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego związane z aktywacją 5G nadal nie zostały rozwiązane (patrz 1 , 2 ). Departament Obrony (DoD) próbuje również złagodzić ryzyko interferencji wojskowych radarów z 5G.

BN Frank - Thousands More Dead Birds Soon After New 4G Antennas Had Been Added to Existing Cell Towers. Coincidence? - Activist Post
megur shares this
11
Mark Nemo
Technologia 5G to ultymatywna broń, która w połączeniu z nanochipami, "internetem rzeczy", satelitami Elona, modifikacją genomu człowieka poprzez covidowe szpryce (transhumanizm), utworzy jednorodną sieć globalnej kontroli WSZYSTKIEGO ! Mózgiem tego Matrixa jest tzw. sztuczna inteligencja. Trzymający rękę na klawiaturze AI światowi mega-przestępcy, będą mogli, kontrolować, cenzurować, karać i …More
Technologia 5G to ultymatywna broń, która w połączeniu z nanochipami, "internetem rzeczy", satelitami Elona, modifikacją genomu człowieka poprzez covidowe szpryce (transhumanizm), utworzy jednorodną sieć globalnej kontroli WSZYSTKIEGO ! Mózgiem tego Matrixa jest tzw. sztuczna inteligencja. Trzymający rękę na klawiaturze AI światowi mega-przestępcy, będą mogli, kontrolować, cenzurować, karać i unicestwiać dowoli. Ta broń jest pomyślana przeciwko nam, siedmiu miliardom maluczkich.