U.S.C.A.E.
Domáca cirkev – ďalší posun v rozvrate? Vrátime sa z gauča do kostola a rozpoznáme rozdiel medzi prítomnosťou Ježiša vo sv. omši a doma?

Branislav Michalka
4. novembra 2020
Cirkev

Nejako si už poradíme

Po tom, ako sa v marci začali bezprecedentne celoplošne, celoeurópsky a celoamericky zatvárať kostoly a rušiť verejné katolícke bohoslužby, začala na plné obrátky pracovať aj fantázia ľudí, …More
Domáca cirkev – ďalší posun v rozvrate? Vrátime sa z gauča do kostola a rozpoznáme rozdiel medzi prítomnosťou Ježiša vo sv. omši a doma?

Branislav Michalka
4. novembra 2020
Cirkev

Nejako si už poradíme

Po tom, ako sa v marci začali bezprecedentne celoplošne, celoeurópsky a celoamericky zatvárať kostoly a rušiť verejné katolícke bohoslužby, začala na plné obrátky pracovať aj fantázia ľudí, hladných po sv. omši. Domácou zbožnosťou, ktorá mala vždy svoje oprávnené miesto v rodinách a domácnostiach, sa snažili zúfalí ľudia zaplniť prázdno, ktoré v ich živote zanechala „sanitárna diktatúra“, ako nazval biskup Schneider planetárne opatrenia proti vírusu spôsobujúcemu ochorenie Covid-19.

Táto oprávnená snaha, prítomná počas celých dejín Cirkvi, však nabrala nový rozmer vďaka úsiliu niektorých pastierov, ktorí si uvedomovali riziko znechutenia veriacich nad ich prílišnou ústupčivosťou voči štátu. Rozpoznali, že dojem z rýchleho podriadenia sa Cirkvi a absencia verejných sv. omší budú mať devastujúci vplyv na disciplínu a psychiku veriacich, ktorú bolo treba upokojiť a preto sa rozhodli na jednej strane prikyvovať štátu, že žijeme v dobe neslýchanej pandemickej krízy a na strane druhej poskytnúť veriacim upokojujúcu náhradu za verejné sv. omše v tzv. domácej cirkvi a domácej liturgii.

Namiesto pochopenia duchovnej katastrofy, ku ktorej vďaka korona-opatreniam došlo, a ktorá postupne ničí už aj tak značne zničené povedomie o katolíckej teórii a praxi, sa v dušiach ľudí rozlial upokojujúci balzam poznania, že takmer tak dobre (alebo práve tak dobre?) ako v kostole, to ide aj doma. Na pomoc im prišla – domáca liturgia.

Nech už pod týmto pojmom mysleli pastieri čokoľvek a nech by to bolo pri podrobnejšom popise identifikované len s bežnou rodinnou modlitbou, ako bola praktizovaná po stáročia (kombinovanou so sledovaním omší na internete), ale dobový kontext a atmosféra súčasnej Cirkvi dodala tomuto slovnému spojeniu tragické rozmery. Darmo niektorí pastieri upresňovali, že to nie je celkom tak, že domáca liturgia nemôže nahradiť skutočnú, všadeprítomný laický aktivizmus rozpoznal neomylne priestor pre nové šírenie „lásky“ na úkor disciplíny a tradície.

Na prvý pohľad ide len o terminologickú zmenu. Domáca modlitba sa zmenila na potenciálnu „domácu liturgiu“. Avšak netreba prílišnú predstavivosť na to, aby si ľudia znalí súčasných vnútrocirkevných nálad domysleli, ako pochopia „domácu liturgiu“ tí najaktívnejší. A hlavne, či budú ochotní vzdať sa pocitu, že ich domáca liturgia, s vôňou nedeľného obeda, džavotajúcimi deťmi, ktoré nikto nezahriakuje, aby boli ticho a s ockom a mamičkou, prípadne kamarátmi, ktorí sa netvária tak upäto (akoby ani nebolo 21. storočie), ako niektorí páni farári, im predsa len akosi viac vyhovuje. Od uloženia tohto pocitu „domácej pohody“ do podvedomia, môže viesť neskôr cesta až k nechuti dostaviť sa do kostola na „nudnú“ sv. omšu.

Pocit „nového“, prinášajúci „spestrenie“ duchovného života niektorým možno tak zachutí, že sa ho už nebudú chcieť vzdať. Navyše, ak sa pomocou „domácej cirkvi“ a „domácej liturgie“ ešte viac zbavia „klerikalizmu“ a postavia sviatosť manželstva na úroveň sviatosti kňazstva.

Večné pokušenie: Nešlo by to aj bez sprostredkovateľa?

Cirkevná tradícia vždy považovala zasvätený život v celibáte za niečo lepšie ako manželstvo. Bežne sa to vyjadrovalo formulkou: manželstvo je dobré, ale zasvätiť sa Bohu v čistote je lepšie. Medzi týmito dvoma stavmi nie je rovnosť. Ešte vyššie ako samotný zasvätený život v čistote, stojí sviatosť kňazstva,

Kňaz je výnimočná bytosť, schopná vďaka kňazskému sväteniu premieňať chlieb a víno na Telo a Krv Božieho Syna, prináša za nás všetkých Bohu obetu sv. omše a skrze kňaza dochádza rozhrešením k odpusteniu našich hriechov. Je teda sprostredkovateľom par excellance medzi nami laikmi a Bohom. Jeho kontakt s Bohom je z podstaty jeho funkcie intenzívnejší a intímnejší. Bez ohľadu na osobnú svätosť alebo hriešnosť.

