Libor Halik
11.4K

3 věrní katoličtí laici obvinili papeže Františka

19.9.2016 O svátku sv. Januária, v měsíci Panny Marie Bolestné Svatosti, následující dokument inspirovaný naším hlubokým znepokojením jako prostých členů laického stavu, by mohl být nazván Žaloba …More
19.9.2016 O svátku sv. Januária, v měsíci Panny Marie Bolestné
Svatosti,
následující dokument inspirovaný naším hlubokým znepokojením jako prostých členů laického stavu, by mohl být nazván Žaloba proti Vašemu pontifikátu, který se stal kalamitou pro církev a potěšením pro mocné tohoto světa. Klíčovou událostí, která nás přiměla, abychom učinili tento krok, je zveřejnění Vašeho ‚důvěrného‘ dopisu biskupům v Buenos Aires, který je opravňuje – jedině na základě Vašeho názoru vyjádřeného v Amoris laetitia – dovolit určitým veřejným cizoložníkům, kteří se spojili ve ‚druhém svazku', přistoupit ke zpovědi a k svatému přijímání, aniž by učinili vážné rozhodnutí napravit svůj život a ukončit cizoložný sexuální vztah.
Dovolil jste si v této věci odporovat slovům našeho Pána, která odsuzují rozvod a „nový sňatek“ jakožto cizoložství jako takové a bez výjimky, napomenutí sv. Pavla o Božích trestech za nehodné přijímání nejsvětější Svátosti a učení Vašich dvou bezprostředních předchůdců, které je …More