CÓRKA MARYI
12761

JEZUS: Potrzebne są teraz wasze modlitwy błagalne o zbawienie ich dusz. Musi to być waszym priorytetem teraz, podczas Wielkiego Tygodnia

JESUS: Your prayer, begging for the salvation of their souls, is needed now. This must be your priority, now, during Holy Week

KSIĘGA PRAWDY

wtorek, 3 kwietnia 2012 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, jest ten czas od dziś do Ostrzeżenia; chcę, by Moi wyznawcy to pojęli.

Wasze wzmożone modlitwy są potrzebne, aby ratować dusze, które nie są w stanie same sobie pomóc. Wiele z tych dusz nie przetrwa Ostrzeżenia, stąd ważne jest, aby oni i wszyscy inni, którzy są cali w stanie grzechu śmiertelnego, zostali uratowani dzięki Boskiej Interwencji.

Potrzebne są teraz wasze modlitwy błagalne o zbawienie ich dusz. Musi to być waszym priorytetem teraz, podczas Wielkiego Tygodnia, bo gdy w Moje Święte Imię prosicie Mojego umiłowanego Ojca, aby zbawił tych grzeszników, wasze modlitwy zostaną wysłuchane.

Modlitwa Krucjaty 43
Zbaw dusze podczas Ostrzeżenia

Boże Ojcze Wszechmogący, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, wspominając Jego Śmierć na Krzyżu dla wybawienia nas z naszych grzechów, błagam Cię, zbaw dusze, które same nie mogą się uratować i które podczas Ostrzeżenia mogą umrzeć w grzechu śmiertelnym.

W zadośćuczynieniu za cierpienia Twojego Syna umiłowanego usilnie Cię proszę, byś przebaczył tym, którzy nie są w stanie szukać Odkupienia, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić Jezusa, Twojego Syna, o Miłosierdzie, by uwolnił ich z grzechu. Amen.


Módlcie się za wszystkich grzeszników. Moim największym pragnieniem jest zbawić całą ludzkość. Te dusze, które są w ciemności, mogą zostać zbawione tylko dzięki wstawianiu się za nie w modlitwie.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/2012-04-03-20-00-te-dusze...
CÓRKA MARYI
"Wasze wzmożone modlitwy są potrzebne, aby ratować dusze, które nie są w stanie same sobie pomóc. Wiele z tych dusz nie przetrwa Ostrzeżenia, stąd ważne jest, aby oni i wszyscy inni, którzy są cali w stanie grzechu śmiertelnego, zostali uratowani dzięki Boskiej Interwencji."