Táto sprostredkovateľská úloha, ktorá kňaza vyzdvihuje nad ostatných členov Cirkvi, bola často tŕňom v oku heretikom. Celé dejiny protestantizmu sú vlastne popretím sprostredkovateľskej úlohy kňaza a oslavou rovnocennosti laikov a sviatosti manželstva, voči sviatosti kňazstva. A práve v tom tkvie aj nebezpečenstvo modernej „domácej cirkvi“ a „domácej liturgie“.

Niektoré komentáre sprevádzajúce oslavu domácej liturgie totiž navodzujú dojem (a za súčasnej situácie v Cirkvi je ľahostajné, či sa dajú obhájiť krkolomnou argumentačnou ekvilibristikou ako pravoverné), akoby rodina a manželia nepotrebovali tohto nutného sprostredkovateľa medzi nimi a Bohom. Akoby sviatosť manželstva mala taký istý sviatostný účinok ako sviatosť kňazstva. Nezáleží na tom, že na konci (ako je to obvyklé aj v tých najliberálnejších laických komunitách, kde ženy odslúžia celú bohoslužbu sv. omše, okrem premenenia) sa prizná pravoverne, že sviatosť manželstva asi nie je úplne to isté, ako sviatosť kňazstva. K tomu koncu sa totiž konzumenti „domácej cirkvi a liturgie“ ani nemusia dostať. Ako je to za súčasného stavu znalosti vierouky medzi katolíkmi bežné.

Skúsme sa začítať napríklad do textu, ktorý uverejnil počas koronakrízy don Marián Valábek, riaditeľ Centra pre rodinu, a ktorý je možno vytrhnutý z kontextu, každopádne takto ho uverejnil časopis Slovo: „Bez toho, aby ste museli ísť do kostola, Ježiš je u vás doma. Nemôžete okrem oprávnených výnimiek ísť k sviatostiam okrem tej, ktorú máte doma a ktorú žijete, manželia sami sviatostnú prítomnosť Ježiša majú doma. A s vami aj tí najbližší, ktorí s vami bývajú.“

Potrebujú počuť viac takí, ktorí boli doteraz presvedčení, že jedine kňaz na oltári môže reálne sprítomňovať Ježiša, vďaka moci, ktorá mu bola udelená skrze sviatosť kňazstva a teraz radostne zisťujú, že vlastne aj ich intímny život (poznačený, pri všetkej jeho kráse, dedičným hriechom) sprítomňuje Krista? A navyše doma. A ak to aj tak autor nemyslel, ako máme rozumieť jeho pojmu „sviatostnej prítomnosti Ježiša“? Nevyvoláva to zmätok v mysliach veriacich? Nežiadalo by sa tam striktné rozlíšenie?

Následne môžeme čítať napr. v texte od Františka Trstenského: „Zhromaždime sa v nedeľu ako rodina slávnostnejším spôsobom na slávenie domácej liturgie, ktorá sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom prítomnosti Ježiša v gestách medzi manželmi. Gestá lásky zažívané v histórii manželského páru sa stávajú „nepretržitou kontinuitou liturgického jazyka“ a „manželský život sa v istom zmysle stáva liturgiou.“ (Amoris Laetitia, 215) Slovo liturgia – bohoslužba – sa iste dá pri veľmi voľnom výklade vztiahnuť na čokoľvek, čo je späté s nejakou sviatosťou, či zbožnosťou, avšak špecifikum kňaza spočíva práve v tom, že on nekoná len „bohoslužbu“ v tom najvšeobecnejšom zmysle slova (ktorý sa dá rozpoznať pri troche ochoty aj v tom, že dieťa natrhá kvety a donesie ich Panne Márii do kaplnky, čím možno demonštruje sviatosť krstu), ale koná „obetu svätej omše“, zmiernu obetu za naše hriechy, pri ktorej Bohu prináša Telo a Krv Ježiša Krista. Tú nielen že nemôže žiadna domáca liturgia nahradiť, ale nemala by sa o to ani pokúšať.

Všade dobre, doma najlepšie

Kým nebezpečenstvo horeuvedeného trendu spočíva v prílišnom aktivizme laikov, voľnom výklade pojmu „liturgia“ a v možnej uzurpácii niektorých prejavov kňazstva, tak u druhej, väčšej skupiny laikov, postihnutých na liturgickom poli opatreniami hygienikov a politikov, spočíva nebezpečenstvo v rezignácii aj na zvyšok akejkoľvek aktivity spojenej aspoň s nedeľnou sv. omšou.

Ako ukazujú prvé pozorovania, napríklad z Francúzska, tak veriaci v opojení z internetových možností a z uistení niektorých pastierov, že pokiaľ majú obavu z možného nakazenia sa, či nakazenia druhých (umocnenú navyše zdôrazňovaním 5. prikázania, opäť niektorými pastiermi), tak nemusia ísť do kostola, rozhodli sa naplno „prežívať“ a „vychutnávať“ sv. omšu v pohodlí gauča a domova.

