SalveRegina75
151.8K
Jindriska
tuto novenu mam doma uz jsem se ji take modlila. 🤗
SalveRegina75
Odevzdanost je heroická a zároveň ji
dokážou malé děti.
To,co je pro malé děti zcela jednoduché,
je pro nás až často heroické - když se
máme vzdát představ a přání v našem
životě.Sjednoťme se tedy s odevzdaností
Panny Marie a spolu s ní se modleme:
,,Ať se mi stane podle tvého slova".
Vzdejme se všeho,
úplně se odevzdejme!

Ze spisů sluhy Božího Dolindo Ruotola
Světlo 46/2007
Je to vzácná …More
Odevzdanost je heroická a zároveň ji
dokážou malé děti.
To,co je pro malé děti zcela jednoduché,
je pro nás až často heroické - když se
máme vzdát představ a přání v našem
životě.Sjednoťme se tedy s odevzdaností
Panny Marie a spolu s ní se modleme:
,,Ať se mi stane podle tvého slova".
Vzdejme se všeho,
úplně se odevzdejme!


Ze spisů sluhy Božího Dolindo Ruotola
Světlo 46/2007

Je to vzácná novéna.Ty zázraky se dějí,
je nutné za každý den novény Ježíši
poděkovat!

👌 👍 🤗 😇
SalveRegina75
9.den
Neboj se,Já se o všechno postarám
Vždy se modli v tomto postoji a v této
důvěře a budeš mít velký vnitřní pokoj
a budeš sbírat opravdové plody mojí
lásky,a to i tehdy,když ti daruji milost
oběti a lásky,která sebou přináší
utrpení.Zdá se ti to nemožné? Opět
zavři oči a z celé duše říkej: ,,Ježíši,
vezmi všechno do svých rukou."
Neboj se,Já se opravdu o všechno
postarám!
Potom budeš …More
9.den
Neboj se,Já se o všechno postarám

Vždy se modli v tomto postoji a v této
důvěře a budeš mít velký vnitřní pokoj
a budeš sbírat opravdové plody mojí
lásky,a to i tehdy,když ti daruji milost
oběti a lásky,která sebou přináší
utrpení.Zdá se ti to nemožné? Opět
zavři oči a z celé duše říkej: ,,Ježíši,
vezmi všechno do svých rukou."
Neboj se,Já se opravdu o všechno
postarám!
Potom budeš oslavovat moje jméno tím,
že se úplně pokoříš.
Tvoje modlitby nemají takovou cenu jako
jediný skutek důvěrné odevzdanosti.
Dobře si to uvědom,že
neexistuje účinnější novéna než je
tato.

,,Ježíši,úplně se ti odevzdávám,vezmi všechno
do svých rukou,postarej se o všechno."

😇
One more comment from SalveRegina75
SalveRegina75
agapi3 děkuji
Ráda jsem ji tady tu Novénu vložila.
Dala mi ji nedávno jedna kamarádka.papa
🤗 😇
agapi3
Dekuji za krasny prispevek tu novenu jsem vubec neznala 👏
SalveRegina75
8.den
Já,tvůj Bůh se postarám
Žádný člověk,který uvažuje jen podle
lidské logiky,neudělal zázrak.
Božským způsobem koná ten,kdo
důvěřuje BOHU.
Když vidíš,že tvoje záležitosti se
komplikují,řekni se zavřenýma
očima: ,,Ježíši,postarej se o ně." Tak
si počínej ve všech svých potřebách.
Počínejte si tak všichni,a uvidíte
velké,ustavičné i tiché zázraky.
Zázraky,které nebudou navenek
vypadat …More
8.den
Já,tvůj Bůh se postarám

Žádný člověk,který uvažuje jen podle
lidské logiky,neudělal zázrak.
Božským způsobem koná ten,kdo
důvěřuje BOHU.
Když vidíš,že tvoje záležitosti se
komplikují,řekni se zavřenýma
očima: ,,Ježíši,postarej se o ně." Tak
si počínej ve všech svých potřebách.
Počínejte si tak všichni,a uvidíte
velké,ustavičné i tiché zázraky.
Zázraky,které nebudou navenek
vypadat senzačně,ale pro vás budou
velké a kromě toho budou posilovat
vaši důvěru a lásku ke mně.Já,váš
Bůh se postarám.
Ujišťuji vás!

,,Ó,Ježíši,úplně se ti odevzdávám,
postarej se o všechno."

