Christopher.
1879

Francja: Tradycyjna Msza św. na służbie II Soboru Watykańskiego

Francja: Tradycyjna Msza św. na służbie II Soboru Watykańskiego Opublikowano 15 listopada 2013, autor: Jakub Pytel news.fsspx.pl Abp Ludwik Ventura, nuncjusz apostolski we Francji 28 października br …More
Francja: Tradycyjna Msza św. na służbie II Soboru Watykańskiego
Opublikowano 15 listopada 2013, autor: Jakub Pytel
news.fsspx.pl
Abp Ludwik Ventura, nuncjusz apostolski we Francji
28 października br. abp Ludwik Ventura, nuncjusz apostolski we Francji, w imieniu papieża Franciszka przekazał członkom Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra błogosławieństwo z okazji 25. rocznicy powstania tego instytutu (utworzyli go kapłani i klerycy, którzy w 1988 r. opuścili FSSPX). W liście adresowanym do ks. Wincentego Ribetona, przełożonego francuskiego dystryktu FSSP, czytamy:
Papież Franciszek dołącza się do podziękowań członków [Bractwa] za pracę wykonaną w tym ćwierćwieczu spędzonym na służbie kościelnej jedności cum Petro et sub Petro(‘z Piotrem i pod Piotrem’, tzn. pod przewodem św. Piotra – przyp. red.).
Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra zostało utworzone w chwili wielkiej udręki (grande épreuve) Kościoła. W wielkim duchu posłuszeństwa i nadziei jego założyciele z ufnością zwrócili się do …More
Christopher.
''Pamiętając o niedawnych decyzjach Rzymu dotyczących tradycyjnych zgromadzeń (chodzi oczywiście o Instytut Dobrego Pasterza i Franciszkanów Niepokalanej) można pokusić się o postawienie tezy, że list abp. Ventury do członków FSSP to kolejny sygnał mający przede wszystkim przypomnieć adresatom o ich miejscu w szeregu – i dlatego brak w nim np. podziękowań (na początku listu Franciszek dołącza …More
''Pamiętając o niedawnych decyzjach Rzymu dotyczących tradycyjnych zgromadzeń (chodzi oczywiście o Instytut Dobrego Pasterza i Franciszkanów Niepokalanej) można pokusić się o postawienie tezy, że list abp. Ventury do członków FSSP to kolejny sygnał mający przede wszystkim przypomnieć adresatom o ich miejscu w szeregu – i dlatego brak w nim np. podziękowań (na początku listu Franciszek dołącza się do podziękowań składanych Bogu przez członków FSSP za ćwierćwiecze ich działalności) czy laudacji, natomiast stosunkowo sporo wzmianek o wierności papieżowi jako źródłu „żywej Tradycji”; brak w nim też odniesienia do motu proprio «Summorum Pontificum», zamiast którego przypomniana jest tylko Konstytucja o liturgii «Sacrosanctum Concilium» II Soboru Watykańskiego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że autorem listu jest nuncjusz apostolski, a adresatem – przełożony jednego z dystryktów FSSP. Tymczasem 10 dni przed wysłaniem listu, 18 października br., z okazji 25. rocznicy powstania Bractwa Św. Piotra, uroczystą Mszę św. w rzymskim kościele tego instytutu odprawił jego przełożony generalny, ks. Jan Berg. Oficjalna strona internetowa Watykanu nie odnotowuje w październiku br. żadnego listu, przesłania czy przemówienia papieża, adresowanego do członków tego zgromadzenia; o niczym podobnym nie wspomina też serwis FSSP. Z kolei główne uroczystości dystryktu francuskiego (a także amerykańskiego) zostały zaplanowane dopiero na jutro, tj. 16 listopada. Naprawdę trudno jest nie odnieść wrażenia, że Rzym nie jest specjalnie zainteresowany działalnością Bractwa Św. Piotra w dotychczasowej formie i kolejny raz zachęca jego członków do gorliwszych prób łączenia ognia z wodą: tradycyjnej Mszy św. i wierności Tradycji Kościoła z katechizmem Jana Pawła II i nauczaniem Vaticanum II.''