Ponuka sofistikovaných kazateľov a pestrosť liturgických experimentov na internete, umocnená pocitom beztrestnosti nedeľnej absencie na sv. omši, či dokonca pocitom, že konajú pre dobro spoločnosti, ak nevyjdú z domu, namiešali opojný kokteil, ktorý len vo Francúzsku zachutil takmer 30% praktizujúcich katolíkov. Ako to potvrdil aj francúzsky biskup Bernard Ginoux. Môžeme sa opájať predstavou, že u nás na „katolíckom Slovensku“ to bude iné. Pravdepodobne však čoskoro budeme aj my konfrontovaní s realitou.

Čarovnou morálnou formulkou, ktorá umožňuje zo strachu pred nakazením (seba či druhých) zostať doma a sledovať internetovú omšu, sa otvorila Pandorina skrinka s možnou všeobecnou aplikáciou, ktorá sa môže pri trochu väčšej šírke svedomia vzťahovať aj na nádchu. Tá môže byť pre starých ľudí v kostole možno smrteľná (kto by sa opovážil povedať, že nie, po tom, čo nám denne predvádzajú politici). A teda ten, kto nepôjde do kostola s nádchou vlastne vykoná navyše ešte aj dobrý skutok, pričom sv. omšu bude sledovať na internete.

A to bude druhý variant „domácej cirkvi“ a „domácej liturgie“. Možno nie taký poetický ako ten prvý, aktivistický a sladko-detičkovo-domáci, ale zato nesmierne upokojujúci. Obzvlášť pre tých, ktorých cesta na sv. omše neustále vyčerpávala fyzicky aj psychicky.

Ecclesia domestica

Na záver ešte trochu histórie pre tých, ktorí by sa jej chceli dovolávať. Pojem „domáca cirkev“ zaiste nie je nový. Používa ho vo svojich listoch už sv. Pavol. Avšak používa ho v úplne inej sociálnej súvislosti, ktorá je odvodená zo starorímskych reálií a z doby prenasledovania kresťanov. Rímsky (a nielen rímsky) pojem „familia – rodina“ nebol označením len pre rodinu v dnešnom slova zmysle, ale predstavoval v živote Rimanov niečo, čo by sa dalo prirovnať k určitej územnej alebo administratívnej jednotke. Pater familias bol nielen hlavou rodiny a výhradným vlastníkom všetkého majetku, ale pod jeho právomoc patrila veľká komunita, ktorej bol správcom a aj sudcom, s právom trestať smrťou. Tá sa vzťahovala na jeho deti (a ich rodiny, vnúčatá, pravnúčatá), manželku, ale aj adoptované deti, otrokov, ich deti a manželky. Takáto komunita mohla na dobové pomery dosahovať značný počet osôb, najmä keď počet otrokov predstavoval len v samotnom Ríme dve tretiny obyvateľov.

Preto, keď sv. Pavol píše o „domácej cirkvi“, a že sa s niekým obrátila na kresťanstvo „celá jeho rodina“, „celý dom“ má to iný význam ako dnes. S trochou predstavivosti by sa to dalo prirovnať k obráteniu nejakého germánskeho náčelníka, ktorý mohol tiež používať kniežací titul, aj keď v očiach neskorších kniežat zanedbateľný. Podobným „kráľom“ bol napr. aj Odyseus, ktorý pásol stáda na Ithake. Alebo stačí poukázať na Abraháma v Starom Zákone. A preto aj pojem „domáca cirkev“ neoznačoval rodinu v dnešnom význame slova, ale omnoho širší celok, navyše s mocensko-administratívnym kontextom.

K tomu je nutné si domyslieť, že v čase prenasledovania kresťanov, keď nebolo možné zhromažďovať sa verejne, predstavovala takáto „familia“, ako autonómna administratívna bunka, určité „územie“, ktoré dokázalo ukrývať aj kňazov. Najmä ak išlo o domácnosť patricijskú – aristokratickú. Kňazi takto prebývajúci a ukrývaní potom určite mohli a aj pravdepodobne slúžili nejakú „domácu liturgiu“. Zrejme pod tým ale nemôžeme rozumieť to, čo sa pod tým myslí dnes. A samozrejme treba podotknúť, že išlo o núdzový stav. Núdzový v pravom slova zmysle, taký v ktorom hrozila za vyznanie kresťanskej viery mučenícka smrť. Nie horúčka a prípadná strata čuchu. Dnes takýto stav ešte nemáme.
Agent0
Už odvčera su opat otvorene v restauraciach "terasy".... V kostoloch , do ktorych by sa voslo, x-"teras", su ale povolené omse pre max 6 ludi... ABSURDUM KORONOIDUM!!!
"Restauracne terasy" nie sú limitované ani poctom, ani odstupami ani povinnostou mat rusku, ved ked popijam to vínečko predsa nebudem mat rusku.. Litmit počtu udává počet stoliček u stolov... ved to je logické, nie???
ABSURDUM …More
Už odvčera su opat otvorene v restauraciach "terasy".... V kostoloch , do ktorych by sa voslo, x-"teras", su ale povolené omse pre max 6 ludi... ABSURDUM KORONOIDUM!!!
"Restauracne terasy" nie sú limitované ani poctom, ani odstupami ani povinnostou mat rusku, ved ked popijam to vínečko predsa nebudem mat rusku.. Litmit počtu udává počet stoliček u stolov... ved to je logické, nie???
ABSURDUM KORONOIDUM!!!!
Nie je limit ani časový...Mozete sediet aj dlhsie, ako trvá jedna sv.omsa...jednu hodinu alebo vpohode aj dve hodiny, hlavne ked urobite trzbu...
A co časový limit, ako dlho maju "terasy" otvorene? Omnoho dlhsie, ako trvá jedna omsa!! ...ved jedni pridu a volné miesto obsadzuju hned dalsi.. a nik neskuma, či ste z jednej familie...
ABSURDUM KORONOIDUM!!!
Mnohé terasy sú zastrešené, alebo CELOZASKLENE !!!! ... hlavne stačí nechat otvorene dvere...

