29:19
Coburg
12.1K
Zaoberal som sa tým už niekoľko rokov dozadu, ale vidím, že táto téma je stále nanajvýš aktuálna. Psychiatrička dr. Miriam Grosmannová v dokumente Čo je to žena, ktorý tu uviedol life news Slovensko …More
Zaoberal som sa tým už niekoľko rokov dozadu, ale vidím, že táto téma je stále nanajvýš aktuálna. Psychiatrička dr. Miriam Grosmannová v dokumente Čo je to žena, ktorý tu uviedol life news Slovensko spomína dr. Kinseyho. Tzv "Dr." Kinsey bol "vedec" - niekto podobný v psychickom zmysle ako "dr." Mengele vo vyhladzovacom tábore Oswienczim. (Auschwitz). Ba ešte niečo oveľa horšie. Nebudem predbiehať, pozrite si dokument pod názvom Deti z tabuľky 34, (spomínanom aj v dokumente Iva Saseka) - o tomto sexuálnom netvorovi.
dyk
Toto je naozaj silné. Tak to to teraz funguje aj u nás a vo svete. Tzv. Zombirovanie. POZERAJTE!
htt
ps://m.fa
cebo
ok.com/real
itaEU/videos/skuto%C4%8Dn%C3%BD-experimentako-sa-manipuluje-s-%C4%BEudskou-mys%C4%BEouindokrin%C3%A1cia/2255302877979752
/