😇
SalveRegina75
7.den
Pravá odevzdanost
Nemůžeš spát,všechno chceš
zhodnotit,všechno vypátrat,na
všechno myslet,a tak důvěřuješ
lidským silám nebo co horšího-
důvěřuješ jen lidskému zásahu.A
to vlastně překáží mým plánům,
které s tebou mám.Ó,jak toužím
po tvoji pravé odevzdanosti,
abych ti mohl prokázat dobrodiní
a jak mě zarmucuje,když tě
vidím znepokojeného.
K tomu vlastně směřuje satan,aby tě
pobouřil …More
7.den
Pravá odevzdanost

Nemůžeš spát,všechno chceš
zhodnotit,všechno vypátrat,na
všechno myslet,a tak důvěřuješ
lidským silám nebo co horšího-
důvěřuješ jen lidskému zásahu.A
to vlastně překáží mým plánům,
které s tebou mám.Ó,jak toužím
po tvoji pravé odevzdanosti,
abych ti mohl prokázat dobrodiní
a jak mě zarmucuje,když tě
vidím znepokojeného.
K tomu vlastně směřuje satan,aby tě
pobouřil,znepokojil,aby tě skryl
před mým působením a hodil tě na
pospas lidskému konání.
Proto důvěřuj pouze mně,opři se
o mne,svěř se mi se vším!Dělám zázraky
úměrné tvoji důvěře ve mne,a nikoliv
úměrné tvým starostem.
Když se nacházíš v úplné bídě,vylévám
na tebe poklady mých milostí.Jestliže
máš svoje zásoby,třeba nevelké a staráš
se,abys je získal,zůstáváš za přirozeným
průběhem věcí,kterému často překáží
satan.

,,Ó,Ježíši,úplně se Ti odevzdávám,
postarej se o všechno."

😇
5 more comments from SalveRegina75
SalveRegina75
6.den
Zásah Mé lásky
I když tě budu muset vést jinou cestou,
než kterou chceš ty,přesto tě budu nést
ve svém náručí,protože neexistuje
účinnější lék než když zasáhnu ve své
lásce.
Ale uvědom si jedno,že Já můžu vše
převzít jen tehdy,když ty nasměruješ
svůj vnitřní zrak na mě,to znamená,
jen když skutečně chceš a kdy
dokonale důvěřuješ.Ano,když mi
zcela odevzdáš plnou důvěru!
,,Ó,Ježíši …More
6.den
Zásah Mé lásky

I když tě budu muset vést jinou cestou,
než kterou chceš ty,přesto tě budu nést
ve svém náručí,protože neexistuje
účinnější lék než když zasáhnu ve své
lásce.
Ale uvědom si jedno,že Já můžu vše
převzít jen tehdy,když ty nasměruješ
svůj vnitřní zrak na mě,to znamená,
jen když skutečně chceš a kdy
dokonale důvěřuješ.Ano,když mi
zcela odevzdáš plnou důvěru!

,,Ó,Ježíši,úplně ti důvěřuji,postarej
se o všechno."

😇
SalveRegina75
5.den
Zavři oči svého já
V rozporu s důvěrou je starost,zmatek,
přemýšlení o důsledcích záležitosti.
Jsou to věci proti opravdovému
odevzdání!
Je to podobný zmatek,jako když se
děti domáhají,aby se matka postarala
o jejich záležitosti,a přitom to chtějí
zařizovat samy a překážejí tak svými
nápady a vrtochy její práci.Zavři oči
svého já a dovol mi jednat,klidně
zavři oči a mysli jen na …More
5.den
Zavři oči svého já

V rozporu s důvěrou je starost,zmatek,
přemýšlení o důsledcích záležitosti.
Jsou to věci proti opravdovému
odevzdání!
Je to podobný zmatek,jako když se
děti domáhají,aby se matka postarala
o jejich záležitosti,a přitom to chtějí
zařizovat samy a překážejí tak svými
nápady a vrtochy její práci.Zavři oči
svého já a dovol mi jednat,klidně
zavři oči a mysli jen na přítomnost a
od budoucnosti se odvrať jako
od pokušení.
Opři se o mne a věř v moji dobrotu a Já
přísahám při své lásce,že když v takovém
postoji řekneš: ,,Vezmi všechno do svých
rukou!",Já to zcela zařídím.,potěším tě,
uklidním a povedu.

,,Ó,Ježíši,úplně se ti odevzdávám,
postarej se o všechno."