ale v kostole na sv. omsi moze byt len 6 ludi...
ale ked necháte otvoreny kostol na osobnu meditaciu, kde musia mat vsetci rusky, byt od seba 2m, tak 1osoba na 15m2....
ABSURDUM KORONOIDUM!!!
"Berte si priklad z nespravedlivého spravcu"... přeložené do dnesneho sveta; Berte si priklad z "ateistov"!

Keby som bol knaz, začnem robit sv.omse na námestiach, kde je povolené zhromazdenie!....
Keby som bol knaz, začal by som robit omse v zasklených terasach... stačí každému veriacemu naliat 2 dcl Mattoni....
Keby som bol knaz, služili by som omsu s vokajsim reproduktorom...
Keby som bol knaz, umiestnil by som do kostolov automatické davkovace svatenej vody...
Keby som bol knaz, nikdy by som sa neuspokojil s kapitulacnym vyhlášením biskupa, ale hlásal one cesty, ako sprostredkovat veriacim to, proti comu je celá "umelá kauza "laboratornej koróny" UMYSELNE vypustena!!!
PROTI EUCHARISTII !!!
PROTI duchovnemu oslabeniu katolických veriacich!!!
Uvedomme si, že je to hlavne DUCHOVNY BOJ!!!
A biskupi im na to naleteli!!!
VMENE TELESNEHO ZDRAVIA ochudobnuju veriacich o DUCHOVNU POSILU...
VMENE OTCA I SYNA I DUCHA SVATÉHO!!!
To je nasa spása.
Nebojte sa tych, co vám mozu zobrat telesny zivot, ale bojte sa tych, ktori ZABIJAJU VASU DUŠU!!!
NA SPADE DUŠE JEDINE ZÁVISÍ!!!
BUDME V TYCHTO CASOCH ODVAZNI!!!

BOJTE SA ZBABELYCH BISKUPOV A KNAZOV!!!
BOJTE SA TYCH, KTORI BEZ rozmyslania a BEZ BOJA PRIJIMAJU VLADNE NEZMYSELNE NARIADENIA !!!

NEBOJTE SA OZVAT!!
HOVORTE S KNAZMI A BISKUPMI!!!

NEBOJTE SA, KRISTUS JE S NAMI!!

ABSURDUM KORONOIDUM!!!?
Roberto 55
Absurdum koronoidum-satanoidum...?
Agent0
Yes
Kallistratos
To je samé kdyby, kdyby.... Tak trochu hecování..... Jenže nejsi kněz. To je podobné jako když Fantozzi sedí na gaučí a fandí svému fotbalovému týmu a přesně ví co má kdo udělat.... 😊 Ale vcelku chápu to rozhořčení... Nicméně soudě podle zkušenosti je to kus od kusu. Některý farář na své farníky kašle a některý se o ně zajímá stále a slouží jim svátostmi atd. bez ohledu na omezení veřejných …More
To je samé kdyby, kdyby.... Tak trochu hecování..... Jenže nejsi kněz. To je podobné jako když Fantozzi sedí na gaučí a fandí svému fotbalovému týmu a přesně ví co má kdo udělat.... 😊 Ale vcelku chápu to rozhořčení... Nicméně soudě podle zkušenosti je to kus od kusu. Některý farář na své farníky kašle a některý se o ně zajímá stále a slouží jim svátostmi atd. bez ohledu na omezení veřejných bohoslužeb. Ovšem za zvlášť cynické považuji, pokud by se někdo nezajímal a jen inzeroval výpadky příjmů z nedělních sbírek. Ale netřeba dramatizovat. Mám dojem, že Církev prošla společně se společností obrovským množstvím sociálních otřesů, od rozličného útisku, válečných střetů, občanských válek, ideologických zvratů a přežila a hlavně - bylo to vždy na hrdinství a osobní statečnosti jednotlivců, vždy.... V každé době. Hrdinství ale není vzít megafon a někde vřískat a nebo psát štvavé články, to je laciné pozérství. Hrdinství je vytrvalá, činorodá práce, která je systematická a dlouhodobá a vykazuje ovoce duchovního růstu. Nechme se překvapit a všímejme si takových kněží, kteří umí takto žít a ovoce Ducha rozvíjet i v době krize. 😊
Kallistratos
Stylita dnes vložil Karla Boromejského... A právě ve Stylitovi vidím tu systematičnost přísunu Božího slova do těchto končin :) Je v tom kus sebeovládání i osobního nasazení. Rád bych právě zmínil sv. Karla Boromejského, trochu to navazuje na můj předchozí komentář. Viz. poučný odstavec:

