Dejiny Cirkvi sú plné svätých detí. Ako je možné, že zvládli mučenie, aj ťažké choroby?

Mária Magotsová

Raz som bola na svätej omši svedkom toho, ako malý chlapec, sediaci blízko oltára, napodobňoval kňaza, opakoval po ňom gestá a vlastne si sám pre seba odslúžil vlastnú, detskú „omšu“. Dieťa vzbudilo pozornosť veriacich zvlášť počas Premenenia, keď podobne ako kňaz pokľaklo a potom pozdvihlo ruky s kúskom keksíka. Ako hovorí Kniha prísloví: „Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe…“

Zdroj: internet, koláž Christianitas.sk

Tajomstvo svätých detí

Dejiny katolíckej Cirkvi sú plné detí, ktorým sa aj napriek ich nízkemu veku podarilo dosiahnuť svätosť a jedno z nich, fatimská Hyacinta, mala len 10 rokov. Ako je to vôbec možné? Ako sa im podarilo to, čo nezvládli mnohí dospelí? Počas prenasledovania sa nezľakli mučenia, obetovali chorobu za iných, z lásky k Eucharistii zomreli…

Kongregácia pre kauzy svätých stanovila, že osoba je schopná vedome odpovedať na Božiu milosť vo veku sedem rokov. Prečo však niektoré deti preukážu takú neuveriteľnú vyspelosť v duchovnom živote?

To je tajomstvo, na ktoré dostaneme úplnú a spokojnú odpoveď až pri Poslednom súde,“ pousmial sa pri mojej otázke otec Peter, rímskokatolícky kňaz.

Svätosť detí pred užívaním rozumu je zabezpečená sviatosťou krstu, (birmovania a Eucharistie spolu vo východnej tradícii). Dospelí zápasia o svätosť kúpeľom sĺz a nápravy, pokánia,“ dodal.

Pripomeňme si aspoň zopár z množstva svätých detí, ktoré sú nám príkladom tak, ako to hovoril aj Ježiš.

On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nicha povedal: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 18,2–3)

Svätý Tarzícius

Môj obľúbený svätec, Tarzícius, bol rímsky chlapec, ktorý žil v dobe prvotnej, prenasledovanej Cirkvi. Raz sa odvážne prihlásil, že odnesie Eucharistiu uväzneným bratom a stretol chlapcov, ktorí chceli, aby im ukázal, čo nesie. On však Eucharistiu chránil za každú cenu. Chlapci prišli na to, že je kresťan a nesie „kresťanské tajomstvá“. Kvôli tomu ho ukameňovali.

Zdroj: internet

Svätý mučeník Cyril

Nemenej obdivujem aj svätého Cyrila, mučeníka z Kapadócie. Syn pohanského otca sa obrátil ako malý chlapec a žiadne vyhrážky ho nedonútili obetovať pohanským bohom. Otec ho vyhnal z domu a o dieťa sa starala kresťanská obec. Počas prenasledovania za cisára Valeriána ho chytili a mučili. Obyvatelia mesta ľutovali a plakali, že má zomrieť taký malý chlapec, on však pokojne prijal smrť s tým, že „vy nemôžete poznať a pochopiť, s akou nádejou hľadí kresťan do očí svojej smrti.“

Svätá Emerencia a svätá Agnesa

Nedávno som si prečítala aj príbeh iného dieťaťa, svätej Emerencie, kamarátky svätej Agnesy, ktorú umučili ako 13-ročnú. Emerencia bola na jej pohrebe, a keď počas obradu zaútočili na veriacich pohania, iba mladučká Emerencia ostala na mieste a prehovárala útočníkom do svedomia. Ukameňovali ju. Nebola ešte ani pokrstená, prijala krst krvi.

Keďže však prenasledovaná prvotná Cirkev má množstvo detských mučeníkov, aj takých, ktorých mená sa na tomto svete už asi nikdy nedozvieme, pozrime sa aj na modernejšie dejiny.

Svätá Imelda

Svätá Imelda, napríklad. Keď mala len 8 rokov, vstúpila do kláštora. Keďže ešte nebola dosť stará na to, aby prijala Eucharistiu, dlho špekulovala nad tým, čo robiť, aby mohla prijímať aj ona. Jej túžba bola taká silná, že 12. mája 1333, keď kňaz podával sväté prijímanie rehoľným sestrám, všetci uvideli, ako z patény vystúpila hostia, preletela cez kaplnku a zastavila sa nad Imeldinou hlavou. Kňaz pochopil, že jej môže dovoliť pristúpiť k svätému prijímaniu. Imelda počas toho od šťastia a lásky zomrela. Mala 11 rokov.

Zdroj: internet

Blahoslavená Laura Vicuña

Laurina matka žila v konkubináte s istým Manuelom Morom, ktorý sa dievčatko pokúsil zviesť. Laura sa za matku neustále modlila a ponúkla Bohu svoj život za jej. Laurine slová boli vypočuté a ochorela na tuberkulózu. Niekoľko mesiacov trpela a stále sa modlila za matku. Tá jej nakoniec sľúbila, že sa vráti sa k Bohu a Laurine poslanie sa skončilo. Zomrela v roku 1904, nemala ešte ani 13 rokov.