😇
SalveRegina75
4.den
Ó,Ježíši,zcela se ti odevzdávám,
postarej se o všechno.

Když vidíš,že se tvoje potíž zvětšuje,
místo,aby se zmenšovala,netrap se a
zavři oči a řekni mi s důvěrou: ,,Buď vůle
tvá.Vezmi všechno do svých rukou."
Pravím ti,že se postarám a zasáhnu do té
záležitosti jako lékař,a dokonce,bude-li
třeba,udělám zázrak.
Vidíš,že záležitost se zhoršuje?Neztrácej
ducha!Zavři oči své duše a opět …More
4.den
Ó,Ježíši,zcela se ti odevzdávám,
postarej se o všechno.


Když vidíš,že se tvoje potíž zvětšuje,
místo,aby se zmenšovala,netrap se a
zavři oči a řekni mi s důvěrou: ,,Buď vůle
tvá.Vezmi všechno do svých rukou."
Pravím ti,že se postarám a zasáhnu do té
záležitosti jako lékař,a dokonce,bude-li
třeba,udělám zázrak.
Vidíš,že záležitost se zhoršuje?Neztrácej
ducha!Zavři oči své duše a opět řekni:
,,Vezmi všechno do svých rukou".Říkám
ti,postarám se o to,a není účinnějšího
léku než zásah mé milosti.Postarám se
o všechno,jen když zavřeš oči.

,,Ó,Ježíši,zcela se ti odevzdávám,
postarej se o všechno."

😇
SalveRegina75
3.den
Buď vůle tvá
O mnoho víc by měla tvoje duše zavřít
svoje oči a odpočívat v mé náruči!
Jen málo milostí obdržíš,když se trápíš a
snažíš se,abys je získal;obdržíš jich
velice mnoho,když tvoje modlitba
představuje úplnou důvěru ve mne.
V utrpení prosíš,abych konal ale tak,jak
toužíš ty.Obracíš se na mne,ale chceš,
abych se přizpůsoboval tobě.Nebuď jako
nemocný,který prosí lékaře o …More
3.den
Buď vůle tvá

O mnoho víc by měla tvoje duše zavřít
svoje oči a odpočívat v mé náruči!
Jen málo milostí obdržíš,když se trápíš a
snažíš se,abys je získal;obdržíš jich
velice mnoho,když tvoje modlitba
představuje úplnou důvěru ve mne.
V utrpení prosíš,abych konal ale tak,jak
toužíš ty.Obracíš se na mne,ale chceš,
abych se přizpůsoboval tobě.Nebuď jako
nemocný,který prosí lékaře o vyléčení,
ale sám si vše ordinuje.Nepostupuj tak,
ale modli se,jak jsem vás to naučil
v modlitbě
Otčenáš...posvěť se jméno tvé,to
znamená,buď oslavený v této mojí nouzi
a těžkostech.Přijď království tvé,
znamená,ať se všechno přičiní o slávu
tvého království v nás a ve světě.
Buď vůle tvá jako v nebi,tak i na
zemi,to znamená,
ty,Pane,rozhoduj v této potřebě,
učiň to,co ty pokládáš za nejlepší
pro můj věčný a časný život.
Jestliže mi opravdu řekneš ,,Buď
vůle tvá",což je totožné se slovy
,,Postarej se o všechno", Já přijdu
s celou svou všemohoucností a
vyřeším i nejobtížnější situace.

,,Ó,Ježíši,úplně se ti
odevzdávám,postarej se
o všechno."

😇
SalveRegina75
2.den
Spící dítě v matčině náručí
Důvěřovat mi neznamená se nejprve
soužit,bouřit se,zoufat si a pak se
teprve obrátit na mě v modlitbě plné
neklidu,abych spěchal za tebou.
Důvěřovat mi,znamená,změnit neklid
v modlitbu.Důvěřovat mi znamená,
klidně zavřít oči své duše,odvrátit
svou mysl od trápení a tak způsobím,
že jsi jako dítě,které spí v matčině
náručí.
To,co tě znepokojuje a …More
2.den
Spící dítě v matčině náručí

Důvěřovat mi neznamená se nejprve
soužit,bouřit se,zoufat si a pak se
teprve obrátit na mě v modlitbě plné
neklidu,abych spěchal za tebou.
Důvěřovat mi,znamená,změnit neklid
v modlitbu.Důvěřovat mi znamená,
klidně zavřít oči své duše,odvrátit
svou mysl od trápení a tak způsobím,
že jsi jako dítě,které spí v matčině
náručí.
To,co tě znepokojuje a vytváří tvoje
utrpení,je tvé zbytečné rozumování a
přemýšlení po svém,tvoje nápady a
vůle za každou cenu si sám poradit
s tím,co tě trápí.
Co všechno bych neudělal,když se
duše ve svých duchovních i hmotných
potřebách obrátí na mne a řekne plná
důvěry: ,,Vezmi všechno do svých
rukou.",zavře oči a uklidní se!