.... V srpnu 1576, v době kdy byl arcibiskup na vzdálených vizitacích, vypukla v Miláně epidemie moru. Zatímc…More
Stylita dnes vložil Karla Boromejského... A právě ve Stylitovi vidím tu systematičnost přísunu Božího slova do těchto končin :) Je v tom kus sebeovládání i osobního nasazení. Rád bych právě zmínil sv. Karla Boromejského, trochu to navazuje na můj předchozí komentář. Viz. poučný odstavec:

.... V srpnu 1576, v době kdy byl arcibiskup na vzdálených vizitacích, vypukla v Miláně epidemie moru. Zatímco guvernér a další vysocí úředníci prchali z města, arcibiskup, jak se o pohromě dozvěděl, spěšně se do něj vracel pomáhat obětem. Beze strachu před nákazou jim uděloval svátosti, utěšoval je a vyprošoval na různých místech pomoc. Nechal také narychlo postavit nemocnici a zajišťoval vše potřebné. Epidemie si v Miláně vyžádala na 18.000 obětí. Kard. Karel Boromejský se však ani přes dlouhodobé vypětí a neustálý styk s nemocnými nenakazil.... (pro objektivitu nutno dodat, že sv. Karel byl ve velkém zápřahu a službě pro druhé a ve 46 letech umírá, takže jeho nasazení a askeze byla výrazná a sloužil Kristu jak nejlépe mohl)

Bože, Tys naplňoval svatého biskupa Karla bohatstvím své milosti; na jeho přímluvu shlédni na svou církev a neustále ji vnitřně obnovuj, aby byla živým obrazem Krista a ukazovala světu cestu ke spáse. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Zdroj: catholica.cz/?id=4819
dyk
...

Asi od polovive začína prednáška, ktorá je naozaj k veci a je úžasná. Naozaj ho Duch Svätý viedol. Vypočujte a potom komentujte. Nech sa vám stane podľa vašich slov!!!

youtube.com/…v=786PVZx-9rc&feature=youtu.be

...More
...

Asi od polovive začína prednáška, ktorá je naozaj k veci a je úžasná. Naozaj ho Duch Svätý viedol. Vypočujte a potom komentujte. Nech sa vám stane podľa vašich slov!!!

youtube.com/…v=786PVZx-9rc&feature=youtu.be

...
Ján Gregorovič
dyk, ja Vám posielam na oplátku :
youtube.com/watch?v=c2XndKjBUI4

je to posolstvo z La Salette - ináč veľmi pekne spracované........
dyk
Pekné je to, ale ide o to, či je to aj podľa La Salletskych posolstiev. Či to nie je nejako prisposobované
Bratia a sestry
KBS, to že sv. Cirkev na Slovensku zatvára dvere z nulitnych politických rozhodnutí vám vyhovuje???
veď už otvorte oči, veriacich bolo v kostoloch od začiatku "pandemie" vždy rovnaký počet to isté predavačky v obchodoch a aj iné odvetvia!
otvote prosím oči a rozmýšľajte nie o tom čo tvrdia zapredané médiá a šľachta, ale o tom že toľko fiktívnych pozitívnych by absentovalo aj u vás v kostole, …More
KBS, to že sv. Cirkev na Slovensku zatvára dvere z nulitnych politických rozhodnutí vám vyhovuje???
veď už otvorte oči, veriacich bolo v kostoloch od začiatku "pandemie" vždy rovnaký počet to isté predavačky v obchodoch a aj iné odvetvia!
otvote prosím oči a rozmýšľajte nie o tom čo tvrdia zapredané médiá a šľachta, ale o tom že toľko fiktívnych pozitívnych by absentovalo aj u vás v kostole, predajni a podobne

kde máte právnikov??
kdeže je váš boj za vieru???

Podľa čl. 23 ods. 1, 3 Ústavy sloboda pohybu a pobytu aj za núdzového stavu môže byť obmedzená iba zákonom, nikdy nie uznesením vlády, resp. Mikasovou vyhláškou, uviedol vo svojom videoblogu bývalý šéf Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti Štefan Harabin.
youtube.com/watch?v=BM5oYyjptIA
ľubica
ked nie teraz, kedy je viac aktuálna výzva zo Zjav: --´Oddeľte sa, Vyjdite ľud môj........´
Bratia a sestry
do kostola a to len s hnusným ČERTifikátom ktorý má zo
Zjv 13, 1-18 symbol šelmy..
je to odporné a je to delenie ľudí ako z proroctva..
na segregáciu ľudí je aj paragraf a pomenovanie APARTHEID

17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena.
18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťsto…More
do kostola a to len s hnusným ČERTifikátom ktorý má zo
Zjv 13, 1-18 symbol šelmy..
je to odporné a je to delenie ľudí ako z proroctva..
na segregáciu ľudí je aj paragraf a pomenovanie APARTHEID

