Dołącz się do intencji o zdrowie dla Quas Primas

Modlitwa do św. Rity o łaskę zdrowia

Boże Ty jesteś Dawcą Życia, w Tobie „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Do Ciebie przychodzę dzisiaj, Ciebie Panie błagam o łaskę zdrowia dla ciężko chorego (wymieniamy imię chorego).
Proszę o to, świadom(a) mojej niedogodności i grzeszności. Twojej woli poddaję się całkowicie. Twoją wolę przyjmuję, bo Ty Boże najlepiej wiesz, co dla nas jest najlepsze. Twoim dzieckiem jestem Panie i dlatego Ciebie Najlepszy Ojcze ośmielam się prosić. Czynię to przez wstawiennictwo św. Rity – patronki spraw po ludzku beznadziejnych.
Św. Rito, ufam, ze to Bóg sam chce, abyś była dla nas wsparciem, opiekunką i obroną. Tobie zawierzam chora Danutę Ciebie błagam o wstawiennictwo przed Bożym tronem w jej intencjach. Jeśli jest taka wola Najwyższego, niech odzyska zdrowie. Proś wraz ze mną św. Rito, aby Bóg pozwolił jej, żyć na większą chwałę Boga i pożytek bliźnich.
Święta Rito, módl się za nami.
Quas Primas
Bóg zapłać.
Bos016
Święta Rito, módl się za nią.
Brygada Świętokrzyska NSZ
😇 🙏