,,Ó,Ježíši,úplně se ti odevzdávám,
postarej se o všechno."

😇
Gábi
Díky SalveRegino taky jsem se někdy modlila Novénu odevzdanosti.Něco z písma k důvěře v Boha povzbuzení.
Sírachovec 2,4-6
Přijímej všechno, co tě potká a jsi-li pokořován, buď trpělivý.
Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření.
Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v Něho. 🤗More
Díky SalveRegino taky jsem se někdy modlila Novénu odevzdanosti.Něco z písma k důvěře v Boha povzbuzení.

Sírachovec 2,4-6
Přijímej všechno, co tě potká a jsi-li pokořován, buď trpělivý.
Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření.
Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v Něho. 🤗
SalveRegina75
1.den
Přenechej mi svoje starosti
Proč se tak lehce znepokojuješ
a trápíš?Přenechej mi svoje starosti a
všechno se uklidní.
V pravdě ti říkám,že každý úkon
opravdové,hluboké a úplné důvěry
vyvolá účinek,který si tak moc přeješ
a tvoje obtížné situace se vyřeší.
,,Ó,Ježíši,úplně se ti odevzdávám,
postarej se o všechno."

😇More
1.den
Přenechej mi svoje starosti

Proč se tak lehce znepokojuješ
a trápíš?Přenechej mi svoje starosti a
všechno se uklidní.
V pravdě ti říkám,že každý úkon
opravdové,hluboké a úplné důvěry
vyvolá účinek,který si tak moc přeješ
a tvoje obtížné situace se vyřeší.

,,Ó,Ježíši,úplně se ti odevzdávám,
postarej se o všechno."

😇
SalveRegina75
NOVÉNA ODEVZDÁNÍ
O důvěryplném odevzdání
Dne 19.11.1970 zemřel ve věku 88 let
Don Dolindo Ruotolo,italský kněz,
kterému sv.kněz Pio jednou řekl: ,,V tvé
duši je celé nebe."Jeho jméno ,,Dolindo"
znamená ,,bolest" a jeho život byl
opravdu naplněný bolestí.Jako dítě a
mladík jako seminarista i jako kněz
prožíval jedno pokoření za druhým
v takové míře,že se na něm splnila
prorocká slova …
More
NOVÉNA ODEVZDÁNÍ
O důvěryplném odevzdání

Dne 19.11.1970 zemřel ve věku 88 let
Don Dolindo Ruotolo,italský kněz,
kterému sv.kněz Pio jednou řekl: ,,V tvé
duši je celé nebe."Jeho jméno ,,Dolindo"
znamená ,,bolest" a jeho život byl
opravdu naplněný bolestí.Jako dítě a
mladík jako seminarista i jako kněz
prožíval jedno pokoření za druhým
v takové míře,že se na něm splnila
prorocká slova jednoho biskupa: ,,Budete
mučedníkem,ale mučedníkem v srdci,a
ne krví!"
Ve svém obrovském utrpení v průběhu
celého svého života se Dolindo stával víc
dítětem,které se víc a víc odevzdávalo
nebeskému Otci. ,,Jsem úplně ubohý,
ubohé nic!Moje moc je modlitba,mým
vůdcem je Boží vůle,kterou se nechávám
vést za ruku.Mojí jistotou na nerovné
cestě je nebeská Matka Maria!"

Tato slova plná důvěry
odměnil Bůh ze své strany
velkou důvěrností,s jakou
promlouval
k duši tohoto pokorného
kněze.
Když budeme číst tato
následující slova,která nám
dává Ježíš pro zkoušky
našeho života,čtěme je tak,
jako kdyby je byl dal jenom
pro mě.Když se nám zdá,že
Pán v loďce spí,znamená to,
že v bouřkách máme jít
k Němu plni důvěry,abychom
mu všechno odevzdali a
abychom očekávali pomoc od
Něho samotného.

👌 😇