17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena.
18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.
Ján Gregorovič
dyk, ja budem prvý, ktorý Vám odpovie na Vašu otázku,čo by mali otcovia biskupi robiť...... : tak za 1.) povedať Matovičovi,pri ich spoločných stretnutiach, že v zmluve, ktorú má podpísané Slovensko so Sv. stolicou,je dohodnuté a deklarované, že do Cirkevných záležitostí nemá právo hovoriť a už tobôž nie niečo nariaďovať svetská moc -t.j. predseda vlády, prezident republiky, predseda parlamentu, …More
dyk, ja budem prvý, ktorý Vám odpovie na Vašu otázku,čo by mali otcovia biskupi robiť...... : tak za 1.) povedať Matovičovi,pri ich spoločných stretnutiach, že v zmluve, ktorú má podpísané Slovensko so Sv. stolicou,je dohodnuté a deklarované, že do Cirkevných záležitostí nemá právo hovoriť a už tobôž nie niečo nariaďovať svetská moc -t.j. predseda vlády, prezident republiky, predseda parlamentu, atď..... za 2.) istotne poznáte Fatimu, aj celý jej príbeh, a určite Vám nieje cudzie ani slovné spojenie POKáNIE...........POKáNIE............POKáNIE.............to je to, čo by mali naši otcovia biskupi robiť........V Čechách sa konajú za účasti kardinála Duku, rôzne sprievody k sochám P.Márie - a na Slovensku ???? ja som z Košickej diecézy...... ale nepamätám si, aby bolo v Košickej diecéze organizované čo i len jediné stretnutie, sprievod či pochod, k stlpu Panny Márie - ktorý je hneď pri kostole Najsv. Trojice na Hlavnej ulici ........................je potrebné činiť a vyzývať aj ľudí ( veriacich ) na POKáNIE......... za 3.) chcel by som sa Vás opýtať, prečo tí naši otcovia biskupi,rok a pol či dva roky spätne,Slovensko NEZASVäTILI, ale len ZVERILI, pod ochranu Panny Márie ( česť výnimkám - niektorý biskupi svoje diecézy zasvätili a niektorý iba zverili ).......nedivme sa preto,čo sa tu dnes na Slovensku deje..........a za 4.) keď môže byť v autobuse v pohode aj 35 ľudí, a nieje s tým problém, tak prečo v kostoloch, kde mimochodom len pripomeniem,že častokrát ide o priestor niekoľko desaťkrát násobne väčší ako v autobusoch, a tu je dovolené slúžiť sv.ošu len 6 ľuďom,vrátane kňaza.......( dokonca bolo doteraz platné obdobie,kedy sa vôbec nemohli slúžiť sv.omše ),tento fakt,už mali dávno ,, otrepať " Matovičovi o hlavu ( a to nehovorím o nákupných centrách......) Prosím, odpusťte mi, ale príde mi konanie biskupov Slovenska v súvislosti s momentálnou situáciou na Slovensku,ako málo dôrazné,bojazlivé,ustráchané..............v minulosti, pri podobných situáciach sa kostoly nezatvárali, práve naopak, ľudia sa v kostoloch stretávali a modlili sa, odprosovali, konali rôzne pobožnosti či adorácie - a podotýkam, všetko sa konalo s úctou...... AJ SV. PRIJíMANIE,............ z kostolov sa neodstaňovali sväteničky ako je tomu dnes - ja by som sa Vás len chcel opýtať ......akú vieru má človek, keď sa bojí, že sa on alebo aj niekto iný, môže nakaziť sv. vodou alebo sv.prijímaním ????? Tu mi prichádzajú na um slová P.Ježiša : keby ste mali vieru, ako je horčičné zrnko, a povedali by ste tomuto stromu vytrhni sa aj s koreňom a hoď sa do mora, stane sa.......
Ján Gregorovič
a ešte doplním aby som teda písal k veci : od začiatku neustúpiť, ale trvať na sv.omšiach bez obedzenia - a všetci biskupi jednotne ( vrátane Grekokatolíkov ) - tak mi ukážte, že by ich všetkých Matovič pozatváral,veď to je v pohode niekoľko tisíc ľudí.......toto keby videli veriaci ľudia, tak Vám garantujem,že už by bolo po vláde I.Matoviča.......ale to by sme museli mať medzi biskupmi …More
a ešte doplním aby som teda písal k veci : od začiatku neustúpiť, ale trvať na sv.omšiach bez obedzenia - a všetci biskupi jednotne ( vrátane Grekokatolíkov ) - tak mi ukážte, že by ich všetkých Matovič pozatváral,veď to je v pohode niekoľko tisíc ľudí.......toto keby videli veriaci ľudia, tak Vám garantujem,že už by bolo po vláde I.Matoviča.......ale to by sme museli mať medzi biskupmi osobnosti rangu kardinála Duku, arcibiskupa Vigana,alebo kazašského biskupa Schneidera........Ja mám však na Vás otázku : prečo biskupi nariaďujú kňazom rozdávať sv.prijímanie veriacim LEN do ruky ?????? Lebo evidentne to,čo je uvedené na stránke KBS, neplatí.........mám s tým aj ja osobne svoju vlastnú skúsenosť........Keby to bolo tak, že kto chce, môže prijať na jazyk a kto chce môže prijať na ruku, tak beriem - je to na osobnom zvážení každého človeka, ale takto, je to zase len nútené ( a mne to v skutku celkom pripomína celoslovenskú ,, úspešnú akciu " Matoviča - dobrovoľné testovanie ) ........A neobstojí ani fakt, že Pán Ježiš rozdával tiež apoštolom pri poslednej večery svoje telo ( premenený chlieb ) do rúk, pretože sú nato dôkazy,že ho rozdával priamo do úst......( mimochodom to priznal sám diabol pri exorcizmoch, keď bol donútený hovoriť pravdu )........., a neobstojí u mňa ani fakt, že jazykom sa prenáša najviac baktérii,pretože zase to môžem aj dokázať,že v Rakúsku ( myslím že v Rakúsku, ale nie som si celkom istí )sa robila rozsiahla štúdia, kde vedci skúmali, akou formou sa prenášajú bacily najviac, a čudujte sa, jazyk bol na tom oveľa lepšie ako ruky- záver bol, že rukami sa prenášajú bacily v oveľa väčšom možstve ako jazykom...........takže teraz čakám ja na Vašu odpoveď...........tak do toho........
Peter(skala)
to si vystihol... keby biskupi sa postavili proti vlade, tak by padla ako hruška zo stromu.

