Coburg
12.1K
dyk
Toto je naozaj silné. Tak to to teraz funguje aj u nás a vo svete. Tzv. Zombirovanie. POZERAJTE!
htt
ps://m.fa
cebo
ok.com/real
itaEU/videos/skuto%C4%8Dn%C3%BD-experimentako-sa-manipuluje-s-%C4%BEudskou-mys%C4%BEouindokrin%C3%A1cia/2255302877979752
/