Svätá Mária Gorettiová

Svätorečenie tohto dieťaťa je prvým v histórii, kde boli zároveň matka svätice, aj jej vrah. Máriu Gorettiovú sa v roku 1902 sused pokúsil znásilniť. Keď odmietla s tým, že je to veľký hriech, ubodal ju nožom. O 12-ročnom dievčatku sa hovorí ako o mučenici čistoty, nemenej dôležité však je, ako dokázala svojmu vrahovi úprimne odpustiť.

Svätý Dominik Savio

Svätý Dominik Savio (†1857). Nerobil iné, len si dobre plnil školské povinnosti a s láskou pomáhal tam, kde to bolo potrebné. Keď mal 13, založil družinu Nepoškvrnenej a jej členovia sa pretekali v dobrých skutkoch. Potom ochorel a jeho posledné slová boli: „Ach, aké krásne veci vidím!“

Zdroj: internet

Blahoslavený Carlo Acutis

Toto nám pripomína aj 15-ročného Carla Acutisa. Chlapca, ktorý vytvoril webstránku, kde sa zaznamenávali Eucharistické zázraky z rôznych kútov sveta. Vďaka tejto stránke malo dôjsť k uzdraveniu iných ťažko chorých ľudí, preto sa mu chce Cirkev odvďačiť tým, že ho vyhlási za patróna internetu.

Svätí František a Hyacinta

A nesmieme, samozrejme, zabudnúť na dve fatimské deti, Františka a Hyacintu. Zomreli vo veku 11 a 10 rokov. Keď sa im vyhrážali, že ak nepovedia, že zjavenia Panny Márie sú falošné, tak ich hodia do ohňa, nezľakli sa.

Môžete s nami urobiť čo len chcete, ale my nemôžeme klamať. My sme Pannu Máriu videli…“ (Koľko dospelých by ukázalo rovnaké hrdinstvo?)

Božia služobníčka Nanette

Približne v rovnakom čase ako František, Hyacinta a Lucia, žila vo Francúzsku malá Nanette. Dnes Božia služobníčka Anna de Guignè, ktorej diagnostikovali meningitídu a aj napriek svojmu útlemu veku našla dostatok sily, aby povedala: „Chcem obetovať svoje utrpenie ako Ježiš na kríži.“ Mala vtedy necelých 11 rokov. V jej denníčku si udivení pozostalí prečítali: „Chápem, že treba znášať ťažkosti a utrpenia, ale prečo sa báť, keď je tu Boh?“ A inde napísala: „Chcem darovať všetko svoje utrpenie Márii, aby ho ponúkla Ježišovi ako obetu.“

Zdroj: internet

Božia služobníčka Charlene

Podobný stupeň pochopenia veľkosti obety utrpenia dokázalo aj iné dieťa. Božia služobnica Charlene Maria Richard, ktorá zomrela v roku 1959 na leukémiu. Mala 12 rokov. Počas umierania sa modlila za uzdravenie iných alebo za ich konvertovanie na katolícku vieru. Svedectvo o jej obeti podala sestra Theresita Crowleyová, riaditeľka pediatrie v nemocnici. Sestra potvrdila, že tí, za ktorých sa Charlene modlila, sa vyliečili z chorôb alebo sa naozaj stali katolíkmi.

Ctihodná María Pilar

A ešte 10-ročná María Pilar Cimadevilla López-Dóriga (†1962). Keď mala 9 rokov, musela ísť kvôli bolestivej chorobe do nemocnice a tam jej Dcéry lásky, ktoré sa o ňu starali, navrhli, aby sa pripojila k Zväzu chorých misionárov. Myšlienka obetovať svoje utrpenia za misie dieťa nadchla a v utrpení prejavila trpezlivosť a statočnosť, ktorými predbehla aj mnohých chorých dospelých.

Svätý José Sánchez del Río

Joselito svoj život za Krista obetoval, keď mal 14 rokov. V roku 1926, počas povstania cristeros v Mexiku (1926 – 1929), kedy boli vraždení kňazi a vypaľované kostoly, veriaceho chlapca zajali a uväznili. Nútili ho vzdať sa viery a sledovať popravu chlapca, ktorý bol uväznený spolu s ním. V deň popravy Joselitovi najprv strhli kožu z chodidiel a nútili ho takto kráčať k cintorínu a opäť ho žiadali, aby zaprel Krista.

Viva Cristo Rey e Nuestra Señora de Guadalupe!“ (Nech žije Kristus Kráľ a Panna Mária Guadalupská) – to bola odpoveď chlapca, ktorý pár dní pred svojou smrťou napísal matke: ,,Zomieram šťastný, pretože zomriem po boku nášho Pána.“


Zdroj: internet

christianitas.sk