Ináč bl.Katarina Emerichova mala viziu, ako Ježiš rozdával sv.prijmanie apoštolom priamo do ust a nie že si brali od neho z ruky, ako to zvyknu media širiť.
dyk
A čo podla vás majú o. Biskupi spraviť?
Faktom je, že vlada nemá právo zasahovať do života Cirkvi, nech sa jedná o čokoľvek, ale je aj faktom, že táto vlada evidentne od okamihu začiatku vládnutia kašle na právo a spravodlivosť. Nebude jej robiť problém pozatvárať biskupov a kňazov, keby sa vzopreli a odmietli zrušiť, alebo slúžiť sv. Omše iba so šiestimi ľuďmi. Ja si myslím, že je lepšie šesť …More
A čo podla vás majú o. Biskupi spraviť?
Faktom je, že vlada nemá právo zasahovať do života Cirkvi, nech sa jedná o čokoľvek, ale je aj faktom, že táto vlada evidentne od okamihu začiatku vládnutia kašle na právo a spravodlivosť. Nebude jej robiť problém pozatvárať biskupov a kňazov, keby sa vzopreli a odmietli zrušiť, alebo slúžiť sv. Omše iba so šiestimi ľuďmi. Ja si myslím, že je lepšie šesť ako nič. Tiež je otázka, že prečo šesť.
Poraďte o. Biskupom a kňazom. No. Do toho.
A hlavne, že samotný ľudia na to kašľu. Oni sú radi, ze nemusia chodiť na sv. Omšu a tak majú výhovorku. Veď nedá sa.
Aj v 50tych rokoch pozatvárali biskupov a kňazov a ľudia nič s tym neurobili.
Peter(skala)
Tomáš tak: častokrat sa v Cirkvi spomína na hrdinov z komunistickej totality, ktorými boli hlavne knazi a biskupi, lebo kvôli ohlasovaniu Evanjelia a Sviatostí boli zatvaraní a mučení.

To isté s z mnohými ctihodnými,blahoslavenými a svätými... napokon ved aj niektorí z tých knazov a biskupov už su kanonizovaní.

Len si spomenme ani nie tak dávne kázne ako vychvaovali knazi a biskupi v homiliach …More
Tomáš tak: častokrat sa v Cirkvi spomína na hrdinov z komunistickej totality, ktorými boli hlavne knazi a biskupi, lebo kvôli ohlasovaniu Evanjelia a Sviatostí boli zatvaraní a mučení.

To isté s z mnohými ctihodnými,blahoslavenými a svätými... napokon ved aj niektorí z tých knazov a biskupov už su kanonizovaní.

Len si spomenme ani nie tak dávne kázne ako vychvaovali knazi a biskupi v homiliach mučeníkov pre vieru počas totalitných(fašistických nie len nacistických)) režimov, ale a toto je teraz velmi dôležité: ked maju v tejto dobe urobiť podobne aj dnešní knazi a biskupi, tak zrazu sa tvaria ako keby sa ich to netýkalo, ale čo je najhoršie, tak veriacich KLAMUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU, ked tvrdia, že je správne a Bohu milé sa podrobiť štatnym nariadeniam ako ... a začnem tým najdôležitejším hriechom: prijmať Eucharistiu do ruky. Potom neslužiť verejné sv.omše, dalej ak služiť, tak len pre zopar ludí a aj to musia mať certifikat

... a teraz sa podržme: toto budu tvrdiť, ešte aj ked vlada nariadi očkovanie !!!!!!!!!!

Vedia velmi dobre, že dnešné očkovanie už nie je len o chémii, ale aj nanotechnologii a že varovanie sv.Jána z jeho knihy Apokalypsa, kde hovorí o znaku šelmy 666 sa týka práve ovládania myslenia ľudí, ktorí vedome a slobodne sa rozhodnu pre čipovanie.

Aj ked budu tvrdiť že to nie je čipovanie ale len očkovanie, predsa už po zavedení čipov budu ovladatelní viac ako teraz, ked sa nechávaju vedome a slobodne ovládať vladnymi nariadeniami proti božským zákonom.

Takže nie len biskupi a knazi vedia, čo maju robiť, ale aj laici, len to nehcu robiť a nechu vidieť i počuť, lebo im to je proti vôli.
TruePeter
Ad Dyk..Vy jste fakt magor...Jan Křtitel podle Vašeho přístupu mohl hodovat u Herodese na dvoře a lichotit Herodiade a mít se dobře a užívat "požehnaného"stáří...Co si tím pomohl,že mluvil Herodovi do duše...?!!!!!!!!
ľubica
dyk, prijímal SP na ruku, v pohode, nám čo prijímame do úst sa permanentne vysmieval .....tak takým vzal Pán svetlo rozumu, preto jeho komentáre sú také hadovité, slizké, vykrúcajúce papuľu....
Roberto 55
Sest je viac ako nic. Plny kostol je viac ako sest. V NOM je iba trosku jedu, ale staci to na to aby sa otravilo cele telo a preto iba tradicne latinske sv. omse!
Kedze su vacsinou iba NOM-ky, ludia nemaju v dosledku protestantizacie najsvatejsej obety tu pravu a silnu vieru, podobne aj biskupi a knazi. Preto je iba 6...
Kallistratos
Tolik řečí z nudy... Rozvijejte modlitební život, pomoc seniorům, najděte způsob jak křesťansky v této komplikované době žít a případně jiným prospět... Dříve křesťané kostely neměli, ale měli lásku, měli touhu po Bohu a možná i více trpělivosti a naděje. Safra a tady se jen žehrá, kritizuje a generuje jakási nekřesťanská prinasranost.🙂 Nečekejte jak loutky až vám něco někdo donese pod nos, …More
Tolik řečí z nudy... Rozvijejte modlitební život, pomoc seniorům, najděte způsob jak křesťansky v této komplikované době žít a případně jiným prospět... Dříve křesťané kostely neměli, ale měli lásku, měli touhu po Bohu a možná i více trpělivosti a naděje. Safra a tady se jen žehrá, kritizuje a generuje jakási nekřesťanská prinasranost.🙂 Nečekejte jak loutky až vám něco někdo donese pod nos, nečekejte co za vás vyřídí autority... Za pár let si to budete špacírovat za Bohem a tam se je třeba "předvést" v co dobrého se věřilo a co dobrého se vykonalo... Nějaké řeči o NOMkach, biskupech, papeži tam budou, jak jistě uznáte, naprosto zbytečné. Bůh právě teď JE, přítomen... Budeme se podle toho chovat? 🙏😊
Agent0
Biskupom by som odkázal to, aby sa vzopreli zatvarat kostoly do doby, než sa nezatvoria vsetky obchody... Ked budu biskupi jednotní a tlačit na vládu, tak toho uplakaného premiéra musia strčit do vačku...Zadruhé: preco 6.... Pozri článok vyssie...a precitaj si cast ... Keby som bol knazom... tych moznosti je neurekom...
johanika
Sme na smiech, resp. pohoršenie kresťanom v okolitých štátoch. Vo Viedni sú kostoly otvorené, slúžia sa denne sv. omše, nepočítajú ľudí do 6, ale majú vyznačené miesta, ktoré, keď sú obsadené, tak to každý rešpektuje. Predsa je nenormálne, že veľký kostol pojme len 6 ľudí. A najväčší gól je ten certifikát! Na jednej strane vyzývali starých ľudí, aby sa nešli dať testovať, vraj majú výnimku a …More
Sme na smiech, resp. pohoršenie kresťanom v okolitých štátoch. Vo Viedni sú kostoly otvorené, slúžia sa denne sv. omše, nepočítajú ľudí do 6, ale majú vyznačené miesta, ktoré, keď sú obsadené, tak to každý rešpektuje. Predsa je nenormálne, že veľký kostol pojme len 6 ľudí. A najväčší gól je ten certifikát! Na jednej strane vyzývali starých ľudí, aby sa nešli dať testovať, vraj majú výnimku a teraz ich nepustia do kostola! Veď pre mnohých týchto starých ľudí má deň zmysel iba so svätou omšou a teraz sa cítia úplne vyradení zo spoločnosti, podvedení. Cítia sa byť ľuďmi nižšej kategórie.
Peter(skala)
..je to na smiech aj na zaplakanie 😂 Slovensko má špecialnu ulohu v Europe - ukázať vieru v Ježiša Krista a Panne Márii, lenže ked vidia ako aj u nas sa sviatostný život vytráca, tak aký príklad im dáme?

Na jednej strane zlý, že sa sv.omše a už ani sv.prijímanie nedáva a na druhej strane ked je, tak znesvätené do rúk a ešte s čertifikatom ako za totality
Agent0
Co urobime? Napíšeme biskupom?
Agent0
Máte niekto možnost pozberat info z okolitych statov v EU co sa týka života církvi: otvorene kostoly, sluzenie omsi,...?
ľubica
Agent to myslíte vážne písať tým biskupom, ktorí 6.5 nám zo stola šmahom ruky zhodili Petíciu proti prijímaniu do rúk proti podávaniu SP na ruku? čo čakáte od tých, čo sa mali zastať Eucharistie a nezastali sa DRUHEJ BOZSKEJ OSOBY!!! Myslíte si, že nás rádových občanov sa zastanú!?
facebook.com/…tovat-tak-ak/2600254086931305/
agnesino
Ja som písala, odpoveď v nedohľadne...